Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Uskonnollinen Petos

Yhteenveto: Pimeyden valtakunta soluttautui kristilliseen seurakuntaan tarkoituksenaan turmella se julistamalla väärää Jeesusta, väärää henkeä ja väärää evankeliumia.

Vakava varoitus

Kristillisen ajan alusta saakka monet seurakunnat ovat osoittaneet kohtalokasta kyvyttömyyttä tehdä eroa Jumalan innoitetun Sanan totuuden ja sen väärien esitysten välillä: Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu Gal. 1:6-8.

Korinton seurakunta kärsi samasta erottamiskyvyn ja hengellisen ymmärryksen puutteesta: Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte… Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi 2.Kor.11:2-4,13-14.

Näistä lainauksista käy selväksi, että on kolme pääväylää joilla Saatana voi väärentää Kirjoitusten totuuden pettääkseen kristityt ja johtaakseen heidät harhaan. Nämä väärennökset käsittävät ratkaisevan tärkeitä asioita uskomme ytimessä ja ovat tarkoitettuja pettämään ihmisiä hyväksymään toisen Jeesuksen, toisen Hengen ja toisen evankeliumin.

Saatana strategia hyökätä, väärin esittää ja turmella kristillinen usko on jatkunut täydellä voimallaan läpi koko seurakuntadispensaation. On ratkaisevan tärkeää, että kaikki, jotka tunnustautuvat kristityiksi, hylkäisivät ja paljastaisivat nämä viimeisille päiville ominaiset petoksen muodot.

TOINEN JEESUS

Seuraavassa ovat yleisimmät tavat, joilla Herran Jeesuksen persoonaa, työtä ja kuvaa vääristellään niin, että esitetään väärä Jeesus, joka on voimaton pelastamaan kadotettuja pyhän Jumalan vanhurskaalta tuomiolta:

Jeesus inhimillinen opettaja

Sellaisissa lahkoissa, kuin Jehovan Todistajat ja muissa uskonnoissa, kuten Islam, Jeesuksen jumaluus kielletään. Useimmat kuvaavat Häntä pelkästään inhimillisenä profeettana tai poikkeuksellisen lahjakkaana opettajana samalla nimenomaan kieltäen, että Hän on Jumalan Poika: Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä 1.Joh. 2:22-23.

On traagista, että Kristuksen jumaluuden antikristillinen kieltäminen on nyt yleistä monissa kristillisiksi tunnustetuissa kirkoissa. Teologeilla on myös lisääntyvä taipumus kieltää Hänen ihmeellinen sikiämisensä ja syntymänsä neitsyestä ja siten pyrkiä alentamaan Hänet tavalliseksi lankeavaksi ihmisolennoksi. Eräs voimakas liike mainostaa petollista ideaa, että historiallinen Jeesus (ns.todellinen Jeesus) tulee selvästi erottaa myyttisestä Jeesuksesta (eli kultillisesta Jeesuksesta), joksi kirkon perinne muka on Hänet muuttanut.

Tyrmistyttävä tosiasia koskien tätä nykyistä kampanjaa todellista Raamatun Jeesusta vastaan on, että monet johtavat teologit yliopistojen teologisissa tiedekunnissa kannattavat sitä aktiivisesti kyseenalaistamalla Raamatun ilmoitukset, että Hän on Israelin todellinen Messias ja Jumalan Poika. Raamatun Jeesus riisutaan jumaluudestaan, kun yritetään sovittaa yhteen em. kaksi yhteensopimatonta kuvaa ja löytää ’todellinen’ historiallinen Jeesus.

Tätä kampanjaa yliopisto-opettajien keskuudessa johtaa USA:ssa vuonna 1985 perustettu Jeesus-seminaari (eng. Jesus Seminar). Monet teologit muualla maailmassa tulevat perässä. Yliopisto South Africa’s Institute for Theology and Religion, julkaisi vuonna 1997 kirjan Images of Jesus (Kuvia Jeesuksesta), jossa he vakavasti vääristelevät Hänen raamatullista kuvaansa.

Ellei Jeesus ollut todella Immanuel eli “Jumala meidän kanssamme” Matt. 1:23 ja synnitön, Hän ei olisi voinut tarjoutua Aadamin langenneen rodun sovitusuhriksi. Ensimmäisessä Aadamissa me kaikki olemme hengellisesti kuolleita, koska olemme perineet hänen syntisen luontonsa. Kuoleva rotu tarvitsee toisen Aadamin, täydellisen Jumal-ihmisen uudelleen luomaan meidät Hänen kuvakseen lukemalla meille Hänen vanhurskautensa ja siirtämällä Hänen iankaikkisen elämänsä meihin 1.Kor.15:22,45; Room.5:14-21. Jeesus on Jumal-ihminen – itse Jumala, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika. Hänen jumaluutensa kieltäminen ryöstää maailmalta sen ainoan toivon jumalallisesta Vapahtajasta.

Jeesus esimerkki

Monissa muodollisissa ja hengellisesti kuolleissa kirkoissa saarnaaminen tänä päivänä useinkin esittää Jeesuksen elämän pelkästään ihanteellisena esimerkkinä, jota meidän tulisi seurata. Sellaisissa moraalisissa saarnoissa ei mitenkään viitata hänen sijaiskuolemaansa ja vuodatettuun vereensä, joka yksin voi puhdistaa synnistä. Uudestisyntymisen välttämättömyyden asemesta opetetaan kristillisiä hyveitä ilman ylösnoussutta Kristusta, joka yksin voi antaa meille voiman “vaeltaa uudessa elämässä” Room.6:4. Ihmisiä opetetaan ainoastaan olemaan kunnon kansalaisia, rakastamaan lähimmäisiään ja elämään moraalisesti hyvää elämää.

Tällaisen saarnaamisen tulos on, että Jeesus ei tule heille todelliseksi, koska heillä on Hänestä vain hämärä mielikuva. He yrittävät seurata Hänen esimerkkiään mielen ponnisteluin, mutta Hän ei ole heille elävä ja hengellinen todellisuus, koska he eivät ole vielä tulleet “uusiksi luomuksiksi” Hänessä 2.Kor. 5:17 uskon kautta Hänen täytettyyn työhönsä. Vaikka puhuvatkin Jeesuksesta, he eivät tunne Häntä henkilökohtaisesti ja koska heille on annettu väärä 'kuva' Hänestä, heidän pyrkimyksensä seurata Häntä perustuvat väärinkäsitykseen.

Jeesus lahjojen antaja

Jeesus vetää puoleensa monia, koska he tuntevat voivansa saada Hänestä erilaisia etuja. Hänen pitäisi parantaa heidät, siunata heidät, suoda heille menestystä ja täyttää heidän kaikki aineelliset tarpeensa. He näkevät Hänet sinä yhtenä, joka palauttaa inhimillisille olennoille sen korkean aseman, joka ihmiskunnalla oli ennen syntiinlankeemusta! He haluavat saada takaisin luomakunnan hallinnan, harjoittaa ihmeitä tekeviä voimia ja jopa tulla 'jumaliksi' omalla oikeudellaan.

Sellaiset ihmiset myös päätyvät palvelemaan 'toista Jeesusta'. He eivät samaistu ristiinnaulittuun Kristukseen ja hylkäävät vainon, sairauden ja kärsimyksen heikon uskon seurauksina. Käyttäen visualisoimista ja positiivisen ajattelun menetelmiä he luovat oman todellisuutensa tullen siten oman kohtalonsa mestareiksi. Luottamalla erilaisiin synnynnäisiin vahvuuksiin omassa sielussaan, he eivät pane luottamustaan ristiinnaulittuun Kristukseen, että Hän vahvistaisi heitä Pyhän Hengen voimalla.

Jeesuksella oli laaja kannatus, kun Hän paransi sairaat ja teki monia muita ihmeitä ja merkkejä. Kuitenkin enemmistö Hänen opportunistisista ja sensaatioita etsivistä kannattajistaan hylkäsi Hänet, kun Hän painotti yhteyttä ruumiinsa kanssa, joka piti murrettaman ja verensä kanssa, joka piti vuodatettaman, ainoana perustuksena tosi yhteydelle Hänen kanssaan. Monelle opportunistille se oli kova sana: Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa Joh.6:66; ks. myös Joh.6:53-65.

Monet kuvittelevat oman populaarin Jeesuksensa, jota sitten seuraavat. He loukkaantuvat, jos joku osoittaa heille siinä hengellisiä vaaroja, kun rakentavat uskonsa Jeesukselle, joka on rajoittunut ihmeisiin ja merkkeihin sen Yhden ristiinnaulitun asemesta, joka kuoli, jotta me saisimme anteeksi ja tulisimme “Jumalalle eläviksi” Room.6:11.

Jeesus poliittinen vapauttaja

Kolmannessa maailmassa julistetaan usein Jeesusta, joka on vapaustaistelija, joka puolustaa sorrettuja. Hän tuli vapauttamaan poliittiset vangit ja nostamaan heidät olemassaolon yhteiskunnallistaloudelliselle tasolle. Tämä Jeesus on kiinnostunut vain heidän maallisista asioistaan. Hän ei tullut vapauttamaan heitä synnistä, vaan hallituksista, jotka estävät poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen edistyksen. Hän siunaa heitä taistelussa heidän sortajiaan vastaan tuomitsematta heidän moraalittomuuksiaan ja painottamatta tarvetta käydä hengellistä kamppailua heidän sielujensa todellista sortajaa, Saatanaa, vastaan.

Jeesus syntinen

Monien Hollywood'in filmien kuvailema Jeesus on langennut syntinen, kuten toisetkin inhimilliset olennot, joita lihalliset himot hallitsevat. Tämä rienaava kuva Jeesuksesta on aiheena sellaisissa filmeissä, kuin Jesus Christ Superstar, The last temptation of Christ, ja Jesus of Montreal. Viimeksi mainitussa filmissä väärää 'Jeesusta' kuvataan törkeästi asuvana muiden nuorten kanssa eräässä huoneistossa Montreal'issa, jossa he elävät irstaasti ja viina virtaa.

Turmeltuneiden, saatanallisesti innoitettujen ihmisten pahoilla kuvitelmilla ei ole mitään rajoja, kun he vääristävät Jeesuksen kuvaa. Jotkut kuvaavat Jeesusta jopa homona. Eräässä arkkipiispa Tutu'n Kapkaupungin katedraalissa näytteillä olevassa maalauksessa Jeesus on kuvattu aidsin uhrina täynnä haavoja. Kaikki sellaiset pahat Jeesuksen väärät esitykset ovat osa Saatana ikiaikaista loanheittokampanjaa Häntä vastaan. Ollessaan maan päällä Hänet leimattiin, syntiseksi, pilkkaajaksi, syömäriksi, juomariksi ja kiristäjien ja moraalittomien ystäväksi: Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää Matt. 11:19; lue. myös Joh. 9:16,24.

Se todellinen Jeesus, jota me palvomme, on synnitön. Hän on pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut Hebr.7:26; ks. myös Hebr.4:15.

Älä halvenna, äläkä pilkkaa Jumalan, äläkä Hänen rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeä: Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää Gal. 6:7.

Kosminen Jeesus - Antikristus - kaikkien uskontojen yhteinen messias

Tehostettu kampanja Jeesuksen persoonan, luonteen, työn ja nimen vääristämiseksi on tähdätty valmistamaan maailmaa Saatanan suurelle lopunajan väärälle Kristukselle, Antikristukselle. Jeesus itse varoitti, että tämä petkuttaja ja muut, joissa hän personoituu, tulevat pettämään maailman: Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Matt.24:4-5.

New Age-liike esittää Jeesuksen, joka on maailman kaikkien uskontojen messiaanisten odotusten personoituma. Hän on:

Kristus kristityille, Messias juutalaisille, Krishna hinduille, Imaami Mahdi muslimeille ja Maitreya Buddha buddhisteille.

Hän on siksi kaikkien uskontojen kosminen Kristus, eli universaalinen Kristus, joka johtaa hengellistä valtarakennetta, joka yhdistää, syntetisoi kaikki uskonnot maan päällä ja siten syrjäyttää ne.

Kirjansa, Images of Jesus, loppuluvussa Etelä-Afrikan yliopiston teologi, G.A. van den Heever, esittää voimakkaan vetoomuksen, että Jeesuksen asemaa ja roolia tulisi ajatella moniuskonnollisena. Luvussa, Jeesus maailman uskonnoissa, hän sanoo: “Jos on totta, että Jeesuksen 'rakentaminen' varhaisessa kristinuskossa on samanlainen kuin Buddhan, Zoroasterin ja Krishnan 'rakentaminen', niin täytyy vastata kysymykseen, mitä hyötyä sellaisesta vastaavasta yrityksestä, kuin tämä, voisi olla... Sen pitäisi rohkaista kristittyjä, juutalaisia, buddhisteja ja hinduja kohti terveempää, sallivampaa vuorovaikutusta kulttuurisella ja uskonnollisella rintamalla. Kuinka paljon uskommekin omaan ainutlaatuisuuteemme, silti juomme samoista kaivoista.”

Saatana edistää vääriä kuvia Jeesuksesta viedäkseen Häneltä uskottavuuden tien valmistamiseksi hänen väärälle Kristukselleen, Antikristukselle, synnin ihmiselle... kadotuksen lapselle... tuolle laittomalle... jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen 2.Tess.2:3,8-10.

Kirjassaan, Searching for the Real Jesus, (1996) tri. Douglas Groothuis torjuu selkeästi nykyajan teologien harjoittaman Jeesusta koskevan agnostisen spekuloimisen ja vakavan vääristelyn: “Jeesus ei ole jokin monitulkintainen mustetahra, johon me sijoitamme lempiteoriamme, toiveemme tai pelkomme. Hän on elävä todellisuus, jota ei kukaan voi komentaa, koska Hän on maailmankaikkeuden Herra. Hän haastaa kaiken jäljitellyn aitoudellaan, kaiken vääristelyn totuudellisuudellaan... Risti pysyy historian faktana ja evankeliumi on jatkuvasti ainoa keino vapauttaa ihmisiä” Joh.8:31-32.

Jotta olisi mahdollista tunnistaa vääriksi kaikki väärennetyn Jeesuksen vääristetyt kuvat täytyy tuntea oikea Jeesus, palvella ja palvoa Häntä jakamattomalla sydämellä. Paavali sitoutui voittamaan läheisen tuntemisen ja suhteen Hänen kanssaan: Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla... tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta Filem. 3:8,10. Pietari sanoo, että meidän täytyy kasvaa armossa ja Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa 2.Piet. 3:18.

TOINEN HENKI

Liikkeelle paneva voima laajalle levinneen toisen Jeesuksen mainostamisen takana on toinen henki, joka tulee suoraan paholaisesta ja pyrkii viemään ihmisiä eksytyksen voiman alaisiksi. Tästä hyvin todellisesta vaarasta johtuen meitä varoitetaan, ettemme sinisilmäisesti uskoisi jokaista henkeä, joka toimii väärien saarnaajien ja ns. profeettojen kautta, vaan koettelisimme henget: Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan... Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä... Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen 1.Joh.4:1,6.

Eksytyksen hengen päämäärä on pettää ihmisiä sensaatiomaisilla merkeillä ja ihmeillä. Se on sama henki, joka tekee työtä Antikristuksen kautta, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen 2.Tess. 2:9-12.

Eksytyksen henki on aktiivisesti valmistamassa maailmaa tulevalle kosmiselle Kristukselle ihmeitä tekevine voimineen. Hänen kakkosmiehensä, väärä profeetta, kykenee käyttämään yhtä hämmästyttäviä voimia: Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä... Ilm. 13:12-14.

Kun lähestymme tätä suuren petoksen aikaa, monia vääriä profeettoja ilmestyy näyttämölle pettämään ihmisiä okkulttisilla yliluonnollisilla voimillaan. Herra Jeesus Kristus, apostoli Paavali ja VT:n profeetat varoittavat vakavasti heidän petollisten toimiensa suuresta vaarasta: Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta... ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin Matt. 24:11,24.Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa Apt. 20:29-30. Mutta Herra sanoi minulle: Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille Jer. 14:14.

New Age-liike ja siihen liittyvät väärät uskonnot ovat nykyisin kiinnittämässä huomiota parantamiseen, itseparantamiseen ja yliluonnollisten ilmiöiden edistämiseen liittyvien ihmeitä tekevien psyykkisten voimien löytämiseen ja käyttöön. Sellaiset ilmiöt ovat nykyisin yleisiä jopa monissa kristillisissä kokouksissa, esim. kaatuminen hengessä. Erilaiset muut ilmiöt, kuten nauraminen hengessä, profetoiminen hengessä ja tanssiminen hengessä, jotka ovat seurausta tästä kokemuksesta, liitetään myös Pyhään Henkeen. Monet hyväksyvät sokeasti nämä ilmiöt koettelematta henkiä, vaikka sellaisissa ilmiöissä on vaara, että ne ovat petollista saatanallista jäljittelyä.

Useimmat Uskonsanan saarnaajat luovat voimakkaita Pyhän Hengen väkevien manifestaatioiden odotuksia. Raamatusta ei kuitenkaan löydy mitään pohjaa ilmiöille, joita muka esiintyy heidän kokouksissaan. Edellä jo mainittujen merkkien lisäksi yksi viimeaikojen ilmiöistä koskee kultapölyä, jota sataa noissa kokouksissa kävijöiden käsille, käsivarsille tai hiuksille, samalla kun jotkut ovat väittäneet hammaspaikkojensa muuttuneen kullaksi! Toinen nykyajan muoti-ilmiö tässä liikkeessä ovat ns. “Uuden Viinin” kokoukset, joissa ihmiset kokevat tavanomaisia juopumuksen oireita. Sitä seuraa kaatuminen, tanssiminen ja nauraminen hengessä, sekä pogo-sauvahyppely ja kaikenlaiset eläinäänet, kuten koiran haukkuminen, kukon kiekuminen ja leijonan karjuminen!

Eivätkö väitteet, että sellaiset hyvin epäilyttävät ilmiöt ja poikkeava käyttäytyminen liittyisivät Pyhän Hengen toimintaan, olekin täysin rienaavia, Häntä karkeasti herjaavia ja tuhoisia kristilliselle todistukselle maailmassa? Ei ole vaikea nähdä, kuinka ihanteellisesti tämä sopii Saatanan päämäärään tehdä kristillinen usko naurettavaksi ja pettää mahdollisimman monet. Petoshenkien nimenomainen päämäärä on tuhota uskovien usko ja johtaa harhaan, hämmentää, turmella, varjostaa ja kontrolloida heitä petoksen voimalla: Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty 1.Tim. 4:1,2.

The Living Bible selventää näitä jakeita seuraavasti: “But the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some in the church will turn away from Christ and become eager followers of teachers with devil-inspired ideas. These teachers will tell lies with straight faces and do it so often that their consciences will not even bother them. (Mutta Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut seurakunnassa kääntyvät pois Kristuksesta ja heistä tulee innokkaita seuraajia opettajille, jotka opettavat paholaisen innoittamia ideoita. Nämä opettajat valehtelevat naama peruslukemilla ja tekevät sitä niin usein, ettei heidän omatuntonsakaan vaivaa heitä.)

Pyhän Hengen erottamiseksi toisesta hengestä, joka jäljittelee Pyhää Henkeä voi seuraava vertailutaulukko olla hyödyllinen:

Pyhä HenkiToinen henki
Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista ja tekee hänet todelliseksi elämässämme. Tämän hengen läsnäolo, voima ja lahjat tulevat hallitsevaksi todellisuudeksi elämässämme, samalla kun Jeesus siirretään huomaamatta taka-alalle.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän saa sinut tuntemaan syntisi, niin että voit ymmärtää ongelmiesi syyt. Hän tiputtaa sinuun mukavia ja rentoja tuntemuksia, niin että voit unohtaa kaikki ongelmasi ja syntisi.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän vakuuttaa sinut Jumalan vanhurskaudesta sellaisena, kuin se ilmestyi Herran Jeesuksen täydellisen elämän ja ristin sovituksen kautta. Hän saa sinut vakuuttuneeksi, että Jumala on kanssasi, yliluonnollisten lahjojesi ja kokemustesi kautta, kuten kaatuminen ja hengessä nauraminen.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän saa sinut vakuuttuneeksi syyllisyydestäsi sinun hengessäsi ja paljastaa sydämesi ja elämäsi tilan sellaisena, kuin Jumala sen näkee. Hän käyttää ihmisiä tiputtamaan sinuun ideoita ja vihjeitä, jotka ovat muka Jumalasta, mutta tosiasiassa eivät ole Hänestä.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän puhuu sinulle Jumalan Sanan kautta, joka on Henki ja elämä ja paljastaa sinulle ikuisia totuuksia. Raamattu Jumalan Sanana tulee sinulle kalliimmaksi, kun kasvat armossa. Hän käyttää ns. 'profeettoja' inhimillisinä välittäjinä tuomaan sinulle sanomia siitä, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän. Hänellä on myös runsaasti Raamatun ulkopuolisia ilmoituksia Jumalalta unien ja näkyjen kautta.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän toimii ensisijaisesti sinun henkesi tasolla elävöittääkseen henkesi hiljaisella tavalla, että heräisit hengellisesti kuulemaan Jumalan kutsun ja luottamaan Häneen pelastukseksi. Hän ilmaisee läsnäolonsa aistikokemusten kautta, kuten hurmospuuskien, ruumiisi vapinoiden, ihosi pistelyn tai voiman kautta, joka saa sinut levitoimaan, tai painaa sinut lattiaan.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän johtaa sinut Jeesuksen ristin luokse, jossa sinun kuormasi poistetaan ja jossa sinut puhdistetaan kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta. Hän poistaa syyllisyyskompleksit omalla vallallaan ilman erikoista viittausta ristiin ja ympäröi sinut valolla ja ilolla. Olet aina riippuvainen hänestä.
Pyhä HenkiToinen henki
Jos toimit sen pohjalta, että kun Henki saa sinut synnintuntoon ja todistaa Kristuksen pelastavasta työstä, kadut ja panet asiat kuntoon Jumalan kanssa, niin Pyhä Henki uudestisynnyttää sinut uudeksi persoonaksi, joka vaeltaa uudessa elämässä. Yliluonnollisten kokemustesi kautta hän saa sinut luulemaan, että olet uudestisyntynyt, mutta hän ei voi uudestisynnyttää sinun sydäntäsi. Hän vain manipuloi sinun tunteitasi ja luo mieleesi vääriä vaikutuksia.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän saa sinut tunnustamaan syntisi, että voisit puhdistua Karitsan veren kautta, elää pyhää elämää, vaeltaa Jumalan läsnäolon valkeudessa ja olla hyvin herkkä synnille ja petokselle. Hän ei saa sinua tuntemaan syntejäsi, eikä hänellä ole mitään ongelmia elää valheiden, petoksen, totuuden vääristelyiden ja löysän moraalin kanssa. Hän antaa ihmisille väärän toivon, että he ovat pelastettuja ja menossa taivaaseen.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän murehtii penseitä ja uskottomia uskovia, jotka liian helposti antavat periksi kiusaukselle ja lankeavat eri synteihin ja himoihin. Hän vakuuttaa sinut synneistä, niin että tunnustat ja hylkäät ne ja annat itsesi uudelleen Herralle. Hän ei tee numeroa sinun synneistäsi. Hän ei välitä niistä, vaan saa sinut tuntemaan syyllisyyttä asioista, jotka eivät ole syntiä. Jos olet todellinen uskova, hän syyttää sinua toisten uskovien arvostelemisesta ja rakkauden puutteesta.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän johtaa sinut tutkimaan sydäntäsi, tunnustamaan ja hylkäämään kaiken synnin ja luottamaan Jumalaan, että Hän puhdistaa sydämesi. Puhdistus Karitsan veressä ja täyttyminen Pyhällä Hengellä on Jumalan tapa mahdollistaa meille voittoelämä. Hän ohjaa sinua sisäisen parantumisen prosessin kautta uudelleen ohjelmoimaan elämäsi, jolloin menneisyyden arvet, jopa ajalta ennen syntymääsi, pannaan kuntoon minän parantamisella, positiivisella tunnustamisella ja hypnoottisella regressiolla.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän saa sinut tietoiseksi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on se Ainoa, joka voi ohjata sinun elämääsi. Pyhä Henki on myös Kristuksen Henki, joka tekee Hänet todelliseksi elämässäsi. Hän saa sinut tietoiseksi itsestään ja rohkaisee sinua luottamaan itseensä ohjaavana henkenä. Hän ohjaa ja antaa sinulle voimaa elämässä. Hän on elämässäsi todellisempi kuin Jeesus.
Pyhä HenkiToinen henki
Kun Hän täyttää ihmiset, heistä tulee pyhiä, nöyriä ja valmiita palvelemaan Jumalaa. He ovat Hänen käytettävissään mihin tahansa työhön, kuten kadotetun maailman evankelioimiseen Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla. He eivät korota itseään, vaan elävät ja antavat uhrautuvaisesti Kristuksen ja Hänen seurakuntansa asialle. Hän antaa ihmisille kokonaan uuden minäkuvan, joka on taipuvainen ylpeyteen, jopa röyhkeyteen. Heidän elämänsä tarkoitukseksi tulee uusien ja entistä väkevämpien hengellisten lahjojen etsiminen ja osallistuminen jännittäviin tilaisuuksiin, joissa koetaan merkkejä, parantumisia, ihmeitä ja uusia ilmestyksiä, sekä myös toisten kutsuminen sellaisiin kokouksiin.
Pyhä HenkiToinen henki
Pyhän Hengen läsnäolo voidaan selvästi havaita siellä, missä Hän toimii ja missä Jeesusta Kristusta korotetaan. Se tulee esiin hengellisellä tasolla ja saa ihmiset nöyrtymään ja alistumaan Herralle. Herran rauha ja ilo täyttävät heidän sydämensä. Vieras henki saa aikaan voiman näytöksen vaikuttaakseen ihmisiin ja luodakseen vaikutelman, että he ovat Herran läheisyydessä. Koska ihmiset haluavat kokea tätä voimaa elämässään, he avautuvat sille helposti. Ilman sitä he tuntevat tyhjyyttä.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän opettaa sinua rukoilemaan. Hän auttaa meidän heikkouksiamme ja esirukoilee puolestamme. Hän antaa meille valaistut mielen silmät, että ymmärtäisimme Jumalan asioita ja olisimme kykeneviä rukoilemaan viisaasti. Hän auttaa meitä vyöttämään mielemme kupeet ja olemaan varuillamme, raittiita ja valppaita. Hän opettaa ihmisiä meditoimaan. He vaihtavat 'oikealle aivopuoliskolleen' saadakseen mystisiä kokemuksia ja kuullakseen outoja ääniä. He tyhjentävät mielensä ja vetäytyvät todellisuudesta laskeutuakseen alitajuisen mielensä syvemmille tasoille, joka on 'hengen maailma'.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän valvoo uskovien tunteita ja ratkaisuja tekemällä kykeneväksi ja vahvistamalla heidän uutta sydäntään ja henkeään. Hän toimii heidän sydämessään ja hengessään saadakseen aikaan itsehillinnän, rakkauden, ilon, rauhan, uskon ja hyvyyden hedelmäänsä. Vieras henki manipuloi ihmisten tunteita ja he toimivat kuin hypnotisoidut vangit. He voivat kaatua, nauraa, karjua, määkiä, ulvoa tai haukkua tietämättä, miksi tekevät sitä. Eksytyksen henki saa heidät valtaansa.
Pyhä HenkiToinen henki
Hän ohjaa sinua Jumalan Sanalla, Raamatulla ja omantuntosi kautta, kun teet jotakin väärää. Hän antaa sinulle ymmärryksen tuntea Jumalan tahto ja voiman tehdä se. Hän komentaa sinua ja vaatii tiettyjä toimia ihmisten puhumien profetioiden kautta. Pelosta, että olet tottelematon Jumalan profeetalle, sinä et välitä omastatunnostasi ja tottelet väärää profetiaa.
Pyhä HenkiToinen henki
Sinua käsketään johtamaan ihmisiä Kristuksen tykö, jossa he voivat saada armon ja kaikki syntinsä anteeksi. Ei ole väliä, mitkä pahat voimat heitä sitovat, koska Jeesus on heidän sielujensa Vapahtaja ja voi täydellisesti vapauttaa heidät heidän kahleistaan. Karitsan veren kautta syntisten sydämet puhdistuvat ja paholaisen voima murretaan. He eivät tarvitse inhimillisiä välittäjiä julistamaan heitä pyhitetyiksi ihmeiden avulla. Tunnet, että sinun on pakko kutsua toisia kokouksiin, joissa väärän herätyksen ilmiöitä tulee esiin. Siellä he voivat nähdä jännittäviä manifestaatioita, kokea paranemista, todistaa ihmeitä, juopua, nauraa, tanssia, kaatua, profetoida ja aikaansaada eläinääniä 'hengessä'. Sinusta tulee arvosteleva ja vihamielinen kaikkia kohtaan, jotka suhtautuvat kielteisesti nykyajan herätysliikkeeseen. Olet tietämätön, että sinua petetään johtuen siitä, että mielesi on sokaistu ja tunteitasi ja aistejasi on manipuloitu.
Pyhä HenkiToinen henki
Herran Jeesuksen Henki on se, joka ohjaa sinua. Olet uskollinen Hänelle ja asettaudut Hänen käyttöönsä. Ylistysryhmäsi tai seurakuntasi johtajasta tulee kulttijohtaja, joka etukäteen määrää sinun ratkaisusi ja tekosi. Sinun täytyy totella häntä.
Pyhä HenkiToinen henki
Hengelliset lahjat annetaan lisäämään sinun hyödyllisyyttäsi Herran palveluksessa. Pyhän Hengen kykeneväksi tekemänä sinä voit olla Jeesuksen todistaja ja myös rohkaista muita uskovia hyvänä Jumalan moninaisen armon taloudenhoitajana. Saat sellaisia lahjoja kuin, profetoiminen, parantaminen, kielilläpuhuminen, astraalimatkoja ja selvänäköisyyttä. Väärät merkit, kuten kultapöly, jota näyttää putoavan ihmisten päälle ym. oudot ilmiöt, voivat olla viettelevien henkien toimintaa ja sen vuoksi alkuperältään vääriä ja okkulttisia.
Pyhä HenkiToinen henki
Pyhä Henki tekee sinusta Kristuksen palvelijan, ristin sotilaan ja muukalaisen maailmassa, joka on pahan vallassa. Sinun tekojesi valtuutus on Jumalan Sanassa. Kun Jeesus tulee Kuninkaana, sinä tule hallitsemaan Hänen kanssaan. Hän kertoo sinulle, että sinä olet jo kuningas, jolla on valta maan päällä ja voit vaatia, mitä haluat. Sinun ei tarvitse kärsiä köyhyyttä, sairautta eikä muitakaan ahdistuksia ja voit muuttaa kaiken positiivisella tunnustamisella. Olet oman elämäsi komentaja.

Raamatun suuri huolenaihe koskien petoksen vaaraa on hengellisen erottamiskyvyn puute monien kristillisten seurakuntien jäsenten kohdalla. Tietämättömyydestään johtuen he ovat sinisilmäisen arvostelukyvyttömiä, kun vaarallisia ja väärennettyjä käytäntöjä tarjotaan heille jonakin hyvänä, joka muka tulee Jumalalta: ...jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin... niin sen te hyvin kärsitte 2.Kor. 11:4. Sellaiset ihmiset voivat syyttää vain itseään erottamiskyvyn puutteestaan ja helposti petettävyydestään.

TOINEN EVANKELIUMI

On selvät syyt, että toisen Jeesuksen esittämiseen toisen hengen kannustamana voidaan päästä vain toisen evankeliumin teologisissa puitteissa. On traagista, että Saatanalla on lukuisia saarnaajia käytössään massojen pettämiseksi uskomaan väärää opetusta: Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen 2.Kor. 11:13-15.

Kuollut muodollisuus

Evankeliumi, josta on keritty pois Kristuksen ristin täysi merkitys, Hänen vuodatettu verensä ainoana keinona puhdistua synnistä, uuden syntymän ja Pyhän Hengen osallisuuden välttämättömyys, ei ole lainkaan evankeliumi. Jos näitä evankeliumin keskeisiä totuuksia ei sanota selvästi ja painoteta, niin se on toinen evankeliumi ja johtaa kuolleeseen muodollisuuteen. Paavali sanoo niistä, jotka sitä saarnaavat: hän olkoon kirottu Gal. 1:8,9 ja julistaa, että heillä on vain jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta 2.Tim.3:5.

Tämän kaltaisissa seurakunnissa esitetään vain väärä kuva Jeesuksesta ja useinkin Hänet hyväksytään vain kristinuskon perustajana ja keulakuvana. Jäseniä ei kehoteta tekemään parannusta synnistä, tulemaan Hänen tykönsä saamaan anteeksiantamuksen, eikä vastaanottamaan Häntä Vapahtajana ja Herrana. Niinpä useimmat jäävät hengellisesti kuolleiksi ja heillä on vain vähän, tai ei mitään todistusta elämässään, että tuntisivat Hänet henkilökohtaisesti. Heidän uskontonsa koostuu pääasiassa perinteisistä sakramenteista, muodollisista rituaaleista, uskontunnustuksista, käyttäytymissäännöistä ja hyvistä teoista.

Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä... teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Mark.7:6-13

Valtakunta-evankeliumi

Valtakunnan teologia ei noudata Raamatun opetusta, että me olemme pyhiinvaeltajia ja muukalaisia maailmassa, joka on pahan vallassa 1.Joh. 5:19 eikä, että hyljätyn ja halveksitun Herramme opetuslapsina ja ristin sotilaina meidän tulee olla valmiita kestämään vaikeuksia ja odottamaan ahdistusta tässä maailmassa. Valtakunnan evankeliumin kannattajat ovat haluttomia odottamaan Kristusta hallitsemaan maan päällä kuningasten kuninkaana ja väittävät, että meidän pitäisi hallita kuninkaina Jumalan valtakunnassa tässä ja nyt (korostus suomentajan). Vaatien takaisin luomakunnan hallintamme, meidän täytyy käyttää Pyhän Hengen voimaa Saatanan ja hänen demoniensa alistamiseksi, tehdä opetuslapsia ja halveksia heikkoa uskoa, joka ei pärjää sellaisille ahdistuksille kuin köyhyys ja sairaus. On olemassa joukko muitakin oppeja, jotka ovat läheistä sukua valtakunnan teologialle, kuten:

Menestysevankeliumi. Tämän näkemyksen mukaan Jumalan tarkoitus on, että uskovat menestyvät, eivätkä vain hengellisesti, vaan myös aineellisesti ja asuvat ylellisesti isoissa taloissa ja ajavat komeilla autoilla.

Rekonstruktionismi. Kannattajat pyrkivät saavuttamaan poliittista valtaa koko yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen maailmanjärjestyksen uudistamiseksi kristillisten periaatteiden mukaisesti.

Merkit ja ihmeet. Uskovien pitäisi pystyä tekemään hämmästyttäviä ihmeitä, kuten sairaiden parantaminen ja Pyhän Hengen voiman sensaatiomaisen osoittamisen ilmeneminen. Tällä tavalla he todistavat valtuutensa hallita kuningasten Kuninkaan puolesta.

Eivätkö ne, jotka mainostavat näitä epäraamatullisia oppeja, huomaa, että he palvelevat toista Jeesusta? He ovat suuressa vaarassa, että todellinen Jeesus hylkää heidät: Moni sanoo minulle sinä päivänä: Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät Matt.7:22-23.

Vapautusteologia

Vapautuksen teologian evankeliumi tuli hyvin suosituksi 20. vuosisadalla, kun kolmannen maailman maat pyrkivät vapautumaan kolonialismin kahleista ja saavuttamaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen vaurauden. Väkivalta oikeutettiin usein Raamatulla yhtenä keinoista, joita Jumala käytti kansansa vapauttamiseksi orjuudesta ja sortavista hallituksista. Kun tämä evankeliumi radikalisoitui, siitä kehittyi vallankumouksen teologia. Tällaisella evankeliumilla ei koskaan ole ollut todellista hengellistä sisältöä, koska sen päämäärä ei ollut vapauttaa ihmisiä hengellisestä pimeydestä, synnin vallasta eikä paholaisen sorrosta.

Vakavan elämän tuhoutumisen lisäksi poliittinenkin vapautuminen jätti epäuskoiset edelleen hengelliseen pimeyteen ja matkaamaan kohti ikuisuutta ilman Kristusta.

Uskontojenvälinen evankeliumi (interfaith gospel)

Eräs väärä evankeliumi, joka leviää nopeasti tämän päivän maailmassa, on evankeliumi, jossa kaikki uskonnot yhdistetään uskontojen synteesiksi. Se perustuu universalismin käsitteeseen, nimittäin, että kaikki uskonnot palvovat samaa Jumalaa ja voivat siksi liittyä yhteen. ">Ekumeeninen liike ja uskontojenvälinen liike (eng. Interfaith Movement) perustuvat tähän ideaan ja pyrkivät aktiivisesti perustamaan globaaleja uskonnollisia järjestöjä ihmiskunnan yhdistämiseksi hengellisellä tasolla. Ne uskovat, että kaikkien uskontojen jäsenten mystisen veljeyden saavutukset ovat avain globaaliin sovintoon ja rauhaan.

Kun maailman uskonnot siirtyvät alati lähemmäksi toisiaan, on selvää, että yhteyden saavuttamiseksi ekumeenisen kristikunnan on tehtävä itselleen tuhoisia kompromisseja muiden uskontojen kanssa. Monet teologit ovat saastuttaneet kristillisen uskon siinä määrin, että raamatulliset totuudet on vääristetty tunnistamattomiksi. Esiintulevassa afrikkalaisessa teologiassa kristilliset menot on vapaasti sekoitettu esi-isien palvontaan ja noituuteen. Globaalilla tasolla Buddhismi, Hinduismi ja Islam on hyväksytty tässä väärässä veljeydessä.

Raamattu kutsuu väärien uskontojen lopunajan synteesiä nimellä Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti Ilm. 17:5. Se on Antikristuksen kannattama ja tunnustama, koska siitä on hyötyä hänelle. On hyvin ilmeistä, että väärien uskontojen interfaith-liike valmistaa maailmaa tulevalle väärälle Kristukselle, Antikristukselle, joka tulee hallitsemaan maailmaa seitsemän vuotta.

Antikristus ei voi ilmestyä kaikkien uskontojen yleisenä messiaana, ennen kuin uskontojenvälinen liike ja sen ’evankeliumi’ ovat saavuttaneet yleisen hyväksymisen kaikkialla maailmassa. Mitä lähemmäksi tulemme tätä vaihetta, sitä lähempänä on ”laittomuuden ihmisen” ilmestyminen, tuon, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 2.Tess. 2:3,9.

Väärät profeetat valmistavat hänelle tietä: Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan 2.Piet.2:1-2.

Tämän kirjasen loppuosassa me tarkastelemme kristillisten perusoppien hylkäämistä edellä käsitellyn uskonnollisen petoksen omaksumiseksi. Väärien oppien nopeaa lisääntymistä ekumeenisessa liikkeessä tarkastellaan myös. Lääke tähän luopumukseen on Pyhän Hengen innoittama herätys ja uskonpuhdistus, paluu oikean Jumalan tykö, Hänen Sanaansa ja raamatullisen pelastuksen evankeliumin puhtaus yksin Kristuksen kautta.

RAAMATULLISEN OPIN HYLKÄÄMINEN

Elämme suurta raamatullisesta totuudesta luopumisen aikaa. Yhtäällä karismaattinen liike väittää saaneensa kyseenalaisia Raamatun ylittäviä ilmestyksiä, lahjoja ja manifestaatioita. Toisaalla perinteisen protestantismin rappio ottaa sellaisen muodon, että omaksutaan rationalistisia ja humanistisia älyllisiä käsitteitä, jotka johtavat kristillisen uskon raamatullisten peruskäsitteiden lisääntyvään hylkäämiseen.

Raamattu osoittaa, että mittasuhteiltaan äärimmäisen vakava moraalinen, hengellinen ja opillinen rappio tulee esiin lopunajassa ja että jotkut luopuvat uskosta ja kuuntelevat riivaajien oppeja 1.Tim. 4:1. Kehitysopin todistamaton teoria on suora hyökkäys Raamatun luomisoppia vastaan ja on tuhonnut monien uskon, samalla kun toiset ovat tinkineet siitä omaksumalla ’teistisen evoluution’ sanoen, että Jumala käytti evoluutiota kaiken, myös itse ihmiskunnan, luomiseen. Humanistinen opetus ja sosiaalinen evankeliumi ovat tehneet vakavaa vahinkoa. Luopumus on siten saanut voimaa. On selvää, että vain ne, jotka ovat tunnustaneet kristillistä uskoa, voivat luopua siitä, eivät epäuskoiset, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut 2.Kor. 4:4.

Nimikristillisyys on hedelmällinen kasvupohja kaikenlaisille harhaopeille, koska sen kannattajilla on usein hyvin vähän erottamiskykyä. Jeesus lainasi Jesajaa: Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana Matt. 15:8.Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman 2.Tim.3:5. He tunnustavat kristillisen uskontunnustuksen huulillaan, mutta eivät ole todella uudestisyntyneet sydämeltään ja mieleltään. He ovat helposti Saatanan petettävissä hyväksymään riivaajien oppeja, kuten että Jeesus ei ole Jumala, että Raamattu ei ole Jumalan Sana, vaan ainoastaan sisältää sitä, että Jumala loi evoluution kautta, ettei ole paholaista eikä helvettiä, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan tarvitsee vain tulla kastetuksi, ettei voi olla täydellinen kristitty ilman yliluonnollisia lahjoja, että Jumalan tykö on useampia kuin yksi tie ja että ihmiset voivat pelastua muidenkin välittäjien, kuin vain Kristuksen kautta.

Kun hyökkäys Jumalan valtakuntaa vastaan on kasvanut sekä voimassa että laajuudessa, olisi voinut olettaa, että olisi säilynyt merkittävä määrä Jumalan Sanan totuuden puolesta tiukan kannan ottaneita evankelisia seurakuntia. On traagista, että näin ei ole. Vaikeasti havaittava opillinen eksytys, ekumeeninen kompromissi, huvievankeliointi, pop-musiikki ja jopa moraalinen rappio on yleistä monissa sellaisissa seurakunnissa ja lisääntyy. Seurakunnat, joista tulee penseitä ja opillisesti epäraittiita voivat pakottaa Kristuksen sanoutumaan niistä irti. Kuten Laodikean seurakunnalle, Hän voi hyvinkin sanoa niille: Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos Ilm. 3:16.

Laodikea on uusevankelisuuden penseiden ja sovittelevien saarnaajien ja seurakuntien malli. He eivät ole kylmiä eivätkä palavia, he eivät kokonaan hylkää kristinuskoa, mutta eivät myöskään opeta, eivätkä elä raamatullisten normien mukaan. Useimmat pitävät mukavampana helposti omaksuttavia, vesitettyjä oppeja ja maailmaa kosiskelevia menetelmiä, mutta ne ovat täysin sopimattomia Herralle Jeesukselle. On murheellista, että on paljon pastoreita, jotka ovat valmiita sovittelemaan miellyttääkseen penseitä maailmallisia seurakunnan jäseniä ja vauhdittamaan heitä alaspäin tiellä kohti luopumusta kaikenlaisilla epäraamatullisilla menetelmillä ja opetuksilla, mukaan lukien tarut ja myytit 2.Tim. 4:3,4.

Toisesta maailmansodasta ja itseasiassa Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN, eng. WCC = World Council of Churches) perustamisesta lähtien vuonna 1948 protestantismi on kokenut tuhoisaa teologista rappiota. Se pitää maailmanlaajuisesti erikoisesti paikkansa koskien teologisia tiedekuntia, jopa siinä määrin, ettei olisi liioiteltua puhua rappeutuneesta protestantismista. On kuitenkin parempi olla yleistämättä, vaan arvioida Jumalan Sanan valossa kukin tiedekunta, seminaari ja kirkkokunta erikseen. Meitä kehotetaan karttamaan sellaisia, joilla on vain ”jumalisuuden ulkokuori”, mutta jotka ”kieltävät sen voiman” 2.Tim. 3:5. Vaikka syyt hengelliseen rappioon voivat vaihdella, lopputulos on sama ja avaa tien pitemmälle eksytykseen, kun luodaan ekumeenisia siteitä eksyttäjien välille. Heidän yhteinen vihollisensa on Jumalan Sanan totuus, Raamattu, joka ei salli Saatanasta, valheen isästä tai hänen asiamiehistään lähtevää väärää opetusta 2.Kor. 11:13-15.

Liberaaliteologit ja väärät profeetat hyökkäävät eri kirkkokuntia vastaan yrittäen kaataa perusopit, joille ne perustettiin. Näiden demonisesti innoitettujen hyökkäysten luonne vaihtelee niiden heikkouksien mukaan, joiden katsotaan olevan haavoittuvimpia. Seuraavassa on esitetty viisi menetelmää, joita useimmin on käytetty hyökkäyksessä uskon perusoppeja vastaan. Kun linnake (määrätty raamatullinen oppi) toisensa jälkeen sortuu, kirkot saastuvat ja niiden perustukset heikkenevät ja lopulta tuhoutuvat.

1. Raamatun ilmoitusten hengellistäminen

Raamatun uskottavuutta horjutetaan pahasti, kun sitä tulkitaan allegorisoimalla ja hengellistämällä (= keksiä tekstistä salaisia merkityksiä, joita siinä todennäköisesti ei ole). Tämä menetelmä tunnetaan myös korvausteologiana ja on seurausta siitä, kun kielletään monien Raamatun tärkeiden ilmoitusten kirjaimellinen merkitys ja mielivaltaisesti korvataan ne toisilla merkityksillä. Tällä menetelmällä luomiskertomuksesta tulee opetuksen sisältävä myytti, seurakunta on uusi Israel, Israelin heimojen 144000 ahdistuksen ajassa merkittyä ovat koko seurakunta-ajan pelastuneet kristityt, profetiat Antikristuksesta todellisena lopunajan persoonana edustavat kaikkina vuosisatoina toimineen systeemin persoonatonta vaikutusta, Harmageddonin taistelu nähdään hengellisenä konfliktina Saatanan joukkoineen ja kaikkien aikojen pyhien välillä, Babylon viittaa Roomaan tai USA:han ja Kristuksen 1000-vuotisen hallinnon Ilm. 20 sekä seitsenvuotisen ahdistuksen ajan katsotaan olevan lähes 2000-vuotta kestänyt seurakunnan aika jne.

Salaisten esoteeristen (sisäpiirille tarkoitettujen) merkitysten etsiminen Raamatun ilmoituksista johtaa pois niiden todellisesta merkityksestä. Meidän pitäisi lukea Raamattua etsien Pyhän Hengen apua sen ymmärtämisessä. Terve sääntö on: ”Kun Sanan selvä merkitys on yleinen merkitys, älä etsi muuta merkitystä.”

On totta, että kirjaimellisten ilmoitusten lisäksi Raamatussa on käytetty myös esikuvia ja symboleja, mutta niillä on useimmiten kirjaimelliset vastineensa, joiden merkitys selviää kontekstista esim. Karitsa on selvästi itse Jeesus, seitsenpäinen peto viittaa kirjaimelliseen persoonaan, Antikristukseen, seitsenpäinen lohikäärme Saatanaan ja porttojen äiti lopunajan väärien uskontojen liittoon jne.

Kommentti: Katolinen Kirkko on maan porttojen äiti Ilm.17, joka synnyttää ekumeenisen liiton. Kts. myös ekumenia.

On ilmeistä, että niillä, jotka kieltävät Raamatun joidenkin osien kirjaimellisen merkityksen, on vain epätäydellinen sanoma julistettavana osittain väärin tulkitusta Raamatusta. He eivät selvästikään voi saarnata innoittavasti Jeesuksen Kristuksen toista tulemusta edeltävistä tapahtumista, koska he eivät usko ennallistettuun Israeliin, tempaukseen, eivätkä, että Hän tulee tuomitsemaan maailmaa ja hallitsemaan maan päällä kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana.

2. Yksin uskosta vanhurskauttamisen hylkääminen

Seurakunnissa ja kirkkokunnissa, joissa Jumalan Sanan todellinen merkitys on hämärtynyt virheellisen tulkinnan kautta, oppi yksin uskosta vanhurskauttamisesta hyljätään pian ja korvataan kasteessa tapahtuvalla uudestisyntymisellä ja hyvillä töillä. Miljoonat ovat rakentaneet uskonnollisen elämänsä tälle väärälle perustukselle ja riippuvat kiinni ideassa, että kaste, konfirmaatio ja hyvät työt varmistavat heidän pelastumisensa ja sen, että Jumala heidät hyväksyy. He olettavat pelastuneensa, tulleensa ikuiseen liittoon Jumalan kanssa Isänä ja olevansa matkalla taivaaseen. Raamattu osoittaa, että ellemme tee parannusta synnistä ja tee aitoa uskonratkaisua Jeesukseen, niin uskonnon noudattamisesta itsessään ei ole mitään hyötyä: Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat Hebr. 4:2.

Herra antaa vakavan kutsun parannukseen juuri penseille ja luopuneille seurakunnille: Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta Ilm. 2:4-5.

Jos sellaiset seurakunnat eivät täysin palaa raamatulliseen oppiin yksin uskosta vanhurskauttamisesta, niin Herra Jeesus poistaa niiden lampunjalan. Se ei merkitse, etteivätkö ne enää toimisi seurakuntina ja kirkkokuntina, vaan että Hän vetää pois Henkensä niistä, niin että ne ovat ilman hengellistä valoa sieluissaan eivätkä ole valo pimeydessä maailmalle heidän ympärillään. Lamppu ja sen jalka ovat vertauskuva Herran läsnäolosta, joka loistaa heille ja heistä ja Pyhä Henki on öljy, joka asuu heissä yksilöinä ja seurakuntana. Kylmentyneessä seurakunnassa evankeliumin valo himmenee ja voi sammua. Tämä sopii Saatanalle ja hänen petoksilleen ihanteellisesti ja pimeyden työt menestyvät sellaisissa olosuhteissa. Hän jatkaa rikollisia toimiaan sokaisten kaikkien mielet seurakunnassa, niin että he eivät enää ymmärrä eivätkä puolusta edes evankeliumin perustotuuksia 2.Kor. 4:4.

Raamatun oppi vanhurskauttamisesta yksin uskon kautta ilman tekoja Kristuksen uhrin kautta, parannuksesta ja uskosta Häneen Vapahtajana ja Herrana Ap.t. 20:21 on se ainoa peruste, jolla Jumala antaa anteeksi syntejä. Todelliset uskovat ovat uudestisyntyneet uusiksi luomuksiksi Kristuksessa ja saavat iankaikkisen elämän lahjan 2.Kor. 5:17; Room. 6:23. Ilman uutta syntymää kukaan ei voi nähdä eikä tulla sisälle Jumalan valtakuntaan Joh.3:3-7.

3. Pyhittymisen opin hylkääminen

18. ja 19. vuosisatojen herätyksissä painotettiin voimakkaasti pyhitystä (erottautumista Jumalalle) armon toisena työnä kääntymisen jälkeen. Paavali sanoi: Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne… Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin 1.Tess. 4:3,8. Uskovat, jotka hyväksyvät tämän opetuksen kohtaavat Jumalan uudelleen ja sitä voidaan myös kuvailla ”täyttymisenä Pyhällä Hengellä”. Tällä tavalla penseät, voimattomat, lihalliset, maallismieliset kristityt, jotka laiminlyövät rukousta, voivat vähitellen kasvaa hengellisesti. He eivät saavuta täydellisyyttä yhdessä yössä, mutta vahvistuvat vähitellen hengellisesti voittamaan kiusauksissa ja lihallisissa himoissa, antautumaan kokosydämisesti palvelemaan Herraa Jeesusta Hänen seurakunnassaan Hänen valtakuntansa laajentamiseksi evankelioimisen kautta.

Jos oppi pyhityksestä hyljätään, uskovien keskuudessa on hengellsitä kasvua vain vähän tai ei ollenkaan. Todennäköisesti he jäävät kristillisessä elämässään hengellisesti kypsymättömiksi imeväisiksi, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa Ef.4:14.

Ainoa mahdollisuus päästä tästä kitukasvuisuuden tilasta on luovuttaa uudestisyntymätön luontonsa ristiinnaulittavaksi ja pyytää Herraa Jeesusta täyttämään itsensä Hänen Pyhällä Hengellään. Vain jos he ovat raittiin saarnan vaikutuspiirissä, jossa kehotetaan parannukseen, on jotakin toivoa hengellisestä kasvusta. Johtuen suuresta huolestaan heidän hengellisen pysähtyneisyytensä vuoksi Paavali kirjoitti aika nuhtelevasti heprealaisille uskoville: Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta Hebr.5:12-14.

Uskovat, jotka eivät elä pyhää elämää, tahtovat olla maailmallisia ja heillä on taipumus syntisiin ajatuksiin ja itsekkäisiin materialistisiin haluihin. Heiltä puuttuu hengellistä erottamiskykyä ja he eivät useinkaan havaitse eroa totuuden ja petoksen välillä. He lankeavat helposti erilaisiin eksytyksiin, kuten karismaattiseen teologiaan Raamatun ylittävien kokemusten korostamisineen, merkkeihin ja ihmeisiin, hypnoottiseen pop-tyylin musiikkiin ja toisten huomion kiinnittämiseen itseensä (exhibitionism).

4. Jumalan innoitetun sanan hylkääminen

Yksi kristinuskon tärkeimmistä totuuksista on, että Raamattu on jumalallisesti innoitettu horjumaton Jumalan Sana. Kuitenkin monet penseät seurakunnat ja kirkkokunnat hylkäävät tämän olennaisen uskon perustuksen myös humanistisissa teologisissa seminaareissa, joissa sen oppeja, profetioita, lupauksia ja elämän muuttavia vaikutuksia ei myöskään uskota eikä koeta. Näin Raamatusta on tullut uhanalainen kirja juuri paikoissa, joissa sen kokonaisuutta innoitettuna Jumalan Sanana pitäisi puolustaa!

16. vuosisadan uskonpuhdistuksen jälkeen monien kirkkokuntien todelliset uskovat säilyttivät käsityksen Raamatusta erehtymättömänä Jumalan Sanana. Kuitenkin viimeisinä vuosisatoina modernien teologien ja heidän kannattajiensa käsitykset ovat vaihtuneet huonompiin, kuten seuraavassa osoitetaan:

5. Jeesuksen jumaluuden hylkääminen

Kaikista kristinuskon opeista perustavin ja tärkein on se, että Jeesus on Jumala, itsessään olemassa oleva MINÄ OLEN Joh. 8:58, Kaikkivaltias Luoja, joka loi kaiken Joh. 1:1, mutta luopui kirkkaudestaan Jumalana (mutta ei jumaluudestaan), nöyryytti Itsensä tullakseen ihmiseksi, syntyi neitseellisesti Mariasta synnittömänä Jumalan Poikana. Hän tuli kuolemaan Jumalan Karitsana sovitusuhriksi meidän syntiemme tähden meidän Vapahtajanamme, mutta nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen ollakseen ainoa Välittäjä ja Ylimmäinen Pappi, joka rukoilee meidän puolestamme Isää Jumalaa ja on tuleva takaisin voimassa ja kunniassa hallitsemaan kuninkaitten Kuninkaana.

Monet nykyajan luopioteologit ja papit kieltävät Isän kolmiyhteisen itsessään olemassa olevan Jumaluuden. Raamatun Jeesus kuvataan usein pelkästään kuolevaisena, erehtyvänä ihmisenä ja siten riisutaan Hänet jumaluudestaan ja synnittömyydestään. Tämä on seurausta Saatanan ovelista yrityksistä ryöstää Kristukselta ja kristinuskolta ainutlaatuisuutensa ja alentaa jälkimmäinen ihmistekoisen uskonnon tasolle pelkästään yhdeksi uskonnoksi ”maailmanuskontojen perheessä.”

EKUMEENINEN LIIKE

Tärkeä Saatanan työkalu soluttautua, saastuttaa ja sekoittaa totuus ja eksytys yhdistämällä kristillisiä kirkkoja maailmanlaajuisesti on Kirkkojen Maailmanneuvosto (KMN, engl. WCC. Se muodostettiin vuonna 1948 Amsterdamissa Hollannissa. Sen periaate on: One Church for One World (Yksi kirkko yhdelle maailmalle).Alusta saakka on ollut selvää, että KMN:lla on mielessään paljon enemmän, kuin kristittyjen yhteys – sen todellinen päämäärä oli kaikkien uskontojen globaali liitto! Sen toimet ja päätökset perustamisensa jälkeen todistavat sen, kuten seuraavassa vahvistetaan:

KMN on palvellut petollista ekumeenista päämääräänsä liittää kristinusko ei-kristillisiin uskontoihin. Sen oma olemassaolo on nyt este suuremmalle yhteydelle, jota se ajoi toisten maailmanuskontojen kanssa. Uskontojenväliset liikkeet (interfaith movements) ovat noin viimeisten 10 vuoden aikana lisääntyvässä määrässä ottaneet aloitteen käsiinsä globaalissa uskontojen yhteydessä.

Uskontojenvälinen liike (interfaith movement)

On olemassa joukko kansainvälisiä uskontojenvälisiä liikkeitä, joista huomattavimpia ovat World Conference on Religion and Peace (YK:n perustama 1970-luvun alussa kategorian 2 ei-hallinnollisena organisaationa), Vatikaanin uskontojenvälinen aloite, United Religions Initiative (joka tähtää itsensä muuttamiseksi Yhdistetyksi Uskonnolliseksi Organisaatioksi, engl. United Religions Organisation) ja Maailman Uskontojen Parlamentti (Parliament of the World’s Religions = PWR).

PWR piti ensimmäisen kokouksensa Chicago’ssa USA:ssa vuonna 1893 maailmannäyttelyn (World Fair) aikaan. Tuossa tapahtumassa 400 edustajaa 41 uskonnosta tapasivat keskustellakseen kaikkia kiinnostavista yhteisistä kysymyksistä.

PWR:n satavuotisjuhlan aikana Chicago’ssa elokuussa 1993 pidettiin historian suurin uskontojenvälinen konferenssi, kun 250:n uskonnon lähes 7000 valtuutettua, joihin kuului shamaaneja ja noitia, kokoustivat yhdeksän päivää osallistuen 700 työpajaan, luentoon ja keskusteluryhmään. Kokouksen lopussa hyväksyttiin dokumentti, Towards a Global Ethic (Kohti globaalia etiikkaa).Sovittiin, että tarvitaan lisää tällaisia konferensseja edistämään uskonnollista sovintoa pohjana poliittiselle, yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja muunmuotoiselle sovinnolle, harmonialle ja yhteydelle maailman erilaisten ihmisten keskuudessa.

Seuraava PWR-konferenssi pidettiin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa joulukuussa 1999. Se nähtiin tärkeänä tilaisuutena helpottaa rauhanomaista ja harmonista siirtymistä uudelle vuosituhannelle kaikkine mahdollisuuksineen globaaliin yhteyteen. Seuraavat merkittävät teemat kävivät ilmeisiksi eri esityksistä konferenssissa:

Eri järjestöt tavoittelevat näitä teemoja edelleen ja niillä on yhteinen päämäärä edistää globalisaatiota ja ne myös valjastavat mystisiä voimia ja muinaista viisautta täysin realisoidakseen inhimillisen potentiaalin. Ihmiskunnan hengellinen tasavertaisuus ja yhteys kaikissa perinteidensä erilaisuudessa on lähtökohta. Sanotaan, että kaikki uskonnot voivat panostaa ihmiskunnan elämänlaadun parantamiseen.

On selvää, että tämä on nyt suuren luopumuksen aika, joka edeltää Antikristuksen ilmestymistä “tuona laittomuuden ihmisenä” 2.Tess. 2:3-4. Juuri nyt “koko maailma on pahan vallassa” (s.o. Saatanan; 1.Joh. 5:19, joten meidän täytyy olla varuillamme, etteivät väärät profeetat petä meitä 1.Joh. 4:1. Ainoa puolustuskeino uskonnollista petosta vastaan on rukoilla, tutkia Jumalan Sanaa ahkerasti, luottaa Pyhään Henkeen, että hän johtaa meitä ”kaikkeen totuuteen” Joh. 16:13

 

Alkuperäinen artikkeli (eng.) Religious Deception: Prof. Johan Malan, University of the North, South Africa.

Katso myös: Maitreya, maailman opettajaa odotetaan

Katso myös: Toronton siunaus (Toronto-ilmiö)


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä