Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Antikristus - laittomuuden ihminen

Antikristus, kreikaksi αντίχριστος, antíkhristos; suomeksi "vastakristus", "epäkristus", "sijaiskristus", "väärä messias", sellainen, joka tekeytyy kristukseksi tai on Kristusta vastaan. Sana anti on siis kreikkaa ja tarkoittaa olla jotakin vastaan tai olla jonkin sijaisena, ottaa jonkun paikan. Myös sana kristus on kreikan kielestä khristos (Χριςτος), hebreaksi messias (mashiach, מָשִׁיחַ), suomeksi voideltu, kuninkaaksi voideltu. Katso Messias; Luuk.9:20. Jeesus on se Jumalan Kristus, Jumalan kuninkaaksi voitelema, joka tulee takaisin maan päälle hallitsemaan koko maailmaa, Jerusalemista käsin, tuhannen vuoden ajaksi Ilm.20:4-7.

Sisällys:

Antikristuksia on monta

Raamatussa ainoastaan Johannes käyttää sanaa "antikristus", 4 kertaa:
1.Joh. 2:18 "Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
1.Joh. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
2.Joh. 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus".
2.Joh. 2:22-23 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Ensinnäkin Johannes tuo esille sen, että antikristuksia on ollut ja on oleva MONTA. Tämä on tärkeää huomata ja ymmärtää, koska jo satojen vuosien ajan on ihmiskunnalle tuputettu valhetta, että antikristuksia olisi vain yksi ja hän ilmestyisi vasta aikojen lopulla, vähän ennen Jeesuksen paluuta maan päälle. Mutta koska antikristuksia on ollut monta, niin on oleva myös se viimeinen Antikristus, jonka 3,5 vuotta kestävä suurien puhuminen päättyy Jeesuksen tulemukseen Ilm.13:5.

Juutalaiset antikristukset

Toiseksi, Johanneksen sanoissa on eräs kompastuskivi, johon valtaosa Raamatun selittäjistäkin on kompastunut. Ja se on tuossa jakeessa, jossa Johannes sanoo: "Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan." Johannes tarkoittaa tässä niitä juutalaisia, jotka jo silloin 2000 vuotta sitten ankarasti vastustivat Jeesusta eivät uskoneet hänen olleen juuri se messias (kreikaksi kristus), josta kirjoitukset olivat ennustaneet, vaan kielsivät hänen olevan Jumalan Poika. Monet juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset olivat ensimmäisten vuosisatojen antikristuksia – ja useimmat heistä ovat sitä tänä päivänäkin.

Juutalaisia, jotka ovat väittäneet olevansa Messias: List of Jewish messiah claimants (eng.)

Ihmisiä, jotka ovat väittäneet olevansa Jeesus: List of people claimed to be Jesus (eng.)

Hän tekeytyy kristukseksi

Mutta varmasti pahin Antikristus on se, joka tekeytyy Kristukseksi, väärä messias. Tällainen ei kiellä Poikaa eikä Isää vaan sanoo suorastaan itse olevansa sellainen tai hoitavansa heidän virkaansa. Tämän artikkelin luettuasi tullet ymmärtämään, kuka on se Antikristus, josta Johannes sanoi yksikkömuodossa: – "Niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee..."

Antikristus palvelijoineen - susia lampaiden vaatteissa

Ihminen, jossa saatana asuu, on se Antikristus, joka tekeytyy valkeuden enkeliksi. Hän ja hänen palvelijansa ovat vääriä opettajia, valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi ja vanhurskauden palvelijoiksi 2.Kor.11:13-15. He ovat susia lampaiden, tai oikeastaan paimenten (pappien), vaatteissa. He ovat vääristäneet totuuden, Jumalan ja Kristuksen evankeliumin, hyvän sanoman, joka julistaa tämän saatanan ja pahuuden hallitseman maailman pian päättyvän, ja sijaan tulevan Jeesuksen Kristuksen hallitsema Jumalan valtakunta. Siihen valtakuntaan pääsevät pelastuneet, ne jotka uskovat Jeesukseen ja ovat ottaneet Hänet vastaan sydämeensä.

Kristityt petoksen kohteena

Saatana on luoduista olennoista ovelin, petoksen mestari ja valheen isä. Maailman uskonnot, jotka pimeyden henkivallat kätyreineen ovat aikojen saatossa luoneet, ovat kaukana Jumalasta. Historia todistaa kuitenkin miten kaikkein pahimman ja verisimmän hyökkäyksen kohteena viimeisen 2000 vuoden aikana ovat olleet tosikristityt, ne joilla on Jeesuksen todistus Ilm.12:17 (myös juutalaiset, mutta eri syystä). Kristikunta on täynnä väärää opetusta, vääriä ennustuksia ja harhaoppeja. Eräs tällainen opetus liittyy Antikristukseen. Monet uskovat kristityt kyllä tarkkailevat maailman menoa, mutta eivät viitsi itse tutkia Raamattua eikä historiaa voidakseen huomata miten monet lopunajan ennustuksista on jo toteutunut. Viimeiset vuodet ja päivät ovat menossa ja aivan oven takana on saatanallinen huipennus, 3. maailmansota, Ilmestyskirjan pedot ja pedon merkki. Nekin ovat tosin jo nähtävissä, jos vain haluaa silmänsä ja korvansa avata. Se jolla korva on, kuulkoon.

2000-vuotta sitten, kirjanoppineet, ne joiden piti tuntea Kirjoitukset, eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi. Sama tilanne on myös tänä päivänä Antikristuksen suhteen. Monet tämän päivän kirjanoppineista, Raamatun tutkijoista, pastoreista ja papeista ovat aivan hakoteillä tässä asiassa. Valitettavan moniin sopii profeetta Esaiaksen (Jesaja) sanat, joihin myös Jeesus viittasi: - Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö   Jes.6:9; Matt.13:14; Ap.t.28:26.

– Sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee  Matt.24:44 ja Luuk.12:40.

Islam

Erittäin voimakkaasti antikristuksen henki vaikuttaa myös Islamissa, joka kieltää Isän ja Pojan. Jerusalemin Temppelivuorella, Kalliomoskeijan ulkoseinillä lukee mm. kahteen kertaan Jumalalla ei ole tarvetta poikaan. Jotkut Raamatun tutkijat ovatkin julistaneet Antikristuksen tulevan Syyriasta ja olevan ehkä jopa muslimi, imaami Mahdi, jonka pitäisi ilmestyä kun Israel saadaan hävitettyä.

Katolinen pappi Walid Shoebat onkin 2000-luvun alusta lähtien julistanut, että islam on se Ilmestyskirjan 1. peto ja antikristus tulee islamilaisesta maailmasta. Lisäksi, vieläpä perustellen, esittää pedon merkinkin olevan jo nähtävissä ISIS-sotureiden otsassa, se arabian-kielinen teksti Allahin nimessä (eng. In the name of Allah). Aiheesta löytyy useita YouTube videoita. Vaikka näyttääkin siltä, että tavoitellessaan maailman herruutta islamistit ottavat rauhan pois maasta, ehkä aiheuttavat jopa 3. maailmansodan, ei heidän Mahdinsa kuitenkaan ole se Raamatun ennustama antikristus. Odottavathan juutalaiset vieläkin Messiastaan, joka tullessaan tuhoaisi heidän ympärillään olevat viholliset, joita ovat juuri muslimit ja kaikenkarvaiset "mahdit".

Kaikki uskontokunnat odottavat häntä, messiasta, maailman pelastajaa

Jo sukupolvien ajan ovat kaikki pääuskonnot odottaneet häntä tulevaksi. Hän on:

Kristus kristityille, Messias juutalaisille, Krishna hinduille, Imaami Mahdi muslimeille ja Maitreya Buddha buddhisteille.

Kristityt siis odottavat Kristuksen paluuta (toinen tuleminen Ap.t.1:11), Buddhalaiset odottavat uuden Buddhan saapumista (Herran, Maitreyan). Muslimien odottaessa Imam Mahdia perustamaan Islamilaisen valtakunnan (kalifaatin), Hindut odottavat Krishnan jälleensyntymistä ja Juutalaiset Messiasta saapuvaksi.

Monien mielestä nuo nimet tarkoittavat yhtä ja samaa persoonaa – maailmanopettajaa – jonka sanovat olevan nimeltään Maitreya (suom. Maitreja). Joidenkin mukaan hän tulee uudelleen "Jeesus Nasaretilaisena". Maitreya, maailmanopettaja.

Matt.24:5Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: Minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Tällaisia yksittäisiä ihmisiä on kyllä historian aikana monta jo tullutkin, mutta he ovat vaikuttaneet pienissä, yleensä suljetuissa yhteisöissä. Mutta yksi on ylitse muiden niin mittasuhteiltaan kuin olemukseltaankin – ja se on Rooman piispa eli Paavi!

Antikristus on jo kauan ollut täällä ja se on Paavi!

Paavi Franciscus,
ensimmäinen jesuiitta paavi.

Arvoisa lukija, lue tämä artikkeli loppuun, sillä nyt paljastetaan satoja vuosia kestänyt petos maailmaa ja erityisesti kristikuntaa kohtaan. 1500-luvulla Martti Luther ja monet muut ymmärsivät paavin olevan juuri se tuleva Antikristus ja laittomuuden ihminen, mutta suurin osa tämän päivän papeista ja saarnamiehistä on sulkenut silmänsä ja korvansa historialliselta totuudelta ja näin antautuneet tämän väkevän eksytyksen valtaan, jonka huipentuma on vielä edessä.

Paaveja on historian aikana ollut monta ja Paavi Franciscus on järjestyksessä 266. paavi. Tarkemmin sanottuna Antikristus onkin siis instituutio nimeltään PAAVIUS.

Mutta hetkinen – Johanneshan puhui yksikössä: – Niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee... 1.Joh. 2:18. Aivan, mutta samalla tavalla Raamattu niputtaa myös kuninkuudet yhdeksi. Johanneksen ilmestyksessä mainitaan seitsemän kuningasta, joista siihen mennessä oli viisi kaatunut, yksi oli ja viimeinen ei vielä ollut tullut Ilm.17:9-10. Nuo kaatuneet kuninkaat olivat Assyria, Egypti, Babylon, Media-Persia ja Kreikka. Kuudes, joka oli Johanneksen aikana oli Rooma. Kaikilla noilla kuningaskunnilla oli ollut useita kuninkaita, Egyptillä useita faaraoita ja myöhemmin Roomalla keisareita. Näiden valtakuntien kuninkuus oli yksi instituutio. Niin myös paavi on yksi – paavius instituutio. Katso myös Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin.

Huom! Meidän kaikkien on hyvä ymmärtää se, miten vastauskonpuhdistuksesta lähtien, satojen vuosien ajan, saatanan kätyrit ovat tehneet kaikkensa, poistaakseen paavista antikristuksen leiman. Valitettavan hyvin he ovat siinä onnistuneetkin. Näin tuo vanha petos on taas noussut syvyydestä, ja monet ei katolilaisetkin tulevat vielä astumaan Vatikaanin lanseeraamaan ekumeeniseen ansaan.

Keisari väistyy tulevan Antikristuksen tieltä

Rooma oli Rooman valtakunnan pääkaupunki vuoteen 330 saakka. Keisari Konstantinus oli päättänyt siirtää hallintonsa Byzantion kaupunkiin sen paremman strategisen sijainnin vuoksi. Barbaarien ryöstöretkien jäljiltä se oli kuitenkin huonossa kunnossa ja keisari rakennutti sen uudelleen 18 vuotta kestäneen projektin aikana. Kaupunki vihittiin käyttöön vuonna 330 ja sai nimekseen Nova Roma, Uusi Rooma. Keisarin kuoltua siitä alettiin käyttää nimeä Konstantinopoli, Konstantinuksen kaupunki. Osmaanit valloittivat sen vuonna 1453 ja nykyään se tunnetaan nimellä Istanbul.

Keisarin siirtyminen pois Roomasta oli erittäin merkittävä tapahtuma, sillä se antoi tilaa Antikristuksen ilmestymiselle. Paavali oli saanut kuulla, että Tessalonikan seurakunnassa elettiin kiihkeissä tunnelmissa, koska he olivat siinä uskossa, että Herran Päivä ja Jeesuksen tulemus voisi toteutua minä hetkenä hyvänsä. Paavali kuitenkin muistuttaa heitä toisessa kirjeessään:

2.Tess.2:1-8:

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,

2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä...

Luopumus

Tuo jae 3 on ollut spekulaation kohteena aina 100-luvulta lähtien. Kreikan, latinan ja aramean käännökset, kuka on kääntänyt, mistä käännetty ja miten on tulkittu. Mukaan on mahtunut useita merkityksiä, luopumus, kapina ja jopa tempaus.

Luopumuksen (kreikaksi apostacia) on esitetty tarkoittavan yleistä moraalin alennustilaa: lisääntyvää epäoikeudenmukaisuutta, hyväksikäyttöä, abortteja, prostituutiota, aviorikoksia, pornografiaa, homoutta, eutanasiaa ja kristillisten periaatteiden hylkäämistä politiikassa sekä kristinuskon opetuksen poistamista kouluista. Näistä kaikista on tietysti vahvoja merkkejä nähtävissä yhä lisääntyvässä määrin nykyaikana.

Vaikka moraalittomuuden lisääntyminen olisikin joidenkin mielestä hyvä tulkinta luopumuksesta, nimittäin jos mittarina olisi ihmisen olematon hyvyys, puuttuu siitä kuitenkin kaikkein tärkeimmät:

Yhdellä lauseella sanottuna luopumus on luopuminen totuudesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Tuon Raamatun kohdan 2.Tess.2:1-8 luopumus on tapahtunut jo aikoja sitten. 1500-luvulla alkaneen uskonpuhdistuksen myötä syntyneet protestanttiset liikkeet lähtivät pois suuresta Babylonista totellen Ilmestyskirjan 18:4 käskyä: – Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Luopumus kiihtyy

Mutta nyt luopumus kalvaa kauhistuttavalla tavalla myös protestanttista maailmaa. Ei vain kirkkoja ja seurakuntia, vaan myös yhteiskuntia, joiden kristillisestä arvomaailmasta on jo lähes kokonaan luovuttu. Kirkoissa ja kirkkoutuneissa seurakunnissa on luovuttu totuudesta, todellisesta elävästä kristillisyydestä, Jeesus vai'vihkaa siirretty taka-alalle ja tilalle on tullut ekumeeninen opetus – Jumala meitä rakastaa ja me kaikki olemme Jumalan lapsia. Jumala meitä tosin rakastaa, mutta ainoa pelastuksen tie, Jeesus Kristus, tuppaa unohtumaan Joh.14:6.

Norjalainen Emanuel Minos kertoo näkemyksensä nykyajan luopumuksesta. Tekstitys suomeksi. Sama TV7:lla

Vanhurskaus: Oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus (eng. righteousness). Vanhurskaus ei tule ihmisen itsestään, vaan sekin on Jumalan lahja, jonka ihminen saa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Room.3:21-31; Room 10:9-10: – Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.   2.Kor.5:21.   Lisää netissä   Mitä on vanhurskaus?

Keisari Konstantinus lakkautti kristittyjen vainot vuonna 311 ja kun Rooman valtio ja kirkko yhdistyivät tuli kristinuskosta virallinen valtion uskonto vuonna 380. Valtio ja kirkko "menivät samaan sänkyyn". Kirkko petti sulhasensa, Jeesuksen Kristuksen, ja teki liiton Danielin kirjan neljännen pedon kanssa (Dan.2:39-40), Ilmestyskirjan kuudennen kuninkaan kanssa (Ilm.17:7,9-11), joka oli lohikäärmeen eli saatanan yksi päistä. Tästä aiheesta lisää: Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

Ja nyt te tiedätte mikä pidättää

Paavali sanoo jakeessa 6 (2.Tess.2:6): – Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää... Tämä antaa ymmärtää, että asia oli kaikille aivan selvä. Kaikki tiesivät ettei pidättää voi muu kuin se, jolla on valta pidättää ja kaikki valta oli keisarilla. Aramean-kielinen Paavalin kirje (2.Tess.2:6) on asiassa selkeämpi: – Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. "mikä vallitsee" tarkoittaa kuka on vallassa. Arameasta englanniksi käännös kuuluu: – And now you know what controls, that he may be revealed in his time.

Se mikä pidätti, vuoteen 330 saakka oli siis keisari. Rooman kirkko väärensi Konstantinuksen lahjakirjan, jolla se anasti itselleen suuria maa-alueita ja siitä tulikin Italian suurin maanomistaja paavi Gregorius I:n aikana, 600-luvun taitteen vaiheilla. Maallisen vallan heikkous mahdollisti paavi Gregorius I:n ottamaan vastuuta myös maallisesta hallinnosta Rooman lähiseuduilla. Gregorius aloitti Kirkkovaltion rakentamisen Keski-Italiaan, aloitti suuren käännytystoiminnan ja varmisti verotuksellaan kirkon taloudellisen riippumattomuuden. Näin paavista tuli käytännössä Italian niemimaan maallinen hallitsija. ..... Se sekaantui myöhemmin koko Euroopan asioihin ja 1900-luvun alkupuolelta lähtien paavit ovat matkustaneet maailmaa ristiin rastiin ja tavanneet useimpien valtioiden päämiehiä. Vatikaani on itsenäinen valtio, jota johtaa yksinvaltias, diktaattori – Paavi. Ilmestyskirja julistaakin Rooman kirkon, Vatikaanin olevan Suuri Babylon, maan porttojen äiti Ilm.17:1-5.

Kenen pussiin mahtavat tämän päivän kirjanoppineet pelata, kun yhä syöttävät kristikuntaan jo laajalle levinnyttä satua, että se mikä pidättää olisi seurakunta ja seurakunta temmattaisiin pois ennen Antikristusta, ahdistuksen ja vihan aikaa. Yhtenä perusteluna on ettei Jumala ole määrännyt meitä vihaan 1.Tess.5:9. Meitä ei ole määrätty Jumalan vihaan, mutta maailman vihan kristityt joutuvat kohtaamaan, niinkuin Raamatun sana ja historia todistaa koko viimeisen 2000 vuoden ajalta. Katso nämä Raamatunkohdat: Matt.10:22; Matt.24:9; Markus 13:13; Luukas 21:17. Lue lisää aiheesta: vihan aika.

Laittomuuden salaisuus

Paavali käyttää mystistä termiä, "laittomuuden salaisuus", joka oli jo vaikuttamassa Paavalin aikana. Paavali tosin ei kerro tarkemmin mikä oli tuo salaisuus, joka jo silloin vaikutti.

Tässä yhteydessä suomen kielen sana "salaisuus" tarkoittaa "mysteeriä", joka tulee kreikankielisestä sanasta mysterion ja on latinaksi sacramentum, josta on johdettu kirkollinen termi sakramentti. Katolisella kirkolla on seitsemän sakramenttia, jotka se väittää olevan Jeesuksen asettamia.

Katolinen kirkko selittää: Katolisen kirkon elämä on sakramentaalista. Tämä tarkoittaa, että kirkko ja sen jäsenet kohtaavat Kristuksen sekä hänen sanassaan että erityisellä ja näkyvällä tavalla hänen asettamissaan sakramenteissa. Sakramentti merkitsee sananmukaisesti salaisuutta ja pyhää asiaa. Sakramentit ovat näkyviä merkkejä, jotka ilmoittavat ja jakavat Jumalan armoa.

Katolisen kirkon sakramentit ovat: (katolinen.fi)

  1. Kasteen sakramentti
  2. Vahvistuksen sakramentti (konfirmaatio)
  3. Eukaristian sakramentti (ehtoollinen)
  4. Parannuksen sakramentti (rippi)
  5. Sairaiden voitelun sakramentti (viimeinen voitelu)
  6. Vihkimyksen sakramentti (papiksi)
  7. Avioliiton sakramentti

Todellisuudessa sakramentit ovat kirkon omia keksintöjä ja ovat laittomuuden sakramenttejä eli laittomuuden salaisuuksia. Ihminen ei pelastu näillä sakramenteillä. Koska paavi edustaa sakramentteja, on myös perusteltua väittää: PAAVI ON LAITTOMUUDEN IHMINEN

Lue lisää: Sakramenttien pakanallinen tausta sekä Petri Paavolan artikkeli samasta aiheesta: Sakramentin pakanallinen tausta

Laittomuuden ihminen - 11. sarvi

Kun Johannes puhuu Antikristuksesta, käyttää Paavali termejä laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, vastustaja ja laiton 2.Tess.2:1-8. Profeetta Daniel näkee tämän saman persoonan (instituution) ja käyttää siitä nimitystä pieni sarvi.

Rooman valtakunta jakaantui lopullisesti kahtia vuonna 395, Länsi- ja Itä-Roomaan (Bysantti) ja pian sen jälkeen germaanit tunkeutuivat Galliaan, josta alkoi 70 vuotta kestänyt Länsi-Rooman hajoamisprosessi. Vähitellen germaanit ottivat haltuunsa Eurooppan läntisen puolen ns. suuren kansainvaelluksen aikana perustaen 10 vahvaa kuningaskuntaa. Nämä olivat ne Danielin kirjan kymmenen sarvea  Dan.7:7, 10 kuningasta (mutta ei samat kuin Ilmestyskirjan 10 kuningasta Ilm.17:12). Katso aiheesta kattavampi artikkeli: Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

Laittomuuden ihminen

Jumalan pilkka

Martti Luther

viittauksia:

Kauppakoju aseteltiin itse kirkkoon paavin vaakunalla koristelun punaisen ristin juurelle. Paavin valtakirja luettiin juhlallisesti, ja itse annekkikirjassa sanotaan muun muassa: "Sen apostoolisen vallan nojalla, joka minulle on uskottu, päästän minä sinut kaikista synneistä ja rikoksista, joita sinä syystä tahi toisesta lienet tehnyt, olkootpa ne vaikka kuinka suuret ja kuulumattomat, niin että sinun kuollessasi se portti, jonka kautta astutaan piina- ja kidutus-huoneeseen suljetaan, ja se portti, joka vie paratiisiin, aukenee sinulle." Ja siihen kuuluva saarna meni tähän tapaan: "Ei ole niin suurta syntiä, ettei anekki sitä sovita; jopa, jos joku olisi, vaikka mahdotontahan se on, raiskannut pyhän neitsyn, Jumalan äidin, niin maksakoon vaan, maksakoon runsaasti, ja se annetaan hänelle anteeksi. Ei ole katumuskaan tarpeellinen. Anekki pelastaa ei ainoastaan eläviä vaan kuolleitakin. Minä sanon sinulle, että vaikka sinulla ei olisi muuta kuin yksi takki, niin myy se, saadaksesi nyt tarjona oleva armo. Herra Jumala ei ole enään Jumala, hän on luovuttanut kaiken vallan paaville. Samassa hetkessä kun hopearaha kilisee arkun pohjassa, pääsee sielu kiirastulesta ja liitelee taivaaseen." (nyk. versio: "kun raha kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa")

Martti Lutherin elämänkerta, luku 5, kappale 8 (e-book)

Paavin vallan perusta on sakramentit (salaisuudet) ja messut...

"ristin merkin itselleen" (ristiretkeläiset) katso teksti: https://fi.wikipedia.org/wiki/Hämeen_kapina

Mihin hän oikeastaan tähtäsi osoitti hänen teessinsä, että paavi oli piispoista ylin ja että hän oli Pietarin jälkeläinen ja Kristuksen yleinen käskynhaltija. Luther huomasi hänelle asetetun ansan, mutta se pakotti häntä lopullisesti tutkimaan paavinvallan perusteita. Mitä enemmän hän syventyi tähän aineeseen, sitä selvemmäksi kävi hänelle, että eiköhän paavi ollutkin antikristus itse tahi hänen apostolinsa. Eckin kirjoituksen johdosta päätti hän vihdoin täydellä todella käydä käsiksi romalaiseen lohikärmeeseen, jonka vuoksi hän keväällä julkaisi kirjan -"Paavin vallasta". Siinä julkilausuu hän, että kirkko perustuu yksinomaan uskoon eikä tiedä mistään muusta päälliköstä kuin Kristuksesta.

Martti Lutherin elämänkerta, luku 6, kappale 10 (e-book)

 

Sisällys:


Linkkejä

Antikristuksen aika - H.D. Holvaisen profetia

Antikristuksen henki - Derek Princen opetuskirje.

Ekumenia - koko asuttua maailmaa kohtaava eksytys

Lopunaika

Vääriä kristuksia nousee

Sakramentin pakanallinen tausta, Petri Paavola

Yhteenveto paaviuden noususta uskonpuhdistuksen jälkeen

Vatikaani - Musta paavi Franciscus ja Vatikaanin pimeä sisäpiiri

Paavius varhaiskirkossa ja myöhäisantiikin aikana

Paavius uudella ajalla

Paavi Franciscus 1 ja tämä aika

VICARIUS FILII DEI 666, The Number of the Beasteng.

Catholicism, Chick Publications

The Pope has a shocking plan for 2018

Paavi Franciscus vastaanottaa onnitteluja

Erikoinen episodi: Pope's peace doves attacked by crow and seagull

Antichrist Identified! (in english)

Martti Luther artikkeleita

Martti Lutherin esipuhe kirkolliskokousta varten

Martti Lutherin 95 teesiä

Paavin valta, johtoasema ja maailman herruus

Antikristus - laittomuuden ihminen. Jo 1500-luvulla Martti Luther ja monet muut hänen aikalaisistaan ymmärsivät paavin olevan Raamatussa ennustettu Antikristus.

Schmalkaldenin opinkohdissa tulee esille mitä Martti Luther ajattelee paavista – hän on Antikristus ja itse Perkele!

Schmalkaldenin opinkohdat, OSAT 1-2

Schmalkaldenin opinkohdat, OSA 3

Paavin valta ja johtoasema

Martti Lutherin elämänkerta (e-kirja)

Martti Luther: Vihainen munkki kaatoi paavin

Reformaatio sytytti Euroopan liekkeihin

Martin Luther - Composer & Musician

Martin Luther - "Here I stand, I Can Do No Other" - Tässä seison, enkä muuta voi.


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä