Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Vapaamuurarit

Välillä kuulee vapaamuurarien selittävän, että heidän toimintansa ei ole uskonto tai jos toiminta on uskonnollista, niin kyseessä on kristillistä toimintaa. Nämä ovat kaikki tietenkin räikeitä valheita, jotka on syytä avata. Ensinnäkin, vapaamuurarius on uskonto jo siitä syystä, että henkilön täytyy uskoa korkeamman voiman/olennon olemassaoloon voidakseen liittyä jäseneksi. Toiseksi juutalaiskuningas Salomonin temppeli ja kabbalistiset tradiitiot ovat hyvin keskeisessä osassa vapaamuurarirituaaleissa. Voidaankin sanoa, että vapaamuurarius on juutalaista kabbalaa ei-juutalaisille ja tämä pätee erityisesti vapaamuurarien skottilaiseen riittiin.

Sosiaaliluokat Orwellin yhteiskunnan mukaisesti.

Vapaamuurarien yksi perimmäisistä tavoitteista on niin sanotun utopian eli ihannemaailman luominen, jossa vapaamuurarit muodostaisivat hallitsevan rationaalisen eliitin. Tämän romantisoidun ja valheellisen tavoitteen avulla varmasti houkutellaan monia uusia jäsenia, niin akateemisista tiedepiireistä, kuin sosialistisesta utopiasta haaveilevista vasemmistolaisista. Todellisuudessa tämä utopia tarkoittaa tieteellisesti johdettua kommunististyyppistä maailmanvaltiota, jonka todellisina johtajina toimivat juutalaiseliitti ja kabbalistit. Kyseinen maailma olisi käytännössä täydellisesti kontrolloitu orjamaailma, jossa väestöpyramidin alimmaiset eivät omista mitään, vaan palvelevat “valittua” eliittiä. Nykymaailma on itseasissa jo pelottavan lähellä tätä tilannetta; siis juuri sitä maailmaa, jonka Orwell kuvasi kirjassaan “Vuonna 1984”.

Vapaamuurarit usein selittävät, että heidän toimintansa tähtää yksilön kehitykseen, eikä siinä ole mitään pahaa tai salamyhkäistä. Kuitenkin koko toiminta perustuu juuri salaisuuksien paljastamiseen jäsenille vähän kerrallaan, jonka avulla saadaan jäseniä sitoutumaan organisaation agendaan. Kyseessä on hierarkinen organisaatio, jossa alemmilla ei ole mitään käsitystä ketkä ovat kansainvälisellä tasolla heidän yläpuolellaan ja vetävät naruista. Sen sijaan jäseniksi liittyneet arkkitehdit, lakimiehet, opettajat, poliitikot ja muut vain sokeasti edistävät agendaa, jonka veljeskunta heille antaa. Lisäksi salailu ja salaisuuksien pitäminen liittyy juuri toimintaan, joka ei kestä päivänvaloa ja ulkopuolista kritiikkiä. Jos toimii oikeasti hyvän asian puolesta, niin sitä ei tarvitse salailla. Miksi eivät vapaamuurarit kerro julkisesti toiminnastaan enemmän tai vaikka videokuvaa toimintaansa, jos siinä ei kerran ole mitään kyseenalaista?

Lucifer, kointähti, aamuruskon poika

Vapaamuurarien todellinen jumala on Lucifer ja kabbalistiseen agendaan kuuluu Jeesuksen nimen hävittäminen ja tämän korvaaminen Luciferilla. Tarkoituksena on siis luoda illuusio, jonka mukaan Lucifer olisi todellinen messias tai että Lucifer on sama kuin Jeesus. Luciferin palvonta tulee esiin mm. Albert Piken, 33:n asteen vapaamuurarin kirjassa “Morals and Dogma”.

Albert Pike on ollut yksi merkittävimmistä vapaamuurareista.
Siitä kertoo myös patsas, joka on pystytetty hänen kunniakseen Washingtoniin.

Vapaamuurarit yleensä pyrkivät kysyttäessä kieltämään yhteytensä Luciferiin tai sitten selittämään, että Lucifer ei ole paha vaan hyvä, koska hän on valon ja tiedon kantaja ihmiskunnalle. Kreikan mytologian analogiana siis Prometheus, joka kapinoi pahaa Jumalaa vastaan antaen tulen ihmisille. Gnostilaisuudessa samalla tavalla käärmekin kuvataan hyvänä, koska se halusi antaa paratiisissa ihmisille omenan tiedon puusta. Tästä huomaammekin, että Lucifer on todellisuudessa myös Talmudin juutalaisuuden jumala, sillä Talmud on lähtöisin fariseuksilta, jotka olivat kabbalan harjoittajia. Tämän vuoksi kabbalistiset juutalaiset rabbit ja vanhimmat kutsuvatkin kansaansa käärmeihmisiksi, koska heidän palvonnan kohteensa on vanhassa testamentissa, kabbalistisessa Zoharissa ja Eenokin kirjassa esiintyvä käärme, käärme-jumala (tai lohikäärme).

Lucifer on tullut laajempaan tietoisuuteen vapaamuurarien jumalana sitä myöten, kun vapaamuuraritoiminnasta irroittautuneet ovat alkaneet paljastaa veljeskunnan salaisuuksia ja yksityiskohtia. Esimerkiksi Suomessa Yleisradion edesmennyt tiedetoimittaja Pertti Jotuni sanoi vapaamuurareista seuraavaa: “Vapaamuurarien ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin; vapaamuurarien opetuksissa sanotaan mm., että Jeesuksen nimi on tuhottava“.

S-ryhmä

Toinen tunnettu vapaamuurareista paljastuksia tehnyt henkilö on S-ryhmässä hallintotehtävissä toiminut Juhani Julin, joka vuonna 2011 kertoi tv-haastattelussa vapaamuurarien palvovan Luciferia ja olevan muutenkin kytköksissä okkultismiin ja new age liikkeisiin. Myöhemmin vuoden 2011 keväällä Julin menehtyi vähintäänkin hämärissä olosuhteissa onnettomuudessa ajaessaan mönkijällään. Joutuiko Julin siis sen koston kohteeksi, mistä Pertti Jotuni oli kertonut. Ilmeisesti S-ryhmän johdossa on ollut pidemmän aikaa enemmänkin vapaamuurareita. Uusia jäseniähän muurareihin värvätään niin, että tarvitaan kahden henkilön suositus. Voidaankin olettaa, että Julinia ovat jäseneksi aikoinaan suositelleet henkilöt S-ryhmän sisältä. S-ryhmän johdon osallisuus hyväveliseuroissa osoittautuukin selville, kun miettii miten laajasti S-ryhmän kaupat, Prismat ja ABC-huoltoasemat ovat saanet lähes kaikki parhaimmat tontit joka kunnassa sekä vielä Alkon myymälät samaan kiinteistöön. Koko S-ryhmän organisaatio ja toiminta on kaukana läpinäkyvyydestä. Ryhmä takoo kovaa tulosta, mutta asiakasomistajat saavat vain pienen nimellisen korvauksen. Todelliset voitot valuvat sisäpiirin taskuun ulkomaisten investointien kautta. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun seuraavan kerran pistäytyy S-ryhmän markettiin. Itseasiassa Prisman logokin on masoninen. Pyramidi tai kolmio, jonka lävitse (Luciferin) valo taittuu, on hyvin suosittu symboli vapaamuuraripiireissä.

Sanoivat vapaamuurarit julkisesti mitä hyvänsä, on selvää, että Lucifer on heidän jumalansa. Tähän sain kerran lisävahvistusta kun onnistuin pääsemään keskusteluun aiheesta amerikkalaisen vapaamuurarin kanssa. Hänen mukaansa palvonnan kohteena ei ole pelkästään Lucifer vaan myös muut Nefilit, jotka voidaan käsittää myös niin sanottuina langenneina enkeleinä tai Luciferin jälkeläisinä. Nefilit esiintyvät jumalina tai demiurgeina monissa mysteeriuskonnoissa, kuten mm. persialaisessa (babylonialaisessa), egyptiläisessä ja intialaisessa mysteeriuskonnossa. Esimerkkinä mainittakoon hindulainen Shiva, jonka kolmas silmä tuo valon maailmaan kahden muun silmän sulkeuduttua.

Käärmeiden ympäröimä Shiva patsas. Shiva, kosmisen tanssin ja joogan jumala, tuhon jumala, joka on puoliksi mies ja puoliksi nainen, aivan kuten temppeliritarien ja vapaamuurarien palvoma Baphomet. Ohessa Eliphas Levin kuvaama Baphomet, jonka sukuelimistä nousevat symboliset käärmeet sekä jaloista muodostuu lampaan kuva, joka symboloi Jumalan Karitsan yläpuolella olemista. Tämä auttaa ymmärtämään, minkä vuoksi joogaa kutsutaan niin sanotuksi “käärmetietoisuudeksi”. Monet katolisen kirkon papit ovatkin tuomineet joogan saatanalliseksi. Katolinen kirkkohan julisti jo useita satoja vuosia sitten vapaamuuraritoiminnan Saatanan synagoogaksi ja ikuisesti kielletyksi toiminnaksi.

Eliphas Levin kuvaama Baphomet

Obama kuvattu Newsweekin kannessa, kuin Shiva.

 

Shiva tuhoajan patsas Europaan hiukkasfysiikan tutkimus-
keskuksessa, CERNissä. Taustalla symbolinen auringonkerä. Akateemisissa tiedepiireissä hyvävelikerholaiset etenevät muita nopeammin.

Suuri valta

Albert Pikea voidaan pitää vapaamuurarien “paavina” ja hänen kirjoituksensa ovatkin tärkeä opinkappale esoteerisille salaseuroille vielä tänä päivänä. Monista esoteerisista salaseuroista väitetään, että niillä ei ole mitään tekemistä vapaamuurarien kanssa, erityisesti jos nämä salaseurat saavat negatiivista julkisuutta. Kuitenkin suurimmalla osalla esoteerisista salaseuroista on juutalais-kabbalan tausta ja ne ovat saman hierarkian palveluksessa kuin vapaamuurariloosit. Tunnetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia vapaamuurarien kaltaisia salaseuroja ovat Temppeliritarit, Ruusuristiläiset, OTO (Ordo Templi Orientis), The Golden Dawn. Salaseurat muodostavat erittäin tärkeän valtamekanismin länsimaiden ja koko maailman valtapolitiikassa. Poliittisen vallan voidaankin katsoa muodostuvan kolmesta tekijästä:

Kuvassa sadat jooga-harrastajat suorittavat tietämättään saatanallisen rituaalin. Jooga sai alkunsa seksikulttina, jossa on paljon yhteistä kabbalistisen seksimagian kanssa. Tämän vuoksi Talmudissa sallitaan pedofilia, sillä kabbalistirabbit harjoittavat sitä seksimagian yhteydessä.

Hierarkisella organisaatiolla voidaan saavutta suuri valta ja levittää pienen huipulla olevan eliitin agendaa tehokkaasti ylhäältä alas päin. On olennaista, että organisaation pitää olla salattu, koska tavallinen kansa ei saa tietää, kuka naruista todella vetää. Näin kansa ei koskaan näe eikä ymmärrä valtaapitävien todellisia tarkoitusperiä ja heidän kritiikkinsä kohdistuu vain hierarkian julkisuuteen asetettuihin syntipukkeihin, joista hyviä esimerkkejä ovat Josip Stalin ja Barack Obama. Hierarkiassa ylemmällä tasolla olevien salaaminen mahdollistaa myös sen, että hierarkian sisällä ei voi syntyä kapinaa agendaa vastaan, koska alemmat eivät tiedä ketä vastaan tulisi kapinoida.

Maailmanpolitiikassa hierarkian agendan eteenpäin viemisen ensisijainen kanava ovat kansainväliset organisaatiot ja ajatushautomot, joissa jaetaan käskyjä ja toimintaohjeita kokouksiin osallistuville vapaamuurareille. Tälläisia organisaatioita ovat mm. Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio ja CFR (Council on Foreign Relations). Agendan levittämisen toinen kanava ovat sitten paikalliset vapaamuurariloosit, joista suurin osa on niin sanottuja sinisiä looseja, eli jäsenet voivat niissä saavuttaa vain kolme ensimmäistä vapaamuurarien astetta. Loosien jäsenet tottelevat sokeasti ylhäältäpäin tulevaa ohjeistusta, vaikka eivät välttämättä edes tiedä, että käskyt saattavat tulla esim. B’nai B’rith loosista, joka on täysin juutalainen loosi ja kontrolloi alempia looseja. Sokean tottelemisen taustalla on oman edun ajaminen. Loosien jäsenet ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa korruption kautta.

Keitä halutaan mukaan toimintaan

Vapaamuraritoiminta houkuttelee erityisesti niitä, joiden tavoitteita elämässä ovat vallan ja vaurauden kasvattaminen ja materialistisen menestyksen kerääminen. Tämän vuoksi looseihin pyritään kutsumaan henkilöitä, joiden arvomaailmaan tämä itsekäs pyramidiorganisaatio soveltuu. Koko toiminnan pohjalla onkin niin sanottu luciferiaaninen filosofia, jonka mukaan ikävien ja pahojen asioiden tekeminen on sallittua, jos tämän kautta voidaan saavuttaa suurempaa hyötyä ja hyvää. Tämän filosofian avulla on perusteltu valheen sokaisemille jäsenille monet sodat, terroriteot ja valheet. Luciferiaaninen filosofia lisäksi kytkeytyy kiinteästi sekularismiin, jolla erityisesti pyritään houkuttelemaan akateemisista ja luonnontieteellisistä piireistä jäseniä organisaatioon. Luciferiaaninen filosofia katsotaan luonnolliseksi ja evoluution kehittämäksi, koska se tuhoaa kilpailevat aattet ja ryhmät, jotta oma ryhmä selviytyy ja kehittyy maailmaa hallitsevaksi. Luciferiaanisissa teoksissa puhutaankin super-organisaatioista ja ryhmistä tai superorganismeista, jotka ovat käytännössä valtavia hierarkisia globaaleja vapaamuurariklustereita.

Vallan välineenä rahan merkitys on selviö. Juutalaiseliitin omistamat kansainväliset pankit ja USA:n keskuspankki FED tarjoavat hierarkialle käytännössä loputtomat rahavarannot, joiden avulla voidaan lahjoa ja lobata poliitikkoja, rahoittaa konflikteja ja tukea vapaamuuraritoimintaa agendan edistämiseksi. Rahalla voidaan myös pitää yllä median propagandaa ja jatkuvaa aivopesua. Median tehtävä on pitää ihmiset harhautettuna, jotta he eivät ymmärtäisi, mikä on maailman todellinen valtarakenne. Kansa ei tulisi hyväksymään pienen eliitin harvainvaltaa, minkä vuoksi demokratian ja kansanvallan illuusiota pidetään yllä median toimesta, sekä puolueiden välisten kiistojen teatterilla. Tämän vuoksi monet tärkeimmät suurten medioiden vaikuttajat ja omistajat ovat joko vapaamuurareita tai juutalaisia ja osallistuvat säännöllisesti Bilderberg ja Trilateraalisen kommission kokouksiin. Median tehtävä on myös siirtää tavallisten ihmisten huomio pois yhteiskunnan epäkohdista roskaviihteen avulla. Tähän on valjastettu niin juutalaisten omistama Hollywood kuin musiikkiteollisuuskin.

Madonna, kabbalistien papitar? Selässään kaikennäkevän Luciferin silmä ja pyramidi.

Madonna lukemassa Kabbalistista Zoharia.

Albert Piken lisäksi eräitä muita merkittäviä masonisia kirjoittajia ja vaikuttajia ovat olleet mm. Eliphas Levi, Manly P. Hall, Aleister Crowley ja Jack Parsons. Eliphas Levin rooli on ollut merkittävä kabbalaan perustuvan magian oppi-isänä erityisesti moderneille okkultistisille liikkeille, kuten Golden Dawnille.

Aleister Crowley on puolestaan vannoutuneena Luciferin palvojana ja okkultistina ollut innoittaja monille pop-kulttuurin ja Hollywoodin merkkihenkilöille. Crowley kirjoitti muunmuassa veriuhrauksen rituaalimagiasta, jonka mukaan rituaalin harjoittaja saa voimaa eläinuhreista, mutta kaikkein suurimman voiman saavuttaa poikalasten uhraamisessa. Voi vain arvailla kuinka moni tuhansista kadonneista lapsista USA:ssa vuosittain päätyy kabbalististen rituaalien uhreiksi. Aleister Crowley toimi innoittajana myös USA:n presidentti Reaganille, joka oli juutalaisjohtoisesta Hollywoodista presidentiksi nostettu sätkynukke.

Manly P. Hall puolestaan nousi masoniseksi merkkihenkilöksi teosofian kautta. Hän olikin Luciferia palvovan Blavatskyn suojatti. Blavatskyn teosofia on edelleen YK:n alla toimivan taloudellisen ja sosiaalisen konsultointiorganisaation, Lucis Trustin (aiemmin Lucifer Trust), toimintaa ohjaava filosofia. Hall matkusti ympäri maailmaa tutkien muinaisten kansojen historiaa ja niihin liittyviä mystisiä ja esoteerisia traditioita. Tutkimustyönsä tulosten kunniaksi Hall nimettiin myöhemmin 33:n asteen kunniavapaamuurariksi.

Jack Parsons puolestaan oli korkean tason tiedemies USA:ssa. Hän perusti rakettiteknologiaa tutkivan Jet Propulsion Laboratoryn sekä raketteja ja ohjuksia valmistavan Aerojet Corporationin. Parsons liittyi Aleister Crowleyn Ordo Templi Orientisiin ja tuli erittäin vaikutasvaltaiseksi okkultistiksi. Parsonin väitetään tehneen okkultistisia kokeita yhdessä avustajansa Ron L. Hubbardin kanssa ydinkoeräjäytysten yhteydessä. Huhujen mukaan Parsons olisi laittanut kuolleen sikiön Jumbo-kapseliin Manhattan-projektin aikana selvittääkseen ydinsäteilyn vaikutuksia rituaalitasolla.

Ron L. Hubbard perusti myöhemmin uuden uskonnon, Skientologian. Skientologia on masonisten tavoitteiden mukainen, sillä se vieraannuttaa kristinuskosta ja opettaa “kosmisen messiaan” oppia, korvaten näin Jeesuksen, mikä on aina ollutkin masonisten loosien yksi perustehtävistä.

Mormonit ja Jehovan todistajat

Uusien uskontojen ja lahkojen luominen on ollut yleistä vapaamuurarien taholta ja erityisesti USA:ssa. Syynä tälle on ollut puhtaasti hajoita ja hallitse-taktiikka. Luomalla uusi lahkoja voidaan vaikuttaa ja muuttaa kristinuskon alkuperäistä sanomaa, sekä vähentää vanhan kirkon eli katolisen kirkon valtaa uskovaisiin. Esimerkkeinä mainittakoon Mormonit ja Jehovan todistajat. Molemmat liikkeet ovat alunperin vapaamuurarien perustamia. Mormonismiin onkin kuulunut alunpitäen Sionin, eli utopistisen yhteiskunnan rakentaminen, jonka johdossa ovat oikeamieliset. Kyseessä siis samaa agendaa kuin esimerkiksi kommunismissa ja vapaamuuraritoiminnassa ylipäänsä. Jehovan todistajien perustaja Charles Taze Russell oli myös vapaamuurari. Hän opetti koittavasta Golden Age aikakaudesta, joka käytönnössä on yksi versio uudesta maailmanjärjestyksestä samoin kuin New Age opetus 60-70 luvun hippiliikkeissä ja vielä tänäkin päivänä. Russell käytti lisäksi ensimmäisissä Todistajien julkaisuissa Temppeliritarien symbolia.

Russellin hautamuistomerkki. Pyramidi, jossa temppeliritarien symboli. Russellin hauta sijaitsee Pittsburgin Suuren Vapaamuurarikeskuksen vieressä. Jehovan Todistajien materiaalit sisälsivät pitkän aikaa satanistisia symboleita ja piiloviestejä, ennen kuin seurakunnan vanhimmat älysivät poistaa ne sieltä ja teettää uudet materiaalit.

Esimerkkikuva Jehovan Todistajien Vartiotorni lehdestä, jonne piilotettu kuva pyramidista ja kaikennäkevästä Luciferin silmästä. Jehovan todistajat lisäksi poistivat opetuksestaan kristinuskon merkittävimmän symbolin eli ristin, sillä heidän opetusten mukaisesti Jeesus naulittiin paaluun eikä ristiin.

Täydellinen maailmanhallinta

Täydellistä maailmanhallintaa rakentavat vapaamuurarit ja juutalaiset kabbalistit kohtasivat viimeksi todellista vastarintaa toisen maailmansodan aikana. Koko sodassa olikin pohjimmiltaan kyse kristittyjen ja muiden taistelusta juutalais-masonista klikkiä vastaan, jonka hallinnassa olivat jo mm. USA, Brittiläinen imperiumi, Ranska ja Neuvostoliitto. Kansallissosialistisessa Saksassa suljetiin vapaamuurariloosit sekä ajettiin Rothschild pankkiirit ulos maasta.

Adolf Hitler syytti puolueensa lehdessä Voelkischer Beobachter, että vapaamuurarit ja juutalaiset pyrkivät luomaan maailmanvaltion, eli juuri sen kommunististyylisen “utopian”, jonka rakentaminen on yhä tänä päivänä käynnissä, mutta lähempänä valmistumista kuin koskaan aikaisemmin.

Japanissa vapaamuurarien vastustus alkoi 30-luvulla, kun Japanin hallitus alkoi jäljittämään muurareita ja looseja, ilmeisesti Japanin katolisen kirkon epävirallisella avustuksella. Maan puhdistaminen vapaamuurareista kiihtyi, kun Japanin ja juutalais-masonisen kommunistisen Kiinan välinen sota alkoi vuonna 1937. Vuoteen 1940 mennessä lähes kaikkien loosien oli täytynyt lopettaa toimintansa Japanissa. Sodan jälkeen masoninen toiminta jälleen aktivoitui Japanissa. Yksi englantilainen ja kaksi skottilaista loosia olivat selvinneet Japanissa sodan yli ja Filippiinien suurloosi alkoi perustaa lisää looseja Japaniin. Kymmenen vuoden sisällä 1947-1956 ainakin 16 uutta loosia oli perustettu kenraali ja vapaamuurari Douglas McArthurin toimesta, joka oli liittoutuneiden ylin komentaja, kun Japani miehitettiin.

Toinen maailmansota päättyi siis juutalais-masonisen eliitin täydelliseen voittoon, eikä toisen maailmansodan jälkeen ole enää ollut todellista vastavoimaa tai oppositiota masoniselle agendalle, etenkin kun vanha vastustaja Katolinen kirkko on korruptoitu ja solutettu sisältäkäsin palvelemaan samaa agendaa, Uutta Maailmanjärjestystä. Sodan jälkeen illuminismi on päässyt leviämään vuosikymmenten ajan länsimaisissa yhteiskunnissa, ilman että tavallisilla ihmisillä on käsitystä siitä, minkälaisen propagandan ja henkisen filosofian tulvan alle he ovat joutuneet.

Hollywood elokuvat ovat täynnä luciferiaanista filosofiaa, joissa tappamisella ja pienemmällä pahalla saavutetaan hyvää. Kaikki on käännetty ylösalaisin niin historian opetuksessa, kuin viihteessäkin. Musta on valkoista ja hyvä on pahaa. Tämän kaiken seurausta on länsimaisen yhteiskunnan moraalinen rappio, joka vain lisääntyy kiihtyvällä tahdilla, samalla kun länsimaiset ihmiset on surkastettu ja estettyjä katsomaan totuuteen heidän nauttiessaan velkapyramidilla ja huijauksella saavutetun talouskasvun ja “hyvinvoinnin” hedelmistä.

Symboliikkaa

Kuvassa tyypillisiä vapaamuurarisymboleja: masoninen shakkilauta, joka kuvastaa strategiaa ja pelimerkkien siirtämistä liikuttaessa kohti Uutta maailmanjärjestystä, joka on lopullinen tavoite, shakki ja matti. Kaksi sisempää pilaria ovat nimeltään Jachin ja Boaz. Ne ovat juutalaisten kuninkaan Salomonin temppelin pilarit ja ne kuvastavat porttia Uuteen maailmanjärjestykseen ja menetetyn kuningaskunnan uudelleensyntymää. Tähtikuvio muodostaa Salomonin sinetin (ns. Daavidin tähti) ja edessä oleva arkku kuvaa muurarin kuolemaa ja uudelleensyntymää arkun kautta, kun hänet otetaan mukaan veljeskuntaan. Tätä kaikkea tarkkailee yläpuolella Luciferin kaikennäkevä silmä.


Alkuperäinen artikkeli: http://totuusbloki.wordpress.com/2013/09/09/vapaamuurarit/

Linkkejä

Vapaamuurarit ja petos, Petri Paavola

Vapaamuurareissa jäseninä kymmeniä kirkon työntekijöitä

Entinen vapaamuurari Juhani Julin vetosi piispoihin viimeiseen saakka

Vapaamuurarit ja Neuvostoliitto


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä