Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Kaste Jeesuksen nimeen

Kristikunta jakautuu kasteen ottamisen suhteen siinä, että pitääkö kaste ottaa Jeesuksen nimeen vai Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. On esiintynyt myös uutta "karismaattista" opetusta, että uskovien pitäisi ottaa ns. kolminkertainen upotuskaste.

Monet muotokristilliset perinnäissääntöihin nojaavat kirkkokunnat valelevat (roomalaiskatoliset ja luterilaiset) tai upottavat (kreikkalaisortodoksit) lapsia "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" kolme kertaa. Myös jotkut varhaisemmat herätyssaarnaajat ovat kannattaneet kolminkertaista kastetta palvelutyössään ja julistuksessaan.

Jeesuksen lähetyskäsky Matteuksen mukaan

Raamatusta käy selville, että kaste Jeesuksen nimeen on oikea kaste. Tämän ymmärtämiseksi meidän on tarkasteltava ns. suuren lähetyskäskyn alkuperäistä sisältöä Matt.28:19-20 jakeissa:

19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.

Väärennös?

Laaja joukko Raamatun tutkijoita on sitä mieltä, että yllä olevien jakeiden (Matt.28:19-20) sisältöä on muutettu Roomassa n. 200-luvulla. Ongelmana väärennöksen korjaamiseksi on se, että vuonna 301 keisari Diocletianus poltti Rooman kirkot ja niiden mukana tuhoutuivat vanhimmat Matteuksen evankeliumin alkuperäiset tekstit. Jäljelle jäivät vain myöhemmät kopiot, joihin oli jo liitetty tämä väärennös. Mutta asiaa huolellisesti tarkastelemalla jokainen voi saada varman käsityksen alkuperäisestä sisällöstä.

Apostolit kastoivat aina Jeesuksen nimeen

Apostolit kastoivat aina Herran Jeesuksen tai Jeesuksen Kristuksen nimeen:

Ap.t. 2:38 Niin Pietari sanoi heille: - Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.   Aramean kielestä käännettynä, Pietari (Shimeon) sanoi heille: - kääntykää, ja kastakaa teistä jokainen Herran Jeshuan nimessä syntien vapautukseksi, että he saisivaat sen pyhyyden hengen lahjan.   Biblia 1776 mukaan: - Vaan Pietari sanoi heille: tehkäät parannus, ja antakaan jokainen itsensä kastaa Jesuksen Kristuksen nimeen, syntein anteeksi antamiseksi; niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Ap.t. 8:15-16 ... sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.

Ap.t. 10:47-48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Ap.t. 19:4-6 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.

Paavali myös kirjeessään korinttolaisille viittaa samaan (1.Kor.1:12-13): – Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?

Ei ole mitenkään mahdollista, että kaikki apostolit olisivat unohtaneet Jeesuksen antaman käskyn. Apostolien toiminta todistaa, että kasteen pitää tapahtua upottamalla Jeesuksen nimeen, siihen nimeen jossa meidän pelastuksemme on: Ap.t.4:12 - Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

Jeesukseen Kristuksen kuolemaan kastettu

Room.6:1-9 Paavali puhuu kirjeessään Rooman seurakunnalle:
3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan...
8. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan...

Paavalin opetuksesta käy selvästi esille se, että Jeesuksen Kristuksen kuolemaan kastaminen on se "juttu". Ei Isä eikä Pyhä Henki ole kuolleet meidän puolestamme, vain Poika on. Siksi myös kaste pitää suorittaa Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Jeesuksen lähetyskäsky Markuksen mukaan

Mark.16:15-16 Ja hän sanoi heille: - Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Tuosta Matteuksen versiosta puuttuu kokonaan sana USKO ja siitä voisi jopa saada käsityksen ettei uskoa edes tarvita, kaste riittää. Tämä kyseinen Raamatunkohta on myös kolminaisuusopin kulmakivi ja koska "uskoa ei tarvita" vauvakin voidaan kastaa. Kirkon tapa kastaa vauvat ei ole Raamatun mukainen ja näin ollen on täysin hyödytön. Raamatun opetus on ettei opetuslapsia tehdä kastamalla, vaan evankeliumin, se on - Jumalan Sanan kuulemisen (vastaanottamisen), sydämen uskon ja parannuksen teon kautta.

Ap.t.8:36-37   Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" Filippus sanoi hänelle: "Jos sinä koko sydämestä uskot, se on mahdollista". Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika".

Kasteella on väliä

Jeesuksen aikana Johannes Kastaja saarnasi Juudean erämaassa: - Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle! ja hän kastoi ihmisiä Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä Matt.3:1-6. Tämä oli Johanneksen kaste. Mutta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tilanne muuttui, kuten Ap.t.19:3-6 kertoo Paavalin sanoneen niille, jotka olivat jo kastetut Johanneksen kasteella: - Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.

Kirkko kyllä selittää, että meidät kastetaan Kristukseen Jeesukseen sanomalla "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Tämä on kuitenkin aivan eri opetus kuin apostoleilla. Kuten Johanneksen kastekaan ei riittänyt Paavalille, ei meillekään pidä riittämän kirkon kaste vaan ottakaamme kaste Herran Jeesuksen nimeen. Tässä valossa asiaa tarkasteltuna alkaa vaikuttaa siltä, että kaste ilman Jeesuksen nimeä, ei ole se pelastava kaste, josta sanotaan: - Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu Mark.16:16.

Aramean kielestä käännös

Aramean kielinen Matteuksen evankeliumi 28:19 suomennettuna sanoo näin: - Sen tähden, menkää, opettakaa kaikki kansat, ja kastakaa heidät isän nimessä, ja pojan ja pyhyyden hengen. Käännöstöitä tekevä Tuomas Levänen toteaa tästä: - Loppu ”ja kastakaa...” puuttuu kokonaan suuresta osasta käsikirjoituksia, muissakin kuin arameassa, mutta koska se on tässä ja Codex Khabouris, en ota itselleni valtuuksia muutella tekstiä. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että tuo loppuosa "kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (käännös 33/38) ei pitäisi olla Raamatussamme.

Kolminaisuusoppi

Raamattu ei opeta mitään kolminaisuudesta. Paremminkin kaksinaisuudesta, Isästä ja Pojasta. Tietysti myös Pyhä Henki on suuri asia ja sitä pitää uskovien tavoitellakin, anoa Isältä Luuk.11:13. Kaste kolminaisuuden nimeen (mikä se edes on?) on hyvä esimerkki Saatanan oveluudesta, siitä miten hän on saanut valtaosan kristikuntaa jättämään kasteen yhteydessä meidän pelastajamme Jeesuksen nimen pois. Monet papit selittävätkin, että kaste tai rukous mainiten nuo kolme on jotenkin "täyteläisempi", mutta tosiasiassa siitä puuttuu se nimi, jossa meidän pelastuksemme on - ja se nimi on Jeesus Kristus.

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Kolminaisuusoppi

Videoita kasteesta

Video A: Babtism in Jesus name - Now I baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost.   Suomeksi: - Nyt kastan sinut Jeesuksen Kristuksen nimeen syntiesi anteeksisaamiseksi ja niin sinä saat Pyhän Hengen lahjan.

Video B: Baptized in Jesus Name!!!

Pyhän Hengen lahja

Ylläolevissa videoissa kasteen suorittajat sanovat lisäksi tuon ... syntiesi anteeksisaamiseksi ja niin sinä saat Pyhän Hengen lahjan. Paavalin vieraillessa Efesoksessa näin ei ilmeisesti menetelty vaan kasteen jälkeen kun hän pani kätensä kastettujen päälle, tuli Pyhä Henki heidän päällensä ja he puhuivat kielillä ja ennustivat Ap.t.19:1-6. Siis kun meidät kastetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen ja sitten kasteen suorittaja laittaa kätensä päällemme, saamme Pyhän Hengen lahjan. Pietari painottaa myös syntien anteeksi saamista kasteen yhteydessä Ap.t. 2:38.

Paavali tosin opettaa, että Pyhän Hengen sinetin saa jo uskoon tullessa: Ef.1:13-14 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.

Voiko ilman kastetta pelastua?

Raamatun mukaan voi. Room.10:9-11 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

Meidän Kirkko-Raamattumme käyttää ilmaisua "se joka tunnustaa, että Jeesus on Herra"... Arameankielestä käännetty 1.Kor.12:3 sanoo näin: ...eikä myös kukaan voi sanoa, että Jeshua, hän on Herra Jumala, paitsi siinä Pyhyyden Hengessä.

Aramesta englantiin käännös: ...neither can a man say, Yeshua is THE LORD JEHOVAH, except by The Spirit of Holiness.

Opetuksia kasteesta

Vesikasteen merkitys - Derek Prince

RAAMATULLINEN KASTE - perusteellinen opetus kasteesta

Totuus raamatullisesta kasteesta

Raamatun opetus vesikasteesta, Petri Paavola, Matteuksen lähetyskäsky.

Pyhällä Hengellä täyttyminen

Jeesuksen nimeen kasteen tarjoavia seurakuntia

Miten pelastua

Jumalan saarnauttama hullutus

Katso myös:

Raamatun käännösvirheet


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä