Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Vapaan kasvatuksen harha ja lasten kurituksen kieltävä laki

Ja Jeesus sanoi: Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen." Mark. 7:20-23

Suomen laki kieltää lasten fyysisen kurituksen. Kuritta kasvaneet lapset kuitenkin tuhoavat kaiken, koska he katsovat voivansa vapaasti toteuttaa synnillisiä lihallisia himojaan ja rakentaa yhteiskunnan ja koko elämänsä niiden varaan.

Uskonpuhdistaja Martti Luther on kirjoittanut:

Kurita poikaasi, niin hän sinua virvoittaa ja sielullesi herkkuja tarjoaa Sananl. 29:17. Tietäkööt vanhemmat, etteivät voi tehdä Jumalalle, kristikunnalle, itselleen eivätkä lapsilleen mitään sen parempaa palvelusta kuin kasvattamalla lapsensa oikein. Olkoon heille siis tärkeää, että hoitavat lapsensa hyvin: eivät pidä heitä muuna kuin kalliina, iankaikkisena aarteena, jota Jumala on käskenyt heidän varjella, etteivät perkele, maailma ja liha saisi varastaa ja turmella heitä. Jumala on näet tuomiopäivänä vaativa lapset vanhemmilta, ja näiden on silloin tehtävä ankara tili heistä.

Hurskaat vanhemmat, jotka oikein rakastavat lapsiaan, eivät saa hymyillä heidän tottelemattomuudelleen eivätkä sitä hyväksyä; heidän on rangaistava heitä sekä sanalla että pehmoisella vitsalla. Sellaiset ovat rakkauden lyöntejä, joita olemme velvolliset lapsille antamaan Jumalan käskyn mukaan. Tällainen kuritus ei sitä paitsi ole vahingollista vaan hyödyllistä, niin kuin Salomo sanoo: Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa, ja Siirak: Joka rakastaa lastansa, se pitää hänet aina kurissa, että hän sitten saisi iloa hänestä.

Jumalan sana ilmoittaa yllä olevien raamatunkohtien lisäksi seuraavaa:

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa Sananl. 13:24.

Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on Sananl. 3:11-12.

Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan kuritusta Job 5:17.

Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ´Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa´. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut Hepr. 12:4-11.

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus Ilm. 3:19.

Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on; ethän halunne hänen kuolemaansa Sananl. 19:18.

Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa Sananl. 22:15.

Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat Sananl. 23:13-14.

Vitsa ja nuhde antavat viisautta, mutta kuriton poika on äitinsä häpeä Sananl. 29:15.

Kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi 1. Kor. 11:32.

Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin Sananl. 1:7.

Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat Ps. 94:12.

Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi Ps. 119:71.

Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä minun päähäni, siitä minun pääni älköön kieltäytykö Ps. 141:5.

Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa Sananl. 12:1.

Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle! Sananl. 13:18.

Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa Sananl. 13:1.

Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi Sananl. 15:5.

Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy Sananl. 10:17.

Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman syntinsä pauloihin. Kurittomuuteensa hän kuolee ja suistuu harhaan suuressa hulluudessaan Sananl. 5:22-23.

Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi Sananl. 1:8-9.

Kuule neuvoa, ota kuritus varteen, että olisit vasta viisaampi Sananl. 19:20.

Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi Sananl. 4:13.

Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä Sananl. 15:32.

Kasvattakaa heitä (lapsianne) Herran kurissa ja nuhteessa Ef. 6:4.

Joka siis kurittaa lastaan, se rakastaa häntä, ottaa hänet todellisesti huomaansa, poistaa hulluuden hänen sydämestään, pelastaa hänet kuolemasta ja tuonelasta ja antaa hänelle viisautta sekä myöhemmin vanhurskauden rauhanhedelmän. Sellainen lapsi on autuas.

Joka taas ei kurita lastaan, se vihaa häntä ja haluaa hänelle kuolemaa. Sellainen lapsi on äpärä ja äitinsä häpeä.

Joka ottaa halulla vastaan kuritusta, se rakastaa tietoa, oppii Jumalan käskyt, saa kunnian, on viisas ja tulee yhä viisaammaksi, tulee mieleväksi, on elämän tiellä, saa ihanan seppeleen päähänsä ja käädyt kaulaansa sekä ottaa vastaan elämänsä.

Joka hylkää kurituksen, se on pilkkaaja, hullu ja järjetön, saa osakseen köyhyyden ja häpeän, eksyy, pitää sielunsa halpana ja kuolee kurittomuuteensa.

Lasten kurituksen kieltävä Suomi siis vihaa lapsiaan ja haluaa heille kuolemaa. Suomalaiset lapset ovat äpäriä ja äitiensä häpeitä. Suomi ei ota lapsiaan todellisesti huomaansa, ei poista hulluutta heidän sydämistään, ei pelasta heitä kuolemasta ja tuonelasta, ei anna heille viisautta eikä vanhurskauden rauhanhedelmää. Suomalaisten lapset eivät ole autuaita vaan onnettomia ja epätoivoisia.

Koska laki on pakkokeino, Suomi pakottaa kaikki suomalaiset vihaamaan lapsiaan ja haluamaan heille kuolemaa. Suomi tekee väkisin lapsistaan äpäriä ja äitiensä häpeitä. Suomi väkisin estää suomalaisia rakastamasta lapsiaan ja ottamasta heidät todellisesti huomaansa. Suomi väkisin estää vanhempia ottamasta hulluutta lastensa sydämistä ja työntää väkisin suomalaiset lapset kuolemaan ja tuonelaan. Suomi väkisin estää antamasta lapsille viisautta ja vanhurskauden rauhanhedelmää. Suomalaisista lapsista tehdään väkisin onnettomia ja epätoivoisia.

Koska Suomessa on lailla kielletty kurittamasta lasta, suomalaisia lapsia estetään oppimasta rakastamaan tietoa ja Jumalan käskyjä, heiltä väkisin viedään kunnia ja viisaus, heitä väkisin estetään pääsemästä elämän tielle ja ottamasta vastaan elämäänsä, heistä tehdään väkisin pilkkaajia, hulluja ja järjettömiä, heille tuotetaan väkisin köyhyys ja häpeä, heidät johdetaan väkisin eksyksiin, heidät pakotetaan pitämään sielunsa halpana ja heidät pakotetaan kuolemaan kurittomuuteen.

Tämä jumalaton, kyvytön ja sokea päättäjäjoukko, joka Suomea hallitsee, ja tämä yhtä jumalaton, kyvytön ja sokea kansa, joka heidät on päättäjikseen valinnut, on tekonsa vuoksi ansainnut ankaran rangaistuksen. Jumalan edessä tämä luopunut ja sokea kansa, joka lain voimin levittää turmelusta kaikkialle, on helvetin ansaitsevassa tilassa. Suomen kansa on ansainnut kaikki mahdolliset vitsaukset, jopa se itse tuottaa ne, esimerkiksi omat lapsensa. Nämä ilman kuria kasvaneet lapset tuhoavat nyt kaiken, kuten jokainen voi nähdä. He tuhoavat itsensä, vanhempansa, yhteiskunnan, sanalla sanoen kaiken. Mitään ei jää jäljelle.

Tulevat vaalit näyttävät olevan todelliset tuhoamisvaalit, jossa kuritta kasvanut joukko rynnistää kaikkialle. Syntyy hirveää jälkeä. Tuolta joukolta puuttuu kokonaan elämän perusta.

Joukkojumalattomuus johtaa joukkotuhoon.

 

Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa Sananl. 1:24-32.

Tästä saattaa johtua osa lasten huostaanotoista. Perheiltä on viety mahdollisuudet lasten kasvattamiseen ja rakkaudelliseen kurinpitoon. Tämä on ns. vapaan kasvatuksen ja sen suosimisen tulosta. Toinen syy ovat päihteet.


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä