Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Israel uhattuna,​ Psalmi 83

"Israel on pyyhkäistävä pois kartalta"

Israelin itsenäistymisestä 1948 lähtien on arabit ja Israel olleet konfliktissa keskenään. Vuoden 1967 Kuuden päivän sota näyttäisi sopivan tähän Psalmi 83 ennustukseen hyvin, sillä sodan häviäminen olisi merkinnyt Israelin poistumista maailmankartalta, minkä tavoitteen arabit ilmoittivat selvästi.

Tuskin Israelin viholliset ovat kuitenkaan vielä luovuttaneet. Rauhan ponnisteluista huolimatta tilanne alueella on kuitenkin erittäin levoton ja todellisuudessa Israelin ympärillä olevat kansat edelleen haluavat hävittää Israelin pois maailman kartalta.

Psalmi 83:
1. Laulu, Aasafin virsi.
2. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.
3. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.
4. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan.
5. He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta".
6. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:
7. Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,
8. Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.
9. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.

Keitä ovat nämä Israelia uhkaavat kansat nykyaikana?

  1. Edom: Edomilaiset ovat Eesaun, Jaakobin veljen, jälkeläisiä. 1.Moos.32:28 Jumala muuttaa Jaakobin nimen Israeliksi. Israelilaiset ovat siis Jaakobin jäkeläisiä. Samoin Eesaun (= Edom) jälkeläset ovat edomilaisia: 1.Moos.36:1,9 "1.Tämä on kertomus Eesaun, se on Edomin, suvusta", 9. "Ja tämä on kertomus edomilaisten isän Eesaun suvusta, hänen, joka asui Seirin vuoristossa." Edomilaiset siirtyivät Seirin vuoristoon ja sen takaisiin alueisiin. Edomin pääkaupunki oli Petra. Edomilaiset asuvat osin vielä Etelä-Jordaniassa, mutta suurelta osin ovat palestiinalaisia Länsirannalta (West Bank) Hebronin ollessa keskuskaupunki.

  2. Ismaelilaiset ovat Abrahamin pojan Ismaelin perillisiä 1.Moos.25:12-18. Ismaelilaiset levisivät kaikkialle Arabian niemimaalle Egyptistä Eufratvirtaan.

  3. Moabilaiset ovat Lootin vanhemman tyttären pojan perillisiä 1.Moos.19:37 "Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab; hänestä polveutuvat mooabilaiset aina tähän päivään saakka." Moabilaiset asuivat Suolameren itäpuolella, edomilaisten pohjoispuolella, nykyinen Jordania.

  4. Hagrilaiset ovat Saaran egyptiläisen palvelijan Hagarin pojan perillisiä, joista polveutui 12 kansaa 1.Moos.17:20; 1.Aik.5:10; 1.Aik.27:31. Heidät luetaan ismaelilaisiksi. Hagrilaiset olivat egyptiläisiä, jotka luultavasti levisivät laajalle Arabian niemimaalle. Nykyinen Saudi Arabia.

  5. Gebal (Byblos) sijaitsee Libanonissa yli 30 km Beirutista pohjoiseen. Se oli muinoin foinikialainen kaupunki. (Joos.13:5; Hes.27:9) Gebal oli osa muinaista Foinikiaa. Nykyisin Libanon.

  6. Ammonilaiset periytyvät Lootin nuoremmasta tyttärestä 1.Moos.19:38 "Ja myöskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi; hänestä polveutuvat ammonilaiset aina tähän päivään saakka." Ammonilaiset asuivat Jordanjoen itäpuolella, nykyinen Jordania.

  7. Amalekilaiset ovat Eesaun perillisiä 1.Moos.36:12; 5.Moos.25:17. Toisen tiedon mukaan amalekilaiset ovat muinainen kansa Arabian niemimaalla. Heidän kerrotaan perustaneen Medinan kaupungin. Amalekilaiset asuivat Israelin eteläpuolella, pääosin Siinain niemimaalla.

  8. Filistealaiset olivat Haamin perillisiä 1.Moos.10:6,13-14. "6. Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 13. Ja Misraimille syntyivät ...patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset" Filistealaiset asuivat kapealla rantakaistalla nykyisen Gazan tienoilla.

  9. Tyyro oli muinainen Foinikian kaupunki, nykyisin Libanonia Joos.19:29.

  10. Assur polveutui Seemistä. 1.Moos.10:22 "Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram." Assur sijaitsi nykyisen Syyrian ja osan Irakista tienoilla. Lootin pojat olivat Lootin kahden tyttären sukurutsauksen kautta isästään syntyneitä kansoja 1.Moos.19:30-33.

Jumala on oleva kansansa suojana

Jes.17:1 Ennustus Damaskosta.
Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.

Sakarja 12:
1. Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
5. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa".
6. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa - Jerusalemissa.
7. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal`olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.
11. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa.
12. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen,
13. Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen.

Linkkejä

Israel Raamatun valossa

Tilanteet tiivistyvät Lähi-idässä


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä