Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Vanhan testamentin käännösvirheistä - Kaarlo Syväntö

Kaarlo O. Syväntö: – Olen poiminut lyhyeen esitykseeni yli 100 Vanhan testamenttimme käännösvirhettä. Olen käsitellyt vain kaikkein merkittävimpiä virheellisyyksiä; niitä kohtia, joissa suomalainen Raamattu tekee eniten vääryyttä alkutekstille.

"Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen" sanotaan 1 Piet. 2:2:ssa. Jumalan sana onkin parasta ELÄMÄN LEIPÄÄ ja lääkettä synnin sairautta vastaan, Jes. 55:10,11, Hebr. 4:12. Me olemme saaneet Raamattumme juutalaisilta ja sen alkukieli on heprea. Nykyään uskotaan yhä yleisemmin, että myös Uuden testamentin alkukieli on ollut heprea. Näin väittää mm. tohtori J.L. Lindsay, ja Jerusalemin yliopiston Uuden testamentin professori David Flusser on samaa mieltä.

Jos vertaa esim. englantilaisen King James -Raamatun tekstiä suomalaiseen, huomaa käännöksissä suuria eroja. Tuo ns. "Jaakon käännös" on erinomaisen hyvä ja tarkka. Se on säilyttänyt valta-asemansa englannin kieltä puhuvassa maailmassa jo yli 350 vuotta. Suomalainen koko Raamattu ilmestyi ensi kerran vuonna 1642. Sen jälkeen siitä on otettu monia käännöksiä, jotka ovat olleet tarpeen kielenkin kehittymisen takia. Mutta eräs merkillinen tosiasia jää: Mitä vanhempi käännös, sitä uskollisempi se on ollut alkutekstille. Lestadiolaiset ovat ihan oikeassa siinä, että he eivät luota uusiin käännöksiin.

Nyt Suomessa on taas asetettu komitea tekemään uutta käännöstä. Mutta työ kestää kuulemma 10-15 vuotta ja maksaa huikeasti. Eikä meillä ole mitään takeita siitä, että tuosta uudesta käännöksestä tulee parempi ja alkutekstille uskollisempi. Päinvastoin on syytä pelätä, että se tulee yhä enemmän poikkeamaan alkukielen tekstistä ja pyrkii mukautumaan yhä enemmän ajan hengen vallassa olevan tai valtaan pyrkivän poliittisen suunnan mukaiseksi. Kommunistisissa maissa on kymmeniä raamatunkäännöskomiteoita ahkerasti muokkaamassa Raamattua kommunistisen ideologian mukaiseksi. Etelä-Amerikassa on yksi sellainen kommunistinen raamatunkäännös jo valmistunut. Sitä ajankohtaisempi on meille nyt tuo Pietarin kehotus: "Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset SANAN VÄÄRENTÄMÄTÖNTÄ maitoa, että siitä kasvaisitte pelastukseen."

Käsittelen seuraavassa suomalaisen 1933 käyttöön otetun Vanhan testamentin käännösvirheitä. Asiayhteyteen olen merkinnyt raamatunkohtia, jotka lukijan on syytä lukea omasta Raamatustaan.

1 Moos. 1:2: "Ja maa oli autio ja tyhjä".

Tätä lausetta edeltävässä jakeessa kerrotaan, kuinka Jumala loi taivaan ja maan. Ei Jumala sitä luonut autiona ja tyhjänä. Jes. 45:18:ssa sanotaan: "Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, EI hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti."

Oikea käännös kuuluu: "Ja maa TULI autioksi ja tyhjäksi". Se tuli siksi Jumalan tuomioitten seurauksena. Erittäin tarkka J.B. Rotherhamin englantilainen käännös sanoo "had become" = TULI autioksi. Samoin kääntää ja selittää kohdan F.J. Dake (Dake's annotated reference Bible).

Eikö maa ollut autio ja tyhjä ennen kasvien ja eläinten luomista?

Maan ensimmäinen hallitsija oli Lusifer-niminen enkeliruhtinas, josta on kuvaus Hes. 28:12-15:ssa. Mutta kun hän ylpistyi ja lankesi (Ks. Jes. 14:12-14), Jumalan tuomio kohtasi koko silloista Lusiferin valtakuntaa, ja maa tuli sen seurauksena autioksi ja tyhjäksi. Lusiferin lankeemus oli ensimmäinen lankeemus. Tätä tuomiota kuvataan Jer. 4:23-26:ssa.

1 Moos. 3:15: "Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Tässä on sodanjulistus hyvän ja pahan välille, Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan välille. Tässä luvattu "vaimon siemen", Messias, on polkeva rikki käärmeen pään mutta saa itse kärsiä käärmeen pistoksesta. On valitettavaa, että suomalaiseen Raamattuun on pantu: "SE on polkeva rikki sinun pääsi." Alkutekstissä on heprealainen sana "hu", joka on hän (mies) ja tarkoittaa tulevaa Messiasta. Se tulee näkyviin jakeen lopussakin, kun sanotaan: "Ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." Kellä muulla kuin ihmisellä on kantapää? Loppuosan pitäisi kuulua: "Ja sinä olet pistävä HÄNTÄ kantapäähän." Tässä on ennustus Messiaan kärsimyksistä.

Tässä yhteydessä on ehkä syytä ottaa esille tätä samaa asiaa selventävä ennustus Hab. 3:13, joka on suomalaisessa Raamatussa käännetty seuraavasti: "Sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi, auttamaan voideltuasi. Sinä murskaat pään jumalattoman huoneesta." Oikea käännös kuuluu: "Jeesuksen, Messiaasi, avulla sinä murskaat pahalta pään." Hyvän ja pahan välisessä taistelussa "vaimon siemen" (Messias) tulee täydellisesti murskaamaan pahan vallan.

Mainittakoon tässä yhteydessä, että nykyään koolla olevan suomalaisen raamatunkäännöskomitean mietinnössä (s. 25) on yllä käsitelty 1 Moos. 3:15 ehdotettu käännettäväksi: "Minä panen vainon sinun ja naisen välille, sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä välille: hän on iskevä sinua päähän ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." Tällainen käännös ei ole oikea eikä anna oikeaa kuvaa asian tärkeydestä. Uuden käännöksen mukaan he vain tappelivat ja löivät vähän toisiaan. Mutta alkutekstin mukaan pahan valta täydellisesti murskataan. Hepreassa on verbi "shuf", jonka merkitys on murskata (engl. crush).

1 Moos. 4:1: "Minä olen saanut pojan Herran avulla."

Eeva uskoi Jumalan lupauksen tulevasta Messiaasta, "vaimon siemenestä", ja luuli, kun hän sai ensimmäisen lapsensa, että tämä on nyt se luvattu Messias, joka on polkeva rikki käärmeen pään. Eevan sanat alkutekstissä ovat niin hätkähdyttävät, että kääntäjät, jotka eivät ymmärtäneet, mitä Eeva tarkoitti, eivät ole uskaltaneet kääntää sanoja tarkasti. Eeva sanoi näin: "Sain miehen JUMALAN." Hän tarkoitti sanomallaan Jumalan miestä, Messiasta. Kuinka järkyttävää sitten olikaan vanhemmille se, että tästä lapsesta, Kainista, tuli ensimmäinen murhamies. Messias syntyi vasta paljon myöhemmin Herran valitseman kansan keskuudesta.

1 Moos. 4:23: "Minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani."

Tässä puhutaan Lamekista, joka oli Kainin jälkeläisiä. Isän väkivaltainen luonne periytyi suvussa. Kyseessä ei ole uhkaus, niin kuin suomalaisesta käännöksestä voisi luulla, vaan jakeessa kerrotaan, mitä todella oli tapahtunut. Oikea käännös kuuluu: "Minä tapoin miehen haavastani ja pojan pieksämällä."

1 Moos. 10:9: "Hän oli mahtava metsämies Herran edessä."

Näin kertoo suomalainen Raamattu Nimrodista. Lauseesta saa käsityksen, että hän metsästi riistaa ravinnokseen. Hepreassa on kuitenkin sana gibor, joka on suomeksi "sankari". J.B. Rotherham kääntääkin aivan oikein englanniksi: "Became a hero in the earth." Nimrod oli ensimmäinen sotasankari, joka perusti väkivalloin mahtavan valtakunnan.

1 Moos. 10:25: "Toisen nimi oli PELEG, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat."

Kun maa luotiin, oli vain yksi mannermaa ja vedet sen ympärillä. Vrt. 1 Moos. 1:9, 10. Nykyiset mantereet syntyivät myöhemmin. Tässä kerrotaan, milloin MAA jakaantui eli mantereet alkoivat muodostua. Hepreassa on sana HAAREZ, joka tarkoittaa aina maata. Englantilaisessa "Jaakon" ja saksalaisessa Lutherin käännöksessä tämä lause on oikein. Lauseen pitäisi kuulua suomeksi: "Toisen nimi oli PELEG, sillä hänen aikanaan jakaantui maa."

1 Moos. 11:4: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen."

Olen aina ihmetellyt tuota kohtaa. Miten ihminen voi rakentaa niin korkean tornin, että sen huippu ulottuu taivaaseen asti? Oikea käännös kuuluu: "Tulkaa. rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu on omistettu taivaalle." Ihmiset palvoivat taivaan kuningatarta, ja tornin huipussa oli hänelle pyhitetty epäjumalan temppeli. Torni oli itse asiassa vain 300 jalkaa eli noin 100 metriä korkea, ja sen huipussa olevassa temppelissä oli astrologisia taivaankappaleitten piirroksia (ZODIAK). Kysymyksessä oli ensimmäinen epäjumalan temppeli, josta Jumala vihastui.

1 Moos. 15:8: "Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka.' "

On luultu, että Egyptin virta tarkoittaa Wadi el Arista, joka on keskellä Siinain niemimaata. Mutta Raamattu selittää itse itseään. Joos. 13:n alussa luetellaan ne alueet, jotka Israelille kuuluvat. Jae 3 sanoo: "Siihorista alkaen, joka on itään päin Egyptistä ... " Daavidin aikana Israelin valtakunta oli suurimmillaan. 1 Aik. 13:5:ssa kerrotaan, että "Daavid kokosi kaiken Israelin aina Egyptin Siihorista asti ... tuomaan Jumalan arkkia" Jerusalemiin. Encyclopia Judaicassa ja Encyclopedia Britannicassa sanotaan, että Siihor of Niilin deltan (suuhaaran) itäisin haara. Suezin kanava on nykyisin sen paikalla.

Rauhan rakkaudessaan Israel luovutti Egyptille Siinain huhtikuussa 1982. Siinailla on se vuori, jossa Jumala ilmestyi Moosekselle ja Israelin kansalle ja antoi sille kymmenen käskyn lain, joka on vieläkin kaikkien ns. kristittyjen kansojen lainlaadinnan perustana. Egypti on haamilainen pakanakansa, joka tänäkin päivänä vainoaa kristittyjä. Kun Herran aika koittaa, Hän varmasti täyttää lupauksensa ja antaa Siinain takaisin Israelille.

1 Moos. 16:12: "Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa."

Tässä kuvataan hyvin sattuvasti Ismaelin ja hänen jälkeläistensä luonnetta. Viimeinen lause suomalaisessa käännöksessä on kuitenkin väärin. Sen pitäisi kuulua: "Ja hän on asuva kaikkien veljiensä keskellä."

1 Moos. 17:1: "Minä olen Jumala, kaikkivaltias."

Jumalasta käytetään Vanhassa testamentissa pariakymmentä heprealaista nimeä. Niitä on hyvin harvoin käännetty suomeksi. On vain pantu "Herra" tai "Jumala", joskus harvoin "Herra Sebaot" eli sotajoukkojen Jumala.

Mainitussa kohdassa on alkutekstissä "EL SHADDAI". Se on ihmeellisimpiä Jumalan nimistä. Juutalaiset antavat tälle nimelle erikoisen kunnian. Jokaisen juutalaisen kodin oven pielessä oikeassa yläkulmassa on pieni kotelo, jonka nimi on MEZUZA. Kotelon päällä on SHIN-kirjain muistuttamassa juuri nimestä EL SHADDAI. Kotelon sisällä on juutalaisten uskontunnustus sellaisena kuin se on 5 Moos. 6:4, 9:ssa.

Tuota heprean nimeä tutkittaessa käy ilmi merkillisiä asioita. Meillä on yleensä sellainen luulo, että Jumala on mies eli "Isä-Jumala". Äiti-hahmo tuntuu puuttuvan meidän protestanttien Jumala-kuvasta. EL SHADDAI on tarkasti käännettynä suomeksi Jumala, jolla on äidin rinnat. HÄN on isä-äiti Jumala, elämän luoja ja ylläpitäjä. Suomalainen käännös "Kaikkivaltias" ei ole oikea eikä onnistunut. Oikeampi olisi "KAIKKIRIITTÄVÄ". Niin kuin äidin rinta on vastasyntyneelle lapselle kaikkiriittävä, samoin pitäisi Jumalan olla meille kaikkiriittävä. "Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä maitoa (äidin rinnoista), että siitä kasvaisitte pelastukseen. On siunattua tietää, että meidän Jumalamme on kaikkiriittävä isä-äiti Jumala, joka pitää hyvän huolen lapsistaan.

1 Moos. 22:14: "Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi 'Herra näkee'."

Tässä käytetyllä heprean verbillä on toinenkin merkitys, joka sopii asiayhteyteen paremmin, nimittäin "huolehtii". Lamsa ja Rotherham ovatkin kääntäneet "provide", suomeksi "huolehtia".

1 Moos. 36:24: "Tämä oli se ANA, joka löysi ne lämpimät lähteet erämaassa."

Tästä kohdasta raamatunkääntäjät ovat paljon kiistelleet. Englantilaisessa käännöksessä sanotaan "muulit". Vanhemmassa suomalaisessa käännöksessä, ns. lestadiolaisten Raamatussa, paikka on käännetty: "Tämä on se ANA, joka korvessa löi Jeminiläiset." Kysymyksessä on heprealainen sana "et-hajemim", joka ei ole ainakaan muuli. Oikea käännös lienee: "Tämä on se Ana, joka löysi vesilammikot erämaassa. "

1 Moos. 37:36: "Mutta midianilaiset myivät hänet Egyptiin Potifarille, joka oli faraon hoviherra."

Sana, joka on suomeksi käännetty "hoviherra", on hepreaksi "SERIS" = eunukki eli kuohittu mies. Monilla eunukeilla oli vaimo, mutta ei koskaan lapsia. Tämä voi selittää Potifarin vaimon käytöksen Joosefia kohtaan. Vrt. 2 Moos. 39:10-14.

2 Moos. 15:8: "Ja sinun vihasi puhalluksesta kasaantuivat vedet, laineet seisahtuivat roukkioiksi, syvyyden aallot hyytyivat keskelle merta."

Oikeampi käännös kuuluu: "Sinun henkesi vihasta nousivat vedet, laineet tulivat kuin muuriksi (ympärillesi) ja meren syvyydet jäätyivät."

2 Moos. 20:4, 5: "Älä tee itsellesi jumalankuvaa ä1äkä mitään kuvaa ... Älä kumarra niitä ä1äkä palvele niitä."

Älä tee itsellesi mitään kuvaa tai muotoa ... älä kumarra ja palvo niitä." Tämä on toinen käsky, joka luterilaisen kirkon katekismuksesta on jätetty pois. Mutta koska käskyjä piti olla kymmenen, yhdeksäs käsky on jaettu mielivaltaisesti kahdeksi ja niin on saatu lukumäärä pysymään oikeana.

Reformoidussa (Calvin ja Zwingli) ja anglikaanisessa kirkossa käskyt ovat oikealla paikallaan. Kun suomalainen puhuu kuudennesta käskystä, hän tarkoittaa käskyä "Ä1ä tee huorin". Muut protestantit käsittävät kuudennen käskyn tarkoittavan käskyä "Älä tapa". On syytä pitäytyä tarkasti Jumalan Sanaan.

2 Moos. 26:36: "Tee myös teltan oveen uudin, kirjaellen kudottu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista."

Herra antoi tarkat määräykset ilmestysmajan rakentamiseen. Tarkka käännös yllä olevasta kuuluu: "Ja sinun on tehtävä teltan oven eteen verho sinisistä, purppuranpunaisista ja vaaleanpunaisista kerratuista, hienoista pellavalangoista taitavan kutojan tekemänä." J.B. Rotherham ja Jay Green (Interlinear Bible) vahvistavat tämän käännöksen oikeaksi.

3 Moos. 17:11: "Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen: sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä."

Tarkka käännös kuuluu: "Sillä lihan elämä on veressä; sen tähden minä olen antanut sen teille alttarille, jotta se tuottaisi teidän elämällenne sovittavan katteen (covering), sillä veri, koska siinä on elämä, saa aikaan sovituksen."

4 Moos. 12:3: "Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen."

Heprealainen "ANIV" on tässä käännetty väärin sanalla "nöyrä". Oikea käännös on "ahdistettu". Ja koko lause kuuluu: "Mutta Mooses oli sangen ahdistettu mies." Kansahan napisi tämän tästä häntä ja Jumalaakin vastaan. Hän oli todella AHDISTETTU kansansa takia.

5 Moos. 3:11: "Baasanin kuningas OOG oli yksin enää jäljellä viimeisistä refalaisista. Hänen basaltista tehty ruumisarkkunsa on vieläkin ammonilaisten kaupungissa Rabbassa."

Oikea käännös kuuluu: "Hänen rautasänkynsä oli" jne. Meidän mitoissamme se oli 4,5 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä. Refalaiset olivat nimittäin jättiläisiä. Heistä tulee vielä puhe Jes. 26:14:n väärän käännöksen yhteydessä. Varsin mielenkiintoista on panna merkille, että ns. lestadiolaisten Raamatussa tämä paikka on ihan oikein: "Katso, hänen vuoteensa, se rautainen vuode ... on yhdeksän kyynärätä pitkä, ja neljä kyynärätä lavia."

5 Moos. 33:29: "Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa."

Parempi ja oikeampi käännös kuuluu: "Autuas olet sinä Israel: kuka on sinun kaltaisesi. Sinä olet kansa, jonka pelastus on Herrassa. HÄN on sinun suojaava kilpesi ja miekkasi. Sinun vihollisesi teeskennellen valehtelevat sinulle, ja sinä astut heidän kukkuloillensa.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvin tämä kohta on käännetty lestadiolaisten Raamatussa: "Autuas olet sinä, Israel: kuka on sinun kaltaisesi? O sinä kansa, joka Herrassa autuaaksi tulet, joka sinun apus kilpi ja sinun kunnias miekka on. Sinun vihollises valhettelevat sinulle, ja sinä astelet heidän kukkulainsa päällä. "

Joos. 2:1: "Niin Joosua, Nuunin poika, lähetti salaa Sittimistä kaksi vakoojaa, sanoen: 'Menkää, katselkaa maata ja Jerikoa.' Ja he menivät ja tulivat Raahab nimisen porton taloon ja laskeutuivat siellä levolle."

Raahab on merkillisimpiä naishahmoja Vanhassa testamentissa. Vielä ihmeellisempää on, että hänen nimensä mainitaan Uudessa testamentissakin, Matt. 1:5, Jeesuksen esiäitien sukuluettelossa ja Hebr. 11:31, uskon sankarien luettelossa. On syytä tutkia tätä henkilöä vähän tarkemmin.

Juutalainen historioitsija Josephus Flavius mainitsee kuuluisassa historiassaan, s. 142, Raahabista seuraavaa: "Ja huomaa, että minä EN KUTSU tätä naista portoksi vaan MAJATALON PITÄJÄKSI." Lisäksi historioitsija mainitsee, s. 143, että Raahabia pidettiin suuressa arvossa.

Suuri viisiosainen amerikkalainen Raamatun sanakirja The international standard Bible encyclopedia sanoo Raahabista, s. 2525: "Raahab oli joko portto tai majatalon pitäjä. Tässä kaksi heprealaista sanaa hyvin lähellä toisiaan: zana, portto ja zonah, majatalon pitäjä. "

Encyclopedia Judaica kertoo Raahabista, s. 1514, mm: "Ginzberg, Legends, 4 (1954) väittää, että Raahab kääntyi juutalaisuuteen ja meni naimisiin itsensä Joosuan kanssa ja hänestä polveutui kahdeksan profeettaa ja pappia ja niiden joukossa mm. profeetta Jeremia ja naisprofeetta Hulda. - Suurin juutalainen Vanhan testamentin selittäjä RASHI väittää, että Raahab ei ollut ollenkaan portto vaan majatalon pitäjä."

Vaikka emme voisikaan ihan lopullisesti todistaa vääräksi Raahabin portto-titteliä, on hyvä pitää mielessä, että on olemassa toinenkin kääntämismahdollisuus, joka on ehkä lähempänä totuutta, nimittäin MAJATALON PITÄJÄ. Joka tapauksessa Raahab on Raamatun suuria naishahmoja.

Tuom. 15:19: "Silloin Jumala avasi hampaankolon leukaluussa, ja siitä vuoti vettä ... Siitä lähde sai nimekseen EEN-HAKKORE; se on vielä tänäkin päivänä Lehissä."

Heprealaisessa Raamatussa ei ole tässä kohdassa sellaista sanaa kuin "hampaankolo". Siinä on sana "MAKTESH", joka tarkoittaa pyöreää laaksoa, jollaisia on syntynyt vulkaanisten voimien myllerryksessä. Tällaisia laaksoja on vielä nytkin Israelissa. Paras suomennos maktesh-sanalle on "patalaakso". LEHI taas on paikan nimi. Lauseen pitäisi näin ollen kuulua "Silloin Jumala avasi Lehin laaksossa lähteen ja siitä vuoti vettä ... Siitä lähde sai nimekseen EIN HAKKORE (huutavan lähde), joka on Lehissä vielä tänäkin päivänä."

Rotherham Emphasized Bible on käännökseltään tarkka. Ei siinäkään puhuta mitään hampaankolosta eikä leukaluusta. Eikä noita sanoja ole ruotsalaisessakaan käännöksessä (v:lta 1917).

1 Sam. 2:8: "Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat."

Tässä on osa Hannan kiitosvirrestä. Se on yksi ihanimpia kohtia koko Raamatussa. Se on vain käännetty kovin latteasti suomalaiseen Raamattuun. Kohdan pitäisi kuulua: "HÄN nostaa köyhän kurasta ja kerjäläisen lantakasasta asettaakseen heidät kuninkaallisten joukkoon ja tehdäkseen heistä kirkkauden valtaistuimensa perillisiä." Se on käännetty näin englantilaisissa G.M. Lamsan ja J.B. Rotherhamin käännöksissä, samoin myös King James -käännöksessä.

Jumala on luonut koko mittaamattoman suuren universumin, josta meidän koko aurinkokuntamme on vain pienen pieni osa. HÄN hallitsee koko tätä mahtavaa maailman kaikkeutta. Hannan kiitosvirressä Hän lupaa tehdä meistä "kirkkauden valtaistuimensa perillisiä".

1 Sam. 6:19: "Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sentähden, että he olivat katsoneet Herran arkkia; hän surmasi kansasta seitsemänkymmentä miestä, viisikymmentä tuhatta miestä; ja kansa suri sitä, että Herra oli surmannut niin paljon kansaa."

Tämä on aika kummallinen raamatunpaikka. Totta kyllä, että Herra oli antanut tiukat määräykset, ettei saanut katsoa Liiton arkkiin (4 Moos. 4:20), jotta ei kuolisi. Jumala on aina Sanansa takana. Mutta tuo lukumäärä "viisikymmentä tuhatta miestä" tuntuu ihmeelliseltä. Beet-Semes oli vain pieni maakylä. Miten on mahdollista, että siellä oli niin paljon miehiä? Lukuhan on aika suuren kaupungin koko asukasmäärä. Käännöksessä täytyy olla jotakin hullusti. Heprealaisessa tekstissä on "Hamishim elef". Hamishim on 50. Mutta mitä on alef eli elef? Se on ensimmäinen kirjain heprean aakkosissa. Kirjaimen alkuperäinen muoto muistuttaa härän otsaa ja sarvia ja sen alkuperäinen merkitys onkin "härkä". Kun tämä otetaan huomioon, tuo lause saa ihan toisen muodon: "Ja Herra surmasi kansasta seitsemänkymmentä miestä ja viisikymmentä härkää."

Jay Green (uusin interlinear-käännös) kääntää näin: "Ja Herra surmasi 70 kansasta, 50 päämiestä ja kansa murehti sitä." En usko, että Herra tappoi 50 000 miestä Beet-Semeksessä, vaan kysymyksessä on yksi raamatunkääntäjien "möhläyksistä".

2 Kun. 2:23-24: "Sieltä hän meni Beeteliin, ja hänen käydessään tietä tuli pieniä poikasia kaupungista, ja ne pilkkasivat häntä ja sanoivat hänelle: 'Tule ylös, kaljupää, tule ylös, kaljupää!' Ja kun hän kääntyi ja näki heidät, kirosi hän heidät Herran nimeen. Silloin tuli metsästä kaksi karhua ja raateli neljäkymmentä kaksi poikaa kuoliaaksi."

Tätä raamatunkohtaa on paljon käytetty osoittamaan, miten raaka ja julma profeetta Elisa oli; ja eräät syyttävät vielä Jumalaakin julmuudesta pieniä lapsia kohtaan. Tätä asiaa kannattaa tutkia vähän tarkemmin. Ensinnäkin: Mikä paikka oli kysymyksessä? Se oli BEETEL, jossa oli kultainen vasikka ja Baalin pappien temppeli ja profeettakoulu. Kyseisessä raamatunkohdassa puhutaan juuri Baalin pappien oppilaista. EI OLE kysymys mistään pienistä lapsista. Pieni lapsi on hepreaksi "tinok". Seuraava ikäluokka on nimeltään "jeled". Sana, jota tässä on käytetty, on "nearim", jonka suomalainen vastine on " NUORISO". Elisaa vastaan tuli NUORISOA, Baalin pappien oppilaita, jotka alkoivat pilkata Herran profeettaa. He sanoivat hänelle: "Mene sinäkin ylös niin kuin Elia." He muistivat, mitä Karmelilla oli tapahtunut Baalin papeille, ja olivat iloissaan siitä, että Elia oli otettu pois. Heitä harmitti se, että vielä yksi Herran profeetta jäi vanhurskauden saarnaajaksi ja elävän Jumalan todistajaksi. He tahtoivat päästä eroon hänestäkin. Tapahtumasta käy selvästi ilmi Jumalan tuomio jumalattomalle NUORISOLLE.

2 Kun. 5:24: "Mutta kun hän tuli kummulle, otti hän ne heidän käsistänsä ja kätki ne taloon."

Tässä on kysymys Gehasista, Elisan palvelijasta, joka otti Naemanilta aarteita salaa itselleen. Sana, joka on käännetty suomeksi "kummulle", on hepreak"ha-ofel". Sanalla on määrätty artikkeli (ha), ja se on paikan nimi ja vastaa nykyistä AFULAA. Gehasin koti oli ilmeisesti Ofelissa eli nykyisessä Afulassa.

2 Kun. 6:25: "Silloin syntyi Samariassa, heidän piirittäessään sitä, suuri nälänhätä, niin että aasinpää maksoi kahdeksankymmentä hopeasekeliä ja neljännes kab-mittaa kyyhkysensontaa viisi hopeasekeliä."

Israelin maassa (erez Israel) kasvaa paljon syötäväksi kelpaavia villejä vihanneksia. Arabit käyttävät niitä nytkin, varsinkin sadeaikana. On ilmeistä, että tässä tarkoitetaan tuollaisia luonnossa kasvavia vihanneksia. Lause olisi pitänyt kääntää: "Ja neljännes kab-mittaa villivihanneksia maksoi viisi hopearahaa."

2 Aik. 36:16: "Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut."

Tämä on hyvin vakavaa tekstiä erikoisesti tälle ajalle. Näin tapahtui Herran valitulle kansalle, ja se sama voi tapahtua mille yksilölle tai kansalle tahansa. Lauseen loppuosan pitäisi kuulua: "Niin ettei mitään parannuskeinoa enää ollut."

Job 2:9: "Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle: 'Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole.' "

Tällä kohdalla on tahdottu osoittaa, miten jumalaton vaimo Jobilla oli. Mutta kun katsomme heprealaista tekstiä, sisältö on aivan toinen. Alkutekstissä käytetään verbiä "barech", joka merkitsee SIUNATA. Vanhempi suomalainen, ns. lestadiolaisten käännös sanookin ihan oikein: "SIUNAA Jumalata ja kuole."

Job 6:6: "Käykö äitelää syöminen ilman suolaa, tahi onko makua munanvalkuaisessa?"

Ensimmäinen lause on paremmin vanhassa käännöksessä ja kuuluu: "Syödäänkö mautonta ilman suolaa?" Jälkimmäisessä osassa ei ole puhe munanvalkuaisesta, vaan siinä on heprealainen sana "chalamut". Se tarkoittaa jonkinlaista vihannesta (engl. purslain), jossa ei ole itsessään makua.

Job 13:15: "Katso, hän surmaa minut, en minä enää mitään toivo."

Käännöksen mukaan Jobilta LOPPUI usko Jumalan apuun. Mutta asia onkin ihan päinvastoin. Hän sanoi: "VAIKKA hän minut surmaisi, sittenkin minä turvaan häneen." Vanhassa (lestadiolaisten) Raamatussa jae kuuluu ihan oikein: "Katso, vaikka hän minun tappais, enkö minä vielä sittenkin toivoisi."

Job 13:16: "Jo sekin on minulle voitoksi."

Tätä jaetta edeltävässä jakeessa sanotaan: "katso, hän tappaa minut." Jae 16 liittyy samaan lauseeseen. jota edellä on käsitelty, ja päättää sen hyvin kauniisti: "HÄN tulee minulle myös Vapahtajaksi."

Job 21:30: "... paha säästetään onnettomuuden päivältä, vihan päivältä hänet saatetaan suojaan."

Tämän mukaan Jumala säästää ja suojelee pahantekijöitä. Asia on aivan päinvastoin: jumalattomille on varattu tuhonpäivä, ja heitä kohtaa Jumalan viha.

Job 24:22: "Väkivaltaiset jumala ylläpitää voimallansa; he pysyvät pystyssä, vaikka jo olivat epätoivossa hengestään."

Jumala muka ylläpitää ja vahvistaa väkivaltaisia jumalattomia ihmisiä. Se on täysin vastoin Raamatun opetusta. Oikea käännös muuttaa asian päinvastaiseksi: väkivaltaiset ylläpitävät omaa voimaansa pysyäkseen pystyssä (vallassa), eikä heillä ole elämän turvaa (assurance, Rotterham). "No one is sure for his life" ("Eikä kukaan heistä ole varma hengestään"), sanoo Jay Green (Interlinear-käännös).Sellaista on väkivaltaisten elämä Raamatun mukaan.

Job 38:36: "Kuka on pannut viisautta pilvenlonkiin, tahi kuka antoi pilvenhattaroille ymmärrystä?"

Raamatunkäännöskomiteassa on kuulemma ollut mukana joku runoilija. Näyttää siltä, että "runoheppa" on lähtenyt laukkaamaan pilvien tasolle. Englantilainen King James -käännös on hyvin tarkka ja pitää yhtä heprealaisen alkutekstin kanssa. Oikea käännös kuuluu: "Kuka on pannut viisauden sisäelinten toimintaan ja kuka säätää sydämenlyönnit."

Ps. 1:2: "Vaan rakastaa Herran lakia."

Tarkempi käännös on: "Herran laki on hänen IHASTUKSENSA."

Ps. 1:3: "Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä."

Kohtaa käännettäessä on ilmeisesti ajateltu suomalaisia ojia. Mutta Israelissa viljelyksillä ei ole ojia. En ole koskaan nähnyt niitä pelloilla. Ojat tehdään tavallisesti liikaveden johtamiseksi. Vettä ei ole liikaa. Heprealainen sana, jota alkutekstissä käytetään, on PELEG, joki tai virta. Oikeampi käännös kuuluu: "Hän on niin kuin virran varteen istutettu puu."

Ps. 1:5: "Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa."

Sana, joka suomalaiseen Raamattuun on käännetty "seurakunnassa", on hepreaksi EDA. Geseniuksen sanakirjassa, s. 608, alkutekstin sana selitetään "a private domestic or family meeting", suomeksi yksityinen kotikokous. Jastrovin sanakirjassa, jossa selitetään tarkasti sanojen merkitykset, EDA merkitsee RUKOUSKOKOUSTA (prayer meeting). Valtiokirkkoseurakunnissa jumalattomat viihtyvät hyvinkin. Kommunistitkin pyrkivät siellä johtoportaisiin. Mutta rukouskokouksiin ja uskovien kotikokouksiin he eivät tule. Vanhassa suomalaisessa käännöksessä onkin paremmin: "Sentähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa."

Ps. 4:3: "Te miehet, kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkana, kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela."

Oikea käännös kuuluu: "Te ihmislapset (hepr. bnei ish), kuinka kauan te häpäisette minun kunniaani, kuinka kauan to rakastatte tyhjää (hepr. reik) ja etsitte pettäviä asioita ja kohteita "

Ps. 5:4: "Herra, varhain sinä kuulet minun aaneni. varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan."

Oikea käännös kuuluu: "Herra, AAMULLA sinä kuulet minun ääneni, aamulla minä ohjaan rukoukseni sinulle ja katson ylös (olen vartiossa)."

Uhri-sanaa ei ole jakeessa. Juutalainen ei voinut uhratakaan muuta kuin määrätyssä paikassa. Mutta rukoilla hän saattoi ja niin tuli tehdä kaikkialla. Odotan-sanaakaan ei ole hepreankielisessä tekstissä vaan erittäin hieno ja kaunis sana "ZOFIA". Sitä käytettiin profeetoista, jotka pyrkivät näkemään Jumalan tahdon kansansa kohdalla ja olivat sen vartijoita.

Ps. 9:15: "Että minä julistaisin kaikki sinun ylistettävät tekosi, tytär Siionin porteissa, riemuitsisin sinun avustasi."

Jeesuksen nimi hepreaksi on "Jeshua". Enkeli ilmoitti Marialle, että sinun on pantava syntyvälle lapsellesi nimeksi JESHUA. Nimi esiintyy Vanhassa testamentissa yli sata kertaa. Se on usein käännetty sanoilla apu, pelastus. Tässä jakeessa se on käännetty AVUSTASI. Mutta se voitaisiin yhtä hyvin kääntää JEESUKSESTASI = VAPAHTAJASTASl.

Ps. 9:18: "Jumalattomat peräytyvät tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unhottavat Jumalan."

Oikea käännös kuuluu: "Jumalattomat työnnetään helvettiin ja kaikki kansat, jotka unohtavat Jumalan." Nykyiseen käännökseen on pantu lievempi sana "tuonela", mutta englantilaisessa ja vanhassa suomalaisessa käännoksessä on selvästi ja oikein sana "helvettiin".

Ps. 16:10: "Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa."

Jos kohta otetaan kirjaimellisesti, niin "hurskas" ei koskaan kuole. Mutta kun uskoviakin kuolee, näyttää siltä, että Jumalan sana ei pidä paikkaansa. Kysymyksessä on käännösvirhe. Tämä sama kohta on otettu Uuteen testamenttiin, Ap.t. 2:27, ja siinä on oikeampi käännös. Oikea käännös kuuluu: "Sillä sinä et jätä minun sieluani tuonelaan, etkä anna SINUN PYHÄSI nähdä turmelusta." Tässä on ennustus Jeesuksesta, jonka ruumis ei nähnyt turmelusta, koska Hän nousi ylös kuolleista.

Ps. 17:15: "Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella."

Käännöksen pitäisi olla: "Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa ja olen autuas, kun herään sinun kaltaisenasi." Tässä on selvä viittaus ylösnousemusruumiiseen, josta Uudessa testamentissa puhutaan monta kertaa, esim. Fil. 3:21:ssa. Me saamme kerran herätä kirkastetussa ylösnousemusruumiissa, sellaisessa kuin Jeesuksellakin oli ylösnousemuksen jälkeen.

Ps. 22:17: "Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat."

Psalmi 22 on profeetallinen Messias-psalmi. Siinä kerrotaan ristiinnaulitun Messiaan kärsimyksistä. Noin 250 vuotta eKr. Vanha testamentti käännettiin Egyptissä kreikan kielelle. Juutalaiset kirjanoppineet olivat kääntäjinä. Käännöksen nimi on SEPTUAGINTA, koska työtä oli tekemässä 70 kirjanoppinutta. Heprealainen Vanha testamentti oli vain kerakkeilla kirjoitettu. Vasta noin vuonna 400 A. D. juutalaiset kirjanoppineet rupesivat Tiberiaassa kirjoittamaan siihen vokaalimerkkejä. Kun he tulivat yllä olevaan kohtaan, näkivät he, että siinä on selvä viittaus ristiinnaulitsemiseen. Oikea teksti kuuluu nimittäin: "He lävistivät käteni ja jalkani." Kääntäjät päättivät, että oikea ajatus on keinolla millä tahansa saatava pois. Alkuperäisestä heprealaisesta sanasta "CARU" tehtiin "CAARJEI" = niin kuin leijonat. Onneksi sanan merkitys on Septuaginta-käännöksessä oikein ("lävistivät"). Lutherin käännöksen sana on oikein, samoin norjalaisen, englantilaisen ja ruotsalaisen käännöksen mutta nykyisessä suomalaisessa raamatunkäännöksessä on virhe. Vanhassa lestadiolaisten Raamatussa kohta on paremmin: "Lävisti niin kuin jalopeura minun käteni ja jalkani."

Tästä samasta kohdasta näkyy myös ihmeellisellä tavalla Raamatun jumalallinen inspiraatio. Daavid kirjoitti kyseisen psalmin liki tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymistä. Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten tapa teloittaa rikollisia. Rooman valtakunta syntyi myöhemmin, paljon sen jälkeen kun tämä ennustus oli kirjoitettu. Juutalaisten ja Vanhan testamentin ajan tapa oli kivittää rikolliset. Vain jumalallinen inspiraatio pystyi ennustamaan nain tarkasti tulevan Messiaan kuoleman.

Ps. 32:8: "Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee."

Lauseen loppuosan tulee kuulua: "Silmilläni minä sinua johdatan." Meidän olisi elettävä niin lähellä Herraa, että hän voi meitä näin johdattaa. Tottelevaiset lapset ymmärtävät jo äidin ja isän katseesta, saako jotain tehdä vai ei. Tämän kohdan englantilainen ja norjalainen käännös ovat oikein, samoin Lutherin ja lestadiolaisten käännös. Viimeksi mainittu sanoo kauniisti: "Minä neuvon sinua ja osoitan sinulle tien. jotas vaellat: minä johdatan sinun minun silmilläni."

Ps. 40:8: "Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä.' "

Lopussa on kolme sanaa, jotka ovat suomentajan lisäystä. Alkutekstissä sanoja ei ole. Jakeen loppuosa kuuluu: "Kirjakääröön on kirjoitettu minusta."

Ps. 47:10: "Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi."

Oikea alkutekstin mukainen sisältö on vanhassa suomalaisessa käännöksessä: "Kansan päämiehet ovat kokoontuneet Aabrahamin Jumalan kansan tykö." Onkohan tässä viittaus Sak. 8:22-23 -ennustuksen täyttymyksestä, ennustuksen, jonka mukaan Jerusalem tulee olemaan tuhatvuotisen valtakunnan pääkaupunki.

Ps. 48:15: "Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti; hän johdattaa meitä kuolemaan asti."

Lauseen lopun pitäisi olla: "Hän johdattaa meitä kuolemankin YLI." Norjalaisessa Raamatussa käännös on oikein: "Skall före oss ut över döden."

Ps. 67:3: "Että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi."

Edellä jo puhuttiin siitä, että heprealainen Jeesuksen nimi JESHUA esiintyy Vanhassa testamentissa toista sataa kertaa. Useimmiten se on käännetty hyvin epämääräisesti suomalaiseen Raamattuun. Sana olisi pitänyt kääntää sanalla VAPAHTAJA, mutts Ps. 67:3:ssakin se on käännetty vain sanalla APUSI. Lauseen pitäisi kuulua: "Että kaikkialla maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi ja kaikissa pakanakansoissa sinun Vapahtajasi." Kohta on käännetty aivan oikein lestadiolaisten Raamatussa.

Ps. 72:8: "Hallitkoon hän merestä mereen ja Eufrat-virrasta maan ääriin saakka."

Tässä psalmissa kuvataan Messias-kuningasta, joka tulee hallitsemaan maan päällä. En ymmärrä, mistä suomentajat ovat keksineet sille rajaksi Eufrat-virran. Sitä EI OLE edes ukko Lutherin käännöksessä. Oikea käännös kuuluu: "HÄN tutee hallitsemaan merestä mereen ja virrasta maan ääriin saakka. "Lestadiolaisten Raamattu sanoo asian oikein: "Hän hallitsee merestä mereen, ja wirrasta maailman ääriin."

Ps. 72:15: "Hän eläköön, ja hänelle tuotakoon Saban kultaa; hänen puolestansa rukoiltakoon alati, ja siunattakoon häntä lakkaamatta."

Oikea käännös kuuluu: "Hän elää ja hänelle tuodaan Saban kultaa. Häntä rukoillaan lakkaamatta ja joka päivä tullaan häntä ylistämään." Englantilaisessa käännöksessä tämä kohta on oikein: "Daily shall He be praised."

Ps. 78:41: "Ja yhä edelleen he kiusasivat Jumalaa ja vihoittivat Israelin Pyhän."

Tätä käännöstä ei voi sanoa vääräksi, mutts englantilainen King James kääntää sen paremmin: "Limited the Holy One of Israel." "He rajoittivat epäuskollaan Israelin Pyhän työn heidän kohdallaan." Tässä on vakava opetus meille kaikille.

Ps. 84:7,8: "Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa."

Vuonna 1973 ilmestyi professori Jussi Aron toimittama Psalmit nykysuomeksi. Autuas-sana on hylätty ja tilalle on otettu "onnellinen". Mainittu kohta on siina käännetty seuraavasti: "He kulkevat vedettömässä laaksossa, mutta saavat juoda lähteestä, myös vesilammikoita osuu heidän tielleen. He kulkevat ulkomuurilta sisämuurille, he tulevat tapaamaan Jumalaa Siioniin."

Tuo ihana psalmin kohta on tässä törkeästi väärennetty. Tämä jos mikään osoittaa selvästi sen suunnan, mihin nykyinen raamatunkäännöstyö on menossa. Ihanat Jumalan sanan kohdat vääristellään ihan mielivaltaisesti, jotta Herran kansalta saataisiin täten riistetyksi Jumalan sanan antama apu ja lohdutus.

Nykyinen suomalainen käännös on melko oikea ja hyvä. Sanatarkasti hepreasta käännettynä tuo kohta kuuluu: "Kulkiessaan itkun laakson läpi, he tekevät sen lähteitten kastelemaksi, ja aikainen sade peittää sen siunauksilla. He kulkevat voimasta voimaan ja ilmestyvät Jumalan luo Siionissa."

Ps. 88:11: "Teetkö sinä ihmeitä kuolleille, tai nousevatko haamut sinua kiittämään."

Tässä lauseessa esiintyy taas heprean mystillinen sana "REFAIM", josta tulee tarkempi selostus Jes. 26:14:n yhteydessä. Lauseen pitäisi kuulua: "Teetkö sinä IHMEEN kuolleille jättiläisille ja nostatko sinä heidät sinua kiittämään?"

Ps. 102:17: "Kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa."

Tässä on hyvin tärkeä ennustus, joka huonosti suomennettuna on jäänyt hämäräksi. Lauseen pitäisi kuulua: "Kun Herra rakentaa (fut.) Siionin, Hän ilmestyy (pian) kirkkaudessaan." Ts. Israelin jälleenrakentaminen on tärkeä ajan merkki siitä, että Herran tulemus on lähellä. Tähän asiaan liittyy läheisesti Ps. 102:19.

Ps. 102:19: "Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle."

Oikea käännös on: "Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle." Hepreassa on selvästi "DOR AHARON" = viimeinen sukupolvi. Me elämme NYT tämän viimeisen sukupolven aikaa vähän ennen Herran tulemusta. Vrt. 1 Tess. 4:13-18.

Ps. 104:4: "Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit."

Persoonaton tuuli ei voi olla Jumalan sanan saattaja, eikä myöskään tuli muutoin kuin välillisesti. Oikea käännös kuuluu: "Sinä teet enkelisi hengiksi ja palvelijasi tulen liekeiksi."

Vanha käännös olisi ollut melko tarkka: "Sinä teet enkelis hengeksi ja palvelias liekitseväiseksi tuleksi." Miksi käännös piti muuttaa huonommaksi?

Ps. 122:3: "Sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen."

Kuuden päivän sodan jälkeen, kun Israel oli saanut haltuunsa vanhan Jerusalemin, julkaistiin Israelissa postimerkkisarja, jonka jokaiseen merkkiin oli otettu jae psalmista 122. Teksti oli painettu niihin sekä hepreaksi että englanniksi. Kun tuolloin vertasin postimerkeissä olevia jakeita suomalaiseen käännökseen, löysin tämän suomalaisen Raamatun käännösvirheen. Oikea teksti nimittäin kuuluu: "Jerusalem rakennettu, kaupungiksi, joka kuuluu tiukasti yhteen" (engl. is compact together). Sitä ei saa jakaa. Se on suuren kuninkaan kaupunki, niin kuin Jeesus sitä kutsui. Jerusalemista tulee kerran tuhatvuotisen valtakunnan pääkaupunki. Vrt. Jer. 3:17, Luuk. 1:31-33.

Ps. 122:6: "Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat."

Oikea käännös kuuluu: "Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne tulevat menestymään, jotka sinua rakastavat." Vrt. 1 Moos. 12:3.

Sananl. 8:22: "Herra loi minut töittensä esikoiseksi. ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua."

Tässä väitetään, että Kristus, johon jakeessa viitataan, olisi luotu olento. Mutta tämä sotii koko kristinuskon perustotuuksia vastaan. Kysymyksessä on paha käännösvirhe. Alkutekstissä ei ole luotu-sanaa ollenkaan, ja englantilainen King James kääntää ihan oikein: "The Lord possessed me in the beginning." Oikea käännös on: "Herra omisti minut jo aikojen alusta lähtien." Hämmästyttävän lähelle tätä tulee taas vanha lestadiolaisten käyttämä käännös: "Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa: ennenkuin mitään tehty oli, olin minä."

Sananl. 8:23: "Iankaikkisuudlesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista."

Loppuosan pitäisi kuulua: "Ennen kuin maata olikaan." Vanha suomalainen käännös on tässäkin taas oikeassa: "Alussa ennenkuin maa oli."

Sananl. 8:30: "Silloin minä hänen sivullansa HOIDOKKINA olin."

Tämä on järkyttävä käännösvirhe. Hepreassa on sana "AMON", joka merkitsee maailmankaikkeuden arkkitehtiä. Egyptiläisilläkin AMON-jumala oli korkein ja maailmankaikkeuden luoja. En käsitä, mistä siihen on keksitty tuo HOIDOKKI-sana. Englantilainen Rotherhamin käännös sanoo sen: "Then became I beside him a firm and sure worker." Tämä on suomeksi: "Silloin minä hänen rinnallansa olin varma ja vahva työtoveri."

Sananl. 9:18: "Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen kutsuvieraansa ovat tuonelan laaksoissa."

"Haamuja" sanan kohdalla on hepreassa "refaim", josta tulee vielä tarkempi selostus Jes. 26:14:n kohdalla. Lamsan englantilainen käännös on aika hyvä: "But he does not know, that the mighty men perish with her." Suomeksi se kuuluu: "Eikä tiedä, että mahtavat miehet ovat joutuneet turmioon hänen (irstaan naisen) kautta ja ovat nyt tuonelan syvyyksissä." Vanha suomalainen käännös on tässäkin erittäin selvä: "Vaan ei hän tiedä, että siellä kuolleet ovat: hänen vieraansa ovat HELVETIN SYVYYDESSÄ (kadotukseen tuomitut)."

Sananl. 10:22: "Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei oma vaiva siihen mitään lisää."

Oikea käännös kuuluu: "Kun Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei hän lisää siihen mitään murheita." Maailman rikkauksien mukana tulevat usein myös maailman murheet. Mutta kun Herra antaa SIUNAUKSENSA, ei Hän lisää siihen maailman murheita. Monet Vanhan testamentin patriarkat olivat rikkaita. Rikkaus ei sinänsä ole pelastuksen este, vaan rikkauden väärä käyttäminen ja sydämen kiintyminen siihen.

Sananl. 18:24: "Häviökseen mies on monien ystävä, mutta on myös ystäviä, veljiäkin uskollisempia."

Tämä raamatunkohta on käännetty hyvin eri tavoin. Lamsan englantilainen käännös on parhaita ja kuuluu: "On ystäviä, jotka ovat vain ystäviä, mutta oikea ystävä (joka todella rakastaa, hepr. "ohev") on läheisempi kuin veli."

Sananl. 19:13: "Vaimon tora on kuin räystäästä tippuva vesi."

Räystäs on tehty sitä varten, että vesi tippuu siitä alas. Itämaisissa taloissa ei ollut räystäitä ollenkaan. Sadevesi koottiin tarkasti talteen erikoiseen sadevesisäiliöön pitkää kuivaa aikaa varten. Se oli liian kallisarvoista maahan tippumaan. Oikea käännös on "Vaimon tora on kuin jatkuvasti vuotava KATTO."

Sananl. 19:18: "Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on, ethän halunne hänen kuolemaansa."

Tämä kohta on käännetty erikielisissä Raamatuissa hyvin monella tavalla. Lähimpänä oikeaa käännöstä on seuraava: "Ojenna poikaasi ajoissa, kun vielä on toivoa, että et joutuisi osalliseksi hänen turmioonsa." Vanhemmat joutuvat Jumalan edessä osasyyllisiksi. jos he eivät ole ajoissa kurittaneet ja ojentaneet lapsiaan. Tässä on hyvin vakava sana erikoisesti nykyajan vanhemmille.

Sananl. 19:19: "Rajuluontoinen joutuu sakkoihin: vain yllytät, jos yrität apuun."

Tämäkin on käännetty monella tavalla. Parhaita lienee englantilainen Lamsan käännös: "Mies, joka toimii suuren vihansa vallassa, joutuu vahinkoon (harm). Mitä enemmän hän vihastuu, sitä enemmän hän lisää omaa kuormaansa." Pahatkin asiat pitäisi rukouksessa viedä Herralle.

Sananl. 21:4: "Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän - jumalattomien lamppu - ovat syntiä."

Joku ehkä kysyy, miten lamppu, joka on valon vertauskuva, voisi olla syntiä. Asia korjaantuu hyvin pienellä muutoksella, kun lause käännetään näin: "Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän, jotka ovat jumalattomien lamppuna, ovat syntiä." Jumalan sanan pitäisi olla oikea lamppu ja valkeus meidän teillämme eikä ihmisviisauden ja ylpeyden.

Sananl. 21:16: "Ihminen, joka eksyy taidon tieltä, joutuu lepäämään haamujen seuraan."

Haamu-sanan kohdalla on heprealainen sana "REFAIM", jonka selitys tulee Jes. 26:14:n kohdalla. Parempi käännös olisi: "Ihminen, joka ei pysy (Jumalan) kasvatuksen tiellä, joutuu kadotukseen tuomittujen seuraan."

Sananl. 29:4: "Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta verojen kiskoja sen hävittää."

Tässä puhutaan ihan oikeasta asiasta. Liialliset verot vievät myös maan turmioon. Mutta tämä ei ole oikein käännetty heprean kielestä. Oikea käännös kuuluu: "Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta lahjusten ottaja sen hävittää." Hepreassa on sana "ish trumot", joka tarkoittaa sellaista, joka lahjusten takia vääristää oikeuden.

Sananl. 30:28: "Sisiliskoon voi tarttua käsin, mutta kuitenkin se oleskelee kuninkaan linnoissa."

Tämäkin jae on käännetty hyvin monella tavalla. Vanhassa suomalaisessa käännöksessä puhutaan "hämähäkistä", eräissä muissa kielissä kameleontista tai gekkoliskosta. Kysymyksessä on Lähi-idässä hyvin yleinen liskolaji, jolla on jaloissaan imukupit niin, että se voi kävellä laipiossakin selkä alaspäin. Se on viaton, liskoa muistuttava eläin, joka syö kärpäsiä ja hyttysiä ja on siitä syystä hyvin suosittu asunnoissa, kuninkaan linnoissakin. Oikea käännös kuuluu: "Lisko, jolla on tarttuvat kädet, oleskelee kuninkaan linnoissakin." Raamatunkääntäjien olisi ihan välttämättä tunnettava myös Pyhän maan kasvi- ja eläinkuntaa. Silloin vältyttäisiin monilta käännösvirheiltä.

Saarn. 3:21: "Kuka tietää ihmisen hengestä kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?"

Tähän väärennettyyn Raamatun kohtaan monet perustavat harhaoppinsa ihmisen ja eläimen samanlaisuudesta. Oikea käännös on selvä: "Kuka tuntee ihmisen hengen, joka nousee YLÖS, ja eläimen hengen, joka vaipuu alas." Ihmisen henki on Jumalasta ja kuolematon. Tässä juuri on se suunnaton ero ihmisen ja eläimen välillä, jonka eräät harhaopit tahtovat kieltää.

Saarn. 9:10: "Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä."

"Saarnaaja" on Salomonin kirjoittama. Herra siunasi häntä aluksi niin kauan, kun hän pysyi Herran tahdon tiellä. Mutta elämänsä lopulla hänestä tuli luopio. Hän kirjoitti monista asioista luonnollisen ihmisen kannalta. Sen näkee koko hänen tyylistään. Hän sanoo jo heti alussa: "Kaikki on turhuutta." Jumalaton elämä ylellisyydessä ja maailman nautinnoissa on todella turhuutta. Mutta Herralle pyhitetty elämä E1 OLE turhuutta.

Jeesus sanoi selvästi, että tuonelassa on tunteita ja ajatuksia. Tämä käy selvästi ilmi kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies ajatteli ja muisti, että hänellä on viisi veljeä, ja tunsi elämänsä tuonelassa kurjaksi. Mutta hän ei voinut enäa TEHDÄ mitään tilanteen muuttamiseksi.

Oikea käannös kuuluu: "Teet kaikki, mitä tehdyksi saat, koko voimallasi, sillä ei ole enää tekoja, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä." Kyllä siellä ajatuksia on ja tunteitakin. Mutta mitään ei voi enää muuttaa, ja maallinen tieto ja viisauskin on siellä arvotonta. Siksi on niin äärettömän tärkeää, että ihminen tekee selvän ratkaisun täällä ajassa, elämänsä aikana.

Saarn. 10:1: "Myrkkykärpäset saavat haisemaan ja käymään voiteentekijän voiteen. Pieni tyhmyys painaa enemmän kuin viisaus ja kunnia."

Oikea käännös kuuluu: "Kuolleet kärpäset saavat voiteentekijän voiteen haisemaan pahalta. Niin ovat myös pienet tyhmyydet niissä, jotka ovat viisaan ja kunnioitetun maineessa." Vanha suomalainen käännös on kutakuinkin oikea.

Jes. 2:16: "Kaikkia Tarsiin-laivoja ja kaikkea kallista ja ihanaa."

Ajatus alkaa jo jakeessa 12: "Sillä Herran Sebaotin päivä (viha) kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata." Jes. 2:16:n oikea käännös kuuluu: "Sillä Herran Sebaotin viha kohtaa kaikkia aistillisia kuvia." Englantilainen King James kääntää suunnilleen oikein: "All pleasant pictures." Tässä on selvä viittaus ala-arvoisiin elokuviin, televisio-ohjelmiin, samoin kuin pornojulkaisuihin. Ne saattavat ihmisten mielestä olla "kauniita ja ihania", mutta niiden yllä lepää Jumalan viha, joka kerran myös purkautuu niiden yli.

Jes. 9:7: "Herra lähetti sanan Jaakobia vastaan, ja se iski Israeliin."

Kun Raamattu puhuu Jaakobista, tarkoitetaan sanalla koko kansaa, mutta kun puhutaan Israelista, tarkoitetaan yleensä kansan uudestisyntynyttä osaa. Tämä tulee erikoisen selvästi esille esim. Jes. 27:6:ssa. "Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, ISRAEL kukkii ja kukoistaa ja täyttää koko maan piirin hedelmällänsä."

Oikea käännös kuuluu: "Herra läheto sanansa Jaakobille (koko kansalle), mutta se kirkastui ISRAELILLE (sen hengelliselle osalle)."

Jes. 11:4: "Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Tämän mukaan Jeesus tullessaan takaisin surmaa kaikki "jumalattomat." Hepreassa EI OLE "jumalattomat", vaan sana "rasha", joka on yksikkömuoto ja pitää kääntää myös "jumalattoman." Kuka on tuo "jumalaton"? Siihen antaa selvän vastauksen 2 Tess. 2:8: "Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tuletnuksensa ilmestyksellä."

Jes. 16:4: "Salli minun karkoitettujeni asua tykönäsi, ole Mooabille suojana hävittäjää vastaan. Sillä sortajalle tulee loppu, hävitys lakkaa, ja polkija on maasta poissa."

Nykyisestä suomalaisesta käännöksestä saa sen käsityksen, että jonkun pitäisi suojella Mooabia hävittäjää vastaan. Mutta oikea käännös on päinvastainen. Mooab tulee suojelemaan Israelin vainottuja silloin, kun antikristus rikkoo liittonsa juutalaisten kanssa ja alkaa kovasti vainota heitä. Oikea käännös kuuluu: "Salli minun karkotettujeni asua sinun luonasi. Mooab. Ole sinä heille turvana hävittäjää vastaan. Sillä sortajalle tulee loppu ja hävitys lakkaa, ja sortaja on maasta poissa."

Dan. 11:41,42:ssa on merkillinen ennustus siitä, että Mooab ja Edom säästyvät antikristuksen vainoilta. Edomin entinen pääkaupunki on PETRA, joka on merkillinen kallioon hakattu vuoristolinnoitus, jonne johtaa vain yksi hyvin kapea sola. Monet raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että tuosta paikasta tulee Israelin jäännökselle turvapaikka antikristuksen vainojen aikana.

Jes. 21:12: "Vartija vastaa: 'Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää; tulkaa uudelleen.' "

Oikeampi käännös kuuluu: "Vartija sanoo: 'Aamu tulee, mutta myös yö. Jos haluatte vielä kysellä, niin kysykää ja tulkaa uudelleen.' " Jeesus mainitsee, että ennen kuin iäisyyden aamu koittaa, tulee YÖ, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä. Vasta kun "vanhurskauden aurinko" Kristus nousee perustamaan valtakuntansa maan päälle, koittaa ihmiskunnalle aamu. Sitä ennen tulee maailmalle antikristuksen ajan yö.

Jes. 24:20: "Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse."

Kysymyksessä on kuvaus tämän aikakauden loppuhetkistä, jolloin Jumalan tuomiot kohtaavat maata. "Se kaatuu" olisi pitänyt kääntää SE PUTOAA. Maa ilmeisesti putoaa toiselle tasolle aurinkoon nähden. Sana "rikkomus" on aivan liian lievä. Heprean kielessä synnistä käytetään monta sanaa: HET, AVON ja PESHA. Lievin ja pienin on "het". "Avon" on jo rikos maallistakin lakia vastaan. Kaikkein törkein ja suurin synti, josta Jumalan viha syttyy, on PESHA. Kyseessä on tahallinen, röyhkeä synti, selvästi ilmoitetun Jumalan tahdon vastustaminen, kapina Jumalaa vastaan. Kun synti menee näin pitkälle seurauksena on aina Jumalan tuomiot. Jes. 24:20:ssa on juuri tuo sana PESHA. Parempi käännös olisi: "Raskaana painaa sitä sen kapina Jumalaa vastaan."

Jes. 26:14: "Kuolleet eivät virkoa eloon, vainajat eivät nouse: niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa."

Saman luvun jakeessa 19 sanotaan selvästi, että kuolleet virkoavat eloon. Puhuuko Raamattu itseänsä vastaan? Ei varmastikaan. Toisen näistä jakeista täy tyy olla väärin, ja se on juuri jae 14. Siinä on käytetty heprealaista sanaa "refaim", joka tarkoittaa jättiläistä. Joos. 13:12:ssa mainitaan, että Basaanin kuningas OOG oli viimeisiä refalaisia. Näiden jättiläisten alkuperä on selitetty 1 Moos. 6:2:ssa: "Huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka parhaiksi katsoivat." Näin syntyivät nuo jättiläiset, jotka pitivät hallussaan Israelin kansalle luvattua maata. Paholaisen tarkoitus oli myös turmella koko ihmisrotu niin, ettei enää olisi ollut mahdollista Messiaan syntyä ihmiseksi puhtaan vaimon siemenestä.

Vakoojat kertoivat palatessaan luvatusta maasta, että siellä asuu jättiläisiä, ja "me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja" heidän rinnallaan. Mutta Jumala oli luvannut tämän maan Aabrahamin siemenelle eikä tuolle saastaiselle, epäpuhtaalle rodulle, jonka Jumala määräsi hävitettäväksi.

Keitä olivat nuo "Jumalan pojat"? Raamatuntutkijain kesken on siitä paljon väitelty. Parhaat ja syvällisimmät raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että kysymyksessä olivat langenneet enkelit. Siihen viittaa myös heistä ensi kerran käytetty nimi, hepreaksi "NEFILIM", joka on maskuliinimuoto sanasta "langenneet". Dake's annotated reference Bible, s. 62, antaa siitä laajan ja vakuuttavan selityksen.

Jumalan pojat on mainittu vain neljä kertaa Raamatussa. Job 1:6:ssa kerrotaan: "Mutta kun eräänä päivänä JUMALAN POJAT tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 38:7:ssa mainitaan myös Jumalan pojat. Viimeisen kerran se esiintyy Dan. 3:25:ssa. Siinä kerrotaan, kuinka kuningas näki tulisessa pätsissä neljännen miehen, joka oli näöltään kuin Jumalan poika. Tästä käy selvästi esille, että "Jumalan pojat" ovat enkeliolentoja, jotka eivät ole syntyneet kuten ihmiset vaan jotka Jumala itse oli luonut. Mutta - kuten muistamme – osa enkeleistä lankesi seuraamaan Lusiferiä, saatanaa. Suurin osa näistä langenneista enkeleistä on vielä vapaana jatkaen taistelua Jumalaa vastaan. Mutta yksi osa syöstiin jo "pimeyden kuiluihin ... tuomiota varten säilytettäviksi", 2 Piet. 2:4. Samasta asiasta puhuu Juud.1:6: "Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon." Nämä raamatunkohdat viittaavat aivan selvästi noiden jättiläisten isiin, Jumalan poikiin.

Oikea käännös Jes. 26:14:sta kuuluu: "Jättiläiset eivät virkoa eloon, heidän kuolleensa eivät nouse. Niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa." Jättiläisiä ei enää ole. Herra on hävittänyt heidät maan päältä. Mutta Jumalan luomalle Aadamin suvulle kuuluu lunastus ja ylösnousemus Jeesuksen Kristuksen kautta. Siihen viittaa Jes. 26:19, joka on muuten oikein, mutta jakeen lopusta on jätetty pois yksi tärkeä lause, jota ei ole myöskään englantilaisessa "Jaakon" käännöksessä, vaikka se muuten onkin tarkka. Tuo pois jätetty lause on selvästi heprealaisessa alkutekstissä ja kuuluu: "Ja jättiläisten maan sinä valloitat." Tätä lausetta ei ole käännetty moneenkaan Raamattuun, koska kääntäjät eivät ole ymmärtäneet, mitä Raamattu kertoo näistä jättiläisistä. Jumalan sana olisi aina käännettävä tarkasti. Lamsan Raamatussa jae on täydellisenä.

Jes. 31:5: "Niinkuin liitelevät linnut, niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia - varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa."

Israelin maa oli 400 vuotta, v. 1517-1917, turkkilaisten hallussa. Uskovainen englantilainen kenraali Allenby alkoi syksyllä 1917 valloittaa maata turkkilaisilta, jotka perääntyivät Jerusalemiin ja päättivät, että tätä kaupunkia ei koskaan luovuteta "vääräuskoisten" haltuun. Kenraali Allenby ei olisi halunnut pommiittaa tuota pyhien muistojen kaupunkia. Hän rukoili Jumalalta viisautta, jotta hän saisi turkkilaiset antautumaan.

Kenraali Allenbyllä oli käytettävänään pari pientä tiedustelulentokonetta, jotka siihen aikaan olivat hyvin harvinaisia. Hän painatti arabiankielisiä lentolehtisiä, joissa hän vaati kaupunkia antautumaan. Sitten hän lähetti lentokoneet jakamaan noita lehtisiä. Turkkilaiset sotilaat olivat kauhuissaan, kun he näkivät ensi kerran elämässään lentokoneita ilmassa. He lukivat suurella mielenkiinnolla "taivaasta" tulleen sanoman, jossa "Allahin profeetta" määrää, että kaupungin on antauduttava. Kenraali Allenbyn nimi nimittäin muistuttaa arabian kielellä tuota sanaa. Ja niin kaupunki antautui, ilman että laukaustakaan ammuttiin, joulukuun 9. päivänä 1917. Siten toteutui tuo vanha ennustus kirjaimellisesti.

Suomalainen käännös ennustuksesta on aivan heikko. Oikea käännös kuuluu: "Niin kuin lentävät linnut tulee Herra Sebaot (sotajoukkojen Jumala) varjelemaan Jerusalemia. Lentelemällä sen yläpuolella hän varjelee sen tuholta."

Jes. 33:6: "Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva Siionin aarre."

Kyllähän tässä on kauniita sanoja peräkkäin, mutta jae on käännetty väärin. Voidaan kysyä: Mikä 'hän' on sinun aikojesi vakuus? Hepreankielisessä jakeessa on ensiksi sana USKO, eikä koko jakeessa ole sanaa SIION! Oikea käännös kuuluu: "Ja USKO on oleva sinun aikojesi vahva turva, pelastuksesi viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on hänen aarteensa." Englantilaisen G.M. Lamsan käännös on melko hyvä. Myös vanhassa suomalaisessa käännöksessä jae on aika lähellä alkutekstiä.

Jes. 40:31: "Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman."

Tämä on ihana lupaus, mutta se on vielä ihanampi alkutekstissä. Siinä ei ole sanaa "saavat" vaan harvinaisempi sana, joka merkitsee "vaihtaa". Oikea käännös kuuluu: "Ne, jotka Herraa odottavat, VAIHTAVAT UUTEEN VOIMAAN" (Jumalan voimaan). Se voima ei lopu koskaan, niin kuin meidän omat voimamme usein tekevät.

Jes. 43:20: "Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda."

Alkutekstissä ei ole sanaa "johdan" vaan ANNAN. Kääntäjät ovat luulleet, että vesi täytyy johtaa erämaahan. Mutta nyt onkin tarkkojen tutkimusten tuloksena löydetty Negevin erämaasta suuret maansisäiset vesivarastot. Ne otetaan pian käyttöön, ja silloin tämäkin ennustus täyttyy kirjaimellisesti.

Jes. 45:1: "Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi."

Tämä ennustus lausuttiin profeetan kautta 175 vuotta ENNEN Kooreksen syntymää. Silloin ilmaistiin jo hallitsijan nimikin. Ennustuksen täyttyminen kerrotaan Dan. 5:ssa. Kuningas Belsassar laittoi suuret pidot, joissa hän ja hänen ylimyksensä joivat viiniä Jerusalemin temppelistä ryöstetyistä hopeisista ja kultaisista astioista.

Belsassar luotti hallintokaupunkinsa vahvoihin muureihin, jotka olivat niin leveät ja paksut, että niiden päälle oli rakennettu leveä valtatie. Kaupungin läpi virtasi Eufrat-joki, josta kaupunki sai runsaasti vettä, eikä sen tarvinnut pelätä vihollisen piiritystäkään.

Kaupungin sisälle joen varteen rakennetuissa muureissa oli vaskesta ja raudasta tehdyt vahvat portit, joita vartioitiin tarkasti. Tavallisesti ne pidettiin lukittuina. Kaupunkia pidettiin siihen aikaan valloittamattomana. Mutta Koores keksi viisaan keinon. Kaikessa hiljaisuudessa joelle kaivettiin toinen uoma sen yläjuoksun puolella. Kun se oli valmis, joki johdettiin siihen. Nyt vedet loppuivat virrasta ja sen entinen uoma jäi tyhjäksi. Juuri uomaa myöten Kooreksen armeija tuli juhlayönä kaupunkiin ja valloitti sen. Mutta tämäkään juoni ei olisi onnistunut, jos kaupungin vaski- ja rautaportit olisivat olleet lukitut. Mutta juhlan hälinässä ne olivat jääneet auki. Ja niiden kautta pääsi vihollinen nyt sisälle kaupunkiin.

Oikeassa käännöksessä tämäkin tulee selvästi esille: "Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikean käden minä olen vahvistanut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkailta vyöt. Minä tulen aukaisemaan hänen edessään kaksipuoliset ovet, eikä portteja suljeta."

Jesaja lausui tämän ennustuksen noin vuonna 712, ja se toteutui kirjaimellisesti Dan. 5:ssa kerrotun tapauksen yhteydessä noin vuonna 538 eKr. Tässäkin on selvä todistus Jumalan sanan ihmeellisestä, sanatarkasta inspiraatiosta.

Jes. 45:11: "Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot."

Englantilaisessa Lamsan ja "Jaakon" käännöksessä jae on heprealaisen alkutekstin mukainen ja kuuluu: "Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä: Kysykää tulevia asioita minulta. Koskien minun lapsiani ja minun kätteni tekoja KOMENTAKAA TE MINUA."

Tämä on ällistyttävä raamatunkohta. Ei millään tahtoisi uskoa sitä todeksi. Mutta hepreankielisessä jakeessa on selvästi sana "ZA" = komentaa, määrätä.

Jeesus ja profeetat käyttivät tätä valtaa ja tekivät suuria ihmeitä Herran nimessä. Tämä sama lupaus kuuluu myös Uuden liiton kansalle.

Jes. 53:2: "Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta ... ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet."

Hepreaksi tämä lause on hyvin lyhyt ja yksinkertainen, vain neljä sanaa: Ein to toar vehadar. "Toar"sanalla on monta merkitystä. Esineistä käytettäessä se voi olla muoto tai kauneus. Työkaluista puhuttaessa se on varsi. Kieliopissa se on adjektiivi eli laatusana. Mutta henkilöstä puhuttaessa sana merkitsee AINA titteliä, oppiarvoa. "Hadar" on erikoisesti Jumalan kirkkaus. Oikea käännös kuuluu näin: "Ei hänellä (Messiaalla) ollut oppiarvoa, titteliä, eikä Jumalan kirkkautta, että Hän olisi meitä miellyttänyt." Koko lukua, Jes.53, kutsutaan rabbien pahaksi omaksitunnoksi. Siinä on niin selvä ennustus kärsivästä Messiaasta, että he eivät mielellään sitä lue.

Jes. 57:1: "Vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä."

Ensimmäinen lause on ihan merkillinen ja vastoin koko Raamatun henkeä ja opetusta: "Vanhurskas hukkuu." Kuka sitten pelastuu, jos vanhurskaskin hukkuu? Hepreassa on käytetty verbiä AVAD, jonka oikea käännös on KATOAA, HÄVIÄÄ. Kohdassa on selvä viittaus uskovien ylösottoon, josta jakeen loppuosakin selvästi puhuu: "Vanhurskas otetaan pois (katoaa) pahuutta näkemästä." Ylösotosta on Uudessa testamentissa selvempi kuvaus 1 Tess. 4:13-18:ssa.

Jes. 59:20: "Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra."

Tekisi mieli kysyä, mikä "se"? Oikea käännös on paljon selvempi ja kuuluu: "Ja Siionille tulee LUNASTAJA (Goel), niille Jaakobissa, jotka kääntyvät pois synneistä, sanoo Herra." Englantilaiseen käännökseen on pantu isolla kirjaimella "REDEEMER" (Lunastaja). Alkutekstissä on sana "Goel" eli Messias, Lunastaja. Miksi suomenkieliseen käännökseen on pantu mitäänsanomaton sana "se"?

Jes. 60:18: "Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi."

Tässä on kuvaus siitä ajasta, jolloin Rauhanruhtinas Jeesus hallitsee isänsä Daavidin valtaistuimella. Käännös vaatii pieniä korjauksia: "Ei kuulu enää mellakoita, kiihtymystä (hepr. chamam) sinun maassasi, ei ryöstöjä eikä hyökkäyksiä rajoillasi. Ja sinä kutsut Pelastajan (jeshua) muureiksesi ja Herran ylistyksen porteiksesi."

Jes. 60:22: "Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra, sen aikanansa nopeasti täytän."

Jakeen viimeiseen sanaan on kätketty merkillinen ennustus, jonka vasta nyt ymmärrämme, kun se on jo toteutunut. Viimeisen sanan loppuosa on hepreaksi "shana" eli vuosi. Sanan alussa olevien kirjainten numeroarvo on 19. Kun tämä otetaan huomioon, lause voidaan kääntää: "Minä Herra sen nopeasti täytän 19. vuonna."

Israel sai itsenäisyytensä vuonna 1948. Kun tuohon vuosilukuun lisätään 19, saadaan vuosi 1967. Juuri tuona vuonna Israelista tuli väkevä kansa nopeasti, kuudessa päivässä. Näin ihmeellisellä tavalla Jumalan sanan ennustukset täyttyvät kirjaimellisesti.

Jes. 62:6, 7: "Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, ä1kää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin Hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa."

Tässä on kysymyksessä hyvin tärkeä raamatunkohta. Tämä on KÄSKY Herran omille rukoilla Jerusalemin rauhan puolesta. Vrt. Ps.122:6. Suomalaisessa käännöksessä on pieni virhe. "Te, jotka ylistätte Herraa" pitäisi kuulua: "Te, jotka muistutatte Herraa." Oikein käännetyt sanat viittaavat siihen, että meillä on oikeus muistuttaa Herraa Hänen lupauksistaan. Daniel muistutti Herraa siitä, että Jeremian ennustaman 70-vuotisen vankeusajan pitäisi pian päättyä. Herra piti lupauksensa ja palautti kansansa takaisin luvattuun maahan. Maailmaan ei tule rauhaa, ennen kuin Israel kansana ottaa vastaan Messiaansa Jeesuksen Kristuksen. Jerusalemista tulee silloin tuhatvuotisen valtakunnan pääkaupunki. Enkeli lupasi jo Marialle ennen Jeesuksen syntymää: "Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen", joka oli Jerusalemissa. Jerusalem on "suuren kuninkaan kaupunki". Vrt. Jer. 3:17, Jes. 2:1-4, Jes.9:5,6. Meillä on oikeus muistuttaa Jumalaa näistä Hänen lupauksistaan.

Jer. 15:19: "Sentähden, näin sanoo Herra: 'Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani.' "

Oikea käännös kuuluu; "Jos sinä teet parannuksen, niin minä palautan sinut vielä takaisin (vankeudestasi) ja sinä saat seisoa minun edessäni. Jos erotat hyvän pahasta, niin saat olla minun suunani."

Jer. 30:21: "Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä, hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä; ja minä sallin hänen käydä tyköni, niin että hän saattaa minua lähestyä. Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua lähestyäkseen? sanoo Herra."

Viimeisestä lauseesta saa sen käsityksen, että on hengenvaarallista lähestyä Jumalaa. Mutta se on vastoin kaikkea Raamatun opetusta. Herra itse käskee ja kehottaa meitä lähestymään Häntä. Lamsan englantilaisessa Raamatussa jakeen loppu on aivan oikein: "For I will turn his heart towards me, says the Lord." Tämä on suomeksi: "Sillä minä käännän hänen sydämensä minun puoleeni, sanoo Herra."

Jer. 31:7 "Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: 'Auta, Herra, kansaasi, Israelin jäännöstä.' "

Oikea käännös kuuluu: "Sillä näin sanoo Herra:' Riemuitkaa iloiten Jaakobista, huutakaa ja julistakaa kansojen johtajille, riemuitkaa ja julistakaa: 'Herra, pelasta kansasi Israelin jäännös.' "

Uusin englanninkielinen käännös New International Version (1978) kääntääkin kohdan näin; Kuningas Jaakon käännös on jokseenkin sama.

Meidän kristittyjen pitäisi julistaa (proclaim) kansojen johtajille, että Israel on vieläkin Herran kansa.

Hes. 9:4: "Ja Herra sanoi hänelle: 'Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään'."

Jumalan tuomiot olivat tulossa Jerusalemin ylle. Mutta ennen sitä Jumala lähetti enkelinsä panemaan merkin kaupungissa olevien hurskaitten otsiin, etteivät tuomion enkelit koskisi heihin. Meitä varmaan kiinnostaa tietää, mikä oli tuo merkki? Se selviää hepreankielisestä tekstistä. Siinä sanotaan: "... pane TAV niiden otsiin ..." Kysymyksessä on kaksi heprealaista kirjainta tav ja vav, yhdessä lausuttuna "TAV".

Heprealainen kirjoitus on aikojen kuluessa muuttunut. Geseniuksen sanakirjassa, s. 857, sanotaan tavmerkistä: "Se on RISTIN muotoinen merkki, jolla hevosia ja kameleita merkittiin. Vielä makkabealaisten rahoissa (150 eKr.) se (tav) merkittiin ristin merkillä."

Mainitun raamatunlauseen pitäisi kuulua tarkasti käännettynä: "Pane RISTIN merkki niiden otsiin, jotka huokaavat kaikkia niitä kauhistuksia ..." Ristin merkki pelasti silloin Jumalan tuomioilta ja pelastaa edelleenkin jos Herra itse on saanut meidät merkitä omakseen.

Hes. 29:3: "Niilivirtani on minun, ja minä olen sen itselleni tehnyt."

Alkukielessä ei ole Niili-sanaa, vaan "jeor", joka merkitsee joko virtaa tai kanavaa. Kyseessä voisi olla myös Suezin kanava, joka on ihmisten tekemä. Niiliä ei ole voinut tehdä kukaan ihminen.

Jes. 19:6:ssa puhutaan myös kanavista, jotka mataloituvat ja ehtyvät. Myöskään Hes. 29:9:n "jeor" ei välttämättä tarkoita Niiliä vaan mahdollisesti ihmisen tekemää kanavaa.

Hes. 36:2: "Koska vihollinen on sanonut teistä: 'Kas niin!' ja: 'Ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi.'"

Loppuosan oikea käännös kuuluu: "Ikuiset kukkulat ovat meidän hallussamme." Tällä tarkoitetaan Jerusalemia ja sen ympäristöä. Se on pakanain hallussa, mutta sitä EI ole luvattu heille perinnöksi. Kuuden päivän sodassa 1967 Israel sai "kukkulat" haltuunsa ja myös perinnökseen. Yhdistetty Jerusalem on nyt Israelin suurin kaupunki ja samalla myös pääkaupunki.

Hes. 39:2: "Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille."

Suomalaisesta Raamatusta puuttuu koko seuraava lause: "Ja minä jätän sinusta jäljelle vain kuudennen osan." Hes.39:4:ssa sanotaan lisäksi: "Israelin vuorille sinä olet kaatuva." Herra armossaan pelastaa hyökkääjistä kuudennen osan. Nämä ovat ehkä joutuneet vastoin omaa tahtoansa taisteluun Israelia vastaan. Onkohan tässä Googin armeijassa suomalaisiakin?

Hes. 45:1: "Kun te arvotte maata perintöosiksi, niin antakaa Herralle anti, pyhä osa maasta, kahtakymmentäviittä tuhatta pitkä ja kahtakymmentä tuhatta leveä."

Alkutekstin mukaan leveys on kymmenentuhatta eikä kaksikymmentätuhatta. Vanhassa suomalaisessa käännöksessä mitta on oikein.

Hes. 45:2: "Siitä tulkoon pyhäkölle neliö, viisisataa ja viisisataa joka taholta."

Tässä ei mainita mitään mittayksikköä. Hepreassa sen nimi on "AMA" = kyynärä. Vanhassa käännöksessä mittayksikkö on mainittu.

Dan. 1:16: "Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa."

Tarkka käännös sanasta, joka on suomeksi käännetty sanalla "vihanneksia", on siemeniä.

Dan. 9:24: "Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan."

Tässä on yksi Raamatun tärkeimpiä ennustuksia. Siksi kohtaa on syytä tutkia tarkemmin.

Hepreassa synti-sanalla on monta vastinetta. Kolme tärkeintä esiintyy jo tässä lauseessa. "HET, HATAIM" tarkoittaa liiton rikkomista, erehtymistä, "AVON" taas rikosta maallista lakia vastaan. Kaikkein voimakkain sana on "PESHA", joka on tahallinen, tarkoituksellinen toiminta selvästi ilmoitettua Jumalan tahtoa vastaan. Paras suomalainen vastine tälle sanalle on KAPINA. Kun nyt pannaan nuo eri synti-sanat oikeille paikoilleen saadaan seuraava käännös: "Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun (Danielin) kansallesi ja pyhälle kaupungillesi (Jerusalemille), että kapinallisuus (pesha) loppuu, synnit (hataim) sinetöidään ja rikokset (avon) peitetään ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan esille ja jumalallinen ilmestys ja profetia vahvistetaan ja Kaikkein Pyhin (Messias) voidellaan."

Dan. 9:25: "Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja."

Käännös on suunnilleen oikein, mutta "voideltuun, ruhtinaaseen" -sanojen tilalla pitäisi olla "MessiasPRINSSIIN"; eikä alkutekstissä ole "toreinensa" vaan "katuinensa". Entisajan kaupungit olivat aina muurien ympäröimiä ja hyvin ahtaasti rakennettuja. Kadutkin olivat yleensä hyvin kapeita ja ahtaita.

Dan. 9:26: "Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty."

Tässä on ennustus Jerusalemin hävityksestä. Vespasianus aloitti Jerusalemin piirityksen, mutta kun hänet vuonna 69 Neron kuoleman jälkeen huudettiin Rooman keisariksi, jätti hän armeijan johdon pojalleen Titukselle, joka hävitti Jerusalemin ja temppelin vuonna 70. Yllä olevassa jakeessa sanotaan selvästi, että prinssi (MAGID) hävittää temppelin. Titus oli prinssi, kun hänen isänsä oli keisari. Suomalainen Raamattu sanoo: "Mutta hän itse saa loppunsa tulvassa." Alkuteksti ei tunne tuollaista ennustusta, eikä Titus saanut loppuansa missään "tulvassa" vaan tuli keisariksi isänsä jälkeen ja kuoli luonnollisen kuoleman vuonna 81.

Dan. 9:26:n tarkistettu suomennos kuuluu: "Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan Messias, eikä hänellä ole mitään, ja tulevan hyökkääjäkansan prinssi tuhoaa kaupungin ja pyhäkön. Sen loppu on tulvassa ja loppuun asti on sotia hävityksineen."

Lamsan Raamatussa, joka on käännetty hyvin vanhasta PESHITTA-käännöksestä noin vuonna 300 A.D. on sana "tulva" käännetty "mass exile" eli maastakarkotus, joka todella tapahtui juutalaisille Jerusalemin hävityksen jälkeen.

Dan. 9:27: "Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin: ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Jo ensimmäinen lause tässä käännöksessä on väärin. Sen pitäisi olla: "Ja hän VAHVISTAA liiton monien kanssa yhden vuosiviikon ajaksi." Vanhassa suomalaisessa käännöksessä sanotaan ihan oikein: "Hän monelle liiton vahvistaa." Jakeen loppuosa on suunnilleen oikein.

Dan. 11:37. "Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia."

Tarkka käännös kuuluu: "Hän ei välitä isäinsä jumalasta eikä naisten rakkaudesta eikä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän korottaa (magnify) vain itseään."

Dan. 12:4: "Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy."

Loppulause on väärin. Sen tulee kuulua: "Monet matkustelevat edestakaisin ja tieto kasvaa." Matkustamisen kautta lisääntyvä tieto on yksi lopun ajan tuntomerkkejä.

Dan. 12:7: "Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät."

Tämä on hyvin tärkeä raamatunkohta, ja siksi siitä pitäisi olla tarkka käännös. Sanasta sanaan hepreasta käännettynä jae kuuluu: "Ja kun on loppunut pyhän kansan käden murtaminen, silloin kaikki nämä täyttyvät." Vanhassa suomalaisessa käännöksessä kyseinen jae kuuluu: "Ja kuin sen pyhän kansan hajoitus saa lopun, silloin kaikki nämät tapahtuwat." Lamsan käännös sanoo näin: "And when holy people are delivered, all these things shall be fulfilled." Suomennettuna se kuuluu: "Ja kun pyhä kansa on vapautettu, kaikki nämä täyttyvät."

Hoos. 4:6: "Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut."

Taito on eri asia kuin tieto. Mainitussa kohdassa on kysymys Jumalan sanaa tutkimalla saadusta tiedosta. Oikea käännös kuuluu: "Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt tiedon (Jumalan laista), hylkään minä sinut." Tästä näemme, miten tärkeää on tutkia Jumalan sanaa ja pyrkiä noudattamaan sitä.

Hoos. 5:15: "Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani: ahdistuksessansa he minua etsivät."

Herra puhuu tässä omalle kansalleen. Koska he eivät ottaneet vastaan Messiastaan Jeesusta Kristusta, tämä meni takaisin Isänsä luo. Oikea käännös kuuluu: "Minä palaan takaisin paikoilleni, kunnes he (Israelin kansa) tunnustavat syyllisyytensä ("ashem" = syyllinen) ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksissaan he etsivät minua." Tässä on selvä viittaus Sak. 12:10 -profetian täyttymykseen.

Hoos. 12:4: "Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa taisteli Jumalan kanssa."

Ei syntymätön lapsi voi ketään pettää. 1 Moos.25-26:ssa kerrotaan Jaakobin syntymästä: "Ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä." Niin asia olisi pitanyt kääntää tässäkin. Lamsan käännös on aivan oikein: "In the womb, took he his brother by the heel." Tämä on suomeksi: "Kohdussa hän otti kiinni veljensä kantapäästä."

Jooel 2:8: "Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaan suuntaansa. Heittoaseitten välitse ne syöksyvät pysähtymättä."

Tässä on osa Herran vihan päivän kuvauksesta. Kun tutkitaan kohtaa tarkasti, käy siitä selville, että taisteluissa käytetään koneihmisiä, robotteja. Suomalaisesta käännöksestä on jätetty pois tärkeä yksityiskohta, joka on englantilaisissa käännöksissä: "They are not wounded." Tämä on suomeksi: "He eivät haavoitu." Vanhassa suomalaisessa käännöksessä onkin: "Niin ei heitä haawoiteta." Lue Jooel 2:7-11.

Jooel 2:20: "Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt."

Tässä on kyse pohjoisen suurvallan (Venäjän) hyökkäyksestä Israeliin ja hyökkääjien kohtalosta. Suomalainen käännös ei ole tarkka eikä oikea. Heprealainen Raamattu sanoo: "Pohjoisesta tulevan armeijan minä heitän kauaksi sinusta ja vien sen autioon ja karuun maahan, joka rajoittuu äärimmäiseen mereen idässä ja viimeiseen mereen pohjoisessa." Tämä kuvaus sopii vain Siperiaan. Sitä rajoittaa idässä Beringin meri ja pohjoisessa Jäämeri. Sanaa "länsimeri" EI OLE heprealaisessa tekstissä, Jumalalle kiitos. Jos se siinä olisi, se merkitsisi sitä, että Suomi, Ruotsi ja Norja joutuisivat pysyvästi Venäjän vallan alle. Länsimerihän olisi tällöin Atlantin valtameri.

Huolellisimmat raamatuntutkijat ja -tuntijat ovat sitä mieltä, että Googin sodassa, josta on tarkka kuvaus Hes. 36:1-23:ssa ja Hes.39:1-16:ssa, koko kommunistisen Venäjän laaja imperiumi romahtaa ja sen alaisina olevat kansat vapautuvat. Venäjän vallan TÄYTYY ROMAHTAA, ennen kuin Euroopan kymmenvaltioliitto voi muodostua entisen Rooman valtakunnan alueelle. Unkari, Bulgaria ja Romania kuuluivat entiseen Rooman valtakuntaan ja niiden täytyy vapautua Venäjän orjuudesta voidakseen liittyä Danielin ennustamaan valtioliittoon. Vrt. Dake's Annotated Reference Bible, s. 855. Suomikin tulee saamaan takaisin Venäjän valloittamat alueet. Kirjan Mietteitä Googin sodasta, jossa on kerrottu mm. rovasti Nyholmin vuonna 1877 saama erikoinen ilmestys, ennustukset ovat samoilla linjoilla kuin Jumalan sanan ennustukset.

Kommunistisen hallituksen romahtaessa Venäjällä avautuvat ovet vähäksi aikaa evankeliumin julistukselle, ennen kuin antikristus nousee valtaan. Tukholmassa toimii jo nyt seura, joka julkaisee ja kustantaa Uusia testamentteja ja evankeliumeja Venäjällä oleville kansoille. Siellä on yli sata miljoonaa ihmistä jotka kuuluvat ei-slaavilaisiin kansoihin ja jotka eivät edes kunnolla osaa venäjää. Jumalan sanan painattaminen Venäjällä asuville kansoille heidän omilla kielillään on hyvin tärkeä tehtävä juuri nyt.

Aam. 1:3: "Koska he ovat puineet Gileadin rautaisilla puimaäkeillä."

Aamoksen kirjan uuteen suomennokseen on pantu: "Sen sotaväki on murskannut Gileadin niin kuin rautainen puimareki."

Vanhan ajan kansoilla oli hyvin raaka tapa murskata vihollisvangit ajamalla rautaisilla puimaäkeillä heidän ylitseen. lsraelin 2 1/2 heimoa asui Jordanin itäpuolisella alueella, jonka jo Mooses oli heille sieltä antanut. Damasko oli tällä raa'alla tavalla tappanut israelilaiset vankinsa. Siitä syttyi Herran viha Damaskoa kohtaan. Tässä ei ole kysymys mistään viljanpuinnista vaan ihmisten tappamisesta. Niin kuin -sanoja ei ole alkutekstissä.

Aam. 2:13: "Katso, minä rusennan teidät alallenne, niinkuin täyteen kuormattu puimajyrä rusentaa lyhteet".

Tässä ei ole kysymyksessä mikään puimajyrä vaan "agala" eli kärryt. Eikä alkuperäisessä tekstissä ole sanaa "rusennan". Oikea käännös kuuluu: "Minä, Herra, olen ahdistettu teidän takianne niin kuin kärryt, jotka ovat lyhteitä täynnä". Englantilainen King James -käännös on ihan oikein: "I am pressed under you as a cart that is full of sheaves."

On huvittavaa nähdä, miten uusi raamatunkäännöskomitea on tuon kohdan kääntänyt: "Sen tähden minä annan maan huojua jalkojenne alla niin kuin lyhteitä täyteen kuormatut vankkurit huojuvat." - Uudestisyntymättömät kääntäjät eivät jaksa käsittää, että Jumala kärsii ihmisten syntikuorman alla.

Naah. 2:4: "Sotavaunut karkaavat hurjasti kaduilla ... ne ovat nähdä kuin tulenliekit, ne kiitävät kuin salamat."

Alkutekstissä EI OLE sanaa "sotavaunut" vaan VAUNUT. Tässä on hyvin selvä kuvaus autoista. Vanhassa suomalaisessa käännöksessä tämäkin on ihan oikein.

Hab. 1:10: "Pilkkanaan pitää se kuninkaat ja naurunansa ruhtinaat. Se nauraa kaikille varustuksille, kasaa kokoon hiekkaa ja valloittaa ne."

Tämä on aika mystillinen lause. Mikä tai kuka on tuo "se", josta tässä puhutaan? Ja mitä on tuo "hiekka"? Jotta pääsisimme perille, mistä on kysymys, on parasta kääntää kohta sanatarkasti. Viimeinen lause kuuluu: "Kokoamalla tomua tai tuhkaa hän valloittaa ne (varustukset)." Heprealaisessa alkutekstissä on sana "AFAR", joka tarkoitta tomua tai tuhkaa. Lauseen tekijänä on hepreassa "HU" eli HÄN (mies). Tuo "hän" ei ole kukaan muu kuin lopun ajan antikristus, joka saa maailmanlaajuisen vallan. Sillä on hallussaan ja käytössään uusi ase, joka on nyt jo keksitty. Sen englanninkielinen nimi on "radioactive dust" eli RD. Atomiräjähdysten yhteydessä syntyy aina RD:tä, mutta nyt on keksitty keino, jolla sitä voidaan valmistaa ilman räjähdystäkin ja käyttää elämän tuhoamiseksi, niin kuin me käytämme kemiallisia hyönteismyrkkyjä. RD ei tuhoa eikä särje kaupunkeja, ei tehtaita, ei koteja, niin kuin atomiräjähdys tekee. Se vain tuhoaa ihmiset. Jos "annostus" ei ole liian suuri, aineen vaikutus häviää pian ja kaupunki tai alue voidaan puhdistaa ja ottaa valloittajan käyttöön. Tällaista "tomua" voidaan aika helposti levittää lentokoneista kaupunkien ylle. Hab. 1:8:ssa sanotaankin: "Sen ratsumiehet ... LENTÄVÄT, niinkuin kotka syöksyy syönnökseltään." Ja Hab.1:11:ssa on lisäksi: "Se tuulena kiitää . . . tuo, jolla oma voimansa on Jumalana." Tämäkin lause viittaa selvästi antikristukseen. Vrt. Dan. 11:36-39.

Sak. 6:8: "Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin: 'Katso, ne jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.' "

Kun puhutaan pohjoisesta maasta, sillä tarkoitetaan JERUSALEMISTA pohjoiseen sijaitsevaa maata. Jos vedämme suoran viivan Jerusalemista pohjoisnavalle, niin se menee tarkasti Moskovan kautta. Maa, josta tässä jakeessa on kysymys, on Venäjä.

Pyhän Hengen vertauskuva EI OLE Raamatussa koskaan sotaratsu. Ratsut ovat aina Jumalan vihan symboleja. Näin on selvästi esim. Ilmestyskirjassa. Pyhän Hengen vertauskuvia ovat kyyhkynen, tuuli, vesi, tuli ja öljy. Kun otetaan nämä asiat huomioon, oikea käännös kyseisestä jakeesta kuuluu: "Ne (ratsut) jotka tulevat lähtemään pohjoiseen maahan (Venäjälle), tulevat tyydyttämään minun vihani pohjoisessa maassa." Ruotsalaiseen Raamattuun (v:lta. 1917) onkin käännetty ihan oikein: "Skall släcka min vrede i Nordlandet." Juuri Venäjällä on valtavasti vainottu ja vainotaan edelleen tosi kristittyjä ja myös juutalaisia.

Jo vuonna 1909 julkaistu Scofield reference Bible, s. 883, sanoo, että Jumalan tuomio tulee kohtaamaan Venäjää, kun se on päässyt valtansa kukkuloille (at the climax). Samalla tavalla kävi Hitlerin Saksalle. Jatkuvasti on voimassa Jumalan jo Aabrahamille lausuma lupaus: "Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja KIROAN ne, jotka sinua kiroavat", 1 Moos. 12:3. Historia todistaa, miten tarkasti tämä on toteutunut ja toteutuu edelleen ihmiskunnan historiassa. Pienten kansojen turvallisuus on yksin Herran varassa. Tämä olisi hyvä Suomenkin muistaa asenteessaan Herran omaisuuskansaan. Jos me haluamme siunata ja auttaa Herran omaisuuskansaa, Herra on voimallinen varjelemaan rakkaan isänmaamme.

Sak. 13:6: "Ja jos häneltä kysytään: 'Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?' vastaa hän: 'Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa.' "

Tässä on lopun aikoja koskeva ennustus. Sak.12:10:ssa kerrotaan, kuinka kaikki kansat (antikristuksen johdolla) kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Israelin kansan tuho näyttää olevan edessä. Mutta silloin Herra puuttuu asioihin. Suuressa hädässään Israel kääntyy Messiaansa puoleen. "He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet (ristiinnaulinneet). Ja he valittavat HÄNTÄ, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista", Sak. 12:10. Kun Israelin kansa katuu syntejään ja nöyrtyy pyytämään Herralta apua, heidän Messiaansa Jeesus Kristus, palaa perustamaan kuningaskuntansa maan päälle. Sak. 13:6:n oikea käännös kuuluu: "Ja silloin häneltä tullaan kysymään, mitä ovat nuo arvet sinun käsissäsi. Silloin hän vastaa: 'Minun rakkaani (juutalaiset) aiheuttivat ne minulle.' " Alkutekstissä ei ole "haavat" vaan arvet eikä "rinnassasi" vaan käsissäsi. Vanhassa suomalaisessa käännöksessä kohta on lähes oikein. Jakeen tärkeä ennustus odottaa vielä toteutumistaan. Mutta sitä ennen on todellinen Kristuksen ruumis, morsiusseurakunta, jo otettu pois maan päältä ennen suuren ahdistuksen aikaa. Ja sitten morsiusseurakunta palaa Kristuksen kanssa. Jerusalemista tulee todella "suuren kuninkaan" kaupunki ja Herran valtaistuin on oleva siellä tuhat vuotta. Vrt. Jes.2, Jes.9:5,6; Jer.3:17. Silloin toteutuu myös enkelin Marialle ilmoittama ennustus, Luuk.1:32,33: "Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen (joka oli Jerusalemissa) ... ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

Mal. 2:15: "Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä. 'Mutta kuinkas se yksi -?' "

Herra on edellä nuhdellut kansansa miehiä siitä, että nämä ovat olleet uskottomia vaimoilleen. Siksi Herra ei kuullut heidän rukouksiaan eikä vastannut niihin. Tuo kohta on kuitenkin vähän kummallisesti käännetty. Oikea käännös kuuluu: "Ei kukaan, joka teki niin, voi olla Jumalan Hengessä." "Mutta kuinkas se yksi -? -lauseen saa jättää kokonaan pois. Yksi sana liittyy loppuosaan, joka kuuluu: "Yksi pyrkii saamaan (etsii) jälkeläisiä Jumalalta." Herra kehottaa tässä kansaansa olemaan uskollisia avioliitossa, jonka Jumala on asettanut yhden miehen ja naisen välille.

Kristittyinä me olemme kihlatut Kristukselle ja odotamme suurta hääjuhlaamme, Ilm. 19:7-9. Ylkämme odottaa, että me olemme uskollisia Hänelle tässä pimenevässä ja saastuvassa maailmassa.

Mal.3:6: "Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä."

Oikea käännös kuuluu: "Koska minä Herra en muutu, sen tähden te Jaakobin lapset ette TUHOUDU." Vanhassa suomalaisessa käännöksessä kohta kuuluu: "Sillä minä olen Herra, joka en muutu; ja te Jakobin lapset, ette ole hukkuneet."

Mal. 3:17: "Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni."

Tarkka käännös sanoo: "Ja he ovat ... sinä päivänä minun aarteeni (jalokiveni)." Onkohan tässä selitys siihen, mitä Ilm. 21:26:ssa sanotaan uudesta Jerusalemista: "Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet." Jumalan aarteita ovat Kristuksen verellä ostetut ja maan koulussa hiotut Herran omat.

Loppulause

Olen poiminut lyhyeen esitykseeni yli 100 Vanhan testamenttimme käännösvirhettä. Olen käsitellyt vain kaikkein merkittävimpiä virheellisyyksiä; niitä kohtia, joissa suomalainen Raamattu tekee eniten vääryyttä alkutekstille. En ole pyrkinyt löytämään käännösvirheitä tutkimalla systemaattisesti Raamattua ja vertailemalla tekstejä. Tällaisen tutkimustyön jälkeen virheluetteloa voitaisiin varmasti jatkaa. Esim. Psalmien kirja olisi kiinnostava tutkimuskohde.

Olkoon tämä kirjanen osaltaan auttamassa sitä suomalaista lukijaa, joka haluaa perehtyä Vanhan testamentin todelliseen, alkuperäiseen sisältöön.

Kaarlo Olavi Syväntö (1909 - 10.4.1998)

Kalervo Syväntö - Israel ja Suomi

Haastattelussa K. O. Syväntö


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä