Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

"Israelin valtio on syntynyt"

Israel Raama­tun valossa

Raamattu kertoo miten Israel (Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset) on Jumalan valittu kansa, hänen silmäteränsä Sak.2:8. Israelilaisten syntien, erityisesti epäjumalien palvonnan tähden, Jumala rankaisi kansaansa useasti kovalla kädellä. Lopulta heidät ajettiin roomalaisten toimesta kokonaan pois omasta maastaan ja hajoitettin kaikkiin maailman tuuliin. Raamattu tuo myös esille miten aikojen lopulla Jumala kokoaa kansansa takaisin omaan maahansa. 1800-luvun lopulla alkoi prosessi, joka johti lopulta Israelin valtion perustamiseen 14.5.1948

Israel on profeetallinen kello

Joosefin unissa olivat tähdet, kuu ja aurinko 1. Moos. 37:9. Israel on tehty merkiksi. Monet raamatunopettajat eivät nykyään enää usko, että Israel on oikeasti merkki. Ajatellaanpa vielä niinkin, että seurakunta on ottanut Israelin paikan. Ei, eihän se niin mene. Jumala ei ole kääntänyt selkäänsä Israelille. On parasta, ettet sinäkään käännä! Jumala on laittanut Israelin merkiksi kaikille kansoille. Katsele uutisia Israelista. Äläkä ainoastaan katsele, vaan tarkkaa. Tarkkaile, koska Jeesus on tulossa takaisin. Israel on Jumalan profeetallinen kello.

...minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä... Jes. 43:5-6

Profeetta Jesaja kertoo Israelin paluusta omaan maahansa. Erikoista on, että profeetta mainitsee ilmansuunnat ja järjestyksen miten juutalaiset palaavat maahansa. Muuttoliike alkaa idästä, sitten lännestä, pohjoisesta ja lopuksi etelästä.

Israelin maa oli 1800-luvulla vielä hyvin karu ja hoitamaton, mutta silloin Theodor Herzl ja Rothschild ostivat sieltä maata ja alkoivat houkutella juutalaisia isiensä maahan. He olivat Jeremian kirjassa mainittuja kalastajia.

Ensimmäiset juutalaiset maahanmuuttajat tulivat idästä, Iranista ja Irakista. Sitten alkoi muuttoliike lännestä. Heitä ajoivat takaa metsästäjät kuten Hitler. Pohjoisesta, Venäjältä tuli valtavat määrät muuttajia 1970- ja 1990-luvuilla. Viimeksi muuttoaalto tapahtui etelästä, Etiopiasta.

Profeetta Hesekiel sanoo, että Jumala tuo kansansa Israelin maahan, ei Palestiinaan Hes. 37:12. Herra John Kerryn (USA:n ulkoministeri ja rauhanneuvottelija Israelin ja palestiinalaisten välillä) kannattaisi ottaa tämä huomioon, kun hän liikkuu Lähi-idässä.

Voiko kansa syntyä yhtenä päivänä?

Näin kyselee Jesaja Jes. 66:7-8. Vastaus on kyllä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Israel ei enää tule olemaan jaettu ja jakaantunut valtakunta. Israel tulee olemaan yksi kansa:

Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi Hes.37:16-22.

Jumala lisää Israelille ihmisiä ja karjaa, antaa niiden olla hedelmällisiä Hes.36:11. Israelin rahayksikkö on sekeli. Vielä 1980-luvulla se oli liira. Hes.45:12. Israelin armeija tulee olemaan vertaansa vailla Sak. 12:6.

Onko Jumala hyljännyt oman kansansa?

Jotkut sanovat, että Jumala olisi hylännyt oman kansansa ja Raamatussa mainittu lopunajan Israel olisi jokin hengellinen Israel, eikä todellinen.

Paavali puhuu kirjeessään roomalaisille Room.1:1-5: - Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 2. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia: 3. "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? 4. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." 5. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.

Jumala kääntää Juutalaisten ja Israelin kohtalon

Joelin kirja luku 3: 1. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, 2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani 3. ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. 4. Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet, 5. te, jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne 6. sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa. 7. Katso, minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne: 8. minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut. 9. Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit. 10. Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari". 11. Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas. 12. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. 13. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri. 14. Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa. 15. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. 16. Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva. 17. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. 18. Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson. 19. Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. 20. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.

Joosafatin laakso (Ratkaisulaakso). Video: Panorama of Jerusalem, olive forest, Josafat valley

Israelin heimot

Jaakobilla eli Israelilla 1.Moos. 32:28 oli kaksitoista poikaa: 1.Moos.35:23-26:

NimiKommenttiMaa-alueIlm.kirjan 144000
RuubenÄiti, LeaKylläKyllä
SimeonÄiti, LeaKyllä **)Kyllä
LeeviÄiti, LeaeiKyllä
JuudaÄiti, LeaKylläKyllä
IsaskarÄiti, LeaKylläKyllä
SebulonÄiti, LeaKylläKyllä
JoosefÄiti, Raakelkts. *)Kyllä
BenjaminÄiti, RaakelKylläKyllä
DaanÄiti, Bilha, Raakelin orjatarKylläei
NaftaliÄiti, Bilha, Raakelin orjatarKylläKyllä
GaadÄiti, Silpa, Leean orjatarKylläKyllä
AsserÄiti, Silpa, Leean orjatarKylläKyllä
ManasseJoosefin poikia *)KylläKyllä
EfraimJoosefin poikia *)Kylläei

*) Manasse ja Efraim syntyivät Egyptissä Joosefille, jotka Jaakob otti kuin omiksi pojikseen 1.Moos.48:5 ja heitä sanotaan joosefilaisiksi. He saivat Joosefin perintöosan maata jaettaessa Joosua 14:4; Joosua 16.

Simeon ja Leevi siroteltiin muiden heimojen sekaan 1.Moos.49:5-7.

**) Simeon sai kuitenkin perintöosan, mutta keskeltä Juudaa Joosua 19:1,9.

Leeviläisistä: Joosua 13:14,33; Joosua 14:3-4; Joosua 18:7; Joosua 21:1-4,8.

Jostakin syystä Daan ja Efraim puuttuvat Ilmestyskirjan 7:4-8 144 000 joukosta, mutta Joosef ja Manasse mainitaan.

 

Luvattu maa

Maa, jonka Jumala lupasi Aabrahamille 1.Moos. 15:18-21; 5.Moos.1:7-8; Joosua 1:3-4. Israelin syntien tähden tämä totetuu vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa.


Israel aiheisia videoita

Israelin vuoret: osa 1 - Lähde mukaan rukousmatkalle Israelin vuorille

Israelin vuoret: osa 2 - Juudan hylkääminen

Israelin vuoret: osat 1-25 TV7:n sivuilla

Israelin kohtalo lopunaikoina, Keijo Lindeman.

Israel on uhattuna - Psalmi 83

Israel uhattuna - Psalmi 83:n mukaan

Keitä ovat juutalaiset?

Monet ajattelevat juutalaisten olevan vain Juudan heimo tai ehkä lisäksi Benjaminin heimo. Juutalaiset ovat kuitenkin ne, jotka asuivat "Juuttaan maalla", Juudan kuningaskunnassa. Niinkuin kaikki Suomen heimot, olivat ne sitten savolaisia, karjalaisia, hämäläisiä, pohjalaisia tai lappalaisia, ovat suomalaisia, koska asuvat Suomessa.

Pian Salomonin kuoleman jälkeen Israel jakaantui etelän Juudan kuningaskuntaan (Juuda ja Benjamin) ja pohjoisen Israelin, muiden kymmenen heimon, kuningaskuntaan. Salomonin poika Rehabeam sai hallittavakseen Juudan ja Jerobeam pohjan puolella olevan Israelin. 1.Kun.11:43;

Raamattu kertoo, miten Jerobeam saattoi kansan palvelemaan epäjumalia teettäen kultaiset vasikan patsaat sekä Beetelin että Daaniin 1.Kun.12:28-29. Leeviläiset, joille kuului Jumalan pappeus, jäivät ilman papin virkaa. Leeviläiset jättivät Israelin ja menivät Jerusalemiin, Juudan kuningaskuntaan ja liittyivät heihin. Samoin tekivät myös kaikista muista Israelin heimoista ne, jotka eivät halunneet palvella epäjumalia vaan halusivat palvella isiensä, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa 2.Aik.11:13,14,16. Näin ollen Juuttaan maalla, Juudan kuningaskunnassa oli edustettuna kaikkia Israelin heimoja.

Myöhemmin assyrialaiset valloittivat Israelin kymmenen heimon kuningaskunnan ja suurin osa sen asukkaista hajotettiin ympäröivien kansojen sekaan, joista he eivät ole koskaan palanneet. Heidän tilalle Israeliin siirtyi syyrialaisia ja babylonialaisia, joista osaa myöhemmin alettiin kutsua nimellä samarialaiset, asuinpaikan mukaan.

Se, että kaikkia Israelin heimolaisia asui Juudeassa myös Jeesuksen aikana, käy ilmi kun Hän sanoo Isän lähettäneen hänet vain israelilaisten tykö Matt.15:24 ja samoin opasti opetuslapsiansa menemään ensin heidän tykö julistamaan Jumalan valtakuntaa Matt.10:5-7.

Paavali sanoi olevansa israelilainen, Benjaminin heimosta (Room.1:1-5), mutta hän sanoi myös olevansa myös juutalainen Ap.t.21:39; Ap.t.22:3; ja niin sanoivat myös efesolaiset Ap.t.19:34.

Jerobeamin synti

Kadonneet heimot?

Assyrialaisten ajaessa Israelin 10 heimoa maanpakoon, heidän jälkeläisensä "katosivat" muiden kansojen sekaan. Mutta ennen tätä oli siis kaikista 10 heimosta siirtynyt osa Juudaan asumaan, tullen juutalaisiksi, asuinmaansa mukaan. Israelin kadonneet heimot, Juhani Aitomaa.

Juutalaisuudessa on siis edustettuna kaikki Israelin heimot, mutta Raamattu kertoo miten aikojen lopulla Jumala viheltää myös noiden kadonneiden keskuudesta jäännöksen takaisin kotiin, luvattuun maahan, Israeliin. Hes.37:21

Mustalaiset ovat Efraimin / Manassen heimo? Romanit – Israelin kadonnut sukukunta - Totta vai tarua?

Linkkejä

Miksi siunata Israelia? Pääasiallinen syy: Koska se on Jumalan tahto.

Juudan ja Israelin kuningaskunnat ja muinaisia kytköksiä Suomeen (pdf)

Israelin kadonneet heimot, Juhani Aitomaa.

Romanit – Israelin kadonnut sukukunta - Totta vai tarua?

Aavikolta Jerusalemiin • YLE • Elävä Arkisto

Lähi-Itä • YLE • Elävä Arkisto

Kuuden päivä sota Wikipediassa

Kansojen taulu

Daavidin tähti - heksagrammi, 6-sakarainen tähti

Israel Timeline 1 - Diagram - Israel Vanhan Testamentin profeettojen aikana

Israel Timeline 2 - Diagram - Salomonista nykyaikaan

Tutki näitä

Jer.30; Dan.12


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä