Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

2.Tess. kirje: aramea-suomi

Tämä käännös, erityisesti luku 2, on erittäinen kiinnostava sillä se saattaa antaa lisävaloa Paavalin kertomasta laittomuuden ihmisestä.

 

Paavalin toinen kirje tessalonikkalaisille – aramea-suomi interlinear
Critical text 1920. Aramean teksti loppuu sanoihin ”kirjoitettu Pisidian Laodikeasta, ja lähetetty Tykikuksen käsien kautta.” Suomennettu tammikuussa 2015 by Tuomas Levänen

Alkuperäinen Tuomas Leväsen teksti pdf:nä Paavalin toinen kirje tessalonikkalaisille

 

 

Alla on vertailun vuoksi myös 2. Tess. kirjeen vuoden 1938 käännös. Lisäksi joitakin kääntäjän kommentteja.

Luku 1

1:1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

1:1 Paulos ja Silvanus ja Timoteus, tessalonikialaisten seurakunnalle, joka on Jumalassa, meidän Isässämme, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa.


1:2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

1:2 Siunaus teidän kanssanne, ja rauha, meidän Isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta!


1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

1:3 Koko ajan me olemme velassa kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, minun veljeni, niin kuin tuleekin, että teidän uskollisuutenne runsaasti suurenisi, ja teidän kaikkien rakkaus lisääntyisi, jokaisen lähimmäistään kohtaan.

Kommentti: Kreikasta puuttuu ”lähimmäinen”. Jos teksti olisi kreikan käännös, tässäkin olisi keskinäinen rakkaus.


1:4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

1:4 Niin kuin myös teissä on meidän kerskailumme Jumalan seurakunnassa, teidän uskollisuudestanne ja kestäväisyydestänne, joka on kaikessa teidän vainoamisessanne ja ahdistuksessanne, jota te kestätte.


1:5 ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,

1:5 Elävänä esimerkkinä Jumalan puhtaasta tuomiosta, että olette arvolliset siihen kuningaskuntaan, kärsiessänne hänen kasvojensa tähden.

Kommentti: Jos teksti olisi kreikan käännös, ”kasvot” puuttuisivat jakeesta.


1:6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

1:6 Ja jos se on puhdasta Jumalan edessä, joka on palkitseva ahdistuksella teidän ahdistajillenne,

Kommentti: Kreikassa on ”takaisinmaksu” palkan maksun sijasta, molemmissa kielissä on omat sanat molemmille.


1:7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

1:7 ja teidät, jotka olette ahdistetut, hän tekee eläväksi meidän kanssamme, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestyksessä taivaista, voiman enkeleidensä kanssa,

Kommentti: Kreikassa ”elävöittää”, ‫ נחא‬on laitettu lepo, ”nooa”, ‫ניחא‬. Kärpänen papyruksella?


1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

1:8 joka toteuttaa lopullisen selvityksen tulen liekeissä näistä, jotka eivät tunne Jumalaa, ja näistä, jotka eivät tunnistaneet meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, toivon sanomaa.

Kommentti: Selvitys, thvathaa, on perusteellinen ”esitutkintapöytäkirja” huolellisten kuulustelujen jälkeen. Ei kosto.


1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

1:9 Nämä palkitaan siinä tuomiossa iankaikkisella kadotuksella, meidän Herramme kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta.


1:10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

1:10 Kun hän tulee, että hän kirkastuisi hänen pyhiensä kautta, ja hänen ihmetekonsa olisivat hänen uskovissaan, niissä, jotka ovat uskoneet meidän todistuksemme, joka on teidän yllänne sinä päivänä.

Kommentti: Ihmetekonsa on Apt.2:11 ”Jumalan suuria tekoja”. Kreikka käyttää ihmeteltävää, sama ajatus kuitenkin, mutta vähän eri sanavalinta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi ‫ אתדמרתה‬. Siis vain alef sanan eteen! Todistus teidän yllänne, lyhyemmin ”todistus teistä”.


1:11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,

1:11 Tämän tähden me koko ajan rukoilemme teidän yllenne, että Jumala tekisi teidät arvollisiksi teidän kutsumuksellenne, ja täyttäisi teidät kaikella parhaalla tahdolla, ja uskollisuuden teoilla, voimassa.

Kommentti: Sellainen määräinen muoto hyvästä, jonka voi laittaa ”paras”. Voima puuttuu suomalaisesta KR38.


1:12 että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

1:12 Että teidän kauttanne kirkastuisi meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimi, myös te hänen kauttaan, meidän Jumalamme ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunauksen mukaan.


Luku 2

2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,

2:1 Mutta me pyydämme teiltä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan tulemisesta, ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen,


2:2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.

2:2 ettette heti horjuisi ajatuksissanne, ettekä murehtisi sanoista tai hengestä, tai ikään kuin meidän kirjeestämme, että ”katso, meidän Herramme päivä on jo tullut”.


2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

2:3 Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika.


2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

2:4 Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies.

Kommentti: ”Kuin”-sanat puuttuvat kreikasta, ja se muuttaa jakeen ajatusta huomattavalla tavalla. Temppeli määräisessä muodossa, vastaa hebrean ha’hekal, eli kirjeen vastaanottaja tietää, mikä temppeli kyseessä.


2:5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?

2:5 Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille?


2:6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.

2:6 Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä.

Kommentti: Echad ‫ אחיד‬sanajuuri merkitsee ’yksi’. Verbinä ”olla ykkösenä, vallassa”. Mikään ei ”pidätä”, arameassa ajatus on se ”maailma on pahan vallassa”, niin hän voi ilmestyä milloin tahansa. Aramea jättää monissa kohdissa paljon vähemmän tulkinnan varaa kuin kreikka.


2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

2:7 Sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä, jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidän tieltämme!

Kommentti: ”Tieltämme” ‫ מן מצעתא‬on sama sanayhdistelmä kuin Kol. 2:14, jossa puhutaan siitä kirjoituksesta, joka oli vastustajamme. Este tiellä. Aramea ja hebrea käyttävät paljon tiehen liittyvää sanastoa, kompastua, eksyä, harhailla, ym.


2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

2:8 Ja silloin ilmestyy se vääryys, jonka meidän Herramme Jeshua kuluttaa suunsa hengen kautta, ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksessä.


2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

2:9 Sillä sen tulemus on oleva tekemisten kautta. Se on oleva kaikella saatanan voimalla ja merkeillä, ja väärien ihmeiden kautta.

Kommentti: Vaikka valhe, pseudo, on kreikassakin, KR38 on jättänyt sen pois.


2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

2:10 Ja kaiken vääryyden eksytyksen kautta, joka on katoavaista, niin etteivät vastaanota totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät.


2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

2:11 Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita.

Kommentti: Kreikka kirjoittaa eksytyksen adjektiivina ”energisen”. Mutta arameassa aktiivista tekemistä sen tilalla.


2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

2:12 Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden.

Kommentti: Kreikassa mielistyivät. Arameassa se olisi ‫ – אצבתיו‬todennäköisin lukutapa.


2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

2:13 Mutta me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa.


2:14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

2:14 Sillä näihin asioihin hän on teidät kutsunut, meidän toivon sanomamme kautta, että te olisitte kirkkaana meidän Herrallemme, Messias Jeshualle.


2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

2:15 Sen tähden, veljeni, vahvistukaa, ja pitäkää kiinni niistä käskyistä, joita olette oppineet, joko meidän puheemme tai kirjeemme kautta.


2:16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,

2:16 Mutta hän, meidän Herramme Jeshua, Messias, ja meidän Isämme, Jumala, rakasti meitä ja on antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, hänen hyvyytensä kautta.


2:17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

2:17 Lohduttakoon hän teidän sydämiänne, ja olkoon hän mukananne kaikissa sanoissa, ja kaikissa hyvissä teoissa.


Luku 3

3:1 Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne,

3:1 Tästä alkaen, veljemme, rukoilkaa meidän puolestamme, että meidän Herramme sana olisi vauhdilla ja kirkkaana kaikissa paikoissa, niin kuin se on teidän luonanne.


3:2 ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.

3:2 Ja että me pelastuisimme pahoista ja ilkeistä ihmislapsista, sillä ei se uskollisuus ole jokaisen!

Kommentti: KR38 (Kirkko Raamattu käännös 1938) seuraa taas KJV laittamalla ”joka miehen”, vaikka jae puhuu ihmisistä yleensä. Myös englannissa ”men” voi olla miehet tai ihmiset.


3:3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.

3:3 Mutta hän, Herra, on uskollinen, että hän on teidät varjeleva, ja valmistava teille pääsyn pahasta.


3:4 Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme.

3:4 Mutta me luotamme teihin meidän Herramme kautta, että mitä olemme teille käskeneet, te olette tehneet, myös teettekin.


3:5 Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

3:5 Ja meidän Herramme on ohjaava teidän sydämiänne Jumalan rakkauteen, ja Messiaan toivon sanoman saattamiseen.

Kommentti: Evankeliointi, on sevar, toivo-sanajuuresta näissä kirjeissä. Kreikassa sana on näköjään ajateltu pitkämielisyyttä vastaavaksi, siis huolimattomasti luettu ‫ ולמסימותה‬. Muuta selitystä en ole löytänyt.


3:6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.

3:6 Mutta teille, veljeni, me käskemme meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, että olisitte erossa jokaisesta sellaisesta veljestä, joka on vaeltaa todella pahasti, eikä niiden käskyjen mukaan, jotka meiltä on otettu vastaan.

Kommentti: Arameassa sanonta, joka merkitsee ”oikeasti pahaa”. Kreikassa ennemminkin laiskottelija.


3:7 Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne,

3:7 Sillä te tiedätte, kuinka meitä täytyy jäljitellä, ettemme me vaeltaneet todella pahasti teidän keskuudessanne.

Kommentti: Näissäkin jakeissa toteutuu sanoma, pitäisi olla Herran seuraajia, ei Paavalin seuraajia, kuten kreikka ja suomalainen sanovat, vaan jäljitellä Paavalia siinä uskollisessa Herran seuraamisessa.


3:8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi;

3:8 Emmekä edes syöneet kenenkään teistä leipää ilmaiseksi, vaan vaivannäöllä ja raatamisella, yöt ja päivät me palvelimme, ettemme kuormittaisi ketään teistä.

Kommentti: Palveleminen on papillista palvelutehtävää. Kreikan sanalla ei ole papillista merkitystä.


3:9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme.

3:9 Ei siksi, etteikö meillä olisi ollut valtaa, vaan että sielujemme kautta me annoimme teille esikuvan, että te meitä jäljittelisitte.

Kommentti: Esikuva, tufsa, on malli, kaavake, valmiiksi täytetty lomake, esimerkiksi ”erokirja”.


3:10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.

3:10 Sillä kun me myös olimme teidän luonanne, me tätä käskimme teille, että jokainen, joka ei tahdo palvella, ei aterioikaan.


3:11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.

3:11 Sillä me kuulemme, että teissä on ihmisiä, jotka todella pahasti vaeltavat, eivätkä palvele mitään muuta kuin turhuutta.


3:12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.

3:12 Mutta heille, näille me käskemme ja pyydämme heistä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, että olisivat palvelemassa hiljaisuudessa, ja syövät omaa leipäänsä.


3:13 Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.

3:13 Mutta te, veljeni, älkää uupuko tekemään teille sitä, mikä on kaunista.


3:14 Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi.

3:14 Ja jos joku ei kuule näitä sanoja, jotka ovat tässä kirjeessä, tämä erotettaisiin teistä, että ette olisi hänen kanssaan osanottajia, että hän häpeäisi.


3:15 Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.

3:15 Ettekä pitäisi häntä sidottuna, niin kuin joku vastustaja, vaan nuhtelisitte häntä niin kuin veljeä.


3:16 Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.

3:16 Mutta hän, rauhan Herra, on antava teille rauhan koko ajan joka asiassa. Meidän Herramme on teidän kaikkien kanssa!


3:17 Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni; näin minä kirjoitan.

3:17 ”Shalom!” minun kädelläni kirjoitettuna. Minä, Paulos, olen sen kirjoittanut, se on se merkki, joka on niissä kaikissa minun kirjeissäni. Niin minä kirjoitin.


3:18 Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.

3:18 Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen!

Kommentti: Kreikan teksteistä puuttuu ”amen”, vaikka se on muissakin Paavalin kirjeissä, miksi tästä on jätetty pois? Kreikassa viimeinen sana on hyvin paljon aamenta muistuttava ”te”, ὑμῶν. Amen on ἀμήν , ehkä joku kirjoitusvirhe?


 

Apokryfikirjat pääsivu

Apokryfikirjat.com index


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä