Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Opas apokryfisiin kirjoituksiin

"..eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon.." 1.Tim.1:4

Tämän sivun sisältö on lainattu Tuomas Leväsen Apokryfikirjat sivustolta.

"Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa.." 2.Tim.3:16

 

Apokryfikirjoilla tarkoitetaan yleensä vain vanhan testamentin septuaginta-käännöksessä mukana olevia kirjoja, joita kansainvälisesti kutsutaan deuterokanonisiksi kirjoiksi, deuterokanoninen tarkoittaa ’myöhemmin kaanoniin liitettyä’. Mutta Suomen kielessä apokryfikirjoiksi luetaan kaikki ne kirjat, joita ei raamatusta löydy. Koska tiedän asiasta jotain, tässä on pieni opas osaan raamatustamme pois jääneisiin kirjoituksiin, lyhyesti ja mahdollisimman selkeästi. Näiden tässä kirjasessa esiteltyjen kirjojen lukemisen ymmärtäminen edellyttää mielellään hyvää raamatun tuntemista. Kaikkia kirjoja ei edes kannata lukea, tähän palataan myöhemmin, mutta osa teksteistä on selvästi Pyhän Hengen inspiroimia ja siten suositeltavaa luettavaa.

 

Apostolien elämäkerrat ovat enimmäkseen ’viihdelukemista’, jotkut aivan selviä satuja, mutta kyllä niissä on paljon asiaakin, joitakin kohtia kirjoista voi jopa käyttää uskon vahvistamiseen. Ainoa kokonainen teos on Tuomaan Teot, mutta pienempiä säilyneitä osia ja Gregorius Toursilaisen (500-luvulla) valmistamia tiivistelmiä on huomattava määrä, näistä voi lyhyesti mainita ainakin Andreaan Teot, Johanneksen Teot, Filippuksen Teot, Taddeuksen Teot, Matteuksen Teot, Paavalin Teot, Pietarin Teot, Pietarin ja Andreaan Teot, Bartolomeuksen Teot ja Markuksen Teot, ja monien kuolemasta on olemassa erillinen lyhyt kertomus.

 

12 Patriarkan testamentit (Testaments of the 12 patriarchs)

Jaakobin poikien viimeiset sanat ja ohjeet jälkeläisilleen. Todella hyvää ja opettavaa ja hyödyllistä lukemista, paljon käytännöllisiä elämänohjeita.

Aabrahamin ilmestys (Apocalypse of Abraham)

Todella hyvä ja asiallinen ilmestyskirja. Kertoo laajemmin 1Moos.15 –tapahtumia. En näe mitään syytä, miksi tätä ei kannattaisi lukea.

Aabrahamin testamentti (Testament of Abraham)

Vaikuttaa vähän satukirjalta, mutta ei välttämättä kokonaan ole keksitty juttu. Tämän lisäksi Iisakin ja Jaakobin testamentit muodostavat ’kolmen patriarkan testamentit’, jotka kuitenkin on luultavasti kirjoitettu noiden ’12 patriarkan testamenttien’ seuralaisiksi.

Aadamin ja Eevan elämä (Life of Adam and Eve)

Suunnilleen samaa asiaa kuin ’Mooseksen ilmestys’, tämä on kyllä jonkin verran tunnetumpi, mutta silti legenda-aineksia yhteen koottuna. Et menetä mitään, jos et lue tätä teosta.

Arabialainen lapsuusevankeliumi (1st Arabic Infancy Gospel)

Törkeää asioiden vääristelyä. Jeesus puhui äidilleen heti synnyttyään ja kaikkea sen tasoista. Ei ollenkaan hyvä.

Apostolien ohjeet ja kirjeet (Apostolic Constitutions etc)

Näitä on vaikka kuinka paljon erilaisia, ja tuskin yksikään on oikeasti apostolien kirjoittama. Periaatteessa turhia teoksia, paremmat ja selkeämmät ’ohjeet’ löytyvät Paavalin kirjeistä ja Didakhesta.

Amramin ilmestys (Amram)

Qumranin luolasta 4 (4Q534-537) löytynyt arameankielinen kirja, ajoitettu n. 200eKr. Koostuu monesta osasta, mm. vartijaenkeleistä. Suomennos kesken.

Aristeaan kirje (Letter of Aristeas)

Yksi septuagintan kääntäjistä on kirjoittanut tällaisen historiallisen dokumentin. Tämä on kyllä ihan suositeltavaa lukemista, mutta aivan mahdottoman pitkä teos kirjeeksi.

Baarukin kirja (Baruch)

Lyhyt teos, jossa on muutama kirje ja muutama laulu. Sisältää mm. erillisenäkin esiintyvän Jeremian kirjeen.

Toinen Baarukin kirja (2 Baruch, Syriac Apocalypse of Baruch)

Erinomainen kirja. Kaikin puolin suositeltavaa luettavaa jokaiselle.

Kolmas Baarukin kirja (3 Baruch, Greek Apocalypse of Baruch)

Enkeli näyttää Baarukille kaikenlaisia asioita. Vaikuttaa satukirjalta.

Neljäs Baarukin kirja (4 Baruch, Paraleipomenajeremiou)

Kertoo mm. Jeremian kuolemasta. Todennäköisesti ei kovinkaan tositapahtumiin perustuva, mutta ei mitenkään ’vaarallinenkaan’ kirja.

Barnabaan evankeliumi (Gospel of Barnabas)

Arabit käyttävät tätä kirjaa. Kirjassa Jeesusta kutsutaan profeetaksi. Huomattavan isokokoinen teos, eräänlainen yhdistelmä kaikkia synoptisia evankeliumeja. Mitään ei kyllä menetä, jos jättää tämän lukematta.

Barnabaan kirje (Epistle of Barnabas)

Jos kirjeessä kerrotaan, että hyeena vaihtaa sukupuoltaan kerran vuodessa ja jänis saa joka vuosi ruumiiseensa yhden aukon lisää, se kertoo varmaan jotain kirjeen tasosta.

Bartolomeuksen evankeliumi (Gospel of Bartholomew)

Tunnetaan myös nimellä ’Bartolomeuksen kysymykset’, koska B. kyselee Kristukselta kaikenlaisia asioita Hänen kuolemansa jälkeen. Kirjassa on monta osaa, ja kaikesta heijastuu keskiajan kristillisiä vaikutteita, eikä tätä oikeastaan kenenkään kannata lukea. Tässäkin teoksessa Kristus laskeutuu helvettiin (portaita pitkin..), kuten muutamissa Nikodeemuksen evankeliumiin liitetyissä osissa.

Apokryfiset Daavidin psalmit (Apocryphal Psalms of David)

Näitä on löytynyt mm. Qumranista useita, ja esim. septuagintassa on joissakin versioissa mukana Psalmi 151, joka myös on Daavidin. Ei näissä teoksissa ole mitään vikaa.

Didakhe – 12 apostolin opetukset (The Didache)

Asiallinen kirjoitus ensimmäiseltä vuosisadalta, kuinka kristityn tulee käyttäytyä.

Eenokin kirja (Book of Enoch)

Monenlaisista osista koottu teos, kirjan osia ovat mm. ’Taivaallisten valonlähteiden kirja’ ja ’Katkelma Nooan kirjasta’. Tässä on paljon hyviä juttuja. Tätä lainataan Juudaan kirjeessä.

Toinen Eenokin kirja (2 Enoch, Book of Secrets of Enoch, Slavonic Book of Enoch)

Asiallinen kirja, jonka todellisuuspohjasta voi kuitenkin olla montaa eri mieltä. Tätäkin voi huoletta suositella luettavaksi.

Kolmas Eenokin kirja (3 Enoch, Hebrew Apocalypse of Enoch)

Ei liity mitenkään edellisiin Eenok-kirjoihin. Tässä on ’pääosassa’ Rabbi Ishmael, ja muutenkin koko kirja vaikuttaa olevan jostain varhaiskeskiajan juutalaisten keskuudesta lähtöisin.

Elian ilmestys (Apocalypse/Revelation of Elijah)

Ei suinkaan ole Elian kirjoittama, vaan on laajemmin käsitelty Johanneksen ilmestyksen luku 11 ja siihen liittyvää asiaa. Tätäkin kirjaa voi suositella luettavaksi.

Esran ilmestys (Revelation of Esdras)

Kuuluisa ja melko asiallinen ilmestyskirja, kristillinen teos. Kyllä tämän voi lukea itkemättä. Ehkä.

Ensimmäinen apokryfinen Esran kirja (1Esdras)

Lutherin mukaan kirjassa on yhtä paljon asiaa kuin Aisopoksen eläinsaduissa. Ei tämä mikään huono teos ole, ja tämä kuuluu moniin raamattuihin, ei kuitenkaan Euroopassa. Vulgatassa 3. Esra.

Toinen Esran kirja (2 Esdras)

Aivan loistava kirja, tätä voi suositella jokaiselle Jumalan Sanasta kiinnostuneelle. Vulgatassa 4. Esra, ja tämä ei kuulu meidän raamattuumme tuon ensimmäisen Esran sisällön köyhyyden takia. Tällä toisella ja tuolla ensimmäisellä on kuitenkin eroa kuin yöllä ja päivällä, molemmat ovat kuitenkin kuuluisia juutalaisia kirjoja.

Hermaan Paimen (The Shepherd, Shepherd of Hermas)

Roomassa kirjoitettu, melko pitkä kirja. Muratorin kaanonin mukaan kirjoittaja oli paavi Pius I:n veli. Hermas kertoo kirjassa omia näkyjään ja ajatuksiaan

Herran evankeliumi (Gospel of the Lord)

Marcionin oman lahkonsa tyyliin sopivaksi väännetty Luukkaan evankeliumi.

Hesekielin apokryfit (Apocryphon of Ezekiel)

Muutama lyhyt, kirjoista poimittu katkelma oletetusta toisesta Hesekielin kirjasta. Ei näissä katkelmissa mitään pahaa tai väärää ole, päinvastoin, mutta tekstiä ei ole kuin muutama jae säilyneenä. Update: Lisää kreikan ja latinan kielillä kirjoitettuja katkelmia suomennettavana netissä olevan tekstin jatkoksi.

Isien sanonnat (Pirke Aboth, Sayings of the Fathers)

Kokoelma juutalaisten rabbien ajatuksia. Luultavasti ajalta ennen Kristuksen syntymää.

Jaakobin evankeliumi (Gospel of James, Protoevangelium of James, Book of James)

Melko asiallinen kertomus Marian raskaudesta ja Johannes Kastajan syntymästä.

Jannes ja Jambres

Luultavasti satukirja, jossa Egyptin taikuriveljekset oppivat tuntemaan Israelin Jumalaa.

Jeesuksen kirje Abgarukselle ja Abgaruksen kirje Jeesukselle (Correspondence of Jesus & Abgar)

Kaksi lyhyttä, todennäköisesti oikeasti kirjoitettua kirjettä. Yleissivistyksenkin vuoksi kannattaa lukea.

Jesajan kuolema (Martyrdom of Isaiah)

Etiopian kielellä säilynyt hyvä, mutta lyhyt kirja. Tätä voi kyllä suositella luettavaksi, toisin kuin

Jesajan taivaaseenastuminen (Ascension of Isaiah)

Muuten sama kuin edellinen, mutta tuplasti pitempi kirja, jossa on selviä gnostilaisia vaikutteita, myös kuitenkin paljon kristinuskoon liittyvää asiaa. En kuitenkaan suosittele luettavaksi tällaista.

Jobin testamentti (Testament of Job)

Todella hyvä kirja, suunnilleen sama kuin raamattumme Job, mutta keskittyy kuvailemaan eri asioita kuin Jobin kirja. Yleissivistävää lukemista tämäkin.

Teologi Johanneksen ilmestys (Revelation/Apocalypse of John the theologist)

Lopun aikojen ’asiaa’, mutta kun kirjassa kerrotaan, että ’..sitten taivaaseen nousevat kaikki kirkkojen pyhät esineet ja astiat..’, orastava mielenkiintoni tätä teosta kohtaan katosi - taisi nousta tuonne taivaaseen jo ennen niiden ’esineiden’ sinne nousemista..

Johanneksen kirja (Book of John the Evangelist)

Maailman on luonut paholainen eikä Jumala ja sitä tasoa. Aivan kamala kirja.

Joosef ja Aseneth

Sinänsä ihan järkevä kirja, mutta hyvin todennäköisesti satua Joosefin perhe-elämästä Egyptissä.

Rakennusmies Joosefin historia (History of Joseph the Carpenter)

Epäuskottava kirja, jossa Jeesus kertoo opetuslapsilleen maallisesta isästään.

Juudaan evankeliumi (Gospel of Judas)

Tuomaan evankeliumista tyylitelty teksti. Samat asiat eri järjestyksessä. Irenaeus mainitsee ohimennen myös Juudas Iskariotin evankeliumin, tämä gnostilainen teos löytyi 1970-luvulla Egyptistä.

Juudit (Judith)

Nainen pelastaa tilanteen Jumalan avulla. Tämä on ihan hyvä kirja. Lukuunottamatta maantieteellisiä mokauksia.

Jättiläisten kirja (Book of Giants)

Qumranista löydetyistä katkelmista yhdistelty teos. Kuitenkin lähes lukukelvoton tekstin aukkojen tähden. Ilmeisesti sama kirja, josta kerrotaan Gelasiuksen julistuksessa "kirja Ogia-jättiläisestä, joka taisteli lohikäärmeen kanssa vedenpaisumuksen jälkeen harhaoppisten mukaan".

Klemensin kirje korinttolaisille (Epistle of Clemens to the Corinthians)

Jatkuvasti raamattua lainaten kirjoitettu aivan oikea ja hyvä kirje. Tämä kannattaa jokaisen kristityn lukea. Klemens oli ainakin apostoli Pietarin ystävä. Kirje on kirjoitettu Roomassa vuonna 96.

Klemensin toinen kirje korinttolaisille (2nd Epistle of Clemens to the Corinthians)

Huomattavasti lyhyempi kuin edellinen. Itse asiassa kirjeen otsikossakin lukee, että tämä on vanha saarna, josta myös käytetään toisen kirjeen nimitystä.

Makkabilaiskirjat (I-V Maccabees)

Viisi kirjaa, asiallisia historiallisia dokumentteja. Kirjojen hengellinen sisältö ei ole mikään mainitsemisen arvoinen, mutta näissä on paljon tietoa juutalaisten historiasta.

Kirjoitukset Marian kuolemasta (Death of Virgin Mary, Passing of Mary etc.)

Lukukelvottomia satuja. En oikein ymmärrä, miksi tällaisia on edes kirjoitettu.

Marian syntymäevankeliumi (Gospel of Nativity of Mary)

Luultavasti tositapahtumien pohjalta kirjoitettu fiktiivinen teos. Kirjassa on kyllä asiallista tekstiä suurin osa, kyllä tätä voi lukea häiriintymättä, mutta kirjan hengellinen puoli on aika köyhä.

Markuksen salainen evankeliumi (Secret Gospel of Mark)

Ei itse asiassa ole mikään evankeliumi, vaan muutamia ’korjauksia’ raamatussa olevaan evankeliumiin.

Matteuksen lapsuusevankeliumi (Gospel of Pseudo-Matthew)

Samaa tasoa kuin ’arabialainenkin’, vaikka Hieronymus onkin sitä mieltä, että tämä olisi apostoli Matteuksen kirjoittama. Mutta ei tässä kuitenkaan ole kovinkaan uskottavaa tekstiä. Maakunta, johon ’pyhä perhe’ pakeni Beetlehemin lastenmurhaa, on tämän mukaan Hermopolis. Sellainen alue on ainakin ollut Egyptissä, todennäköisesti juutalainen siirtokunta.

Melkisedekin tulemus (Coming of Melchizedek)

Qumranista löytyneitä kirjoja. Valitettavasti vain kirjakäärö oli niin tuhoutunut, että luettavaa tässä ei paljoakaan ole. Mielenkiintoista kyllä, Melkisedekiin liittyvät kirjoitukset ovat kaikki lähes tai kokonaan tuhoutuneita. Riemuvuosien kirjastakin puuttui ainoastaan se kohta, jossa kerrottiin Melkisedekistä.

Mikaelin sanat (Words of Michael, 4Q529)

Pieni katkelma enkeli Mikaelin puhetta. Niin kuin muutkin Qumranin tuntemattomammat kirjoitukset, tämäkin teksti on aukkoja, turmeltuneita kohtia, täynnä.

Mooseksen ilmestys (Apocalypse of Moses)

Aadamin ja Eevan elämästä kertova ’satukirja’. Monien tekstien mukaan osa ’Aadamin ja Eevan elämä’-kirjoja.

Mooseksen taivaaseenastuminen (Assumption of Moses)

Tätäkin kirjaa kuulemma lainataan Juudaan kirjeessä, kuitenkin juuri se osa, johon Juudaan kirjeessä viitataan, puuttuu tästä, kirjasta on säilynyt vain loppuosa. Taivaallista sensuuriako?

Neitsyen ilmestys (Apocalypse of the Virgin)

Pietarin ja monien muiden ilmestyksistä väsätty aivan kamala väärennös 1000-luvulta. Maria ’The all holy one’ ja enkeli Mikael keskustelevat..

Nikodeemuksen evankeliumi (Gospel of Nicodemus)

Tunnetaan myös nimellä ’Pilatuksen teot’. Ihan hyvä teksti muuten, paitsi neljännessä luvussa kerrotaan Salomon rakentamasta temppelistä, jonka Jeesus oli väittänyt hajottavansa. Kuitenkin Salomon rakennuttama temppeli tuhoutui jo monta sataa vuotta aikaisemmin. Lähes sanatarkasti samaa kärsimys- ja oikeudenkäyntikuvausta kuin Johanneksen evankeliumissakin. Joissakin käsikirjoituksissa on mukana kertomus Kristuksen laskeutumisesta helvettiin, ja sen olisi voinut jättää pois.

Oikeamielisen kirja (The Book of Jasher)

Valtavan kokoinen satukirja, luultavasti kirjoitettu juuri Joosuan kirjan maininnan korvikkeeksi. Samuelin kirjan lainausta tässä ei ole. Tekstissä keskitytään kaikenlaisiin toisarvoisiin asioihin, mm. Jumalan Aadamille valmistavat vaatteet siirtyivät varastamalla Nimrodille, ja antoivat näin hänelle jotain uusia voimia. Kirja kertoo samat asiat kuin Riemuvuosien kirja, ja paljon muutakin, kuitenkin niin epäuskottavasti, että en suosittele tällaistakaan lukemaan.

Paavalin ilmestys (Revelation/Apocalypse of Paul)

2Kor.12:2-4 pohjalta kirjoitettu teos, mitä luultavimmin väärennös.

Paavalin ja Senecan kirjeet (Correspondence of Paul and Seneca)

Roomalainen ’filosofi’ Seneca kirjoittelee Paavalille ja osaan Paavali vastaakin. Kirjeissä mainitaan Rooman palostakin mm.’132 taloa ja neljä korttelia on palanut kuudessa päivässä’. Asiasisältö näissä kirjeissä on muuten aivan olematon.

Paavalin ja Theklan Teot (Acts of Paul and Thecla)

Oikeastaan Theklan teot, kun kirja kertoo Thekla-nimisen naisen elämästä. Kirjan todellisuuspohjasta on vaikea sanoa mitään varmaa, kyllä tämän lukee, vaikka teksti meneekin enimmäkseen ’toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos’. Kirja oli aikoinaan todella suosittu, mutta raamattuun mukaan tätä ei ole milloinkaan kukaan tietääkseni edes ehdottanut.

Paavalin kirje Laodikealaisille (Epistle to the Laodiceans)

Hieronymuksen mukaan ’törkeä väärennös’, Muratorin kaanonin mukaan ’Paavalin nimellä väsätty Marcionin lahkon kautta’. Kirje kuuluu joihinkin itä-euroopan raamattuihin, vaikka tässä ei ole mitään asiaa. Muutama lyhyt jae, eikä mitään mainitsemisen arvoista tekstiä.

Pelastajan kostaminen (Avenging of the Saviour)

Eräänlainen keskiaikainen satu, jossa lähdetään Libyasta kostamaan Jerusalemin juutalaisille Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Kirja ei ole ainakaan hengellisesti kovinkaan kasvattava.

Pietarin evankeliumi (Gospel of Peter)

Tämä teos tuomitaan harhaoppiseksi lähes joka paikassa, missä kirja mainitaan. Kirjasta ei ole säilynyt kokonaista tekstiä. Egyptistä löytyi 1885 kaksi katkelmaa, jotka Montague Rhodes James käänsi kreikasta englanniksi. Kertomus vähän vääristelee Kristuksen kuoleman ja sen jälkeisiä tapahtumia, ja osa tekstistä on selvästi kopioitu tuosta Pietarin ilmestyksestä.

Pietarin ilmestys (Apocalypse of Peter)

Mainitaan ’Muratorin kaanon’-tekstissä 100-luvulta, että ’kaikki kansastamme eivät halua, että tätä luetaan kirkossa’. Synkkää sanomaa kidutuksista. Teksti on lähes kokonaisena säilynyt etiopian (amharan) kielellä, ja siitä on tehty 1913 huonotasoinen englanninkielinen käännös. Tämä ilmestys ’kilpaili’ paikasta raamatussa Johanneksen ilmestyksen kanssa. Mielenkiintoista kyllä, paavi Gelasiuksen julistuksen ’luettelo huomattavista apokryfikirjoista’ (n.vuodelta 500) ei kuitenkaan mainitse sanaakaan tästä tekstistä. 1Tim.2:9 mainittu hiusten palmikointi yhdistetään tässä kirjassa naisten kaunistautumiseen aviorikosta varten. Tämä kirja on ihan hyvä lukea.

Polykarpuksen kirje Filippiläisille (Epistle of Polycarp to the Philippians)

Tämä on oikeasti hyvä kirje, kannattaa lukea. Eikä ole väärennös.

Pyhän kahdentoista evankeliumi (Gospel of the Holy Twelve)

Perusteellinen yhdistelmä synoptisia evankeliumeja, kuitenkin väleissä on jakeita, joita ei missään muualla näy. Esimerkiksi Isä Meidän –rukoukseen on lisätty jotain pientä. Vaikka englannin kielinen käännös kertoo olevansa käännetty arameasta, kuinka esim. jouluevankeliumin teksti on sanatarkkaa kopiota Luukkaan evankeliumin King James-tekstistä? En "tuomitse" kirjaa ihan vääräksi, en kyllä suosittelekaan.

Riemuvuosien kirja (The Book of Jubilees)

Yksi kuuluisimpia kirjoja raamatun ulkopuolelta. Qumranin yhteisön jäsenten, ja monien muidenkin suuresti arvostama teos. Maailman historiaa luomisesta Jaakobin poikien Egyptiin muuttoon saakka, enkeli kertoo kaiken Moosekselle. Paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia, tätä kirjaa voi kyllä huoletta lukea, mutta ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan tunteminen on enemmän kuin suositeltavaa.

Sadrakin ilmestys (Apocalypse of Sedrach)

Teksti vaikuttaa kopiolta monista muista ilmestyksistä. Pikainen silmäys kirjaan ei paljastanut mitään kamalan harhaoppista.

Salaisuuksien kirja (Book of Secrets)

Tämäkin on Qumranin katkelmista yhteen koottu, lähes lukukelvoton teos. Eikä tekstin sisältökään vaikuta miltään ainutlaatuiselta.

Salomon psalmit ja laulut (Psalms & Odes of Solomon)

Vähän niin kuin psalmeja ja Korkeaa Veisua (Laulujen Laulua), mutta jotain näistä puuttuu, ehkä se tärkein?

Salomon testamentti (Testament of Solomon)

Varsinainen demonologian oppikirja. Salomo alistaa demoneja palvelukseensa temppelin rakennustöissä. Vanha ja kuuluisa kirja, joka on kuitenkin aina tuomittu ’lukukelvottomaksi’. Niin myös tässäkin.

Sefanjan ilmestys (Apocalypse/Revelation of Zephaniah)

Tätä teosta ei ole löytynyt kokonaisena. Ihan mielenkiintoista tekstiä, kuitenkin vähän "B-luokan teos". Muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia kirjasta löytyy, mm. kirjakääröt taivaassa on kirjoitettu "minun omalla kielelläni", eikä ilmestys muutenkaan sodi raamattua vastaan.

Sextuksen sananlaskut (Sentences of Sextus)

Hyviä viisauden sanoja. Gelasiuksen julistus kuitenkin ilmoittaa tästä "Sananlaskujen kirja, joka on harhaoppisten kirjoittama pyhän Sextuksen nimellä." – ja siten ainakin katolisen kirkon kieltämä teos.

Siirak (Sirach, Wisdom of Ben Sira)

Aivan loistava kirja, sananlaskuja ja elämänohjeita. Tämä kannattaa ehdottomasti lukea.

Silvanukset opetukset (Teachings of Silvanus)

Kirja tasapainoilee gnostilaisuuden ja kristinuskon rajoilla. Tässä on kuitenkin jotain hyvääkin, mm. "Elä Kristuksen kanssa, ja Hän pelastaa sinut" ja "Älkää olko Jumalan Sanan kaupustelijoita". Kokonaisuus kuitenkin kallistuu niin paljon gnostilaisuuden puolelle, että kirjaa on hyvä välttää. Eikä varmasti ole Paavalin työtoverin käsialaa!

Simon Pietari saarnaa Roomassa (Preaching of Simon Peter in the City of Rome)

Pietarin saarna on kyllä hyvä, mutta sitten kirja alkaa kertomaan Pietarin ja Simon Noidan ihmeentekokilpailusta, ja tämä osuus kirjasta tiputtaa kokonaispisteet arvosteluasteikon alapuolelle.

Stefanuksen ilmestys (Revelation of Stephen)

Melko asiallinen, lyhyt kertomus Stefanuksen kuolemasta. Kirjoituksen mukaan Pilatus tuli uskoon.

Susanna (History of Susanna)

Lyhyt kertomus muutaman miehen epäonnistuneesta yrityksestä pilata kauniin naisen elämä omien lihallisten himojensa tähden.

Tobiaan kirja (Tobias/Toobit)

Voi olla, ettei tälläkään kirjalla ole paljoa tekemistä todellisuuden kanssa. Kirja on kuitenkin yleisesti luettua juutalaista kirjallisuutta, eikä siinä ole mitään pahaa.

Tuomaan evankeliumi (Gospel of Thomas)

Kokoelma Jeesuksen sanontoja, 114 kappaletta. Monet vanhat kirjoitukset kertovat, että Tuomaan evankeliumin ovat kirjoittaneet manikealaiset, tai että sitä ovat käyttäneet manikealaiset. Muutamaa sanontaa lukuunottamatta kaikki löytyvät raamatustammekin. Suhtaudun itse pienellä varauksella koko kirjaan.

Tuomaan ilmestys (Apocalypse/Revelation of Thomas)

Ihan hyvä ja asiallinen ilmestyskirja, melko lyhyt.

Tuomaan lapsuusevankeliumi (Infancy Gospel of Thomas)

Tästä on olemassa kolme hieman toisistaan eroavaa tekstiä. Irenaeus lainaa vuonna 185 kirjoittamassaan kirjassa "Harhaoppeja vastaan" osaa tästä ja ilmoittaa, että kirja on väärennetty ja paha satu. Kyseessä ei ole apostoli Tuomas, vaan "israelilainen filosofi Tuomas". Tällä kirjalla ei ole mitään yhteistä todellisten tapahtumien kanssa.

Viisauden kirja (Wisdom of Solomon)

"Salomon ystävien hänen kunnioituksekseen kirjoittama" (Muratorin kaanon), lukemisen arvoinen teos. Elämänohjeita ja sananlaskuja.

Xanthippe, Polyxena ja Rebekka (Holy women Xanthippe, Polyxena and Rebecca)

Tässä kertomuksessa on Paavalikin monessa mukana, mutta tämäkin teksti on mielikuvituksen tuotetta, eikä edes kovin hyvä sellainen.

Zosimus

Ensimmäisellä rivillä kerrotaan ’Jumalan miehestä’, joka oli 40 vuotta syömättä ja juomatta. Tuskin Jumala ihmiselle on syötävää asettanut tätä varten. Ainakin minulla kirjan lukeminen pysähtyi tuohon heti alkuun.

 

Gnostilaiset tekstit

Gnostilaisista teksteistä Paavali kirjoittaa Timoteukselle, ’vältä tiedon (gnoseos) nimellä kulkevia valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä’. Näistä olen aivan samaa mieltä. Kirjoissa spekuloidaan aivan turhia asioita ja vääristellään Jumalan ’salaisuuksia’ minkä ehditään, ja jotkut vielä saattavat uskoakin näitä asioita! Irenaeus kirjoitti "Harhaoppeja vastaan" teoksensa pääasiassa gnostilaista lahkoa vastaan. Hyvä havainto on se, että kirjoituksissa Jeesus on "Pelastaja" eikä "Herra". Näihin uskolle vahingollisiin teoksiin luetaan mm.

Pietarin ja kahdentoista apostolin teot (The Acts of Peter and the Twelve Apostles)

Aadamin ilmestys (The Apocalypse of Adam )

Jaakobin ilmestykset (2 erilaista) (Both apocalypses of James)

Paavalin ilmestys (The Apocalypse of Paul) Nag Hammadista löytynyt, ei ole sama ilmestys kuin tuo aikaisemmin mainittu.

Pietarin ilmestys (The Apocalypse of Peter ) Nag Hammadista löytynyt, ei ole sama ilmestys kuin tuo aikaisemmin mainittu.

Jaakobin apokryfi (The Apocryphon of James)

Johanneksen apokryfi (The Apocryphon of John)

Tuomaan kirja (The Book of Thomas the Contender)

Pelastajan puhe (The Dialogue of the Savior)

Egyptiläisevankeliumi (The Gospel of the Egyptians)

Filippuksen evankeliumi (The Gospel of Philip)

Marian evankeliumi (The Gospel of Mary)

Totuuden evankeliumi (The Gospel of Truth)

Pietarin kirje Filippukselle (The Letter of Peter to Philip)

Jeesuksen Kristuksen viisaus (The Sophia of Jesus Christ)

Pistis Sophia

Arkkienkeli Mikaelin valtaistuimelle asettaminen (Enthronement of the Archangel Michael)

Nag Hammadin lähes koko kirjasto, eli kansainvälisesti seuraavilla nimillä tunnetut kirjoitukset: Allogenes, Asclepius 21-29, Authoritative Teaching, The Concept of Our Great Power, The Discourse on the Eighth and Ninth, Eugnostos the Blessed, The Exegesis on the Soul, Hypsiphrone, The Interpretation of Knowledge, The Hypostasis of the Archons, Marsanes, Melchizedek, On the Anointing, On the Baptism A & B, On the Eucharist A & B, On the Origin of the World, The Paraphrase of Shem, The Prayer of the Apostle Paul, The Prayer of Thanksgiving, The Second Treatise of the Great Seth, The Testimony of Truth, The Thought of Norea, The Three Steles of Seth, The Thunder - Perfect Mind, The Treatise on the Resurrection, Trimorphic Protennoia, The Tripartite Tractate ja Zostrianos.


Apokryfikirjat pääsivu


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä