Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Daavidin tähti, heksagrammi, 6-sakarainen tähti

Useimmat tunnistavat tämän Israelin lipussakin olevan ns. Daavidin tähden, mutta moniko tietää mikä tämä symboli todellisuudessa on. Tämä tieto järkyttänee monia niitä kristittyjä uskovaisia, jotka käyttävät tätä merkkiä kodissaan ottaessaan asiakseen siunata Israelia sekä maana että kansana ja erityisesti juutalaisia. Tässä he tekevätkin hyvin, sillä perustuuhan se Raamattuunkin: - Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa! 4.Moos.24:9. Myös Iisak siunatessan Jaakobia, josta myöhemmin tuli Israel 1.Moos. 32:27-28 , sanoi: - Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. 1.Moos.27:29.

Tätä symbolia, joka on heksagrammi eli kuusikanta, ovat käyttäneet myös muut kulttuurit jo kauan ennen juutalaisia. Sitä on löydetty mm. hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa, kabbalaisuudessa ja joissakin islamilaisissa ornamenteissa. Nykyäänkin heksagrammia käytetään monissa okkultisissa menoissa. Se kuvaa kahta toisiinsa kietoutunutta tasasivuista kolmiota, triangelia.

Sillä on monta nimeä

Molokin tähti, Romfa jumalan tähti, Kijjujin tähti, Raifan tai Saturnuksen tähti, joka oli muinoin kaldealaisten ylin jumala. Myöhemmin alkoivat esiintyä nimet Daavidin kilpi ja Salomonin sinetti. Nykyään se tunnetaan ehkä parhaiten nimellä Daavidin tähti, ainakin läntisessä maailmassa.

Tätä tähteäkö israelilaiset kantoivat erämaassa vapauduttuaan Egyptin orjuudesta: - Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo? Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin Ap.t.7:42-43.

Samaan asiaan viitataan Aamoksen kirjassa 5:26 - Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia ja Kijjunin-kuvianne, tähtijumalaanne, sitä, jonka te olette itsellenne tehneet.

Daavidin Kilpi - Magen David

Tämä symboli on hebrean kielessä Magen David, suomeksi Daavidin Kilpi. Israelin Punaista Ristiä vastaava järjestö Magen David Adom käyttää tätä heksagrammia punaisena. Tämän merkin myös ajateltu viittaavan Israelin kuningas Daavidiin, mutta ei edes varhainen rabbiininen kirjallisuus tue tätä ajatusta. Kuningas Daavidin kilpi ei ollut mikään esine eikä symboli vaan Herra, Kaikkivaltias Jumala oli hänen kilpensä: 2.Sam.22:3; Ps.3:4; Ps.18:3; Ps.28:7; Ps.119:114; Ps.144:2

Kabbalaisuudessa, mystisessä juutalaisessa traditiossa, kaksi toisiinsa kietoutunutta kolmiota kuvastaa kaksinapaista vastakkainasettelua: - hyvyys vastaan pahuus, hengellisyys vastaan fyysisyys, tuli vastaan vesi, jne. Uskotaan myös tämän kilven suojaavan pahoja henkiä vastaan.

Salomonin sinetti

Vastoin Jumalan käskyä kuningas Salomo otti vaimoikseen (1.Kun.11:1-10) Faaraon tyttären ja pakanakansojen naisia, lankesi epäjumalan palvontaan ja noituuteen. Noituudessa ympyrällä on tärkeä maaginen merkitys ja Salomonin sinetissä (kuva alempana) onkin kuvattu Astarte (jonka yksi monista merkityksistä oli tähti) ympyrän sisällä ja toisella puolella heksagrammi samoin. Talmudin (babyl) mukaan Salomon sai näiden sinettien ja noituuden avulla vallan demoneihin (Talmud, Gittin 68a). Nimitys Salomonin sinetti on mahdollisesti arabien antama keskiajalla.

Holokausti

Daavidin tähti oli surullinen symboli holokaustin aikana kun natsit pakottivat juutalaiset käyttämään keltaista tähteä (kuva alempana), erottuakseen muista. Jo keskiajalla juutalaiset joutuivat käyttämään erityisiä rintamerkkejä sekä muslimi että kristittyjen viranomaisten pakottamina ja jopa Palestiinassa Ottomaanien vallan aikana.

Messias David Alroy

1100-luvulla jkr eräs kasaari, askenasi-juutalainen Solomon ben Duji väitti olevansa profeetta Elias (joka Raamatun mukaan piti ilmestymän) ja hänen poikansa David al-Roy olevan odotettu messias. He ehtivät saada paljon kannatusta toimilleen ja monet uskoivat heitä, mutta heidän suunnitelmansa messiaanisen valtakunnan pystyttämiseksi kuitenkin epäonnistui kun David murhattiin. Tämän tarinan mukaan he olivat käyttäneet kahdesta tasasivuisesta kolmiosta muodostettua heksagrammisymbolia ja on mahdollista, että silloin on tämän "messiaan" nimi David liitetty tähän merkkiin.

Rothschild suku

1743 Mooses Amschel Bauer, kasaari, ashkenazi-juutalainen rahanlainaaja ja laskentatalon omistaja laittaa punaisen heksagrammin, Daavidin kilven, laskentatalonsa oven yläpuolelle ja julistaa olevansa kabbalismin mestari. Myöhemmin hänen poikansa Mayer Amschel Bauer ottaa haltuunsa isänsä liiketoimet hänen kuolemansa jälkeen. Hän ymmärtää tuon symbolin väkevän merkityksen ja vaihtaa sukunimekseen Rothschild. Se on saksaa ja tarkoittaa "Punakilpi".

Rothschild suvun miehet vähitellen laajensivat rahanlainaamistaan suurimittaiseksi pankkitoiminnaksi Saksan lisäksi myös Ranskaan, Iso-Britanniaan, Amerikkaan ja Sveitsiin. He saivat mainetta koronkiskureina, kyykäärmeinä ja varkaina, jonka vuoksi he joutuivat kätkemään omistuksensa pankeissa ja muissa liiketoimissa. Tänä päivänä nuo kulisseissa hääräävät paholaisen kätyrit hallitsevat maailmaa rahan avulla. Kaikki valtiot ovat heille velkaa. Heidän hallinnassaan ovat IMF (Kansainvälinen valuutarahasto), Maailman pankki, FED (Amerikan keskuspankki), BIS pankki, joka on eräänlainen keskuspankkien keskuspankki, jonka talutusnuorassa on myös Suomen Pankki.

Väitetään, että merkittävä osa näistä kasaareista eivät edes ole oikeita juutalaisia vaan ovat soluttautuneet juutalaisuuteen vuosisatoja sitten omaksuttuaan Talmudin opit. He itse sanovat olevansa juutalaisia, mutta epäilijöiden mukaan eivät ole vaan ovat saatanan synagooga (Ilm.2:9; Ilm.3:9).

Lue lisää: Rothschild dynastia ja Rothschild historia

Juutalaisvaltio ja heksagrammi Israelin lipussa  

1800-luvun lopulla oli juutalaisten keskuudessa heidän ahdinkonsa vuoksi herännyt ajatus saada perustaa oma valtio. Tässä hengessä oli pieniä juutalaisia siirtokuntia jo syntynytkin Palestiinaan. Vuonna 1882 ryhmä Ukrainan juutalaisia hankki maata Jaffan eteläpuolelta ja alkoivat perustaa kibbutsia, joka sai nimekseen Rishon LeZion. Alkuhankaluuksien jälkeen ja erityisesti Baron Edmond James de Rothschildin ottaessa alueen suojelukseensa ja rahoittaessaan sen toimintaa kibbutsi alkoi menestyä.

1885 järjestettyyn 3-vuotis juhliin eräs uudisasukkaista Israel Belkind ideoi yhdessä parin muun henkilön kanssa tapahtumaa varten lipun, jossa mallina oli sinisillä raidoilla varustettu rukousshaali lisättynä Daavidin tähdellä. Lippu hyväksyttiin kibbutsin lipuksi. Tänä päivänä Rishon LeZion on 250.000 asukkaan kaupunki, jossa on Rothschild nimi on muistettu, mm: - Rothschild Street, Rothschild Center, Rothschild Pedestrian Mall.

14.5.1948 David Ben Gurion lukemassa Israelin itsenäisyysjulistusta. Molemmin puolin ns. bannerit.

28.10.1948 Israelin lippu

Maailman 1. Siionistinen kongressi pidettiin 1897 Sveitsissä. Sen päämääränä oli perustaa juutalaisvaltio Palestiinaan. Kun Israel itsenäistyi 14.5.1948 sillä ei ollut vielä hyväksyttyä lippua. Asiasta käytiin ankaraakin debattia ja toiset halusivat Daavidin tähden sijaan lippuun Menoran ja jotkut Juudan Leijonan. Lopulta julkisen suunnittelukilpailun jälkeen 28.10.1948 päädyttiin Richard Ariel ehdotukseen, joka olikin hengeltään sama kuin siionistien käyttämä oheisessa kuvassakin näkyvä banderolli.

666 ?

Ihmiset, jotka haluavat siunata Israelia, ovat laittaneet kotona seinälleen Daavidin tähden tai kantavat sellaista korua kaulassaan. Oveluudessaan saatana on saanut juutalaiset taas käyttämään tätä Romfa jumalan tähteä ja monien kristittyjen siinä ohessa. Jumala antoi Israelilaisille Menoran, seitsemän haaraisen lampun, kuvaten Hänen seitsemää henkeänsä (Ilm.2:1; Ilm.4:5) ja myöhemmin myös seitsemää Vähä-Aasian seurakuntaa. Se on kuvattu myös Israelin vaakunassa. Jos on pakko jotain Israelin tunnuksia käyttää, se olisi varmaankin parempi vaihtoehto.

Kun tätä ns. Daavidin tähteä katsotaan tarkemmin, siinä voi huomata jotain hämmästyttävää. Siinä on kuusi sakaran kärkeä, siinä on kuusi sakaroissa olevaa tasasivuista kolmiota ja keskellä kuusikulmio (hexagon).

Katso myös: pedon merkki

Ei mitään uutta auringon alla

Saarn. 1:9 Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.

Raamatussa on runsaasti ennusteita siitä, miten aikojen lopulla Jumala kääntää kansansa kohtalon ja palauttaa heidät luvattuun maahan. Nyt on menossa Israelin kansan ensimmäisen osan, juutalaisten hajoituksen päättyminen ja lopulta 1000 vuotisen valtakunnan alussa loputkin muiden Israelin heimojen rippeistä, jotka säästyvät, vihelletään takaisin kotiin Israelin maahan. Silloin he saavat perintönsä, sen minkä Jumala lupasi Aabrahamille, mutta heidän syntiensä tähden sitä ovat joutuneet näin kauan odottamaan.

Mutta matkalla luvattuun maahan, kuten lähes 3200 vuotta sitten Egyptistä lähtiessään, niin myös nyt Israel kantaa taas Romfa / Kijjunin-kuvaa, tähtijumalaansa, sitä, jonka he ovat itselleen tehneet.

Israel Raamatun valossa

 

Manjusri Buddha 6-sakarainen tähti rinnassaan

Tiibetiläinen Manjusri Buddhan amuletti Om

Sat-kona Yantra Sri Lankasta

Vapaamuurarien loosi, Edinburgh, Skotlanti

Saturnus talismaani, Salomonin sinetti. Takana myös härkäjumala Baalin symboli.

Eräs Paavin Mitroista

Käärme on saatana itse

Viisikanta, ruusuristi, kuusikanta ja kaikkinäkevä silmä

Haile Selassie, Etiopian keisari. Tähti otsassa.

Sipuramin kultaisen temppelin alue Intiassa

Tandayudhaswami, epäjumalan kuva

Teosofisen seuran sinetti

Paholainen Torontolaisen temppelin heksagrammissa

Vapaamuurarien Tanskan loossi

Tämäkö on tulossa?

Näin Hitlerin Saksassa merkittiin juutalaiset

Juutalaisen kauppa Hitlerin Saksassa

Firenzen Basilica di Santa Croce rakennettiin 1296 - 1436

Herodes Suuren kolikko

Marokon lippu 1915 saakka

Shatkona hindulaisuudessa symboloi miehen ja naisen välistä liittoa.

VIDEO: HEXAGRAM - The Truth Behind the "Star of David"


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä