Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Ekumeeninen liike on petos!

Ekumenia-sana juontuu kreikan kielen sanasta οίκος ’talo’. Antiikin aikana oikoumene, kreik. οἰκουμένην tarkoitti tavallisesti koko asuttua maailmaa tai Rooman valtakuntaa. Ekumeeninen liike on kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Moderni ekumenia otti ison askeleen eteenpäin 1960-luvun Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa kun se otti myönteisen asenteen ei-katolisiin kristittyihin.

Alkukirkon ihannekuva

Alkukirkosta on olemassa hyvin useita laajallekin levinneitä väärinkäsityksiä, jotka eivät kestä tieteellistä tarkastelua. Ihannekuvissa kirkko on esimerkiksi alun perin ollut yhtenäinen yhteisö, jossa kaikki kristityt harjoittivat kirkollista yhteyttä keskenään ja jakautunut kristikunta on verrattain uusi asia. Ihannekuvan mukainen kirkollinen ykseys voidaan nähdä velvoittavana esikuvana, johon pitää pyrkiä takaisin. Tämän velvoitus toteutetaan ekumenian nimissä.

Ekumenia - Antikristuksen valhe ja eksytys

Ekumenian tarkoitus on tietysti jalo: - kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Tätä tavoitetta perustellaan Jeesuksen rukouksella:

- Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.   Tämä on lainaus vuoden 1992 käännöksestä, jossa asia esitetään lähes vaatimuksena.

1938 käännös: - Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt  Joh. 17:11,21-23.

Ekumenian nimissä tapahtuva keskinäisen yhteyden tavoittelu on kuitenkin saatanallinen väärennös siitä mitä Jeesus tarkoitti. Ekumenia on osaltaan lopunajan viimeisten päivien väkevää eksytystä. Todellisuudessa on siis kysymys siitä, että Antikristuksen kirkko, Rooma, haluaa palauttaa protestanttiset ja ortodoksiset "kadonneet lampaat" takaisin äitikirkon helmaan. Äitikirkko, totuudesta luopunut luopiokirkko, tuo Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti Ilm.17:5 haluaa "tyttärensä" palaavan kotiin.

Ilmestyskirjan 13:8 "kaikki maan päällä asuvaiset" on juuri tuo ekumeeninen maailma, jota johtaa Vatikaanin diktaattori, Rooman piispa, paavi eli Antikristus. Ja niinkuin katoliset nyt palvovat paavia ja kumartaen rukoilevat Neitsyt Mariaa, taivaan kuningatarta (Jer.44:17-19,25), niin myös ennen pitkää koko ekumeeninen maailma pakotetaan tekemään samoin. Sen tähden jokaisen Kristuksen oman, Jumalan valitun, tulee lähteä pois katolisen kirkon johtamasta ekumeniasta, seurakunnista ja kirkoista, jotka ovat siinä mukana:

- Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa Ilm.18:4-8.

Rooman portto ja hänen porttotyttärensä ovat kaikki tehneet huorin maan kuninkaiden kanssa: nämä, joiden piti olla Kristuksen morsian, ovat sekaantuneet maalliseen valtaan, politiikkaan, ja ovat hylänneet ensimmäisen rakkautensa, se on Kristuksen. Hylkääminen on luopumista.

Satojen vuosien ajan protestantit syyttivät katolista kirkkoa sen turmeltuneisuudesta ja Jumalan pilkasta (paavi on "pyhä isä" ja Kristuksen sijainen). Mutta, Rooman kirkko ja Rooman piispa (paavius), jolle Saatana antoi valtaistuimensa ja suuren vallan (Ilm.13:1-9) on onnistunut pettämään ne, jotka olivat siitä pois lähteneet (Ilm.18:4). Ja nyt he suurella innolla, "jotta me yhtä olisimme", rientävät takaisin Suuren Babylonian petokseen.

Ote H.D. Holvaisen profetiasta

Paavi sanoi: - Te rakkaat veljet, olemme tulleet aikaan, jolloin meidän tulisi tulla yhdeksi. Onhan Jeesus aina rukoillut, että he yhtä olisivat. Kirkon miehinä se on meidän tehtävämme. Sen tähden haluamme perustaa yhteisen ekumeenisen liikkeen, yhden kirkon...

Eräs vapaiden suuntien edustaja ja sanoi: - Todellakin, me olemme saaneet suuren valon, josta meidän tulisi kiittää Jumalaa. Ekumeeninen liike, liittoutuminen on tärkeää päästäksemme veljeyteen ja todelliseen yhteyteen toistemme kanssa, joka on ehdottoman välttämätöntä ennen Jeesuksen toista tuloa.

Lue koko Holvaisen profetia: Antikristuksen aika

Hajaannus seurakunnissa

Esimerkkinä mainittakoon helluntaiherätyksessä tapahtunut jakaantuminen. 2000-luvun alkupuolella perustettu Suomen Helluntaikirkko veljeilee ekumenian hengessä sekä luterilaisen että katolisen kirkon kanssa. Ne helluntalaiset, jotka eivät halunneet "kirkkoontua" vaan pysyä itsenäisinä paikallisseurakuntina, perustivat heinäkuussa 2003 yhdistyksen, nimeltään Suomen Helluntaikansa ry. Seurakunta on ihmiset, Jumalan lapset. Kirkko on instituutio, joka on keskittynyt julistamaan vain rakkauden teologiaa unohtaen parannuksen teon ja tulevan tuomion, Herran Päivän.

31.10.1999 allekirjoitettiin Roomalaiskatolisen kirkon ja luterilaisten kirkkojen yhteinen julistus vanhurskauttamisopista. Kaikki luterilaiset eivät ole sitä kuitenkaan hyväksyneet. Vanhurskauttamisjulistus evl.sivuilla.

Ekumenia onkin toivotun yhteyden sijaan aiheuttanut hajaannusta ja eripuraa.

Sanottua

Tunnettu saarnaaja Robert Schuller sanoo: - "Nyt on meidän protestanttien aika tulla Rooman Pyhän Isän luo ja sanoa: Kuinka voimme tulla kotiin."

Paul Crouch: - "Tämä on protestantismin loppu. Minä pyyhin pois sanan protestantismi sanavarastostani. En enää protestoi. Nyt on aika katolisten ja ei-katolisten kokoontua hengen yhteydessä ja Herran yhtenäisyyteen."

Piispa Tony Palmer (eng./e-afrikka) väittää, että nyt Roomalaiskatolisuus saarnaa oikeaa pelastuksen evankeliumia ja että protestoinnin aika on ohi. "The Protest is Over.... No more Protestant Church" - video englanniksi.

11. joulukuuta 1983 Roomassa, luterilaisessa kirkossa (Chiesa Evangelica Luterana in Italia Decanato), Martti Lutherin 500-vuotis syntymäjuhlassa, puhui myös Paavi Johannes Paavali II: - Olen tullut tänne, koska Jumalan henki on johdattanut meidät ekumeenisen vuoropuhelun kautta etsimään kristittyjen täyttä ykseyttä. Tämä on myös paras tapa valmistautua Herran tulemukseen. Johannes Kastajan sanoin, tehkäämme tie tasaiseksi Herralle Joh.1:23. JOHN PAUL'S SERMON (in english). Puhe on tietysti harhaanjohtavaa, koska ekumeeninen kristikunta on paremminkin tien tasoittamista (viimeisen) antikristuksen nousulle, ei Jeesuksen Kristuksen.

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista

Katolisen kirkon ja protestanttien välejä 500 vuotta hiertänyt oppi siitä, miten ihminen tulee vanhurskaaksi (oikeamieliseksi), sai uuden käänteen vuonna 1999. Tuohon saakka Vatikaani oli opettanut, että ihminen vanhurskautuu hyviä tekoja tekemällä. Martti Luther ja muut protestantit julistivat, Raamatun mukaisesti, että ihminen vanhurskautuu (yksin) uskosta. 31.10.1999 allekirjoitettiin yhteinen julkilausuma, joka tiivistettynä kuuluu suurin piirtein näin: - Meidät vanhurskautetaan Jumalan armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tekemään hyviä tekoja. Tämän verbaali-akrobaattisen julistuksen mukaan hyvät teot ovat siis uskon hedelmiä. Lue lisää Uskon teot.

Vaikka tätä julistusta ei kaikki luterilaiset toimijat hyväksykään, sitä pidetään ekumenian yhtenä suurimmista saavutuksista. Muutamat protestanttiset papit sanovatkin, että protestin aika on ohi - voimme palata äitikirkon helmaan. Vuonna 2006 myös metodistit liittyivät tähän julistukseen.

Lokakuussa 2016 puhuessaan pyhiinvaeltajille Paavi Franciscus sanoi: - Kristittyjen täytyy kiittää Jumalaa siitä, että katolinen ja luterilainen kirkko ovat siirtyneet konfliktista uskonyhteyteen viimeisten 50 vuoden aikana. Olemme kulkeneet tärkeän osan tiestä yhdessä. Paavi viittaa Vatikaanin toisen konsiilin 1962-1965 jälkeiseen aikaan. "Tie", josta paavi puhuu tuskin on Jeesus Kristus Joh. 14:6, vaan ekumenia - tie takaisin katolisen kirkon helmaan. Se on Suuri Babylon ja Saatanan synagooga. Paavin puhe: Catholic Herald.

 

Vakava varoitus

2.Tess.2:11-12   Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Roomalaiskatolinen kirkko on koko historiansa ajan ollut tuo väkevä eksytys, jonka pauloissa on tänäkin päivänä yli miljardi ihmistä. Vatikaanin johtaman ekumeenisen liikkeen tarkoitus onkin saattaa myös protestanttiset tahot takaisin saman eksytyksen piiriin.

 

Uskontojen välinen dialogi

Neljä viimeisintä paavia, ja erityisesti paavi Franciscus, ovat pyrkineet laajentamaan ekumeenistä yhteyttä myös muihin uskontoihin. Koska Vatikaani on rajannut ekumenian tarkoittamaan vain kristittyjen välistä yhteyttä, käytetään tästä termiä Uskontodialogi eli uskontojen välinen vuoropuhelu.

- "Olemmehan kaikki", kuten Franciscus sanoo, "Jumalan lapsia". Tässä Paavi kuitenkin puhuu omiaan, koska Raamattu sanoo: - Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä...  Joh.1:12. Toisin sanoen vain ne, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen nimeen ja ottavat hänet vastaan, ovat Jumalan lapsia. Ja joka ottaa vastaan Kristuksen, ottaa vastaan Hänet joka Kristuksen lähetti, so. Taivaallinen Isämme, Kaikkivaltias Jumala. Matt. 10:40; Mark. 9:37; Luuk. 9:48; Joh. 13:20; Joh. 17:8. Vain Jumalan lapsilla, yhdessä Kristuksen kanssa, on perintöosa Jumalan valtakunnasta.

Erikoista tässä on se, että Paavi, Ilmestyskirjan ensimmäinen ratsastaja (paavius), on tässä niin loistavasti onnistunut. Totisesti tämä valkeuden enkeliksi tekeytynyt Antikristus on "lähtenyt voittajana voittamaan" Ilm.6:1-2. Niinkuin Baabelin (Babylonia) ja maailman ensimmäinen valtias, Nimrod 1.Moos.10:8-10 oli suuri (sielujen) metsästäjä Jumalan edessä, niin myös Rooman kirkko, Vatikaani, paavin johdolla saalistaa (jousi kädessä) ihmissieluja samassa hengessä, johtaen heidät iankaikkiseen kadotukseen.

Paavi Franciskuksen puhe ja video yhtenäisyyden puolesta: "Olemme kaikki Jumalan lapsia" (puhe espanjaksi, tekstitys suomeksi ja englanniksi)
Lue myös: Ilmestyskirjan sinetit; Kuvia uskontodialogista

Paavi: Olemme kaikki Jumalan lapsia01:31

Paavi puhuu kauniisti ja lempein sanoin saaden monet uskomaan hänen vilpittömyyteensä. Mutta Vatikaanin piispat ja papit vain tekeytyvät vanhurskauden ja Kristuksen palvelijoiksi 2.Kor.11:13-15. Sama tauti on levinnyt kaikkialle maailmaan myös monien protestanttien (sis. luterilaisten) keskuuteen.

Paavin opetus voitaneen tiivistää näin: Kukin tulkoon uskollaan autuaaksi - 'uskon rakkauteen'.
Kaikki tiet vievät edelleen Roomaan.

Vanhurskaus: Oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus (eng. righteousness). Vanhurskaus ei tule ihmisen itsestään, vaan sekin on Jumalan lahja, jonka ihminen saa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Room.3:21-31; Room 10:9-10: – Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.   2.Kor.5:21.   Lisää netissä   Mitä on vanhurskaus?

Linkkejä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkunta - lähde pois näistä!

Ekumenia on eksytys - Petri Paavola

Ekumeeninen petos - Petri Paavola

Helluntalaisuudesta katolisuuteen - Petri Paavola

Uusi Maailmanuskonto - Osa 1, Osa 2, Osa 3   (Sirkku / Reino Savola)


Antikristus - laittomuuden ihminen

Antikristuksen aika - H.D. Holvaisen profetia

Lopun aika Raamatun valossa

Suuri Babylon

Luopumus

Uskonnollinen petos

Pedon merkki - 666

Ilmestyskirjan pedot ja vähän Danielinkin

Miten pelastua


Tuleeko meidän pysyä erossa ekumeenisesta liikkeestä? - erään helluntalaisen kannatotto

Varokaa ekumeenista yhteistyötä!

Paavin vallan petos ja ekumenian hapatus leviää/sikiää kuin tautivirus, valheella tuhoten/pettäen

Kommentti: Paavi lumoaa, mutta katolinen ja luterilainen kirkko vain etääntyvät toisistaan

Ekumenia, petos, eksytys, valhe

Paavi Franciscus - sankari vai konna? Ristin Voitto


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä