Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Siionin viisaiden pöytäkirjat - osa 1

Siionin Viisaiden Pöytäkirjat ovat juutalaisille vapaamuurareille osoitettu luentokokoelma, joka sisältää uskomattoman suunnitelman länsimaisen sivilisaation haltuunotosta, ihmiskunnan alistamisesta ja vallan keskittämisestä vapaamuurarien käsiin. Teksti julkistettiin ensiksi tsaari-Venäjällä vuonna 1905. Neuvostovallan aikana se kuului kiellettyyn kirjallisuuteen.

Pöytäkirjat osassa 2

Kuka tai ketkä kirjoittivat nämä tekstit?

Tekstien alkuperä on kiistanalainen. Monet ovat sitä mieltä, että kyseinen tekstikokoelma on antisemitististä propagandaa, jonka tarkoituksena on ollut herättää juutalaisvastaisuutta. Eräät seikat itse tekstissä näyttäisivät kuitenkin puhuvan tätä käsitystä vastaan. Jotkut arvelevat tekstin saaneen alkunsa ehkä jo 1700-luvulla, ja että sen pääsisältö olisi ollut ensin tiedossa tarkoin varjeltuna, suullisena tietona. Nykyisen muotonsa se on kuitenkin saanut vasta 1900-luvulla. Asiaa tutkineen kanadalaisen filosofian prof. Henry Makowin (joka itse on juutalainen) mielestä kyseiset tekstit on syytä ottaa vakavasti. "Pelkään, että teksti on aito", hän toteaa.

Hän muistuttaa, että mm. Nobel-palkittu kirjailija Alexander Solzhenitsyn on sanonut kyseisten tekstien osoittavan sellaista mielen neroutta, mikä on hyvin epätavallista pilailijoille ja huijareille. Niiden perusteellisuus, ajatuksen ja näkemyksen vahvuus sekä yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten asioiden tuntemus ja analysointitapa viittaavat selvästi oppineeseen henkilöön ja tavallisen mielen yläpuolella olevaan älykkyyteen.

Jotkut pitävät Siionin Viisaiden Pöytäkirjoja myös väärennöksinä, koska niitä on todennäköisesti käytetty 1900-luvun alussa oikeuttamaan juutalaisiin kohdistunut vaino.

Ei liene epäilystäkään, etteivätkö poliittiset piirit niin Venäjällä, Saksassa kuin muuallakin Euroopassa olisi käyttäneet tätä tekstiä hyväkseen juutalaisvastaisessa propagandassaan. Mutta silti täytyy kysyä: Oliko rasismi ainoa tai perimmäinen syy tämän tekstin julkaisemiseen? Teksti sisältää paljon juutalaisen ylemmyyden korostusta ja puhetta gojimien eli ei-juutalaisten (pakanoiden) vähäisestä ja eläimellisestä älystä. Sellaista tekstiä on vaikea kuvitella kiihkeän tsaristisen tai 'arjalaisen' antisemitistin suuhun (ehkä se ei ole ihan katteetontakaan!).

Makow muistuttaa, että lähes kaikki Yhdysvaltain presidentit G.W Bushia myöten ovat olleet vapaamuurareita tai Illuminati-järjestön jäseniä. Vapaamuurarien symbolit esiintyvät jopa dollarin setelissä.

Virolainen lehtimies Jüri Lina on tutkinut entisen Neuvostoliiton taannoin avattuja arkistoja ja kertoo todenneensa selvän yhteyden bolshevistisen vallankumouksen ja juutalaisen Illuminismin välillä (Under the Sign of the Scorpion, 1994). Karl Marx, Vladimir Lenin ja Lev Trotsky olivat hänen mukaansa kaikki juutalaisia vapaamuurareita ja vallankumous noudatti monilta osin Protokollassa (The Protocols of the Learned Elders of Zion, suomeksi Siionin Viisaiden Pöytäkirjat) kuvattuja käytäntöjä. Lisäksi tiedetään amerikkalaisten pankkiirien rahoittaneen bolshevikkien vallankumousta. Jotkut ovat sitä mieltä, että Venäjän vallankumous oli kokeilu, jolla haluttiin saada käytännön kokemusta lopullista maailmanvallankumousta varten.

Pöytäkirjojen olennaisia piirteitä on yritetty jäljittää joistakin eurooppalaisista ääriliikkeistä; monet tutkijat ovat spekuloineet, että sen olisivat kynäilleet joko Adam Weishaupt tai Asher Ginzberg. Weishaupt oli juutalaissyntyinen katolinen pappi, joka vuonna 1760 (Rotschildien rahoittamana) perusti Illuminati -nimellä tunnetun salajärjestön. Tekstin on myös arveltu olevan jonkun Ranskan vallankumouksen aikaisen ääriryhmän tuote. Tämän kanssa on kuitenkin ristiriidassa se tosiseikka, että Pöytäkirjojen kuvailemia siirtymävaiheen tavoitteita on toteutettu - paitsi Ranskassa - kautta koko Euroopan ja huomattavassa määrin myös Yhdysvalloissa. Niinpä Makowin mielestä sen on hyvinkin saattanut kirjoittaa itse Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), joka oli paitsi pankkiiri, myös vapaamuurari. Siinä tapauksessa tekstiä on myöhemmin muokattu, koska se viittaa mm. marxismiin ja darwinismiin, jotka ovat lähtöisin 1800-luvun puolivälin tienoilta.

Eräät tutkijat, kuten Eric Jon Phelps, ovat päätyneet siihen, että tekstit olisivat alunperin jesuiittojen 1600- luvulla laatimia. Hän on tehnyt aiheesta laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen, jossa hän perustelee käsitystään mm. niiden yhtäläisyydellä teksteihin The Secrets Of The Elders Of Bourg-Fontaine, joita jesuiitat käyttivät hyökätessään 1600-luvun Ranskassa ns. jansenisteja vastaan. Muita lähteitä ovat entisen nunnan M.F. Cusacin 1896 kirjoittama kirja The Black Pope, jossa paljastetaan yhtä ja toista jesuiittajärjestön käyttämistä menetelmistä ja salaisista toimista, entisen katolisen papin Leo Lehmannin 1942 kirjoittama kirja Behind the Dictators, sekä Leone -nimisen jesuiitan 1848 julkaisema kirjoitus The Jesuit Conspiracy - The Secret Plan Of The Order.

Phelps uskoo jesuiittajärjestöllä olleen ja edelleen olevan suuren vallan planeettamme asioiden ohjailemisessa. Hänen mukaansa jesuiittojen vihamielisyys juutalaisia kohtaan ilmeni mm. heidän 1800-luvun lopulla Saksassa esiin tuomassaan ajatuksessa 'juutalaiskysymyksen ratkaisemisesta'. Ei näin ollen ole ihmeteltävää, jos he vihasivat juutalaisia myös Ranskassa. Jesuiittojen uskotaan olleen myös taustavaikuttajina katolisen kirkon Trenton konsiilissa, missä julistettiin harhaopeiksi monet uskonpuhdistajien näkemykset.

Phelpsin mukaan jesuiitat kontrolloivat myös niitä rahamaailman huipulla olevia vapaamuurareita, joiden sanotaan olevan juutalaisia. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että nämä eivät ole todellisia juutalaisia. He uskovat useimpien Euroopan ja Venäjän juutalaisten olevan alunperin ns. kasaareita, joka oli eräs juutalaisen (talmud-) uskon omaksunut aasialainen heimo (askenasijuutalaistet?).

Vaikka jäljet näyttävätkin viittaavan juutalaisiin, on kuitenkin syytä huomata, ettei tavallisilla juutalaisilla ole mitään tekemistä kyseisen ohjelmajulistuksen kanssa. Myös tavalliset vapaamuurarit lienevät enimmäkseen tietämättömiä tästä toiminnasta. Joka tapauksessa - riippumatta siitä, ovatko nämä asiakirjat aitoja tai ei - asiat näyttävät merkillisesti ohjautuneen juuri niin kuin nuo 'salaiset kansiot', Siionin Viisaiden Pöytäkirjat kuvailevat.

 

Pöytäkirjat osassa 2

!   Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole nostattaa juutalaisvastaisuutta vaan... Lue lisää...

 

Artikkeli lainattu www.netikka.net/mpeltonen

Artikkelin alkuperäinen nimi The Protocols of the Learned Elders of Zion

Katso myös Agenda 21

Rothschild - pankkiirimaailman dynastia


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä