Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Antikristus - laittomuuden ihminen

Antikristus, kreikaksi αντίχριστος, antíkhristos; suomeksi "vastakristus", "epäkristus", "sijaiskristus", "väärä messias", sellainen, joka tekeytyy kristukseksi tai on Kristusta vastaan. Sana anti on siis kreikkaa ja tarkoittaa olla jotakin vastaan tai olla jonkin sijaisena, ottaa jonkun paikan. Myös sana kristus on kreikan kielestä khristos (Χριςτος), hebreaksi messias (mashiach, מָשִׁיחַ), suomeksi voideltu, kuninkaaksi voideltu. Katso Messias; Luuk.9:20. Jeesus on se Jumalan Kristus, Jumalan kuninkaaksi voitelema, joka tulee takaisin maan päälle hallitsemaan koko maailmaa, Jerusalemista käsin, tuhannen vuoden ajaksi Ilm.20:4-7.

Sisällys:

Antikristuksia on monta

Raamatussa ainoastaan Johannes käyttää sanaa "antikristus", 4 kertaa:
1.Joh. 2:18 "Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
1.Joh. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
2.Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus".
2.Joh. 2:22-23 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Ensinnäkin Johannes tuo esille sen, että antikristuksia on ollut ja on oleva MONTA. Tämä on tärkeää huomata ja ymmärtää, koska jo satojen vuosien ajan on ihmiskunnalle tuputettu valhetta, että antikristuksia olisi vain yksi ja hän ilmestyisi vasta aikojen lopulla, vähän ennen Jeesuksen paluuta maan päälle. Mutta koska antikristuksia on ollut monta, niin on oleva myös se viimeinen Antikristus, jonka 3,5 vuotta kestävä suurien puhuminen päättyy Jeesuksen tulemukseen Ilm.13:5.

Juutalaiset antikristukset

Toiseksi, Johanneksen sanoissa on eräs kompastuskivi, johon valtaosa Raamatun selittäjistäkin on kompastunut. Ja se on tuossa jakeessa, jossa Johannes sanoo: "Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan." Johannes tarkoittaa tässä niitä juutalaisia, jotka jo silloin 2000 vuotta sitten ankarasti vastustivat Jeesusta eivät uskoneet hänen olleen juuri se messias (kreikaksi kristus), josta kirjoitukset olivat ennustaneet, vaan kielsivät hänen olevan Jumalan Poika. Monet juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset olivat ensimmäisten vuosisatojen antikristuksia – ja useimmat heistä ovat sitä tänä päivänäkin.

Juutalaisia, jotka ovat väittäneet olevansa Messias: List of Jewish messiah claimants (eng.)

Ihmisiä, jotka ovat väittäneet olevansa Jeesus: List of people claimed to be Jesus (eng.)

Hän tekeytyy kristukseksi

Mutta varmasti pahin Antikristus on se, joka tekeytyy Kristukseksi, väärä messias. Tällainen ei kiellä Poikaa eikä Isää vaan sanoo suorastaan itse olevansa sellainen tai hoitavansa heidän virkaansa. Tämän artikkelin luettuasi tullet ymmärtämään, kuka on se Antikristus, josta Johannes sanoi yksikkömuodossa: – "Niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee..."

Antikristus palvelijoineen - susia lampaiden vaatteissa

Ihminen, jossa saatana asuu, on se Antikristus, joka tekeytyy valkeuden enkeliksi. Hän ja hänen palvelijansa ovat vääriä opettajia, valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi ja vanhurskauden palvelijoiksi 2.Kor.11:13-15. He ovat susia lampaiden, tai oikeastaan paimenten (pappien), vaatteissa. He ovat vääristäneet totuuden, Jumalan ja Kristuksen evankeliumin, hyvän sanoman, joka julistaa tämän saatanan ja pahuuden hallitseman maailman pian päättyvän, ja sijaan tulevan Jeesuksen Kristuksen hallitsema Jumalan valtakunta. Siihen valtakuntaan pääsevät pelastuneet, ne jotka uskovat Jeesukseen ja ovat ottaneet Hänet vastaan sydämeensä.

Kristityt petoksen kohteena

Saatana on luoduista olennoista ovelin, petoksen mestari ja valheen isä. Maailman uskonnot, jotka pimeyden henkivallat kätyreineen ovat aikojen saatossa luoneet, ovat kaukana Jumalasta. Historia todistaa kuitenkin miten kaikkein pahimman ja verisimmän hyökkäyksen kohteena viimeisen 2000 vuoden aikana ovat olleet tosikristityt, ne joilla on Jeesuksen todistus Ilm.12:17 (myös juutalaiset, mutta eri syystä). Kristikunta on täynnä väärää opetusta, vääriä ennustuksia ja harhaoppeja. Eräs tällainen opetus liittyy Antikristukseen. Monet uskovat kristityt kyllä tarkkailevat maailman menoa, mutta eivät viitsi itse tutkia Raamattua eikä historiaa voidakseen huomata miten monet lopunajan ennustuksista on jo toteutunut. Viimeiset vuodet ja päivät ovat menossa ja aivan oven takana on saatanallinen huipennus, 3. maailmansota, Ilmestyskirjan pedot ja pedon merkki. Nekin ovat tosin jo nähtävissä, jos vain haluaa silmänsä ja korvansa avata. Se jolla korva on, kuulkoon.

2000-vuotta sitten, kirjanoppineet, ne joiden piti tuntea Kirjoitukset, eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi. Sama tilanne on myös tänä päivänä Antikristuksen suhteen. Monet tämän päivän kirjanoppineista, Raamatun tutkijoista, pastoreista ja papeista ovat aivan hakoteillä tässä asiassa. Valitettavan moniin sopii profeetta Esaiaksen (Jesaja) sanat, joihin myös Jeesus viittasi: - Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö   Jes.6:9; Matt.13:14; Ap.t.28:26.

– Sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee  Matt.24:44 ja Luuk.12:40.

Islam

Erittäin voimakkaasti antikristuksen henki vaikuttaa myös Islamissa, joka kieltää Isän ja Pojan. Jerusalemin Temppelivuorella, Kalliomoskeijan ulkoseinillä lukee mm. kahteen kertaan Jumalalla ei ole tarvetta poikaan. Jotkut Raamatun tutkijat ovatkin julistaneet Antikristuksen tulevan Syyriasta ja olevan ehkä jopa muslimi, imaami Mahdi, jonka pitäisi ilmestyä kun Israel saadaan hävitettyä.

Katolinen pappi Walid Shoebat onkin 2000-luvun alusta lähtien julistanut, että islam on se Ilmestyskirjan 1. peto ja antikristus tulee islamilaisesta maailmasta. Lisäksi, vieläpä perustellen, esittää pedon merkinkin olevan jo nähtävissä ISIS-sotureiden otsassa, se arabian-kielinen teksti Allahin nimessä (eng. In the name of Allah). Aiheesta löytyy useita YouTube videoita. Vaikka näyttääkin siltä, että tavoitellessaan maailman herruutta islamistit ottavat rauhan pois maasta, ehkä aiheuttavat jopa 3. maailmansodan, ei heidän Mahdinsa kuitenkaan ole se Raamatun ennustama antikristus. Odottavathan juutalaiset vieläkin Messiastaan, joka tullessaan tuhoaisi heidän ympärillään olevat viholliset, joita ovat juuri muslimit ja kaikenkarvaiset "mahdit".

Kaikki uskontokunnat odottavat häntä, messiasta, maailman pelastajaa

Jo sukupolvien ajan ovat kaikki pääuskonnot odottaneet häntä tulevaksi. Hän on:

Kristus kristityille, Messias juutalaisille, Krishna hinduille, Imaami Mahdi muslimeille ja Maitreya Buddha buddhisteille.

Kristityt siis odottavat Kristuksen paluuta (toinen tuleminen Ap.t.1:11), Buddhalaiset odottavat uuden Buddhan saapumista (Herran, Maitreyan). Muslimien odottaessa Imam Mahdia perustamaan Islamilaisen valtakunnan, Hindut odottavat Krishnan jälleensyntymistä ja Juutalaiset Messiasta saapuvaksi.

Monien mielestä nuo nimet tarkoittavat yhtä ja samaa persoonaa – maailmanopettajaa – jonka sanovat olevan nimeltään Maitreya (suom. Maitreja). Joidenkin mukaan hän tulee uudelleen "Jeesus Nasaretilaisena". Maitreya, maailmanopettaja.

Matt.24:5Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: Minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Tällaisia yksittäisiä ihmisiä on kyllä historian aikana monta jo tullutkin, mutta he ovat vaikuttaneet pienissä, yleensä suljetuissa yhteisöissä. Mutta yksi on ylitse muiden niin mittasuhteiltaan kuin olemukseltaankin – ja se on Rooman piispa eli Paavi!

Antikristus on jo kauan ollut täällä ja se on Paavi!

Paavi Franciscus,
ensimmäinen jesuiitta paavi.

Arvoisa lukija, lue tämä artikkeli loppuun, sillä nyt paljastetaan satoja vuosia kestänyt petos maailmaa ja erityisesti kristikuntaa kohtaan. 1500-luvulla Martti Luther ja monet muut ymmärsivät paavin olevan juuri se tuleva Antikristus ja laittomuuden ihminen, mutta suurin osa tämän päivän papeista ja saarnamiehistä on sulkenut silmänsä ja korvansa historialliselta totuudelta ja näin antautuneet tämän väkevän eksytyksen valtaan, jonka huipentuma on vielä edessä.

Paaveja on historian aikana ollut monta ja Paavi Franciscus on järjestyksessä 266. paavi. Tarkemmin sanottuna Antikristus onkin siis instituutio nimeltään PAAVIUS.

Mutta hetkinen – Johanneshan puhui yksikössä: – Niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee... 1.Joh. 2:18. Aivan, mutta samalla tavalla Raamattu niputtaa myös kuninkuudet yhdeksi. Johanneksen ilmestyksessä mainitaan seitsemän kuningasta, joista siihen mennessä oli viisi kaatunut, yksi oli ja viimeinen ei vielä ollut tullut Ilm.17:9-10. Nuo kaatuneet kuninkaat olivat Assyria, Egypti, Babylon, Media-Persia ja Kreikka. Kuudes, joka oli Johanneksen aikana oli Rooma. Kaikilla noilla kuningaskunnilla oli ollut useita kuninkaita, Egyptillä useita faaraoita ja myöhemmin Roomalla keisareita. Näiden valtakuntien kuninkuus oli yksi instituutio. Niin myös paavi on yksi – paavius instituutio. Katso myös Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin.

Huom! Meidän kaikkien on hyvä ymmärtää se, miten vastauskonpuhdistuksesta lähtien, satojen vuosien ajan, saatanan kätyrit ovat tehneet kaikkensa, poistaakseen paavista antikristuksen leiman. Valitettavan hyvin he ovat siinä onnistuneetkin. Näin tuo vanha petos on taas noussut syvyydestä, ja monet ei katolilaisetkin tulevat vielä astumaan Vatikaanin lanseeraamaan ekumeeniseen ansaan.

Keisari väistyy tulevan Antikristuksen tieltä

Rooma oli Rooman valtakunnan pääkaupunki vuoteen 330 saakka. Keisari Konstantinus oli päättänyt siirtää hallintonsa Byzantion kaupunkiin sen paremman strategisen sijainnin vuoksi. Barbaarien ryöstöretkien jäljiltä se oli kuitenkin huonossa kunnossa ja keisari rakennutti sen uudelleen 18 vuotta kestäneen projektin aikana. Kaupunki vihittiin käyttöön vuonna 330 ja sai nimekseen Nova Roma, Uusi Rooma. Keisarin kuoltua siitä alettiin käyttää nimeä Konstantinopoli, Konstantinuksen kaupunki. Osmaanit valloittivat sen vuonna 1453 ja nykyään se tunnetaan nimellä Istanbul.

Keisarin siirtyminen pois Roomasta oli erittäin merkittävä tapahtuma, sillä se antoi tilaa Antikristuksen ilmestymiselle. Paavali oli saanut kuulla, että Tessalonikan seurakunnassa elettiin kiihkeissä tunnelmissa, koska he olivat siinä uskossa, että Herran Päivä ja Jeesuksen tulemus voisi toteutua minä hetkenä hyvänsä. Paavali kuitenkin muistuttaa heitä toisessa kirjeessään:

2.Tess.2:1-8:

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,

2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä...

Luopumus

Tuo jae 3 on ollut spekulaation kohteena aina 100-luvulta lähtien. Kreikan, latinan ja aramean käännökset, kuka on kääntänyt, mistä käännetty ja miten on tulkittu. Mukaan on mahtunut useita merkityksiä, luopumus, kapina ja jopa tempaus.

Luopumuksen (kreikaksi apostacia) on esitetty tarkoittavan yleistä moraalin alennustilaa: lisääntyvää epäoikeudenmukaisuutta, hyväksikäyttöä, abortteja, prostituutiota, aviorikoksia, pornografiaa, homoutta, eutanasiaa ja kristillisten periaatteiden hylkäämistä politiikassa sekä kristinuskon opetuksen poistamista kouluista. Näistä kaikista on tietysti vahvoja merkkejä nähtävissä yhä lisääntyvässä määrin nykyaikana.

Vaikka moraalittomuuden lisääntyminen olisikin joidenkin mielestä hyvä tulkinta luopumuksesta, nimittäin jos mittarina olisi ihmisen olematon hyvyys, puuttuu siitä kuitenkin kaikkein tärkeimmät:

Yhdellä lauseella sanottuna luopumus on luopuminen totuudesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä luopumus on lisääntynyt myös tämän päivän protestanttisissa kirkoissa ja kirkkoutuneissa seurakunnissa. Jeesus on vai'vihkaa siirretty taka-alalle ja tilalle on tullut ekumeeninen opetus – Jumala meitä rakastaa ja me kaikki olemme Jumalan lapsia. Jumala meitä tosin rakastaa, mutta ainoa pelastuksen tie, Jeesus Kristus, tuppaa unohtumaan Joh.14:6.

Vanhurskaus: Oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus (eng. righteousness). Vanhurskaus ei tule ihmisen itsestään, vaan sekin on Jumalan lahja, jonka ihminen saa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Room.3:21-31; Room 10:9-10: – Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.   2.Kor.5:21.   Lisää netissä   Mitä on vanhurskaus?

Keisari Konstantinus lakkautti kristittyjen vainot vuonna 311 ja kun Rooman valtio ja kirkko yhdistyivät tuli kristinuskosta virallinen valtion uskonto vuonna 380. Valtio ja kirkko "menivät samaan sänkyyn". Kirkko petti sulhasensa, Jeesuksen Kristuksen, ja teki liiton Danielin kirjan neljännen pedon kanssa (Dan.2:39-40), Ilmestyskirjan kuudennen kuninkaan kanssa (Ilm.17:7,9-11), joka oli lohikäärmeen eli saatanan yksi päistä. Tästä aiheesta lisää: Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

Ja nyt te tiedätte mikä pidättää

Paavali sanoo jakeessa 6: – Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää... Tämä antaa ymmärtää, että asia oli kaikille aivan selvä. Kaikki tiesivät ettei pidättää voi muu kuin se, jolla on valta pidättää ja kaikki valta oli keisarilla. Aramean-kielinen Paavalin kirje (2.Tess.2:6) on asiassa selkeämpi: – Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. "mikä vallitsee" tarkoittaa kuka on vallassa. Arameasta englanniksi käännös kuuluu: – And now you know what controls, that he may be revealed in his time.

Se mikä pidätti, vuoteen 330 saakka oli siis keisari. Rooman kirkko väärensi Konstantinuksen lahjakirjan, jolla se anasti itselleen suuria maa-alueita ja siitä tulikin Italian suurin maanomistaja paavi Gregorius I:n aikana, 600-luvun taitteen vaiheilla. Maallisen vallan heikkous mahdollisti paavi Gregorius I:n ottamaan vastuuta myös maallisesta hallinnosta Rooman lähiseuduilla. Gregorius aloitti Kirkkovaltion rakentamisen Keski-Italiaan, aloitti suuren käännytystoiminnan ja varmisti verotuksellaan kirkon taloudellisen riippumattomuuden. Näin paavista tuli käytännössä Italian niemimaan maallinen hallitsija. ..... Se sekaantui myöhemmin koko Euroopan asioihin ja 1900-luvun alkupuolelta lähtien paavit ovat matkustaneet maailmaa ristiin rastiin ja tavanneet useimpien valtioiden päämiehiä. Vatikaani on itsenäinen valtio, jota johtaa yksinvaltias, diktaattori – Paavi. Ilmestyskirja julistaakin Rooman kirkon, Vatikaanin olevan Suuri Babylon, maan porttojen äiti.

Kenen pussiin mahtavat tämän päivän kirjanoppineet pelata, kun yhä syöttävät kristikuntaan jo laajalle levinnyttä satua, että se mikä pidättää olisi seurakunta ja seurakunta temmattaisiin pois ennen Antikristusta, ahdistuksen ja vihan aikaa. Yhtenä perusteluna on ettei Jumala ole määrännyt meitä vihaan 1.Tess.5:9. Meitä ei ole määrätty Jumalan vihaan, mutta maailman vihan kristityt joutuvat kohtaamaan, niinkuin Raamatun sana ja historia todistaa koko viimeisen 2000 vuoden ajalta. Katso nämä Raamatunkohdat: Matt.10:22; Matt.24:9; Markus 13:13; Luukas 21:17. Lue lisää aiheesta: vihan aika.

Laittomuuden salaisuus

xxx

Nimitys reformoitu kristillisyys käsitetään eri tavoin. Suppeammassa merkityksessä kalvinistinen niin sanottu TULIP-oppi on sen ydin. Laajemmassa merkityksessään reformoidulla kristillisyydellä tarkoitetaan yleisesti vastakohtaa sakramentteja ja kirkollisuutta korostavalle kristillisyydelle.

Laittomuuden ihminen - 11. sarvi

Kun Johannes puhuu Antikristuksesta, käyttää Paavali termejä laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, vastustaja ja laiton 2.Tess.2:1-8. Profeetta Daniel näkee tämän saman persoonan (instituution) ja käyttää siitä nimitystä pieni sarvi.

Rooman valtakunta jakaantui lopullisesti kahtia vuonna 395, Länsi- ja Itä-Roomaan (Bysantti) ja pian sen jälkeen germaanit tunkeutuivat Galliaan, josta alkoi 70 vuotta kestänyt Länsi-Rooman hajoamisprosessi. Vähitellen germaanit ottivat haltuunsa Eurooppan läntisen puolen ns. suuren kansainvaelluksen aikana perustaen 10 vahvaa kuningaskuntaa. Nämä olivat ne Danielin kirjan kymmenen sarvea  Dan.7:7, 10 kuningasta (mutta ei samat kuin Ilmestyskirjan 10 kuningasta Ilm.17:12). Katso aiheesta kattavampi artikkeli: Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

: – niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä  2.Tess.2:8. Myös profeetta Daniel viittaa tähän: –

Ilmestykirjan

Aramean: 2:4 Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies.

Katso, hyviä juttuja paljon: Paavinvalta 31.10.2018: Jumalan huone = temppeli, kirkko

http://www.thefallofthedragon.org/the-beast-of-rev-13.html “Ribera thrust the Antichrist into the future, confined to 3 1/2 literal years; Alcazar pushed Antichrist back into the early centuries - Both of them outside the Middle Ages and the Reformation period, designated by all Protestants for Antichristʼs reign of 1260 literal YEARS.” L. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, Vol. II, p508.

Anekauppa

http://katolinen.fi/?page_id=5188

Jumalan pilkka

Rooman piispa väittää rohkeasti olevansa jure divino (Jumalan säätämyksen perusteella) kaikkia piispoja ja seurakuntapappeja ylempi. Hän lisää vielä, että hänellä on jure divino molemmat miekat, ts. valta asettaa ja syöstä vallasta kuninkaat. Kolmanneksi hän sanoo, että tämän uskominen on pelastumisen välttämätön ehto. Näin perustellen Rooman piispa nimittää itseään Kristuksen sijaiseksi maan päällä. Nämä kolme kohtaa me vakaumuksemme mukaisesti julistamme vääriksi ja jumalattomiksi, tyrannille tyypillisiksi mutta kirkolle turmiollisiksi.

Vääriä ja jumalattomia ovat paavi Bonifatius VIII:n konstituutio 11 sekä muut sellaiset lausumat, esim cap. Omnes, dist. 22, 12 jotka väittävät, että paavi on jure divino maailman valtakuntien herra. Siitä uskottelusta saivat alkunsa kirkossa kaamea pimeys ja myöhemmin koko Euroopassa suuret levottomuudet. Sillä siten jätettiin evankeliumin virka hoitamatta, tieto siitä, mitä usko ja hengellinen kuninkuus ovat, saatiin pimitetyksi ja kristillisen vanhurskauden luultiin olevan samaa kuin paavin valtajärjestelmä. Sitten paavit rupesivat anastamaan valtakuntia, he asettivat vastakuninkaita ja ahdistivat rikollisin pannajulistuksin ja sodin lähes kaikkien Euroopan kansojen kuninkaita. Varsinkin he ahdistivat Saksan keisareita, milloin vallatakseen keisarille kuuluvia Italian kaupunkeja, milloin riistääkseen keisarilta läänitysoikeuden, jotta Saksan piispoista tulisi paavin orjia. Huippuna on Clementinae-kokoelman lause: 13 "Milloin keisarikunta on valilla hallitsijaa, paavi on laillinen vallnaperijä." Paavi ei siis ainoastaan vastoin Kristuksen käskyä ole tunkeutunut maallisen vallan alueelle, vaan hän on tyrannin tavoin korottanut itsensä yli kaikkien kuninkaiden. Teko on jo sinänsä moitittava, mutta erityisen inhottavaa on, että hän vetää tekonsa verhoksi Kristuksen arvovallan, käyttää taivasten valtakunnan avaimia maallisen valtakunnan asioihin ja tekee pelastumisen riippuvaksi näistä jumalattomista ja rikollisista mielipiteistään. Hänhän väittää pelastumisen välttämättömäksi ehdoksi, että ihmiset uskovat tämän herruuden kuuluvan paaville jure divino. Koska nämä kauheat harhat pimittävät uskon ja Kristuksen valtakunnan, niistä ei pidä vaieta. Havaitsemme, että niistä on koitunut kirkolle suurta tuhoa.

Paavien väitteitä heidän jumaluudestaan

Uskonpuhdistus

9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

luopumus, ensi rakkaus. fall away = langeta pois, revolt = kapina,

Pitemmittä puheitta - Antikristus on PAAVI tai tarkemmin sanottuna instituutio nimeltään PAAVIUS ! Lue tämä artikkeli loppuun, niin saat pitävät todisteet siitä, että asia on varmasti näin. Samalla selviää se, miten tähän on tultu, miten tämä petos on onnistunut ja miksi valtaosa kristikuntaa ei usko, että Paavi / Paavius on ennustettu Antikristus, laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi. Vaikka tässä tapauksessa antikristus on instituutio, sillä on aina myös keulakuva - paavi, jolla on silmät ja suu (Daniel 7:8,20) - ja näin ollen kulloinkin virassa toimiva paavi on Antikristuksen persoona, valheapostoli, hän joka tekeytyy vanhurskauden palvelijaksi, valkeuden enkeliksi 2.Kor.11:13-15.

Termillä paavi tarkoitetaan myös paavin instituutiota yleisesti, so. paavius, Rooman piispan virka.

Saatanan jesuiitat

Saatana on ovelin luoduista olennoista ja petoksen mestari. Monta kertaa hän on myös epäonnistunut pyrkimyksissään ja 1500-luvulla alkanut uskonpuhdistus oli pilata hänen suunnitelmansa kokonaan, mutta hän on sitkeä hemmo eikä varmasti ole viettänyt aikaansa peukaloitaan pyöritellen. Tämä "vanha vihtahousu", ilmavallan hallitsija ef.2:2, ei kuitenkaan pysty itse fyysisesti toimimaan tässä maailmassa, joten hän tarvitsee ihmisistä kätyreitä avukseen ajamaan agendaansa. Paholaisen yksi tärkeimmistä "nyrkeistä", ehkä tärkein, on Rooman kirkon agentit ja sotilaallinen osasto nimeltään jesuiitat.

Jesuiitat toimii kuudella mantereella ja 127 maassa. Yhtenä jesuiittaveljestön tehtävänä oli alun perin estää protestanttisen uskon leviäminen ja aloittaa vastauskonpuhdistus. Tähän tarkoitukseen keinoiksi valittiin koulut ja diplomatia. Lähtökohta näkyy jesuiittojen toiminnassa tänäkin päivänä.

Samuel Morse, morseaakkosten keksijä, sanoi: - Ja keitä ovat nämä agentit? He ovat suurimmaksi osaksi jesuiittoja, maailmankuulu kirkollinen järjestö; ovela, kaksinaamainen, ja täysin tyhjä moraalisista periaatteista; järjestö joka on niin taitava kaikissa petoksen taidoissa...

Fjodor Dostojevski kirjoitti jesuiitoista: - ... he ovat katolilaisista pahimpia, inkvisiittorit, jesuiitat! ... He ovat yksinkertaisesti roomalainen armeija tulevaisuuden maailman yksinvaltiuden puolesta, jonka keisariksi tulee Rooman piispa...

Friedrich von Hardenberg, saksalainen runoilija ja filosofi, sanoi: - Koskaan ennen maailman historiassa ei ole ilmaantunut jesuiittojen kaltaista yhdistystä. Edes vanha Rooman senaatti ei punonut sellaisia juonia maailman hallitsemiseksi...

Adam Weishoupt, jesuiittapappi, perusti Illuminaatit vuonna 1776.

Kirkko maailman hallitsijaksi; paavi kirkon hallitsijaksi; jesuiitat paavin hallitsijaksi - se oli ja on edelleen jesuiittaveljeskunnan suunnitelma. John Daniel, The Grand Design Exposed, 1999

Jesuiitat - koottuja lainauksia

*** Paavi on alkanut toteuttaa jesuiittavalan kohtaa: Menkää kaikkeen maailmaan ja ottakaa kaikki maat haltuun paavin nimessä.

Jesuiittavala

Paavien suuri suu ja Jumalan pilkka

Jeesusta syytettiin jumalanpilkasta. VICARIUS CHRISTI, Pyhä Isä, Paavi Pius XI vuonna 1922: - Koska minä olen Kristuksen sijainen, minä olen Kristus ja koska Kristus on Jumala, minä olen Jumala.

Paavi antaa syntejä anteeksi? Mark.2:6-8

Hän muuttaa ajat ja lain

uudet käskyt: http://realnewsrightnow.com/2015/07/pope-francis-god-has-instructed-me-to-revise-the-ten-commandments/

Millä tavalla Katolinen kirkko on Jeesusta ja Jumalaa vastaan?

Haku: Pope Francis denies Jesus

https://beltsassar.com/tag/rooman-katolinen-kirkko/

http://realnewsrightnow.com/2015/07/pope-francis-god-has-instructed-me-to-revise-the-ten-commandments/

http://vaticannewworldorder.blogspot.fi/2012/04/pope-seated-on-satans-throne-babylonian.html

Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan mahtavin katolinen suurvaltio, minkä maailma on koskaan tuntenut.. suurin yksittäinen ihmismahti, mikä koskaan on nähty. -Paavi Johannes XXIII

Rakkaasta Mariasta on tehty Rooman kirkossa epäjumala. -Martin Luther

Ei ole salaisuus, että Katolinen kirkko ei opeta Raamatun mukaisesti. Ensinnäkin se väittää olevansa Kristuksen sijainen maan päällä ja maailman hallitsija. Toiseksi se on muuttanut Jumalan Kymmenen käskyä. Kolmanneksi se opettaa mm., että kuvia ja patsaita voi palvoa, Marian synnittömyyttä ja välittäjänä toimimista ihmisen ja Jumalan välillä, leivän ja viinin todellista muuttumista Kristuksen lihaksi ja vereksi ehtoollisella, paavin ja pappien kutsumista Isäksi, syntien tunnustamista papeille, lapsikastetta, kiirastulioppia ja kuolleiden puolesta rukoilemista. Mikään näistä opeista ei ole Raamatun mukainen, ja ne häikäilemättömästi pimentävät Jumalan todellisen pelastussuunnitelman, luonteen ja lain.

Katolinen kirkko väittää olevansa Kristuksen morsian. Mutta tuo morsian on "ollut sängyssä" jumalattomien hallitsijoiden kanssa. Kuten uskostaan luopunut portto... Rikkaus hankittu harhaopeilla, lupauksilla taivaspaikasta, vapautuminen kiirastulesta, vainajien puolesta pidettävillä messuilla. Tästä syystä keskiajalla katolisten piispojen valta ylitti maallisten ruhtinaiden vallan, vallan joka ruumiin lisäksi ylsi katoamattomaan sieluun.

Inkvisitio

Inkvisitio, ”Pyhä virasto harhaoppien vastustamista varten” perustettiin .... ---- 600 vuotta 85 paavin aikana... kirkon ja Jumalan nimessä. Maallinen valta saatiin mukaan, koska muuten se olisi itse joutunut tuhotuksi(?) Jumalien tilalle pyhimykset. Egyptin pääjumalatar isis = maria...

Katolinen kirkko on myös aina pitänyt juutalaisia pahantekijöinä ja vainonnut heitä, ja ainakin osittain syystäkin. Adolf Hitler, itsekin katolinen, sanoi Natsi-Saksan julmuuksista näin: - Minä teen vain samaa kuin Rooman kirkko on tehnyt 1500 vuotta! Ainoastaan tehokkaammin.

Pedon haava on parantunut

x

Väkevä eksytys ja petollinen lopunajan opetus

kuulemalla kuulkaa... se, jolla korva on...

Ekumenia

kts. ekumenia ei ole sama kuin Jeesuksen rukous "että he yhtä olisivat". Ekumenia tarkoittaa koko maailmaa Ilm. Kts. ekumenian eksytys

Antikristus vai hänen profeettansa?

Joidenkin lopunaikoja tutkineiden keskuudessa on myös käsitys, että (viimeinen) paavi olisi ilmestyskirjan väärä profeetta. Tällainen päätelmä tuntuu aika loogiseltakin Ilmestyskirjan 13:x valossa. Siinähän todetaan toisen pedon, väärän profeetan, olevan karitsan kaltainen tai kuten Raamatun 1938 käännös sanoo...

Paavi Franciscus,
ensimmäinen jesuiitta paavi.

Onko Paavi Franciscus viimeinen paavi?

Maailmalla on paljon spekuloitu siitä, että onko Franciscus se "odotettu" viimeinen paavi, ns. Petrus Romanus (Peter the Roman, Pietari Roomalainen). On tai ei, aika näyttää. Paavi Franciscus itse kertoi elokuussa 2014, että hän jättäisi tehtävänsä 2-3 vuoden kuluttua, ilmeisesti terveyssyistä (videoeng. news).

Paavi Franciscus on esiintynyt vaatimattomana kirkon johtajana, valkeuden enkelinä joka itse laittaa ruokansa, on asunut pienessä asunnossa, kulkenut julkisilla välineillä töihin ja nyt pesi 12 vangin jalat. Hän tekopyhästi jopa suuteli vankien jalkoja. https://johannesleijona.blogspot.fi/2013/02/antikristuksen-profeetasta-hanen.html

Viimeinen kapina ja viimeinen kuningas

aramea... 2.Tess.2:4 Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies.

Sillä itse saatana tekeytyy... Pope Francis' prayer intentions for January 2016

 

Mutta mennäänpä ajassa taaksepäin, luodaan katsaus historiaan ja katsotaan miten tämä käärmesoppa oikein keitettiin.

Historiaa

324 - Paavi Sylvester I julisti valmistuneen Lateraanikirkon, Basilica di San Giovanni in Laterano (suom. Lateraanin Pyhän Johanneksen kirkko), olevan "Domus Dei", Jumalan Koti.

x

Pyhimykset korvasivat jumalat

Kirkko katsoo, että pyhimyksiä tulee arvostaa ja kunnioittaa (lat. douleia) ja heiltä voidaan pyytää esirukouksia. Keskiaikais-nykyaikaisia kansallissankareita. Turun hiippakunnan katoliset pyhimykset tämän päivän Suomessa

xx

Laita jonnekin tää:::: – Raamattua olisi hyvä lukea itse eikä luottaa siihen, mitä muut siitä kertovat. Reformaation (uskonpuhdistuksen) aikaan ihmiset yllättyivät, kun eivät löytäneet Raamatusta sanaakaan paavista, aneista tai munkeista, toteaa Lauri Thurén.

Yliopistojen ja tiedekuntien katolinen tausta

Yliopistojen synty

xx

Arvioita paavista historian aikana

2.Tess.2:3-4 "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala."
2.Tess.2:8 "niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä..."

Presidentti George W. Bush näki jumalan paavissa

President Bush Sees God in the Eyes of Pope video myös

Saatanan valtaistuin

https://fi.wikipedia.org/wiki/Paavali_VI .... #Paavin_matkat
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Second_Vatican_Council_by_Lothar_Wolleh_001.jpg

Paavin matkat

https://fi.wikipedia.org/wiki/Paavali_VI#Paavin_matkat

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

Dan. 7:11 Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Dan. 7:20 sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; Dan. 8:23-25 23. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. 24. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 25. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Laittomuus käsitteenä tarkoittaa toimintaa lakia vastaan. Laki on Jumalan antamat kymmenen käskyä. Varhaiset juutalais-kristityt pyrkivät tietysti käskyjen pitämiseen ja pitivät myös sapattia (4.käsky). Heihin kuului myös Paavali.

Kristuksen sijaiseksi ja jumalaksi itsensä korottanut Antikristus oli erityisesti keskiajalla ja aina Vatikaanin vankeuteen 1870 asti täysin turmeltunut ja miljoonittain ihmisiä, juutalaisia ja tosikristittyjä, vainonnut, kiduttanut ja tapattunut hirviö satojen vuosien ajan.

Kun Saatana ei onnistunut tuhoamaan kristittyjä vainoilla, hän muutti taktiikkaa ja soluttautui turmelemaan kristinuskon oppia sisältäpäin.

laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, vastustaja.

kuvia https://www.google.fi/search?q=kings+bowing+before+pope&source=lnms&tbm=isch http://traditionalcatholicism83.blogspot.fi/2007_03_01_archive.html

Paaviuden nousu kirkkohistoriassa

EU:n ylimmän poliittisen elimen, Euroopan Neuvoston, kokoukset pidetään katolisen jesuiitan Justus Lipsiuksen kunniaksi nimetyssä rakennuksessa.

Ennen Jeesuksen tulemusta ja Herran päivää

Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 2:3-12

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
...
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Ennen Jeesuksen Kristuksen, oikean Messiaan, tulemusta, edeltää laittomuuden aika, jota hallitsee laittomuuden ihminen.

Jeesus Kristus, messias kyllä tulee, mutta ensin tulee Saatana valheen kaikella voimalla ja eksyttää monet, jopa valituistakin.
2.Kor.11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Antikristuksen henki vaikuttaa kaikissa, jotka kieltävät Jeesuksen olevan Kristus, Messias, Jumalan Poika. Mutta sitten maailmassa on niitä, jotka sanovat olevansa Kristus!

Kuka on tämä Antikristus?

Antikristus on ihminen, karismaattinen, charmikas ja hänellä on ratkaisut maailman ongelmiin. Hänen karismaattinen olemuksensa ja loistavat puheensa saa ihmiset suorastaan rakastamaan häntä. Hän tuo maailmaan oikeudenmukaisuuden ja rauhan, joka osoittautuu sitten myöhemmin suureksi petokseksi. Antikristus tulee olemaan Saatanan henkilöitymä maan päällä.

Antikristus tulee Rothschildin perheestä

Pastori Philip Barnet profetoi vuonna 2007 saamassaan ilmestyksessä: - Jumala puhui minulle, että antikristus on Rothschildin perheen jäsen. .

Pastori Philip Barnetin profetia 17.1.2007 koskee Ukrainan tapahtumia, mutta jossa on maininta antikristuksesta.

Kaikki uskontokunnat odottavat häntä, messiasta, maailman pelastajaa

Jo sukupolvien ajan ovat kaikki pääuskonnot odottaneet häntä tulevaksi. Hän on:

Kristus kristityille, Messias juutalaisille, Krishna hinduille, Imaami Mahdi muslimeille ja Maitreya Buddha buddhisteille.

Kristityt siis odottavat Kristuksen paluuta (toinen tuleminen), Buddhalaiset odottavat uuden Buddhan saapumista (Herran, Maitreyan). Muslimien odottaessa Imam Mahdia perustamaan Islamilaisen valtakunnan, Hindut odottavat Krishnan jälleensyntymistä ja Juutalaiset Messiasta saapuvaksi.

Monien mielestä ne ovat kaikki nimiä, jotka kuvaavat yhtä ja samaa yksilöä: Maailmanopettajaa – jonka henkilökohtainen nimi on Maitreya (2).

Maitreya, maailmanopettaja

 

Antikristuksen airueet - lopunajan eksyttäjät ja väärät profeetat

Ennen tuon viimeisen eksyttäjän, antikristuksen - laittomuuden ihmisen ilmestymistä, maailmassa on ollut ja on monia antikristuksia, vääriä profeettoja, jotka eksyttävät harhaopeillaan. Viime vuosina ns. Toronto Siunauksen innoittamat "kirkkauden" profeetat ovat esitelleet ihmetekojaan monissa maissa, nyt myös Suomessa. Niinkuin Johannes Kastaja tasoitti tietä Jeesus Nasaretilaiselle, nämä tasoittavat tietä Antikristukselle.

Lue lisää tästä aiheesta: Toronton siunaus - Toronto-ilmiö; Tunnista väärät profeetat

Vääriä kristuksia nousee jo ennen Antikristusta

Näinä lopunaikoina on noussut ja nousee monia, jotka julistavat olevansa Kristus Matt. 24:5.

Ahnsahnghong

Kristuksen Toisen Tulemisen Ajankohta. Tällä videolla tuodaan kyllä hyvin esille viikunapuuvertaus (Matt.24:32-33) eli Israel itsenäistyminen 1948, mutta aivan valheellisesti esitetään myös Kristus Ahnsahnghong istuneen silloin Daavidin valtaistuimelle. Aiheesta lisää World Mission Society Church of God (WMSCG) eli Ahnsahnghong.

Maitreya

Tämä Maailmanopettajaksi itseänsä kutsuvalla on ratkaisut kaikkiin maailman ongelmiin. Maitreya, maailmanopettaja astuu esiin. Hän on jo esiintynyt joissakin paikoin maailmaa, mutta ei vielä nimellä Maitreya. Benjamin Cremen on Maitreyan viestintuoja. Aiheesta lisää kiinnostuneille Ongelmia odottamassa toimia; Uusi sivilisaatio; Antikristus voima; Maitreyan viestit eli "Kristuksen" viestit;

EU etsii presidenttiä

Kun EU valmistelee koneistoa presidentin asettamiseksi, erään sen perustajan, Henri Spaak'in, sanoilla vuodelta 1957 on profeetallinen kaiku: - Me emme halua uutta komiteaa, meillä on niitä jo liikaa. Se mitä haluamme, on riittävän vaikutusvaltainen mies, johon kaikki voivat luottaa ja joka nostaa meidät tästä taloudellisesta suosta, johon olemme vajoamassa. Antakaa meille sellainen mies ja olkoon hän JUMALA TAI PAHOLAINEN, ME HYVÄKSYMME HÄNET. Maailmaan tuleva kriisi on pakottava valtiot maailmanhallitukseen ja EU on oleva sen malli. Kun useimmat tänä päivänä ovat menettäneet luottamuksensa poliitikoihin, on nouseva johtaja, jolla on uskomattomat yliluonnolliset kyvyt käytössään kansan sokaisemiseksi tukemaan häntä. Kun ihmiset etsivät uutta Messiasta ajallemme, hän onkin oleva se, joka vie ne, jotka hylkäävät oikean Messiaan Jeesuksen, äärimmäiseen petokseen kumartamaan paholaisen miestä maan päällä Jumalana. 2.Tess.2, Ilm.13.

Keskeneräisiä tutkimuksia

Who is the Antichrist? Mielenkiintoinen: http://beforeitsnews.com/prophecy/2014/06/day-of-the-antichrist-june-6-2016-2461820.html He is also known as the man of sin (2Thes 2:3); The Assyrian (Isaiah 10:5-FF, 31:8-ff; Micah 5:5-ff) The King Of Babylon – (Isiah 14:4-ff) The Little Horn – Daniel 7:8-24 The Son of Perdition (2Thes 2:3) ****** Antikristus = Maitreya, maailmanopettaja = David Rothshild Benjamin Cremen, Maitreyan viestintuoja. http://share.fi/maitreya-televisiossa video: Maitreya, maailmanopettaja astuu esiin http://share.fi/mestarin-sanoin-42014-ongelmia-odottamassa-toimia http://share.fi/mestarin-sanoin-5-2014-uusi-sivilisaatio http://share.fi/antikristus-voima Maitreyan viestit eli Kristuksen viestit: http://share.fi/maitreya/maitreyan-viestit Erdogan will succeed because Allah, Gabriel, Salih Al-Muminin (the righteous of the Faithful) are with him and after that the angelic host will appear”. ******************* JUUTALAISILLE ILMESTYVÄ! Varo tätä kabbalistia: Rabbi Yitzhak Kaduri Messiaan nimi!? : yarim ha'am veyokhiakh shedvaro vetorato omdim https://www.youtube.com/watch?v=6zBzb9xEYjw Tämä arkikkeli paljastaa Kadurin vääräksi profeetaksi: http://theydontseethroughus.blogspot.fi/2014/01/rabbi-yitzhak-kaduri-false-prophet.html Tutki myös kabbalistien messias: http://ecoturismoesoterico.blogspot.fi/2012/12/el-zohar-los-nombres-de-dios-la-kabala.html http://ennustuksia.com/tag/rabbi/ Google haku: https://www.google.fi/search?q=yarim+ha%27am+veyokhiakh+shedvaro+vetorato+omdim&es_sm=122&biw=1714&bih=883&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mLfZVP_VNob1UpLkg6AM&ved=0CAcQ_AUoAg#imgdii=_&imgrc=wc2ocHEeaVRw9M%253A%3BeRF-hLRo0hdg6M%3Bhttp%253A%252F%252Fennustuksia.files.wordpress.com%252F2013%252F05%252Felam-persia-media-copy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fennustuksia.com%252Ftag%252Frabbi%252F%3B517%3B381 *******************

Linkkejä

Antikristuksen aika - H.D. Holvaisen profetia

Antikristuksen henki - Derek Princen opetuskirje.

Ekumenia - koko asuttua maailmaa kohtaava eksytys

Lopunaika

Yhteenveto paaviuden noususta uskonpuhdistuksen jälkeen

Vatikaani - Musta paavi Franciscus ja Vatikaanin pimeä sisäpiiri

Paavius uudella ajalla

Paavi Franciscus 1 ja tämä aika

VICARIUS FILII DEI 666, The Number of the Beasteng.

Catholicism, Chick Publications

https://www.youtube.com/watch?v=ZOfpuKeUyrs

Paavi Franciscus vastaanottaa onnitteluja

Erikoinen episodi: Pope's peace doves attacked by crow and seagull

LUE: https://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/antichrist-identified.html

News

https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2016/09/10/shimon-peres-to-give-jerusalem-to-the-vatican-during-the-1993-oslo-accords-king-juan-carlos-king-of-jerusalem/

Martti Luther artikkeleita

Martti Lutherin esipuhe kirkolliskokousta varten

Martti Lutherin 95 teesiä

Paavin valta, johtoasema ja maailman herruus

Antikristus - laittomuuden ihminen. Jo 1500-luvulla Martti Luther ja monet muut hänen aikalaisistaan ymmärsivät paavin olevan Raamatussa ennustettu Antikristus.

Schmalkaldenin opinkohdissa tulee esille mitä Martti Luther ajattelee paavista – hän on Antikristus ja itse Perkele!

Schmalkaldenin opinkohdat, OSAT 1-2

Schmalkaldenin opinkohdat, OSA 3

Paavin valta ja johtoasema

Martti Luther: Vihainen munkki kaatoi paavin

Reformaatio sytytti Euroopan liekkeihin

Martin Luther - Composer & Musician

Martin Luther - "Here I stand, I Can Do No Other" - Tässä seison, enkä muuta voi.


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä