Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Neljä verikuuta, punaista kuunpimennystä

Täydelliset kuunpimennykset, jotka tapahtuvat juutalaisen kalenterin juhla-aikoina ovat hyvin harvinaisia. Niihin lukeutuvat vuosien 2014-2015 pimennykset. Näitä neljän peräkkäisen kuunpimennyksen sarjoja on ollut vain kahdeksan ajanlaskumme alusta ja niitä ei ole tulossa moneen sataan vuoteen. Tällainen verikuiden sarja on merkinnyt juutalaisille aina jotakin erityistä.

Neljä peräkkäistä kuunpimennystä

Kuten NASA:n (USA:n ilmailu- ja avaruushallinto) kuukalenteri vahvistaa, maailma näkee neljä peräkkäistä täydellistä kuunpimennystä. Tämän sarjan viimeinen pimennys on 28.9.2015 ja näkyy myös Suomessa ja ennen kaikkea Israelissa.

Yksittäisiä kuunpimennyksiä tapahtuu melko usein, mutta neljä tällaista pimennystä näin lähellä toisiaan on erittäin harvinaista. Niitä on havaittu vain kolme kertaa aikaisemmin yli 300 vuoteen. Mikä voisi olla kuunpimennyksien profeetallinen merkitys? Tässä kirjoituksessa on otteita pastori John Kilpatrikin puheesta Alabaman Mobilessa helmikuussa 2014. Puhe on pitkä, koska materiaali on laaja. Se on jotain muuta kuin pelkkä saarna tai opetus. Puheeseen liittyy paljon profeetallista asiaa. Opetuksen perustana on profeetta Joelin ennustukset, joita myös Pietari käyttää Uudessa testamentissa Ap. t. 2:17-21.

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Joel 2:30-31

Profeetta Joelin mukaan kuu muuttuu vereksi lopun aikoina. Kyse ei ole ihmisten tai eläinten verestä. On kyse kielikuvasta, jolla kuvataan täydellistä kuunpimennystä. Raamattu on ehtymätön tiedonlähde. Danielille sanottiin, että hänen piti sulkea tiettyjä profeetallisia asioita lopun aikaan asti. Niinpä jotkut asiat ovat olleet salaisuutena meidän päiviimme asti. On asioita, joita emme olisi voineet ymmärtää vielä kymmenen vuotta sitten. Jotkut asiat Jumala on paljastanut ja avannut ja avaa edelleen, sillä nyt on lopun aika.

Astrologian ja astronomian ero

Jotta voisimme edetä, on ensin tehtävä ero astrologian ja astronomian välillä. Astrologia (tähdistä ennustaminen) selittää, että tähdet vaikuttavat jollakin jumalallisella tavalla ihmisten elämään ja kohtaloihin. Raamattu kieltää jyrkästi astrologian, taivaankappaleiden palvonnan. Astrologia on pimeydestä. Se tuo kirouksen ihmisen ylle ja johtaa hänet demonien vaikutusvaltaan 5. Moos. 17:2-5.

Astronomia (tähtitiede) on sen sijaan tähtien, planeettojen ja muiden taivaankappaleitten tieteellistä tutkimusta. Ilman tätä olisi esimerkiksi tuskin päästy kuuhun. Profeetta Aamos kehottaa etsimään Häntä, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan Aam. 5:6-8.

Kolme erilaista kalenteria

On olemassa kolme erilaista kalenteria: 1) länsimaissa yleisesti käytetty gregoriaaninen kalenteri, joka perustuu auringon liikkeeseen, 2) muslimien kalenteri, joka perustuu kuun liikkeeseen ja 3) juutalaisten kalenteri, joka perustuu sekä kuun että auringon liikkeisiin.

Herran juhla-ajat

Kun juutalaisen kalenterin juhla-aikana tapahtuu jotakin poikkeuksellista, se on merkki. Merkki (hepr. oath) tarkoittaa: lippua tai merkkivaloa, selvästi erottuvaa merkkiä, ennusmerkkiä tai varoitusta. Hepreassa ajanjaksoa ilmaiseva sana on mo'ed. Se merkitsee tiettyä aikaa tai sovittua tapaamista, varattua aikaa, erityisesti juhla-aikoja: ”Herran juhla-ajat… minun juhla-aikani ovat nämä” 3.moos. 23:2. Eli Israelin juhla-ajat ovat Jumalan juhla-aikoja.

Jos emme ymmärrä Herran juhla-aikojen merkitystä, olemme niin kuin ihminen, joka katsoo kelloaan, mutta ei tajua siitä mitään. Herran juhlat vietetään jaksoittain keväisin ja syksyisin. Kevään juhlat ovat pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ensihedelmien juhla ja helluntai. Syksyn juhlat ovat pasuunansoitonjuhla (Ros Hashana), suuri sovituspäivä (Jom kippur) ja lehtimajajuhla (Sukkot).

Jeesus kuoli pääsiäisenä uhrikaritsana (vrt. 5. Moos. 23:5). Hänen ruumiinsa pantiin hautaan, mutta se ei mädäntynyt, koska siinä ei ollut syntiä (vrt. happamattoman leivänjuhla, 5. Moos. 23:6.) Jeesus nousi kuolleista ensimmäisenä kuoloon nukkuneista (vrt. ensihedelmät, 5. Moos. 23:10). Helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki (vrt. 5. Moos. 23:15). Ihmeellisiä asioita siis tapahtui kaikkien kevään juhlien aikana. Niin tapahtuu myös syksyn juhlien aikana. Jotkut ajattelevat, että seurakunnan ylösotto tapahtuu pasuunansoiton juhlassa.

Merkit lopunaikoina

Puhumme nyt merkeistä, emme ihmeistä. Ihmeitä ja parantumisia kyllä tapahtuu koko ajan seurakunnassa, mutta kun Jeesuksen paluu on käsillä, tulevat esiin merkit. Merkit saavat ihmiset kyselemään: Mitä tämä tarkoittaa, mistä tällainen ilmiö johtuu?

Jumala voi käyttää esimerkiksi kuunpimennyksiä merkkeinä. Voimme kuitenkin menettää niiden merkityksen, jos emme ole valveilla. On tärkeä tietää mitä, miten ja milloin tarkkailla.

Jeesus syntyi ilmeisesti lehtimajajuhlan aikana. Jumala antoi tietäjille tiedon Jeesuksen syntymästä. Heillä oli astronomista tietoa tästä. He eivät olleet siis astrologeja. ”Me näimme hänen tähtensä” Matt. 2:2. Jumala käytti siis tähteä ilmoittamaan poikansa syntymän.

Jumala käyttää aurinkoa ja kuuta myös merkkeinä. Juutalaisessa traditiossa opetetaan: Kun aurinko on pimentyneenä, se on merkki koko maailmalle. Kun kuu on pimentyneenä, se on paha ennusmerkki juutalaisille.

Historioitsija Josefus mainitsee kuunpimennyksistä, jotka tapahtuivat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikoihin sekä vuonna 70, kun roomalaiset hävittivät temppelin.


Kuunpimennys näkyy 28.9.2015 lehtimajajuhlan aikaan normaalia suurempana ja kirkkaampana, koska silloin se on kiertoratansa takia lähempänä maata.


Lehtimajanjuhlan aikaan israelissa nukutaan majoissa, joissa on olkikatto. Nukkujat näkevät olkien läpi taivaan.


Israelin juhlat ovat Jumalan omia juhlia ja merkkipylväitä.

Auringon ja kuun pimennykset

Auringonpimennys tapahtuu silloin, kun kuu tulee auringon ja maan väliin. Kuunpimennys tapahtuu silloin, kun kuu kiertyy maapallon taakse varjoon. Silloin auringon säteet eivät kohdistu suoraan kuuhun. Tällöin kuun väri muuttuu punaiseksi. Täydellinen kuunpimennys tapahtuu, kun aurinko, maa ja kuu ovat samassa linjassa. Tällöin kuu on väriltään verenpunainen ja ilmiöstä käytetään nimitystä verikuu (eng. Blood Moon). On siis kyse kuun väristä, ei verestä.

Mikä on tetrad?

Tetradilla tarkoitetaan tässä neljän täydellisen kuunpimennyksen jaksoa Israelin juhlien aikana. Vuosina 2014 ja 2015 täydelliset kuunpimennykset tapahtuvat seuraavasti: pääsiäisenä 15.4.2014, lehtimajajuhlan aikana 8.10.2014, pääsiäisenä 4.4.2015 ja lehtimajajuhlan aikana 28.9.2015. Lisäksi tapahtui täydellinen auringonpimennys 20.3.2015, jolloin on juutalaisten uusivuosi. Aurinko pimenee juutalaisen kalenterin Adarkuun 29. päivän iltana, mutta pimennys näkyy vielä Nissankuun 1. päivänä, jolloin on juutalaisten uusivuosi.

Lisäksi tapahtui osittainen auringonpimennys 13.9.2015. Silloin oli pasuunansoitonjuhla (Ros Hashana).

Tavalliset kuunpimennykset ovat melko yleisiä. Täydelliset kuunpimennykset, jotka tapahtuvat juutalaisen kalenterin juhla-aikoina ovat hyvin harvinaisia. Niihin lukeutuvat pimennykset vuosina 2014 ja 2015. Näitä harvinaisuuksia on ollut vain kahdeksan ajanlaskumme alusta. Niitä ei ole ollut yhtään 1500 - 1800 -luvuilla. Niitä ei ole myöskään tiedossa moneen sataan vuoteen vuoden 2015 jälkeen.

Tetrad vuosina 2014 ja 2015

Tetrad vuosina 2014 ja 2015 tulee olemaan jotakin hyvin erikoista. Kolme ensimmäistä täydenkuuunpimennystä ei näy Israelissa, mutta ne tulevat näkymään eri puolilla maailmaa. Sen sijaan viimeisin kuunpimennys 28.9.2015 lehtimajajuhlan aikana tulee näkymään Israelissa. Tämä ei ole ainoastaan verikuu, vaan myös superkuu. Silloin kuu kulkee kiertoradallaan hyvin lähellä maata ja se näkyy 14% suurempana ja 30% kirkkaampana kuin normaalisti. Israelilaiset viettävät silloin yönsä lehtimajoissa ja näkevät omin silmin superkuun.

Tetrad historiassa

Kun katsot vuosia 1493, 1949 ja 1967, jolloin edellisen kerran oli tedrad, mitä huomaat? Ne ovat olleet vaikeita vuosia juutalaisille. Mutta ne ovat kääntyneet lopuksi siunaukseksi.

Vuosina 1493 ja 1494 elettiin inkvisition aikaa. Kaikkien juutalaisten piti muuttaa pois Espanjasta, elleivät he kääntyneet katolisiksi. Kolumbus purjehti Amerikkaan. Hänen laivansa rahoittivat juutalaiset liikemiehet ja hänen miehistössään oli juutalaisia. Amerikasta tuli monille juutalaisille uusi kotimaa, jossa he saivat elää vapaasti.

Vuosina 1949 - 1950 Israelin valtion alku. Vuonna 1948 syntyi Israelin valtio. Kohta kuitenkin arabivaltiot hyökkäsivät Israelin kimppuun. Mutta Israel kesti ja voitti.

Vuosina 1967 - 1968 oli Kuudenpäivän sota. Seitsemän arabi valtiota hyökkäsi jokaiselta rajalta Israelin kimppuun tavoitteenaan työntää juutalaiset mereen. Sota päättyi ihmeellisesti juutalaisten voittoon, joita oli lukumäärällisesti paljon vihollisia vähemmän. Israelilaiset saivat Jerusalemin takaisin 2000 vuoden jälkeen. Se tapahtui Tetradin aikaan.

Verikuun historia ja Lähi-idän rauhanprosessi

Israelin pääministeri Ehud Barak, USA:n presidentti Bill Clinton ja palestiinalaisten johtaja Jassar Arafat tapasivat Camp Davidissa 16.7.2000. He neuvottelivat Jerusalemin jakamisesta, temppelivuoresta ja Israelin rajoista. Sopimuksen teko mitätöityi aivan neuvottelujen viime hetkillä. Oli verikuu, mutta ei juutalaisen kalenterin juhla-aika.

Israelin pääministeri Ehud Olmert ja palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas neuvottelivat Jerusalemista ja rajoista 28.8.2007. Päätöstä ei syntynyt. Oli verikuu, mutta ei juutalaisen kalenterin juhla-aika.

Barack Obama, USA. Benjamin Netanjahu, Israel. Stephen j. Harper, Kanada.

Hasan Ruhani, Iran. Vladimir Putin, Venäjä. Bašar al-Assad, Syyria.

Mitä rauhanneuvotteluissa tapahtuu nyt?

On hyvä muistaa, että Amerikan ulkoministeri John Kerry (rauhanneuvottelija Israelin ja palestiinalaisten välillä) on sanonut, että Lähi-idän rauhanprosessin on oltava valmiina huhtikuussa 2014. Juuri silloin on siis kuunpimennys. Jumalan juhla-aikoihin osuneet Tetradit ovat aina merkinneet Israelille historiallisesti jotakin erikoista, joko sitä vastaan tai sen hyväksi.

Juutalaiset Rabbit ovat lähettäneet hiljattain tiedotteen presidentti Obamalle, jossa mainitaan, että ulkoministeri John Kerryn toiminta Israelissa on sodanjulistus Jumalaa vastaa. Toiminnasta on tulossa rangaistus. Onko tästä jo esimerkki historiassa? Presidentti Bush pakotti pääministeri Sharonin luovuttamaan Gazan alueen. Alue luovutettiin ja Sharon sai sydänkohtauksen, oli koomassa kahdeksan vuotta ja kuoli tänä vuonna. Kenenkään ei pitäisi luovuttaa Jumalan antamaa maata pois. Ei mistään syystä! Kenenkään ei myöskään pitäisi pakottaa Israelia luovuttamaan maataan pois. Jumala puuttuu asiaan nopeasti ja kovalla kädellä.

Todennäköistä kuitenkin on, että John Kerry painostaa Israelin allekirjoittamaan sopimuksen, joka sisältää maa-alueen luovuttamisen. Vastineeksi Israel saisi mahdollisesti lupauksia rauhasta ja ehkä osan temppelivuoresta, jonne juutalaiset voisivat rakentaa kolmannen temppelin? Tarjous on varmasti kiehtova. Muutama viikko sitten Israelin asutusministeri Uri Ariel puhui Israelin televisiossa kolmannesta temppelistä. Nyt on saatu valmiiksi pyhiä soittimia temppeliä varten. Valmiina ovat ylipapin otsakoriste, suitsutusastiat ja menora puhtaasta kullasta. Valmiina ovat myös kultainen suitsutusalttari, näkyleipäpöytä ja ylipapin kasukka. Lähes kaikki on valmista pyhäkköä varten.

USA:n ja Kanadan päämiehet ovat menossa eri suuntiin suhteissaan Israeliin. Siinä missä Amerikan presidentti Barack Obama esittää yhä kriittisimpiä kannanottoja Israelin suuntaan, Kanadan pääministeri Stephen Harper puhuu jatkuvasti kunnioittavaan ja rakkaudelliseen sävyyn Kanadan liittolaisesta Israelista. Israelin valtio otti Harperin vastaan hyvin lämpimästi hänen ensimmäisellä valtiovierailullaan. Israelin pääministeri Netanjahu totesi puheessaan, että Harper on Israelin ja juutalaisen kansan hyvä ystävä. Obama sanoi The Times of Israel -lehdessä (2.3.2014), ettei USA enää takaa apua Israelille ellei rauhaa nyt tule.

Eräs amerikkalainen hallitusmies kommentoi hiljattain, että Amerikka on suurissa ongelmissa Lähi-idässä, koska viholliset eivät enää pelkää sitä ja liittolaiset eivät enää luota. Sen sijaan Venäjän vaikutusvalta arabimaissa kasvaa jatkuvasti. Vladimir Putin on yksi arvostetuimmista ja vaikutuvaltaisimmista ihmisistä arabimaissa. Jokin aika sitten Syyrian persidentti Hassan Ruhani kertoi medialle, että Iranin ja Venäjän suhteet ovat hyvin dynaamiset. Myös Venäjän yhteydet Syyriaan ovat vahvat. Syyrian presidentti ei ole lupauksistaan huolimatta luopunut kemiallisista aseista. Monet profeetat ennustavat, että Venäjä yhdessä Iranin ja Syyrian kanssa hyökkäävat Israeliin lähitulevaisuudessa.

Jumala lupasi Aabrahamille maan, joka ulottuu Egyptin virrasta aina suureen Eufrat-virtaan saakka. Oranssilla merkitty on Israel nyt. Punaisella on merkitty alue, jonka Israelin pitäisi omistaa silloin, kun Jeesus tulee takaisin.

Jumalan lupaus Aabrahamille

Rauhanneuvotteluista huolimatta ei tule unohtaa, mitä Jumala vannoi Aabrahamille: ”Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka'” 1. Moos. 15:18. Viereisessä olevassa kartassa näkyy punaisella ne alueet, jotka Jumala on luvannut juutalaisille. Kaikki nuo alueet pitäisi olla juutalaisilla silloin kun Jeesus tulee takaisin. Ehkä jotain tapahtuu seuraavan kahden vuoden aikana? Ehkä Venäjä hyökkää liittolaistensa kanssa Israelin kimppuun Hesekiel 38:15? Aluksi voi näyttää, että kaikki menee todella huonosti Israelin kannalta, mutta koska on Tedrad, asiat kääntyvät päälaelleen.

Sodan uhka kasvaa

Olen viimeistelemässä tätä artikkelia sunnuntaina 23.2.2014. Samalla katselen Jerusalem Postin Internet –sivuja ja huomaan Israelin pääministerin Netanjahun huolestuneet kasvot ja lausunnon: ”Iran ei ole tehnyt mitään vetäytyäkseen ydinohjelmastaan. Pidätämme oikeuden hyökätä itsenäisesti Iranin ydinlaitoksiin.”

Iranin uusi presidentti Hasan Ruhani kommentoi hiljattain, että Iranilla ja Venäjälla on nykyisin hyvin ”dynaamiset suhteet”. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ystävyyssuhteet myös Syyrian ja Egyptin kanssa ovat niin hyvät, että maat ovat tehneet jo uusia sotavarustelusopimuksia. Syyria ei ole myöskään luopunut kemiallisista aseistaan, jotka sen on ollut määrä tuhota. Onko Raamatun profetia Syyrian pääkaupungin Damaskon häviämisestä maailmankartalta pian toteutumassa Jes. 17:1?

Jumalan ilmoitustaulu

"Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: 'Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta'".
2. Piet. 3:3-4

Elämme jännittäviä hetkiä. Uskomme, että vuodet 2014 ja 2015 ovat kriittistä aikaa Israelille ja koko maailmalle. Meidän pitää valvoa. Jotain merkittävää on tulossa. Emme väitä, että Jeesuksen takaisintulo on silloin, mutta se on hyvin mahdollista. Emme tiedä toteutuvatko kaikki asiat, joita tässä artikkelissa on kirjoitettu, mutta on tärkeää, että tarkkailemme Jumalan ilmoitustaulua. Odotatko hänen tuloaan? Voimme olla rohkealla mielellä, sillä Jumala on luvannut pitää omistaan huolen kaikissa olosuhteissa, myös lopunajan myrskyjen keskellä.

 

Alkuperäinen artikkeli, Markus Korhonen: Missiomaailma lehti 3/2014

 

Linkkejä

NASA:n kuunpimennyskalenteri

Verisiä Kuita, Auringonpimennyksiä ja Meteoreja


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä