Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Onko kiirastuli olemassa?

Se, että katolisessa kirkossa on Jeesus jätetty taka-alalle ja syrjään, käy ilmi myös sen kiirastuliopista. Koska katolinen kirkko ei opeta Jeesuksen sovitustyön riittävän, on syntien anteeksisaamisessa jouduttu turvautumaan muihin asioihin, joilla on yritetty korvata Jeesus ja siten ansaita pelastus. Näitä muita asioita ovat mm. messu, itsevalitut työt, katumusharjoitukset sekä kuolemanjälkeinen sovitus eli oppi kiirastulesta.

Katolinen kirkko opettaa kiirastulesta, että vaikka Jeesuksen kuolema teki mahdolliseksi vapautua syyllisyydestä ja saada syntinsä anteeksi, ei se kuitenkaan poista kaikkea synnin rangaistusta. Syntinen ei tämän tähden pääse heti kuoltuaan taivaaseen, vaan hänen on ensin kärsittävä tietty määrä kiirastulen piinaa, ennen kuin hän on valmis astumaan lopulliseen autuuteen. Tosin jotkut harvat sielut, kuten "pyhimykset", voivat päästä suoraankin sinne, mutta useimmat hartaat katoliset ovat siinä ajatuksessa, että he joutuvat ainakin jonkin aikaa viettämään kiirastulessa puhdistuakseen synneistään ja päästäkseen lopulta taivaaseen.

Oppi kiirastulesta tulee esille ainakin katolisen kirkon katekismuksessa (1953). Siinä opetetaan tästä asiasta mm. seuraavissa kohdissa. Yhdessä niistä mainitaan myös katoliselle kirkolle tyypillinen toiminta, rukoukset ja messut kiirastulessa olevien puolesta:

 

Minne sielu tulee heti yksityisen tuomion jälkeen?

Sielu joutuu joko taivaaseen tai helvettiin tahi kiirastuleen. (s. 57)

 

Mitkä sielut tulevat kiirastuleen?

Kiirastuleen tulevat niiden hurskaiden sielut, jotka joko ovat anteeksiannettavissa synneissä eronneet elämästä tai syntiensä tähden vielä saavat kärsiä ajallisia rangaistuksia. (s. 57,58)

 

Kauanko sielut pysyvät kiirastulessa?

Sielut pysyvät kiirastulessa, kunnes he ovat täydellisesti puhtaat ja ansaitsevat Jumalan katselemisen. (s. 58)

 

Missä yhteydessä olemme kiirastulessa olevien sielujen kanssa?

Me autamme heitä rukouksilla, almuilla ja muilla hyvillä töillä, varsinkin pyhällä messu-uhrilla (Kaikkien sielujen päivä. (s. 55)

 

Niinikään Trenton kirkolliskokouksessa viitattiin aikanaan kiirastuleen. Siellä pidettiin myös mahdottomana sitä Raamatun lohduttavaa opetusta, että ihmisen ikuinen rangaistus pyyhittäisiin pois jo maan päällä:

 

"Mikäli joku sanoo, että vanhurskauttamisen lahjan vastaanottamisen jälkeen jokaiselle katuvalle syntiselle syyllisyys annetaan anteeksi, ja ansaittu ikuinen rangaistus pyyhitään pois siten, että velkaa ajalliseen rangaistukseen ei jää suoritettavaksi tässä maailmassa eikä seuraavassa kiirastulessa ennen Taivasten valtakuntaan pääsyn avautumista hänelle: olkoon julistettu kirkonkiroukseen." (Trenton kirkolliskokouksen päätös Tridentinum 22, C, 2)

 

Mitä Raamattu sanoo?

 

Jos tarkastellaan Raamattua, on todettava, ettemme löydä kiirastuliopille mitään selviä perusteita. Mistään ei löydy tätä oppia, eikä koko sanaa edes mainita Raamatussa. Sitä vastaan ovat ainakin seuraavat asiat:

 

Ryöväri pääsi suoraan paratiisiin.Eräs osoitus sen puolesta, ettei kiirastulioppi pidä paikkaansa, on ryöväri, joka kuoli samoihin aikoihin Jeesuksen kanssa. Sillä tämä ryöväri, joka mainitaan Luukkaan evankeliumissa, ei suinkaan joutunut kiirastuleen, vaan hän pääsi heti samana päivänä paratiisiin. Eli voimme kysyä, että jos kiirastuli pitäisi paikkansa, niin eikö ainakin hänen olisi pitänyt joutua sinne, koska hänellä oli paljon syntiä tunnollaan? Miksi mitään tällaista ei kuitenkaan mainita?

 

Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

 

Suoraan kotiin Herran luo. Kun ryövärin sanottiin pääsevän suoraan paratiisiin, viittasi Paavalikin samaan asiaan. Jos olemme Jumalan lapsia, hän sanoi, että me menemme silloin välittömästi kuoltuamme Herran tykö; me jätämme silloin tämän ruumiin ja pääsemme hänen läheisyyteensä. Mistään kiirastulesta tai välitilasta Paavali ei tässä yhteydessä puhu:

 

2 Kor 5:8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

 

Fil 1:23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;

 

1 Kor 3:8-15. Eräs kohta, jolla on yritetty perustella kiirastulioppia, ovat Paavalin 1. Korinttolaiskirjeessä olevat jakeet, joissa puhutaan "ikäänkuin tulen kautta pelastumisesta".

On kuitenkin hyvä huomata, ettei näissä jakeissa ole mitään viittausta kiirastuleen, vaan niissä puhutaan meidän töistämme, siitä palkasta, jonka pelastunut ihminen voi kerran tuomioistuimen edessä saada tai menettää. Jos olemme rakentaneet Kristus-perustukselle "kullasta, hopeasta ja jalokivistä", saamme siitä palkan; mutta jos rakennuksemme on vain "puuta, heiniä tai olkia", emme saa siitä palkkaa, mutta tulemme kuitenkin pelastumaan. Tämä on lyhyesti sanoen Paavalin opetus asiasta eikä siinä puhuta mistään kiirastulesta.

 

Kuoleman jälkeen tuomio, ei kiirastuli. Kun kiirastulioppiin sisältyy se käsitys, että vielä kuoleman jälkeen voi sovittaa syntejään tai vaikuttaa pelastukseensa, on tämä ajatus kuitenkin mahdoton. Raamatun mukaan kuoleman jälkeen on odotettavissa vain tuomio, ei uutta pelastusmahdollisuutta. Jos meidän nimemme ei nyt ole elämänkirjassa, joudumme tuomion jälkeen, emme suinkaan kiirastuleen tai mihinkään välitilaan, vaan iankaikkiseen kadotukseen:

 

Hebr 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

 

Ilm 20:12-15 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Toinen huomioon otettava asia on se, että jos emme ole tehneet ratkaisua Jeesuksen ja Jumalan puoleen tämän elämän aikana, eivät meitä enää rajan takana voi auttaa muidenkaan, esim. läheisten omaistemme rukoukset. Eli kun katolisessa kirkossa on tavallista, että voidaan järjestää messuja ja rukouksia - yleensä maksua vastaan - kuolleiden puolesta, on todettava, etteivät nämä messut ja rukoukset voi auttaa ketään rajan takana enää yhtään. Vain jos me käännymme tämän elämämme aikana Jeesuksen puoleen, voimme välttyä kaikelta tuomiolta, koska se poistuu hänen kauttaan:

 

Room 8:1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

Joh 3:17,18 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

Kaikki on jo täytetty. Eräs kiirastuliopin ongelma on, että se tekee turhaksi Jeesuksen sovitustyön. Se väittää, ettei hänen ristintyönsä riitä, vaan lisäksi tarvitaan sovitusta kuoleman jälkeen eli kiirastulta.

Mutta jos katsomme Raamattua, osoittaa se hyvin että meidät on jo sovitettu Jumalan kanssa Jeesuksen kautta, ja että "hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat". Eli jos kaikki on Jumalan puolelta jo valmiina, mihin tarvitaan silloin enää kiirastulioppia tai muita erikoisoppeja? Ne ovat vain turhia ihmisoppeja, jotka eivät hyödytä mitään, vaan saattavat ihmiset vain hämminkiin tai sitten turhaan kuvitelmaan siitä, että voivat vielä myöhemmin hyvittää syntejään. Jos kaikki on jo valmiina ja maksettu puolestamme, miksi yrittäisimme lisätä siihen enää muita asioita sotkemaan?

 

Room 5:10,11 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

11. emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

 

2 Kor 5:19,20 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

Kol 1:19-21 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi

20. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut

 

1 Joh 2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

 

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

 

Hebr 7:25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

 

Luuk 14:17 Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.'

 

Kaikki synnit anteeksi. Kun Raamattu osoittaa, että Jeesuksen sovitustyö on täydellinen, osoittaa se meille myös, että jos käännymme hänen puoleensa, saamme silloin kaikki synnit, ei vain osaa, anteeksi.

Niinpä jos saamme kaikki synnit - koko paketin - anteeksi ja myös puhdistuksen niistä, kuten Raamattu osoittaa, ei silloin tarvita enää muita puhdistuksia kuoleman jälkeen. Ne ovat turhia ja hyödyttömiä eikä niistä edes ole mitään mainintaa Raamatussa:

Kol 2:13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

Hebr 10:17,18 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."

18. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

 

1 Joh 1:7,9 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 
Tämä teksti on lainattu: Jari Iivanainen - Kiirastulioppi


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä