Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

Antikristuksen valtakunta
Lainattu: http://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk25.html

Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: 'Jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitaantuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautu­nut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?'. (Mat.12:25-26). Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa (1.Joh.5:19). Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa... (Efes.2:1-2).

Jumalan Sanan mukaan langennut kerubi, korkea-arvoinen enkelituhtinas Lucifer, josta lankeemuksensa kautta tuli saatana, hallitsee pahan vallassa olevaa maailmaa. Apurei­naan tuolla ilmavallan hallitsijalla, tämän maailman jumalalla, on toisia langenneita enkeliruhtinaita ja pahoja henkiä, joiden välityksellä sielunvihollinen hallitsee maailmaa Jumalan säätämään aikaan asti (2.Kor.4:3-4; Dan.10:13-14,20-21; Efes.6:10-12; Job.1-2; Ilm.19:11-20:6). Kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin Eedenin paratiisissa, he samalla antoivat syntinsä ja tottelematto­muutensa kautta valtakirjan saatanalle, ilmaval­lan hallitsijalle, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, jotka vaeltavat lihan ja ajatusten mieliteoissa eli synneissä. Koska koko Aadamista alkanut ihmiskunta on noudattanut lihan ja ajatusten mielitekojen tietä, eikä vaeltanut Herran yhteydessä, yleensä vähemmistönä olevia uskovia lukuunot­tamatta, on sielunvihollinen voinut hallita maailmaa ja synneissä vaeltavaa ihmiskuntaa. Vasta sitten, kun Messias tulee ja murskaa sielunvihollisen vallan ja perustaa messiaani­sen tuhatvuotisen rauhanvaltakun­nan, jolloin saatana joukkoineen on sidottuna tuhat vuotta, loppuu saatanan valta maailmassa (Ilm.19:11-20:6; Jes.24:21-23; Dan.7:23-27).

Ulkonaisessa näkyvässä maailmassa sielunvihollisen valtakunta on kautta vuosituhansien saanut moninaisia muotoja ja piirteitä. Pahan vallassa olevien ihmisten hallitsemas­sa maailmassa on ollut monia imperiumeja, suurvaltoja, jotka ovat nousseet valtaan ja sitten taas kukistuneet, toisen imperiumin tullessa tilalle. Kun entinen imperiumi on alkanut perusteellisesti rappeutua moraalisesti ja hengellisesti, on Jumala sallinut toisen, yleensä moraalisesti terveemmän, imperiumin murskata sen, että pahuuden ja synnin valta pysyisi edes siedettävissä mittasuhteissa langenneen ihmiskunnan keskuudessa.

Näitä maailman supervaltoja, petovaltoja, ovat hyvin usein hallinneet pahuutta täynnä olevat diktaattorit, jotka ovat saaneet paljon pahaa aikaan ja vainonneet monta kertaa Jumalan pyhiä. Tällaisia diktaatoreita, antikristuksen esikuvia tai oman aikakautensa antikristuksia, ovat olleet mm. seuraavat Raamatun henkilöt: Kain - joka surmasi vanhurs­kaan veljensä (1.Moos.4:5-14; Juud.1:11; 1.Joh.3:12). Nimrod - loi Baabein tornin ja epäjumalanpalvelususkonnon (1.Moos.10:8-10; 1.Moos.11:1-9). Farao - orjuutti Israelin kansaa ja vastusti Jumalaa (2.Moos.1:8-22; 2.Moos.5:1-23). Jerobeam - syrjäytti Jumalan antaman uskonnon (1.Kun.12:25-31). Ahab - sai Israelin lankeamaan palvelemaan Baalia ja Aseraa (1.Kun.16:29-33). Nebukadnessar - pystytti kultaisen kuvapatsaan palvottavaksi ja yritti pakottaa juutalaisiakin sitä kumartamaan (Dan.3). Haaman - yritti tuhota juutalaiset (Ester.3). Antiokus Epifanes - Vanhan Testamentin antikristukseksi sanottu - häpäisi Jerusalemin temppelin (Dan.8; Dan.11:21-35; 1.Mak.1). Raamatun kirjojen ulkopuo­lelta historiasta voitaisiin vielä mainita antikristillisinä hallitsijoi­na mm. Rooman keisari Nero, uskovien vainooja (mm. pakanain apostoli Paavali kärsi marttyyrikuoleman Neron vallan aikana), ja Hitler, joka natsi-Saksan vallan aikana yritti tuhota Haamanin lailla juutalaiset (salaisena taustavoimana eräiden tietojen mukaan oli Vatikaani).

Voidaan siis sanoa, että kautta historian on esiintynyt hirmuhallitsijoita, diktaattoreita, jotka ovat olleet antikristuksen esikuvia ja on ollut imperiumeja, suurvaltoja, jotka ovat olleet pahan vallassa olevia petovaltoja, eräänlaisia esikuvallisia antikristuksen valtakun­tia. Lähes poikkeuksetta on myöskin ollut niin, että maallisen petovallan ja dik­taattorin kanssa on uskonnollinen Baabelin portto saanut olla mukana hallitsemassa. Hyvin usein Baabelin uskonnollinen portto on käyttänyt maallista petovaltaa työkalunaan valheuskon­non levittämisessä ja Jumalan pyhien vainoamisessa, kuten Nimrodin ja Semiramiksen sekä Ahabin ja Iisebelin esimerkit osoittavat. Vaikka tämä ei kirja ei pääsääntöisesti olekaan varsinainen profeetallisen sanan selitysteos, otamme kuitenkin tässä yhteydessä esille jonkin verran antikristuksen vallan ja valtakunnan salaisuutta kautta Raamatun historian. Se on välttämätöntä sen tähden, että antikristuksen salaisuus ja valta liittyy oleellisesti apostoliseen seurakuntaan siinä mielessä, että antikristillinen valta on väärentänyt alkuperäistä apostolista opetusta Baabelin valheuskonnolla ja vainonnut todellisia uskovia verisesti. Aloitamme tarkastelun tässä luvussa tutkimalla lyhyesti Raamatun ilmoitusta näistä antikristillisistä petovalloista ja jatkamme seuraavas­sa luvussa lyhyellä tarkastelulla antikristuksen salaisuudesta.

Maailman supervallat Danielin kirjan mukaan

Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä vuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. (Dan. 7:1-4)
Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin: 'Nouse ja syö paljon lihaa'. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisis­tä sarvista reväistiin sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. (Dan. 7:5-8)
Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäi­nen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. (Dan. 7:9-12)
Minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä...Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen. (Dan. 7:13-18)

Danielin kirjan toisessa luvussa on näky ihmisen muotoisesta kuvapatsaasta, jossa kultainen pää kuvaa Baabelin valtakuntaa, hopeinen rinta ja käsivarret Meedo-Persian valtakuntaa, vaskiset lanteet Makedonia-Kreikan valtakuntaa ja rautaiset jalat Rooman imperiumia ja sen Itä- ja Länsiosaa. Kymmenen varvasta kuvaavat Euroopan kansojen vaellusta ja eurooppalaisia valtakuntia, jotka saavat huipentumansa lopun ajan kymme­nen valtion liittoutumassa, jota lopullinen antikristus nousee hetkeksi hallitsemaan. Näiden kymmenen kuninkaan päivinä Messias, vuoresta irronnut lohkare, tulee ja murskaa koko antikristillisen kuvapatsaan vallan ja perustaa messiaanisen rauhanvalta­kuntansa, joka täyttää koko maanpiirin.

Danielin kirjan seitsemännen luvun näky on rinnakkainen kuvaus maailman superval­loista Baabelin leijonan päivistä aina Ihmisen Pojan eli Jeshuan Messiaan valtakuntaan asti. Nämä petovallat eli supervallat nousevat kuohuvan suuren meren keskeltä. Suuri meri tarkoittaa Raamatussa ensinnäkin Välimerta, jonka rantamilla suurelta osin nämä muinaiset imperiumit ovatkin olleet (Joos.1:4; 4.Moos.34:6). Meri Raamatun symbolii­kassa tarkoittaa myös kansojen merta, jonka kuohunnan keskeltä petovallat, maailman imperiumit, ovat nousseet ja taas kadonneet kansojen meren kuohuntaan, uuden imperiumin noustessa tilalle maailmaa hallitsemaan (Jes.17:12; Jes.57:20).

Luotettavien profeetallisen sanan selittäjien keskuudessa vallitsee melko suuri yksimielisyys siitä, mitä nämä petovallat, maailmaa hallinneet imperiumit, ovat pitkällä historiallisella aikavälillä tarkasteltu­na. Leijona symbolisoi Baabelin valtakuntaa (605 - 539 eKr.). Kotkan siipien repäiseminen ja ihmisen sydämen antaminen kuvaa Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin nöyryytystä, jonka jälkeen hän antoi kunnian taivaan Jumalalle (Dan.4). Karhu symbolisoi Meedo-Persian valtaa (539 - 331 eKr.), joka Kooreksen eli Kyyroksen johdolla kukisti Baabelin imperiumin. Ensin meedialaiset olivat hallitsevia, mutta karhun kääntäessä kylkeä, tulivat persialaiset hallitsevaan asemaan imperiumissa. Kolme kylkiluuta ovat erään tulkinnan mukaan Meedia, Persia ja Babylon. Toisten tulkintojen mukaan Lyydia, Babylonia ja Egypti tai Babylon, Sparta ja Lyydia, joiden alueet Persia valloitti.

Pantteri symbolisoi Makedonia-Kreikan valtakuntaa (331 - 63 eKr.), joka Aleksanteri Suuren johdolla kukisti Persian maailmanvallan. Aleksanterin kuoltua Intian valloitusret­kellä 33 vuotiaana (v. 323 eKr.) valtakunta jakaantui neljään osaan, neljään päähän, hänen sotapäällikköjensä kesken. Makedoniaa jäi hallitsemaan Gassander, Traakian ja Vähä-aasian aluetta Lysimakus, Egyptiä (Etelän kuninkaan valtakuntaa) Ptolemaios I ja Syyrian (Pohjan kuninkaan valtakuntaa) ja Lähi-Idän aluetta Seleukus. Neljäs imperiumi oli kauhea rautainen Rooma, joka Pompeiuksen johdolla valloitti Syyrian ja Juudan elueet (63 eKr.). Rooman imperiumi pysyi yhtenäisenä vuoteen 395 jKr. asti, jolloin se jakaantui Itä- ja Länsi-Roomaan. Hyvin merkittävä hallitsija neljännen pedoval­lan imperiumissa oli Konstantinus suuri, joka Rooman sisällissodassa 300-luvun alussa kukisti kolme kilpailevaa keisarikanditaattia (sarvea) Danielin kirjan ennustuksen mukaisesti, kuten olemme jo aiemmin todenneet (Dan.7:23-25).

Rooman imperiumi ei missään vaiheessa ole kokonaan hävinnyt historiasta, se on vain ollut ikäänkuin "kuolinhaavan" saaneena Euroopan kansojen keskuudessa, noustakseen lopulliseen hetkelliseen valtaansa kymmenen valtion (sarven) liittoutumana lopun ajassa juuri ennen Messiaan paluuta. Tätä kymmenvaltioliittoa nousee Danielin mukaan hallitsemaan pieni sarvi, jolla tarkoitetaan käsitykseni mukaan lopun ajan paavinistuinta yhdessä maallisen diktaattorin kanssa. Tämä antikristillisen tyrannian lopullinen valta-aika tulee olemaan aika, ajat ja puoli aikaa, jolla mitä ilmeisimmin tarkoitetaan kolmen ja puolen vuoden jaksoa (Dan.7:23-27).

Kuten kirjan alkuosassa todettiin, on Raamatun profeetallisilla ennustuksilla se taipumus, että ne toteutuvat useampaan kertaan historian kuluessa (Saarn.1:9-10; Saarn.3:15). Profeetallisena lopputäyttymyksenä Danielin kirjan seitsemännen luvun neljä petovaltaa tulevat esiintymään uudessa muodossa lopun ajassa. Käsitykseni mukaan (myös monen muun käsityksen mukaan) nämä petovallat, jotka nousevat lopun ajan kansojen meren kuohunnan keskeltä, tulevat olemaan seuraavat: Leijona symbolisoi USA:n maailmanvaltaa tai voidaan myös sanoa, että se on Juudan leijona USA:n kotkan siivillä varustettuna (1.Moos.49:1, 9; 4.Moos.24:1-9). Leijonalta kuitenkin reväistään pois kotkan siivet eli jossakin vaihessa USA:n tuki Israelille loppuu ja se joutuu turvautumaan yksin Jumalansa apuun, nöyrtyäkseen ja löytääkseen lävistetyn Messiaansa Jeshuan lopun ajan ahdistuksessa (Sak.­12:1-3,9-13; Jer.6:22-26).

Toinen peto, karhu, kuvaa Venäjän imperiumia. Karhu käänsi kylkeään, kun noin 70 vuoden kommunistisen vallan jälkeen Neuvostoimperiumi hajosi, muuttuen demokratiaan (ainakin näennäisesti) pyrkiväksi Venäjäksi. Kolme kylkiluuta karhun suussa eräiden tulkintojen mukaan voisivat olla Baltian maat. Viimeisessä vaiheessaan emäkarhu raivostuu, koska siltä on riistetty poikaset (entiset vasallivaltiot; 2.Sam.17:8) ja nousee lopun ajan "Stalinin" johdolla vielä hetkeksi kansoja raatelemaan, ennen lopullista tuhoaan. Kolmas peto, pantteri, kuvaa Saksan valtakuntaa. Neljä päätä voidaan ymmärtää jaetun Saksan neljäksi miehitysvyöhykkeeksi toisen maailmansodan päätyttyä. Ilmestyskirjan ennustuksen mukaan pantteri-peto eli leopardi on saanut miekanhaavan, joka paranee (Ilm.13:1-2,14). Toisen maailmansodan jälkeen Saksa oli jaettuna miekalla kahteen osaan, mutta miekanhaava on parantunut ja yhdistynyt Saksa tulee saamaan suuren vallan tulevan uuden "Hitlerin" johdolla, joka nousee hallitsemaan (Dan.7:6; Ilm.13:2).

Neljäs kauhea peto kuvaa profeetallisena lopputäyttymyksenä Rooman imperiumin uudelleenelpymistä, joka lopun ajan petovallan ja Euroopan kymmenen valtion liittoutu­man johdolla tulee hallitsemaan maailmaa yhdessä porttokirkon (maailmankirkon) ja paavinvallan kanssa. Tätä yhdistyvää Eurooppaa parhaillaan suurella innolla rakenne­taan meidän päivinämme. Messias, Ihmisen Poika, saa kuitenkin yhdessä Korkeimman pyhien kanssa lopullisen maailman hallintavallan taivaan Jumalalta. Kun Messias pyhine enkeleineen ja ylösnousseine pyhineen tulee, Hän murskaa antikristilliset vallat ja voimat ja perustaa tuhatvuotisen messiaanisen rauhanvaltakuntansa maan päälle, jossa Hän hallitsee ylösnousseiden pyhiensä kanssa (Ilm.19:11-21; Ilm.20:1-6). Tuhatvuotisen valtakunnan, viimeisen maailmansodan ja viimeisen tuomion jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, joissa Korkeimman pyhät hallitsevat iankaikkisesta iankaikkiseen Jumalan ja Messiaan kanssa (Ilm.20-22; 2.Piet.3:10-13).

Ilmestyskirjan petovalta lopun ajassa

"Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja he kumarsivat petoa sanoen: 'Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?' Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustami­sesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tapaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko” (Ilm.13:1-10).
Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja saa mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan" (Ilm.17:12-14).

Ilmestyskirjan petovalta on samankaltainen kuin Danielin kirjassa. Se nousee merestä, kuohuvien kansanmassojen sekasorron keskeltä lopun ajassa, kuten imperiumit ja tyrannit ovat nousseet kautta historian. Pedolla on leijonan kita, karhun jalat ja itse pedon olemus on leopardi eli pantteri, jolle lohikäärme eli saatana antaa voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Sekä Danielin kirjassa että Ilmestyskirjassa pedolla on kymmenen sarvea eli kymmenen kuningasta (valtakuntaa), jotka saavat vallan yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. He taistelevat Messiasta, Jumalan Karitsaa vastaan, mutta Herra on voittava heidät. Danielin kirjan pedon sarven lailla Ilmestyskirjan petokin pilkkaa Jumalaa ja vainoaa Jumalan lapsia, mutta uskovat voittavat yhdessä Herransa kanssa. Valta-aikakin on sama, neljäkymmentä kaksi kuukautta eli kolme ja puoli vuotta, jonka jälkeen petovalta tapetaan ja tulessa poltetaan (atomisodassa?).

Ilmestyskirjan petovallalla on myös erovaisuutta Danielin kirjan petoihin nähden. Danielin kirjassa pedot: leijona, karhu, pantteri ja hirmuinen kymmensarvinen peto ovat erillisiä, mutta Ilmestyskirjassa pedot ovat yhtyneenä samaksi hirviöksi, jolla on leijonan kita, jolla peto puhuu, ärjyy ja raatelee; karhun jalat, jolla petovalta raatelee ja tallaa; itse pedon olemus on pantteri eli leopardi, joka saa suuren vallan saatanalta; ja sillä on seisemän päätä ja kymmenen sarvea, jotka saavat vallan yhdeksi hetkeksi yhdessä pedon kanssa. Lisäksi portto ratsastaa pedon selässä ja ohjailee sitä. Se tulee olemaan Jumalan sallimuksesta vihaa raivoavan saatanan viimeinen maailmanvallan luomus, jossa on yhtyneenä suuri määrä lopun ajan maailman supervaltioita yhdeksi liittoutumaksi, lopullisen antikristuksen ja porttokirkkoa johtavan vatikaanin johdolla (Ilm.12:7-12). Erityinen merkitys tässä antikristuksen valtakunnan viimeisessä huipentumassa tulee olemaan Amerikalla ja yhtyneellä Euroopalla (erikoisesti kymmenellä valtiolla, joista merkittävimpiä tulevat ilmeisesti olemaan Saksa ja Ranska). Se on oleva antikristuksen valtakunnan viimeinen luomus maan päällä, ikäänkuin Baabelin valtakunnan ja Rooman imperiumin uudelleen elpynyt luomus, uusi maailmanjärjestys, kunnes Messias tulee ja kukistaa saatanan vallan ja perustaa rauhanvaltakuntansa maan päälle.

Ilmestyskirjan toisen pedon salaisuus

"Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea, niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaa­va parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdän pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi" (Ilm.13:1-14).
"Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet" (Ilm.19:20).
"Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus" (2.Joh.7).
"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa" (Ilm.12:9).
"Nebukadnessar, Baabelin kuningas, on minut syönyt, hävittänyt minut, pannut syrjään kuin tyhjän astian, hän on niellyt minut niinkuin lohikäärme..." (Jer.51:34).
"Ihmislapsi, käännä kasvosi faraota, Egyptin kuningasta, kohti ja ennusta häntä ja koko Egyptiä vastaan. Puhu ja sano: 'Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, farao, Egyptin kuningas - suuri krokodiili (hepr. התנים ha'tanim = lohikäärme, krokodiili), joka makaat virtojesi keskellä..." (Hes.29:2-3).
"Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan, niin että he keskenänsä sotivat, ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan" (Jes.19:2).

Ilmestyskirjan toinen peto nousee maasta. Maa monien tulkitsijoiden mukaan meren eli pakanakansojen vastakohtana kuvaa Israelia, josta toinen peto, maallisen antikristuk­sen kumppani, väärä profeetta nousee. Joidenkin tulkitsoiden mukaan toinen peto kuvaa väärää profeettaa Muhammedia ja Islamin eli muhamettilaisuuden mahtia (nämä tulkitsijat selittävät yleensä myös Danielin kirjan seitsemännen luvun neljännen pedon sarven Muhammediksi ja Islamin mahdiksi). Erään tulkinnan mukaan toinen peto kuvaa hyvin uskonnollisen USA:n mahtia ja voimaa. Voidaan myös tulkita niin, että merestä nouseva peto kuvaa kuohuvien kansanmassojen seasta nousevaa maallista petovaltaa, jota johtaa maallinen diktaattori yhdessä kymmenen hallitsijan kanssa. Maasta nouseva peto tällöin kuvaa uskonnollista petoval­taa, uskonnol­lista antikristusta, joka villitsee kansanmassat eksytyksillään, velhouksillaan ja saatanan voimasta tapahtuvilla ihmeillään, saaden ihmiset kumartamaan ensimmäistä maallista petoa ja sen suurta sotilaallista mahtia (2.Tes.2:1-12; Mat.7:21-23).

Ilmestyskirjan oma ilmoitus yhdessä Raamatun muiden kohtien selittävien viitteiden kera tukee selvästi sitä käsitystä, että toinen peto on uskonnollinen eksyttäjä ja villitsijä, väärä profeetta eli antikristus. Tätä asiaa tarkastellessamme on muistettava, että Jeshua Jumalan Poika oli samanaikaisesti Messias eli Kristus ja Mooseksen kaltainen profeetta (Joh.1:40-42; Ap.t.3:22-26; Ap.t.7:37-38). Sielunvihollinen eli lohikäärme pyrkii valkeuden enkeliksi tekeytyen matkimaan ja väärentämään Jumalan tekoja (2.Kor. 11:1-4,13-15). Saatanan vastine ja väärennös Messiaalle eli Kristukselle on anti-Messias eli antikristus, joka samanaikaisesti on myöskin väärä profeetta. Toinen peto, jolla on karitsan sarvet, pyrkii matkimaan Jumalan Karitsaa, Messiasta, mutta se puhuu niinkuin lohikäärme. Toinen peto on siis eksyttävä ja villitsevä uskonnollinen antikristus ja väärä profeetta, joka toimien yhdessä maallisen diktaattorin (voidaan sanoa myös maallisen antikristuksen) kanssa, pyrkii saamaan kansanmassat kumartamaan maallista petovaltaa. Keinoinaan toinen peto käyttää saatanan voimalla villitseviä ihmeitä, saaden jopa tulen lankeamaan alas taivaasta. Tämä viittaa samalla atomiaseidenkin tuleen eli petovalta käyttää myöskin sotilaallista mahtia atomiaseineen alistaakseen kansat valtansa alle.

Mistä suunnasta uskonnollinen peto nouse? Jeremian kirjassa verrataan Baabelin kuningasta lohikäärmeeseen, joka nielee kitaansa (Jer.51:34; Ilm.12:3-4). Olemme jo aiemmin todenneet, että Baabel edustaa saatanan johtamaa valheuskonnollista järjestelmää, äiti-lapsi-kulttia, joka meidän aikanamme on ennenkaikkea roomalaiskatoliseen uskontoon sekoittuneena, osin myös ortodoksisuuteen ja protestanttisiin suuntauksiin. Viimeinen vaihe Baabelin valheuskonnossa tulee olemaan lopun ajan porttokirkko, maailmankirkko, kirkkokuntien ekumeeninen yhtyminen, jota paavinistuin langenneen kristikunnan ylimpänä auktoritettina tulee johtamaan ja jopa käyttämään maallista petovaltaa työkalunaan. Käsitykseni mukaan toinen peto, lopun ajan Baabelin kuningas, joka tekeytyy valkeuden enkeliksi, on Rooman paavin istuin (2.Kor.11:1-4, 13-15); Huom! On ollut hyviä vanhurskaita paaveja ja on ollut pahoja jumalattomia paaveja, mutta itse paavinistuin on yksi antikristuksen istuin. Viimeinen paavi tulee ilmeisesti olemaan jumalattomuuden huipentuma vihan ajassa valkeuden enkeliksi tekeytyneenä).

Hesekielin kirjan mukaan farao, Egyptin kuningas, on myöskin suuri lohikäärme. Egypti ei Raamatun profeetallisissa ennustuksissa kaikissa tapauksissa tarkoita pelkästään muinaista mahtavaa pohjois-Afrikassa olevaa yhtä Egyptin valtiota, vaan se on kokonai­nen leiri, jossa on paljon ystäviä, kaupunkeja ja valtakuntia. Tämän päivän maailmaa johtava "Egyptin" supervaltaleiri on käsitykseni mukaan USA:n johtama natolainen imperiumi, jonka siipien suojassa USA:n taloudellista ja sotilaallista tukea saava Egypti­kin on. USA on tämän leirin kiistaton johtaja ja näinollen valkeuden enkeliksi tekeytyvän suuren lohikäärmeen valtaistuin löytyy myös valkoisesta talosta. Onkin merkillepantavaa, että ns. kristityn Amerikan ns. kristityt presidentit ovat hyvin usein kuuluneet maailman­laajuisen saatanallisen vapaamuurarijärjeston korkeim­paan loosiin, tai muuhun saatanalliseen salaseuraan (USA:ssa on hyvin paljon myös aitoa ja vilpitöntä kristillisyyttä. Vapaamuurarijärjestö ajaa paavinistuimen ohella hyvin voimakkaasti myöskin Euroopan yhdentymistä).

Ilmestyskirjan "paha kolminaisuus"

"Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoisia. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. - Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! - Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon" (Ilm.16:12-16).
"Ja Herra sanoi Moosekselle: 'Sano Aaronille: 'Ojenna kätesi sauvoinensa jokien, kanavien ja lammikoiden yli ja nostata sammakoita Egyptin maahan'.' Niin Aaron ojensi kätensä Egyptin vetten yli, ja sammakoita nousi, ja ne peittivät Egyptin maan" (2.Moos.8:5-6).
"Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi. Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti" (Jes.11:15-16).

Danielin kirjan 11. luvun lopussa on profetia lopun ajalle, jossa Etelän kuningas ja Pohjan kuningas käyvät sotaa keskenään ja myös Ihana maa eli Israel joutuu Pohjan kuninkaan hyökkäyksen kohteeksi. Suppeammassa mielessä Etelän kuningas tarkoittaa Egyptiä ja Pohjan kuningas Syyriaa (mahdollisesti myös Irakia), jotka tulevat olemaan mukana lopun ajan sotaisissa tapahtumissa (Hes.29; Joel.3:19; Jes.17:1). Laajem­massa mielessä voidaan nämä kuninkaat kuitenkin ymmärtää suurempina leireinä, jolloin Etelän kuningas eli Egypti tarkoittaa USA:n johtamaa NATO:n leiriä ja Pohjan kuningas tarkoittaa Israelista katsoen pohjan perillä sijaitsevaa googilaista Venäjän johtamaa (islamilais-slaavilaista) imperiumia (Hes.38-39). Näiden kahden imperiumin välille puhkeaa maailmansota ja Danielin mukaan itäisen rintaman uutiset säikäyttävät Pohjan kuninkaan (Dan.11:40-45; Ilm.9:13-18). Se mitä ilmeisimmin tarkoittaa sitä, että Venäjän imperiumi joutuu tulevassa maailmansodassa Kiinan ja NATO:n leirien puristukseen (Mat.24:3-7).

Ilmestyskirjan 16. luvussa tuodaan esille ns "paha kolminaisuus": lohikäärme, peto ja väärä profeetta. Se on saatanan vastine jumalalliselle kolminaisuudelle: Isä, Poika ja Pyhä Henki (silti Jumala on yksi). Jos ajatellaan jumalalliseen kolminaisuuteen vielä neljäskin osatekijä, nimittäin uskovat eli Herran seurakunta, joka on hengessä yksi Herran­sa kanssa ja järjestetään tämä "jumalallinen nelinäisyys" toiseen muotoon: Isä, Poika ja Pojan vaimo eli seurakunta ja niiden voimana Pyhän Henki, saadaan helpom­min ymmärrys saatanalliseen "kolminaisuuteen ja nelinäisyyteen" (1.Kor.6:17). Isän Jumalan saatanallinen vastine tuolloin olisi lohikäärme eli saatana (Ilm.12:9). Pojan vastine olisi peto eli maallinen diktaattori ja antikristus. Seurakunnan saatanallinen vastine olisi suuren Babylonin porttokirkko eli lopun ajan maailmankirkko, jonka paavin­val­ta, katolinen väärä profeetta Iisebel, on eksyttänyt Baabelin uskonnon haureudellaan. Pyhän Hengen voiman vastineena pahalla kolminaisuudella ovat sammakkohenget eli riivaajahenget, jotka lähtevät nostattamaan maanpiirin kuninkaita saatanallisten ihmeiden voimalla sotaan Harmagedonille Jumalan Kaikkivaltiaan suurena päivänä.

Kun tarkastellaan Egyptin aikaista esikuvaa, saadaan lisää ymmärrystä pahan kolminaisuuden leirin olemukseen. Niinä päivinä, kun Israelin kansa lähti ulos Egyptin orjuudesta Mooseksen johdolla, sammakot olivat Egyptin vitsauksena, jopa Egyptin faraon talo ja jopa makuuhuone oli täynnä sammakoita (2.Moos.7:1-9). Tämän esikuvan mukaisesti tapahtuu lopun ajassakin. Pahan kolminaisuuden suusta lähtevät sammakkohenget menevät lopun ajan Egyptin leirin eli NATO:n leirin kuninkaiden tykö, kokoamaan heidät sotaan Jumalan määräpäivänä Harmagedonille. (Laajemmassa mielessä voidaan ymmärtää myös niin, että sammakkohenget lähtevät kolmen maailman valtauskonnon (tai uskontoryhmän) piirissä olevien valtioiden luo villitsemään heitä maailmanlaajuiseen sotaan. Riivaajahenget tulevat villitsemään islamilaisen maailman, kristillisen maailman ja Idän uskontojen maailman (hindulaiset, budhalaiset, taolaiset, shintolaiset ym. Idän uskonnot) sellaiseen kiihkoon ja riitaan, että maailmanlaajuinen Harmagedonin sota leviää yli maailman.)

Toisena osapuolena tulevat olemaan auringon nousun eli Idän kuninkaat, jotka eivät ilmeisesti tule hyväksymään antikristillisen NATO:n leirin ylivaltaa maailmassa, vaan nousevat kapinaan ja sotaan sitä vastaan Kiinan johdolla Harmagedonilla. Danielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa tutkimalla näyttäisi siltä, että Kiina on aluksi NATO:n leirin apuna googilaisen Venäjän imperiumin kukistamisessa, mutta myöhemmässä vaiheessa nousee kapinaan NATO:n ja paavinval­lan antikristillisen leirin maailman ylivaltaa vastaan (muiden auringonnousun eli Idän kuninkaiden kanssa), jolloin puhkeaa verinen Harmagedo­nin sota, jossa Eufrat-virran alueet tulevat olemaan yksi keskeinen taistelukenttä. Tuo aika on oleva Jumalan vihan maljojen tuomioiden aikaa, jolloin pahan vallassa oleva maailma, joka ei Jumalaa kunnioita, saa tuntea hirvittävän tuhon ja tuomion ja myös suuren antikristillisen Babylo­nin tuho on oleva perusteellinen. (Suuri Babylon hajoaa silloin kolmeen osaan, jolloin nämä uskonnolliset valtaryhmittyvät tuhoavat toisiaan; (Ilm.16:12-21).

Jesajan kirjan mukaan Israelin kansan lopullinen Exodus pohjoisesta maasta ja kaikkien kansojen seasta tapahtuu niinä päivinä lopun ajassa, jolloin Eufrat-virta on tapahtumien polttopis­teessä. Silloin, noiden myrskyisten päivien keskellä, viimeisetkin juutalaiset, jotka ovat kansojen seassa, tulevat palaamaan omaan maahansa Israeliin, jonka Jumala on heille luvannut ikuiseksi omaisuudeksi (Jer.16:14-16; Hes.39:28-29). Tässä yhteydessä Ilmestyskirja myöskin varoittaa uskovia olemaan valmiina, sillä niinä päivinä Jeshua Messias saapuu niinkuin varas yöllä omiansa noutamaan.


ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä