Etusivu Raamattu Artikkelit - ABC Haku

x

x

Finnish translations of noncanonical scriptures
Aramea-suomi uusi testamentti

Apokryfisiä kirjoituksia ja muuta suomennettuina

Kaikki tekstit suomentanut Tuomas Levänen, Jumalan Hengen opastuksella.

Tätä projektia ja lapsiperhettä tukee OP FI83 5710 4920 0233 57
Suomennoksia 20 vuotta, 1999-2019, ja jatkuu joka päivä.
Uusimmat, Paavalin ilmestys, Valitusvirret - Jemeniläinen Targum
Piikkiössä 17.1.2019, Tuomas

(Shem-Tob Matthew)

(An introduction to aramaic)

(About European persecutions against Aramaic etc.)

(Interlinear Aramaic-Finnish Matthew)

(Interlinear Aramaic-Finnish Mark)

(Interlinear Aramaic-Finnish Luke)

(Interlinear Aramaic-Finnish John)

(Interlinear Aramaic-Finnish Acts)

(Interlinear Aramaic-Finnish Epistle of James)

(Interlinear Aramaic-Finnish 1st John)

(Interlinear Aramaic-Finnish 2nd, 3rd John)

(Interlinear Aramaic-Finnish Book of Revelation)

(Interlinear Aramaic-Finnish Hebrews)

(Interlinear Aramaic-Finnish Romans)

(Interlinear Aramaic-Finnish 1st Cor.)

(Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Cor.)

(Interlinear Aramaic-Finnish Galatians)

(Interlinear Aramaic-Finnish 1st Thess.)

(Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Thess.)

(Interlinear Aramaic-Finnish 1st Timothy)

(Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Timothy)

(Interlinear Aramaic-Finnish Titus)

(Interlinear Aramaic-Finnish Filemon)

(Interlinear Aramaic-Finnish Ephesians)

(Interlinear Aramaic-Finnish Philippians)

(Interlinear Aramaic-Finnish Colossians)

(Interlinear Aramaic-Finnish Jude)

(Interlinear Aramaic-Finnish Peter 1)

(Interlinear Aramaic-Finnish Peter 2)

(Targum Shir Ha'Shirim)

(Targum Ruth)

(Targum Qohelet)

(Targum Neofiti Bereshit 49)

(Targum Isaiah)

(Yemenite Targum Lamentations)

(Targum Hosea)

(Targum Joel)

(Targum Amos)

(Targum Obadiah)

(Targum Jonah)

(Targum Micah)

(Targum Nahum)

(Targum Habakkuk)

(Targum Zephaniah)

(Targum Haggai)

(Targum Zechariah)

(Targum Malachi)

(a guide to the apocryphal scriptures)

(The Thirty Pieces of Silver)

(Apocalypse of Abraham)

(Testament of Abraham)

(The book of Abgar)

(Acts of Andrew and Paul)

(Acts of Andrew and Matthias)

(The Genesis Apocryphon)

(Life and Martyrdom of St. Mark)

(Acts of Andrew)

(Acts, Chapter 29)

(2.Baruch / Syriac apocalypse of Baruch)

(3.Baruch / Greek apocalypse of Baruch)

(4.Baruch / Paraleipomenaieremiou)

(Martyrdom of Bartholomew)

(Poems of Commodian)

(Apocalypse of Daniel)

(Armenian Seventh Vision of Daniel)

(Fourteenth Vision of Daniel)

(The Didache)

(Epistle of Dionysius the Areopagite to Timothy)

(The Book of Enoch)

(2 Enoch / Slavonic Book of Secrets of Enoch)

(3rd Enoch)

(4th Enoch)

(Pseudo-Ephraim, Sermon on Lord's Coming)

(Eldad and Medad, and 4Q246)

(Apocalypse of Elijah)

(Book of Eliah)

(Epiphanius Against Nicolaitans)

(Vision of the Blessed Ezra)

(1/3 Ezra)

(2/4 Ezra)

(6th Ezra)

(a Syriac excerpt from Acts of Philip)

(Gospel of Gamaliel)

(Isaiah of Gaza)

(Sefer Chanukkah)

(Sefer Gehinnom)

(Apocryphon of Ezekiel)

(Herod and John the Baptist)

(Epistle of Ignatius to Tarsians)

(Vision of rabbi Ishmael)

(Gospel of James / Protoevangelium of James)

(Noncanonical Sentences etc. from Jesus)

(Martyrdom of Isaiah)

(Ascension of Isaiah)

(Yeshua prayer for Rosh Ha'Shanah)

(Apocryphon of Jeremiah)

(Memra on Job and his Wife)

(Testament of Job)

(Story of Joseph of Arimathaea)

(1st Apocryphal Apocalypse of John)

(Latin Apocryphal Apocalypse of John)

(Martyrdom of John the Baptist)

(Revelation of Joshua)

(Hebrew Judith)

(Kadish prayer)

(the Song of the Lamb)

(Testament of Qohat)

(Aggadath haMaschiach)

(Letter from Heaven)

(Epistle of Clemens to the Corinthians)

(3 Maccabees)

(The Vision of Laisren)

(Martyrdom of Lacaron)

(Martyrdom of Luke)

(The Gospel of Nativity of Mary)

(Revelation of Matthew)

(Apocalypse attributed to Methodius)

(Midrash Rabba Ruth)

(Midrash Wayosha)

(The Apocalypse of Moses)

(Gedolath Moshe)

(The Muratorian Canon text)

(Gospel of Nicodemus)

(Words of Gad the Seer)

(Vision of Paul, Redaction XI)

(The Correspondence of Paul and Seneca)

(Acts of Paul and Thecla)

(Epistle to the Laodiceans)

(Third Letter to the Corinthians)

(Martyrdom of Paul)

(The Gelasian Decree / Decretum Gelasianum)

(Epistle of Pelagia)

(Apocalypse and Gospel of Peter)

(Syriac Exhortation of Peter)

(Epistle of Polycarp to the Philippians)

(Lives of the Prophets)

(Psalms 151-154)

(Psalms 154-155)

(Sefer Kedoshim)

(Haggada shel Pesach)

(The Book of Jubilees)

(Questions of Queen of Sheba to Salomon)

(Apocalypse of Sedrach)

(Yalkut Zechariah)

(Letters of Solomon)

(Apocalypse of Samuel)

(Apocalypse of Zephaniah)

(Sefer Zerubbabel)

(Sentences of Sextus)

(The Sibylline Oracles, Vol. 2, 3, 7)

(Apostrophe to Zion)

(Teaching of Simon Caephas in the City of Rome)

(Apocalypse and Testament of Shenouthe)

(Revelation of Stephen)

(Acts of Thaddeus)

(Syriac Apocalypse of Magi)

(Epistle of Pseudo-Titus)

(Acts of Titus)

(Martyrdom of Timothy)

(An Anonymous Apocalypse + 4Q385)

(The Apocalypse of Thomas)

(Apocalypse of Thomas - Irish text)

(The Book of Thomas)

(The Gospel of Thomas)

(Interlinear Gospel of Thomas, Coptic-Finnish)

(Midrash of last days, 4Q174)

12 patriarkan testamentit:

(a short introduction)

(Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali)

(Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, Benjamin)

(Airut-lehden tekstejä, Israelin karttoja, Veli B. Henry: "Hengellinen todellisuus" ym.)

Muutama mielenkiintoinen linkki:

Something English
Minä, Suvi ja lapsemme 14. helmikuuta 2016

palautetta ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen

Tekstejä saa vapaasti levittää ja käyttää 'omantunnon mukaan'.


Visitors after 270202Powered by

Alkuperäinen: x Tuomas Leväsen sivuilla.

ABC - kaikki Linnunradan artikkelit aakkosjärjestyksessä