Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Tempaus, seura­kunnan ylösotto

Mikä on tempaus?

Tempaus on Jumalan valittujen, Jeesuksen omien pois- ja ylösottaminen maasta Herraa Jeesusta vastaan yläilmoihin.

Valittuihin kuuluvat Kristuksessa kuolleet ja ne elossa olevat, jotka ovat Hänen omiansa; Kristuksen morsian; pyhien seurakunta, uudestisyntyneet Jumalan lapset. Jos et vielä kuulu tähän joukkoon, lue miten pelastua. Valittujen joukko ei ole mikään yksittäinen uskonlahko vaan heitä löytynee kaikista kristillisistä yhteisöistä, jopa roomalaiskatolisesta kirkosta, tuosta suuresta portosta (ja koko ekumeeninen liike), josta Jumala kehoittaa valittujaan lähtemään Ilm.18:4.

Tempaus eli poisotto tapahtuu Herran Päivän "aattona", Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä, paluussa maan päälle; Ihmisen Pojan tulemuksessa:

1.Tess.4:13-18 Paavali sanoo: - Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Aramea-Suomi kääntää näin (1.Tess.4:17): - Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljelle jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla, ja siten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. ”Kuin yhtenä pilvenä” on yleinen aramean sanonta, kun on paljon kansaa koolla. Avaran toinen merkitys on ilma, joka puhaltaa avaralla paikalla. Voi sanoa "ilmassakin" tai paremminkin "yläilmoissa".

Tempauksen ajankohta

Tämä aihe jakaa totisesti mielipiteitä. Jotkut uskovat, että tempaus tapahtuu:

  1. Ennen ahdistuksen aikaa.
  2. Puolessa välissä ahdistusta, ennen vihan aikaa.
  3. Vihan ajan, suuren ahdistuksen jälkeen Jeesuksen tullessa.
  4. Vasta Jumalan vihan maljojen, viimeisten vitsausten, Herran päivän jälkeen.

Jotkut esittävät myös, että tempaus voi tapahtua milloin tahansa, jotenkin salaisesti, ilman mitään merkkiä, ilman minkään profetian ennusmerkin täyttymistä. Raamattu kertoo meille ihan muuta. Päivää ja hetkeä emme tiedä, mutta on asioita, joiden pitää tapahtua sitä ennen.

Jeesuksen tulemusta edeltää ahdistuksen aika

Raamatusta käy selkeästi esille se, että ahdistus liittyy useimmiten sotaan. Ihmiset "sydän syrjällään" pelkäävät mitä tuleman pitää.

Matt.24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"

  tässä "maailman loppu" tarkoittaa tämän nykyisen, saatanan hallitseman maailman loppua.

Matt.24:4-31 4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. (1. ja 2. maailmansota, nälänhätää ollut monin paikoin...) 9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Silloin Jerusalemissa oleville: 15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - 16. silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 17. joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18. ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.

21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. 23. Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. 26. Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Mark.13:19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

Luuk.21:25-27 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että Jeesus tulee suuren ahdistuksen ajan jälkeen kun aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, suuren pasuunan pauhatessa.

Jeesuksen tulemusta edeltävät merkit

Ahdistuksen aikaan: maanjäristyksiä, tulvia, luonnonkatastrofeja, vääriä profeettoja, terrorismia, sanomia sodista, sotien melskeitä, talouden romahdukset, nälänhätää, kulkutauteja, laittomuutta, vihaa, kristittyjen ja juutalaisten vainoja, vääriä kristuksia, taivaitten voimat järkkyvät...

Elämmekö jo ahdistuksen aikaa? Ennusmerkeistä päätellen siltä ainakin vaikuttaa. Mutta asiat menevät todella pahoiksi, kun alkaa suuri ahdistus ja ihmiset alkavat pelätä sitä, mikä maanpiiriä oikein kohtaa.

Ja Jeesus sanoi: - Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Luuk.21:28. Tämäkin todistaa sen puolesta, että valitutkin ovat näkemässä ahdistuksen ajan tapahtumat.

Tempaus tapahtuu Herran Jeesuksen tulemuksessa

1.Tess.4:15-17 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1.Kor. 15:52 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

Herran päivänä on tempaus

Paavalin toinen kirje tessalonikkalaisille luku 2 jakeet 1-7:

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Pelastan vai varjelen

Eräs asia, joka on saanut jotkin tulkitsemaan, että tempaus tapahtuisi ennen ahdistuksen aikaa tai ennen vihan ja vainon aikaa, on vuoden 1938 Uudentestamentin käännös. Siinä Filadelfian seurakunnalle sanotaan:

Ilm. 3:10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.

Oikeampi käännös olisi käyttää sanaa varjelen sanan pelastan sijaan:

Ilmestyskirjan luku 3 jae 10:

1776 käännös: Ettäs pidit minun kärsivällisyyteni sanat, niin minä tahdon sinun varjella kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on, niitä kiusaamaan, jotka maan päällä asuvat.

Arameasta suomeksi kuuluu: Koska olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, minä varjelen sinut siitä koettelemuksesta, joka on tuleva tapahtumaan yli kaiken asutun maan, koettelemaan maan asukkaita.

Englanninkielinen versiokin "I also will keep thee from the hour of temptation" tai uudempi "I also will keep you from the hour of trial" tarkoittaa varjelua ja suojelua koetuksen hetkestä, ei pelastusta tai poisottamista tempaamalla.

Jes.26:19-20 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.

Matteus 24:9 sanoo: Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.

Luukas 21:36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

Ilmestyskirjan 7:13-14 tukee myös tulkintaa, että valitutkin joutuvat ahdistuksen ajan kokemaan: Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä".

Mitä siis se varjelu oikein on ja ketä se koskee?

Tämä kysymys nousee väkisinkin esille kun ylläolevaa lukee. Vihataan, vainotaan, kiusataan, mutta varjellaan. Ensinnäkin Ilmestyskirjassa Jeesus lupaa varjelun vain Filadelfian seurakunnalle: Koska olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, minä varjelen sinut...

Kaksi vihaa

On syytä myös painottaa sitä, että ennen Jeesuksen tulemusta oleva vihan ja vainon aika tulee Saatanan vaikutuksesta. Tempauksen jälkeen, Herran päivänä, koko maanpiiri joutuu kokemaan Jumalan vihan (ns. vihanmaljat). Tästä vihasta uudestisyntyneet kristityt siis pelastetaan: 1.Tess. 5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta...

Linkkejä

Tempauksen jälkeen, Jumalan viha: Herran päivä, se suuri ja peljättävä

Keijo Lindeman: Tempaus on Herran päivänä

Valetempaus Blue Beam (Sininen säde) -valetempaus ENNEN oikeaa ylöstempausta!
Tähän, kuten kaikkiin "profetioihin", kannattaa suhtautua neutraalisti. Voi olla puuta-heinää tai sitten siinä on perääkin. Kun Jeesus tulee, ei kenellekään jää epäselväksi mistä on kyse.


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä