Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Antikristuksen henki

Derek Prince - Opetuskirje - The Spirit of Antichrist, 2002. Käännös RS.

Rakas ystävä

Elämme ajassa, jolloin taistelu Jumalan kuningaskunnan ja Saatanan kuningaskunnan välillä on kuumenemassa niinkuin ei koskaan aiemmin. Uskon, että tämä on siksi, että lähestymme Kristuksen paluuta - ja Saatanan kuningaskunnan viimeistä tuhoa.

Haluan tutkia yhtä Saatanan kuningaskunnan päätoimialuetta: Saatanan oppositiota Jumalaa ja Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa kohtaan. Aion käsitellä jotakin, mitä kutsun antikristuksen hengeksi. Meidän tarvitsee ennen kaikkea mennä Raamatunpaikkaan, missä tämä on ensijassa kuvattu.

1.Joh.2:18-23 - Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Antikristuksen hengen työskentely on tiivistymässä, mitä lähemmäksi tulemme aikakauden loppua. Salli minun selittää antikristus-termin todellinen merkitys. Sana Kristus tulee kreikan sanasta christos, mikä tarkasti vastaa heprean sanaa Mashiach, josta saamme Messiaan. Joten, kun sanomme "antikristus", se tarkoittaa anti-Messiasta.

Kristus = Messias = Voideltu (kuninkaaksi)

"Anti" on kreikan prepositio. Sillä on kaksi merkitystä ja molempia niistä sovellamme. Ennen kaikkea se tarkoittaa "vastaan". Joten ensimmäinen operaatio on Messiasta vastaan. Toinen tarkoitus on "jonkun paikalla". Perimmäinen tarkoitus on panna väärä Messias todellisen Messiaan paikalle. Joten koko operaatio on kaksivaiheinen. Kun alat tunnistaa tämän, tulet näkemään, että antikristuksen henki on äärimmäisen aktiivinen melkein läpi koko tunnustavan seurakunnan.

Minulla on ystäviä, jotka kuuluvat seurakuntaan, vanhan linjan evankeelisessa virrassa. Ja he sanoivat minulle - Meidän kirkossamme voit puhua Buddhasta, voit puhua Sokrateesta, voit puhua Martin Luther Kingistä, ja kukaan ei järkyty. Mutta, jos puhut Jeesuksesta, jokainen joutuu tolaltaan. Tämä on antikristuksen henki. Mutta pidä mielessä, että tämä ei ole Saatanan tarkoituksen loppu. Hänen tarkoituksensa on korvata tosi Messias väärällä Messiaalla.

1.Joh.4:2-3 - Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Jos katselemme tätä yhdessä Raamatunpaikan 1. Johanneksen kirjeen luvun 2 kanssa, näemme kolme antikristuksen muotoa. Ennenkaikkea, on monia antikristuksia. Inhimillisen historian varrella monia antikristuksia on ilmaantunut ja ollut osoitettavissa.

Toiseksi, on olemassa Antikristus - yksi erityinen persoona. Tämä on lopullinen ilmentymä, antikristuksen hengen lopullinen tuote, mikä ei vielä ole paljastunut ihmiskunnan historiassa. Uskon, että hänen varjonsa on jo laskeutunut poikki näyttämölavan, mutta me emme ole vielä nähneet varsinaista persoonaa. Mutta aikakauden lopussa, Kirjoitukset tekevät sen selväksi, tulee olemaan yksi lopullinen, ylimmäinen paha, mitä suurin voimakas hallitsija, joka tulee vallitsemaan ihmisrotua lyhyen jakson, joka tulee olemaan Antikristus.

Kolmas muoto on antikristuksen henki. Antikristuksen henki on henki, joka operoi jokaisen antikristuksen kautta. Ja Johannes on antanut meille määrätyt merkit antikristuksen hengestä, mitkä ovat hyvin tärkeitä. Ennen kaikkea, se aloittaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Johannes kirjoittaa koskien antikristuksia:

1.Joh.2:19 - Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

Joten antikristus aina aloittaa jollain tapaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Mutta se ei todella kuulu sinne, ja kurssiin kuuluu, että haluaa tulla julkiseksi. Tämä on yksi merkki antikristuksen hengestä.

Toinen on, että se kieltää, että Jeesus on Messias, kuten näemme 1.Joh.2:22: - Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus?

Ja sitten Johannes jatkaa kolmannella merkillä: - Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

Tämä on hyvin tärkeää. Antikristus ei kiellä Jumalan olemassaoloa. Tosiasiassa, hän väittää olevansa Jumalan edustaja. Se, minkä hän kieltää, on Isän ja Pojan suhteen Jumaluuden kanssa.

Ja neljäs merkki antikristuksesta, joka on annettu 1.Joh.4 on, että se kieltää, että Messias on tullut - se todennäköisesti uskoo tulevaan Messiaaseen, mutta kieltää, että Messias on jo tullut (2000 vuotta sitten).

Eräs esimerkki - ISLAM !

Nyt haluan katsella historiallista - kuitenkin pikkuisen kiisteltyä - esimerkkiä antikristuksen hengestä. Minulla ei ole taatusti halua loukata ketään tai hyökätä muita uskontoja vastaan. Mitä haluan tehdä, on esittää totuus.

Antikristuksen hengen pääilmentymä on islam, Muhammedin uskonto. Syyskuun 11, 2001, Amerikassa olleiden tapahtumien valossa, uskon, että on hyvin tärkeää kristityille olla hyvin informoituja islamista.

Muhammed nousi 600-luvulla Arabian niemimaalla, väittäen olevansa profeetta, ja väittäen saaneensa arkkienkeliltä ilmestyksen uskonnosta, mistä tuli Islam. Hän myös väitti, että Islam oli Vanhan ja Uuden Testamentin tosi täyttymys. Hän väitti, että kristityt ja Evankeliumit olivat väärentäneet todellisen totuuden, mutta hän oli palauttamassa ennalleen sen. Tämä on Muhammedin pääväite. Hän ensin uskoi, että koska hän hylkäsi epäjumalanpalveluksen ja koska hän hylkäsi kristinuskon väitteet, juutalainen kansa seuraisi häntä. Ja kun he eivät seuranneet häntä, hän kääntyi heitä vastaan - tuli heidän vainoojakseen.

On tragedia, että monet lännen kristityt ovat niin väärinymmärtäneet ja aliarvioineet Islamin. Muslimimaissa kautta vuosisatojen, kristityille ja juutalaisille on annettu titteli, "himmentynyt", mikä tarkoittaa toisenluokan kansalaista. Samalla kun on totta, että Islam ei ole ollut syyllinen mihinkään niin kauheaan, kuin holokausti, sillä on pitkä ansioluettelo kristillisyyden ja juutalaisuuden estämisestä ja halveksunnasta.

Islam kantaa eniten merkkejä antikristuksen hengestä. Se alkoi yhdessä Vanhan ja Uuden Testamentin kanssa. Se väitti olevansa Jumalan ilmestyksen viimeinen ilmentymä. Mutta se kieltää tietyt kristinuskon perusasiat, kuten Jeesuksen sovitustyön ristillä. Muhammed opetti, ettei Jeesus kuollut, vaan enkeli tuli ja teki Hänestä hengen ennenkuin Hän kuoli. Koska ei ole kuolemaa, ei ole sovitusta ja koska ei ole sovitusta, ei ole anteeksiantamusta. Ja kenelläkään muslimilla ei ole varmuutta syntien anteeksiantamuksesta minään hetkenä.

Toiseksi, Islam ehdottomasti kieltää, että Jeesus on Jumalan Poika. Voit puhua Muslimeille Jeesuksesta profeettana, ja he voivat antaa sinulle varovaisen huomion. Itse asiassa, Koraani tunnustaa Jeesuksen profeettana - jopa Pelastajana, jopa Messiaana. Mutta jos sanot, Hän on Jumalan Poika, saat esille voimaperäisimmän, katkeran vastustuksen. Nimekkäässä moskeijassa, Jerusalemissa, jota kutsutaan Kalliomoskeijaksi - rakennettu paikalle, missä oli Salomonin Temppeli aikoinaan - Arabialaiset piirtokirjoitukset sen ympärillä sanovat kahdesti, "Jumalalla ei ole mitään pojan tarvetta."

Jos haluat saada paremman kuvan Islamin uskosta ja opetuksista, haluaisin suositella ystäväni Jim Croft'in kirjaa otsikolla, The Muslim Masquerade. Jim on tutkinut tämän aiheen laajasti, ja tässä kirjassa hän tukee mielipiteitään useilla suorilla lainauksilla Koraanista.

Sivun lopussa linkkejä suomenkielisiin islamia käsitteleviin artikkeleihin

Antikristuksen persoona

Nyt haluan tutkailla viimeistä antikristillisen hengen ilmentymää: Antikristusta. Uskon, että tämä on jotakin, mikä on vielä tulevaisuudessa *). Haluan tutkia joitakin hyvin tärkeitä Kirjoitusten katkelmia, niin että et ole tietämätön, mitä Saatana on suunnittelemassa.

*) Derek Prince kirjoitti tämän vuonna 2002 eli 17 vuotta sitten. Antikristuksen, tuon laittomuuden ihmisen, ilmestyminen saattaa olla jo hyvin lähellä.

2.Tess.2, Paavali käsittelee ilmaantumista, ilmestystä, ja Antikristuksen ilmenemistä. Hän myös puhuu valmistautumisesta Herran paluuta varten. Ja ne ovat hyvin läheisesti kietoutuneet yhteen, koska viimeinen saatanallinen teko ennen Herran paluuta, tulee olemaan Antikristuksen ilmestyminen. Itse asiassa, Paavali sanoo, että Herra tulee tuhoamaan Antikristuksen tulemuksensa kirkkaudella:

2.Tess.2:1-2 - Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne,

Sana tulemus siinä on sana parousia kreikaksi, mitä normaalisti on käytetty Jeesuksen toisesta tulemuksesta.

Paavali kirjoitti, "älkää vavisko tai hätääntykö, ei hengen, tai sanan tai kirjeen tähden, ikäänkuin se olisi meiltä," koska hän tiesi, että monet kristityt olisivat valmiina uskomaan erityisiä ennustuksia, kuten milloin Jeesus palaisi. Minä varmasti olen kuullut runsaasti näitä ennustuksia palvelutehtäväni koko taipaleella ja olen hämmästynyt kristittyjen määrää, jotka ovat kiinnittyneet niihin.

Katsotaanpa:

2.Tess.2:3 - älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

Termi luopumus kreikassa on apostacia, tarkoittaen hylkäämistä - harkittu ilmoitetun uskon hylkääminen. Tämä jae tarjoaa kaksi titteliä Antikristukselle. Ensiksi, hän on synnin mies - tai laittomuuden mies. Hän on ylin ruumiillistuma ihmisen kapinassa Jumalaa vastaan ja Jumalan lain hylkäämisessä. Häntä on myös kutsuttu kadotuksen lapseksi, sellaiseksi, joka on päätymässä iankaikkiseen kadotukseen. Juudas Iskariot on ainoa muu henkilö Uudessa Testamentissa, jota on kutsuttu kadotuksen lapseksi. Hän oli valheapostoli.

Niin me näemme kolme eri nimeä samalle olennolle: Antikristus, laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Ja meillä on eräs muu tärkeä nimi Ilmestyskirjassa. Tämä on osa näkyä, joka Johanneksella oli tässä ilmestyksessä:

Ilm.13:1-4 - Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

Tässä näemme neljännen tittelin: peto - henkilö, joka on nousemassa, jolle Saatana (paholainen) tulee antamaan voimansa. Miksi Saatana antaa voimansa tälle henkilölle? Koska tämä mahdollistaa tämän henkilön saavuttaa hallinta yli koko ihmisrodun ja taivuttaa koko ihmisrodun tekemään yhden asian, jota Saatana haluaa eniten: palvoa häntä. Tämä on päämäärä. Hän on työskennellyt tämän eteen kärsivällisesti monta vuosisataa, ja hän on hyvin lähellä päämääränsä saavutusta tänä aikana.

  Näitä hän siis on: Antikristus, laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi ja peto.

Huomaa, yksi hänen päistään on ollut "kuolettavasti haavoittunut" ja parantunut. Tässä on väärän ylösnousemuksen eräs laji. En tiedä murhataanko tämä henkilö, mutta hän tulee todennäköisesti olemaan kuollut, ja hän palaa elämään.

  Kysymyksessä voi olla myös kielikuva, jossa kuningas ja hänen valtakuntansa kuvataan yhtenä. Eli voisi olla, että islamilainen kalifaatti (arabien tai osmaanien), joka oli ja haavoittui sodassa, ei kuitenkaan "kuollut", mutta virkoaa ja tulee uudestaan hallitsemaan maailmaa. Lue lisää: Islam - Ilmestyskirjan peto sekä Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

Johannes oli nähnyt näyn kirjakääröstä Jumalan kädessä, ja ei löytynyt ketään arvollista avaamaan kääröä. Niin Johannes itki.

Ilmestyskirja 5:5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu;

  "jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa" = Jeesus Kristus.

Johannes katsoi leijonaa, mutta leijona on lammas. Tässä on tahallinen vastakkainasettelu. Jumalan nimittämällä hallitsijalla ei ole pedon luonnetta. Hänellä on lampaan luonne. Ja Hän on korkeasti koroitettu kaikkien muiden yli, koska Hän antoi elämänsä alttiiksi. Hän nöyryytti itsensä. Hän kulki nöyryyden ja alamaisuuden tien, koska Hän ei vastustanut vangitsijoitaan ja vainoojiansa. Uskon, että seurakunta näinä päivinä on kulkemassa tarpeeseen näyttää samaa luonnetta. Ja en usko, että se on helppoa.

Olemme nähneet, että ihmiset palvoivat petoa. Ja he kaikki olivat vakuuttuneita, että oli toivotonta yrittää sotaa pedon kanssa. En ole varma, minkä lajin olosuhteet saavat vakuuttumaan "koko maailman", että on turha taistella vastaan. Kun mietimme teknologian ja aseistuksen aikakautta, missä nyt parhaillaan elämme, on helppoa uskoa, että tässä kuvattu tilanne saattaisi olla hyvin lähellä.

Näemme antikristuksen ryhtyvän toimintaan:

Ilm.13:6-8 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät.

Hän on Jumalan avoin haastaja. Hän ei ole salainen vihollinen; hän pui nyrkkiään Kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä. Ja kenen ajattelet suoneen hänelle luvan ryhtyä sotaan - ja voittaa - pyhien kansan? Minä oletan, että luvan antaa Jumala, mikä on hyvin vakavoittava ajatus. Älkäämme koskaan unohtako, että kristillisyys ei ole ollenkaan helppo voitto.

Menkäämme eteenpäin ja katsokaamme jaetta 8:

Ilm.13:8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta

Mikä dramaattinen lausunto! Koko ihmisrotu tulee palvomaan häntä - paitsi nuo, jotka Jumala on valinnut Itselleen.

Tahdon päättää katsomalla uudelleen:

2.Tess.2:3 älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy.

  Se päivä = Herran Päivä  •  luopumus

Uskon tämän luopumuksen olevan tapahtumassa maailmassa tänään. Läpi vuosisatojen on ollut kirkon johtajia, joita on kyllä petetty, mutta he eivät ole avoimesti kieltäneet suuria perustotuuksia kristillisessä uskossa. Itseasiassa, nuo totuudet ovat olleet keinoja, joita he käyttivät tukeakseen valtaansa. Mutta kahdeskymmenes vuosisata näki kirkon johtajien kieltävän suuret perustotuudet kristillisestä uskosta: Jeesuksen jumaluuden, Hänen neitseestä syntymisensä, Hänen sovituskuolemansa, Hänen fyysisen ylösnousemuksensa ja Hänen paluunsa. En usko, että tätä oli olemassa minään aikaisempana vuosisatana. Uskon, että olemme jo vastakkain uskon hylkäämisen kanssa. Muista aina, että seurakunta on suojavalli erehdyksiä vastaan. Joten Saatanan on tunkeuduttava seurakuntaan, ennenkuin hän voi murtautua läpi hänen erehdyksensä kanssa.

 

Teidän, Mestarin palveluksessa

Derek Prince, 2002

Alkuperäinen englannin kielinen artikkeli, pdf-tiedostona The Spirit of Antichrist

 

Lisää   Derek Princen opetuksia

Islam linkkejä

Muhammedin ihmeellisiä opetuksia

Onko Koraani luotettava

Islamin sotaisa luonne

Koraanin saatanalliset säkeet

Muita linkkejä

Islam - Ilmestyskirjan peto

Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

Luopumus

Herran Päivä


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä