Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Apokryfikirjat.com index

Tuomas Leväsen suomentamia apokryfi- ja muita kirjoituksia käänteisessä julkaisujärjestyksessä, uusin teksti ensimmäisenä. Kirjoitukset sisältävät paljon mielenkiintoista luettavaa sillä, Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa... 2.Tim.3:16-17.

Toisaalta kaikkien lukijoiden on hyvä myös perehtyä Tuomas Leväsen Opas apokryfisiin kirjoituksiin, koska ei kaikki kirjoitukset ole syntyneet Jumalan Hengen vaikutuksesta. Uskontojen maailma, myös juutalainen että kristillinen, sisältää valitettavan paljon kirjoituksia, opetuksia ja lopunajan ennustuksia jotka ovat aivan hölynpölyä ja voivat olla lukijalle haitaksi jos ei ole tarkkana. On syytä hylätä sellaiset tekstit, jotka ovat ristiriidassa Raamatun Sanan kanssa.

Osa linkeistä viittaa pdf-dokumentteihin, joita ei välttämättä kaikilla selaimilla voi avata. Useat niistä sisältävät myös aramean-kielisen tekstin ja kääntäjän kommentteja. Tämä index-sivu päivittyy automaattisesti...

Näytä linkit  

Viimeksi päivitetty   01.01.1970

  Siionin Psalmi (Apostrophe to Zion)

  Serubbaabelin Ilmestys (Sefer Zerubbabel)

  Targum; Sefanja (Targum Zephaniah)

  Targum; Sakarja (Targum Zechariah)

  Sakarjan Selitysteos (Yalkut Zechariah)

  Midrash Vajosha (Midrash Wayosha)

  Tuntematon Ilmestys (An Anonymous Apocalypse + 4Q385)

  Tuomaan Ilmestys (The Apocalypse of Thomas)

  Tuomaan Evankeliumi (The Gospel of Thomas)

  Tuomaan Kirja (The Book of Thomas)

  Rabbi Shimon bar Jochain rukous (Tefilat Rashbi)

  Tiituksen Teot (Acts of Titus)

  Tuomaan ilmestys - irlantilainen versio (Apocalypse of Thomas - Irish text)

  Paavalin ja Theklan Teot (Acts of Paul and Thecla)

  Targum Neofiti; 1Moos.49 (Targum Neofiti Bereshit 49)

  Taddeuksen Teot (Acts of Thaddeus)

  Stefanuksen ilmestys (Revelation of Stephen)

  Sinuhen Ilmestys ja Testamentti (Apocalypse and Testament of Shenouthe)

  Simon Keefas opettaa Roomassa (Teaching of Simon Caephas in the City of Rome)

  Sibyllan Profetioita, kirjat II, III & VII (The Sibylline Oracles, Vol. 2, 3, 7)

  Salomon kirjeet (Letters of Solomon)

  Matteuksen evankeliumi - Shem-Tob 1380 AD Heprean mukaan (Shem-Tob Matthew)

  Saban kuningattaren kysymykset Salomolle (Questions of Queen of Sheba to Salomon)

  Samuelin Ilmestys (Apocalypse of Samuel)

  Sextuksen lauseita (Sentences of Sextus)

  Paavalin ja Senecan kirjeet (The Correspondence of Paul and Seneca)

  Elian Kirja (Book of Eliah)

  Sefanjan ilmestys (Apocalypse of Zephaniah)

  Paavalin ilmestys (Vision of Paul, Redaction XI)

  Sadrakin ilmestys (Apocalypse of Sedrach)

  Targum; Ruut (Targum Ruth)

  Riemuvuosien kirja (The Book of Jubilees)

  Pseudo-Efraim - Saarna Herran Tulemuksesta (Pseudo-Ephraim, Sermon on Lord's Coming)

  Psalmit 151-154 (Psalms 151-154)

  Psalmit 154-155 (Psalms 154-155)

  Profeettojen Elämä (Lives of the Prophets)

  Paavalin kuolema (Martyrdom of Paul)

  Polykarpuksen kirje Filippiläisille (Epistle of Polycarp to the Philippians)

  Luku Messiaasta (Pirke Moshiach)

  Pietarin ilmestys ja evankeliumi (Apocalypse and Gospel of Peter)

  Pääsiäiskertomus (Haggada shel Pesach)

  Pelagian kirje (Epistle of Pelagia)

  Peshitta; Daniel

  Timoteuksen Kuolema (Martyrdom of Timothy)

  Targum; Obadja (Targum Obadiah)

  Nikodeemuksen evankeliumi (Gospel of Nicodemus)

  Targum; Naahum (Targum Nahum)

  Muratorin kaanonin teksti (The Muratorian Canon text)

  Midrash Ruut (Midrash Rabba Ruth)

  Targum; Miika (Targum Micah)

  Metodiuksen ilmestys (Apocalypse attributed to Methodius)

  Euroopan vainoista (About European persecutions against Aramaic etc.)

  Johannes Kastajan Kuolema (Martyrdom of John the Baptist)

  Apostoli ja Evankelista Markuksen Elämä (Life and Martyrdom of St. Mark)

  Kirje Taivaasta (Letter from Heaven)

  Targum; Malakia (Targum Malachi)

  Marian Syntymäevankeliumi (The Gospel of Nativity of Mary)

  Tietäjien Ilmestys (Syriac Apocalypse of Magi)

  Mooseksen Ilmestys (The Apocalypse of Moses)

  Luukkaan Kuolema (Martyrdom of Luke)

  Paavalin kirje Laodikealaisille (Epistle to the Laodiceans)

  Lakaronin Kuolema (Martyrdom of Lacaron)

  Laisrenin ilmestys (The Vision of Laisren)

  Targum; Saarnaaja (Targum Qohelet)

  Klemensin Kirje Korinttolaisille (Epistle of Clemens to the Corinthians)

  Kehatin Testamentti (Testament of Qohat)

  Apostoli Pietarin Opetus (Syriac Exhortation of Peter)

  Pyhien Kirja (Sefer Kedoshim)

  Juudit, hebrealainen versio (Hebrew Judith)

  Juudaksen elämä (Life of Judas)

  Joosef Arimatialainen (Story of Joseph of Arimathaea)

  Targum; Joona (Targum Jonah)

  Targum; Jooel (Targum Joel)

  Job ja hänen vaimonsa (Memra on Job and his Wife)

  Jobin testamentti (Testament of Job)

  Joosuan ilmestys (Revelation of Joshua)

  Jakovin Tikapuut (The Ladder of Jacob)

  Oikeamielisen Kirja

  Jannes & Jambres

  Jaakobin evankeliumi (Gospel of James / Protoevangelium of James)

  Jesajan kuolema (Martyrdom of Isaiah)

  Ignatiuksen kirje Tarsolaisille (Epistle of Ignatius to Tarsians)

  Targum; Hoosea (Targum Hosea)

  Hesekielin Apokryfikirjoista (Apocryphon of Ezekiel)

  Herodes ja Johannes Kastaja (Herod and John the Baptist)

  Hanukka (Sefer Chanukkah)

  Targum; Haggai (Targum Haggai)

  Targum; Habakuk (Targum Habakkuk)

  Paavi Gelasiuksen julistus (The Gelasian Decree / Decretum Gelasianum)

  Helvetin Kirja (Sefer Gehinnom)

  Mooseksen Suuruus (Gedolath Moshe)

  Gazan Jesaja (Isaiah of Gaza)

  Näkijä Gaadin sanat (Words of Gad the Seer)

  Gaadin Kirja (M.Jefimoff, Book of Gad the Seer)

  Viimeisten päivien midrash (Midrash of last days, 4Q174)

  Filippuksen Teoista (a Syriac excerpt from Acts of Philip)

  Esran Ilmestys (Vision of the Blessed Ezra)

  Tiituksen Kirje (Epistle of Pseudo-Titus)

  Epifanius Nikolaiittoja Vastaan (Epiphanius Against Nicolaitans)

  Karitsan Virsi (the Song of the Lamb)

  Elian ilmestys (Apocalypse of Elijah)

  Eldad ja Medad, sekä 4Q246 (Eldad and Medad, and 4Q246)

  Jemeniläinen Targum; Valitusvirret (Yemenite Targum Lamentations)

  Eenokin salaisuuksien kirja (2 Enoch / Slavonic Book of Secrets of Enoch)

  Eenokin kirja (The Book of Enoch)

  Dionysiuksen Kirje Timoteukselle (Epistle of Dionysius the Areopagite to Timothy)

  Didakhe -12 apostolin opetukset (The Didache)

  Danielin ilmestys (Apocalypse of Daniel)

  Commodianus; runoja lopun ajasta (Poems of Commodian)

  Ismaelin ilmestys (Vision of rabbi Ishmael)

  Bartolomeuksen Kuolema (Martyrdom of Bartholomew)

  Pietarin Teot Ashdodissa (Acts of Peter in Ashdod)

  Aramean teksteistä (An introduction to aramaic)

  Apostolien Teot, Luku 29 (Acts, Chapter 29)

  Matteuksen ilmestys (Revelation of Matthew)

  Jeremian Apokryfi (Apocryphon of Jeremiah)

  Apokryfinen Genesis (The Genesis Apocryphon)

  Andreaan ja Paavalin Teot (Acts of Andrew and Paul)

  Andreaan ja Mattiaan Teot (Acts of Andrew and Matthias)

  Apostoli Andreaan Teot ja Andreaan kuolema (Acts of Andrew)

  Targum; Aamos (Targum Amos)

  Jeesuksen sanontoja raamatun ulkopuolisista vanhoista lähteistä (Noncanonical Sentences etc. from Jesus)

  Kertomus Messiaasta (Aggadath haMaschiach)

  Abgarin kirje Jeesukselle ja Jeesuksen kirje Abgarille (The book of Abgar)

  Aabrahamin ilmestys (Apocalypse of Abraham)

  Aabrahamin testamentti (Testament of Abraham)

  Danielin seitsemäs ilmestys (Armenian Seventh Vision of Daniel)

  Kuudes Esran kirja (6th Ezra)

  Viides Eenokin kirja (The Ways of Metatron)

  Neljäs Eenokin kirja (4th Enoch)

  Neljäs Baarukin kirja (4.Baruch / Paraleipomenaieremiou)

  Johanneksen neljäs apokryfinen ilmestys (Latin Apocryphal Apocalypse of John)

  Kolmas Makkabilaiskirja (3 Maccabees)

  Paavalin kolmas kirje korinttolaisille (Third Letter to the Corinthians)

  Kolmas Eenokin kirja (3rd Enoch)

  Kolmas Baarukin kirja (3.Baruch / Greek apocalypse of Baruch)

  30 Hopearahaa (The Thirty Pieces of Silver)

  Toinen Esran kirja (2/4 Ezra)

  Toinen Baarukin kirja (2.Baruch / Syriac apocalypse of Baruch)

  Johanneksen apokryfinen ilmestys (1st Apocryphal Apocalypse of John)

  Danielin neljästoista ilmestys (Fourteenth Vision of Daniel)

  Johdanto lyhyesti (a short introduction)

  Gaad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef & Benjamin (Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, Benjamin)

  Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Daan & Naftali (Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali)

  Targum; Jesaja (Targum Isaiah) PDF

  Jeshua, "kasvojen ruhtinas" (Yeshua prayer for Rosh Ha'Shanah) PDF

  Kolossalaiskirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Colossians) PDF

  Johanneksen evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish John) PDF

  Filippiläiskirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Philippians) PDF

  Matteuksen evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Matthew) PDF

  Kirje Hebrealaisille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Hebrews) PDF

  Kirje Galatalaisille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Galatians) PDF

  Kirje Filemonille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Filemon) PDF

  Tuomaan Evankeliumi - Sana sanalta kopti-suomi (Interlinear Gospel of Thomas, Coptic-Finnish) PDF

  Markuksen evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Mark) PDF

  Luukkaan evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Luke) PDF

  2. Pietarin Kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Peter 2) PDF

  1. Pietarin Kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Peter 1) PDF

  Kadish, synagogarukous (Kadish prayer) PDF

  Juudaan kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Jude) PDF

  Efesolaiskirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Ephesians) PDF

  Kirje Tiitukselle - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Titus) PDF

  Targum; Psalmi 121 PDF

  Jakobin kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Epistle of James) PDF

  Kirje Tessalonikalaisille, 2 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Thess.) PDF

  Johanneksen 2. ja 3. kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd, 3rd John) PDF

  Kirje Tessalonikalaisille, 1 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st Thess.) PDF

  Kirje Roomalaisille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Romans) PDF

  Targum; Psalmi 45 PDF

  Johanneksen 1. kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st John) PDF

  Kirje Timoteukselle, 2 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Timothy) PDF

  Kirje Korinttolaisille, 2 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Cor.) PDF

  Kirje Timoteukselle, 1 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st Timothy) PDF

  Kirje Korinttolaisille, 1 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st Cor.) PDF

  Apostolien Teot - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Acts) PDF

  Johanneksen ilmestys - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Book of Revelation) PDF

  Targum; Laulujen Laulu PDF


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä